MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

A kritikai kiadás kötetei (xml)

A kiadás rendjének és időrendjének követése alapvetően eltér a Műfajok belépési profil Költemények alpontja által kínált olvasási rendtől, mely már az e kiadásban érvényesített új kronológiát alkalmazza. A közölt szövegeket a kritikai kiadás alapszöveg-megjelölése szerint választottuk ki, ezek azonban (különösen a Költemények esetében) eltérhetnek az ott találhatótól, mert már a jelen új szöveggondozás után kialakult állapotot mutatják.

Feljegyzések [tartalom]

KÖNYVKIVONATOK [tartalom]

KÖNYVKIJEGYZÉSEK [tartalom]

KÖNYVBEJEGYZÉSEK [tartalom]

ÖNÁLLÓ FELJEGYZÉSEK [tartalom]

LISTÁK [tartalom]

Költemények I. [tartalom]

Egy kies kert le írása

Szűntelen közel van a’ halál

Az Estvének le írása

Az Estve

Egy Fösvénynek le írása

Ugyan erröl a’ Fosvényröl

A’ Poëtai fel vidulás

Az Álom le írása

Egy Város le írása

Ventus describitur

A Békesség

Quem Dii oderunt Praeceptorem fecerunt

Egyedűl a tudományok teszik halhatatlanná az embert kivált a’ Poësis

Az Álom

Mindég közel van a’ Halál

A Poëta tsak gyönyörködni szeret nem kiván ö semit egyebet

Prudens futuri Temporis exitum caliginosa nocte premit Deus

Nil feret ad Manes divitis umbra suas

Ne quid nimis

Magna servitus est magna fortuna

Nescio qua natalis Patria cuique est cara

Vis et nequitia quidquid oppugnat, ruit

Dum in dubio est animus, paulo momento huc et illuc impellitur

Haud facile emergunt, quorum virtutibusobstat res angusta domi

Constantzinapolly

Czigány

Lurida sub dulci melle venena latent [Most bárány képedet…]

[Lurida sub dulci melle venena latent]

Gloria calcar habet

Libertas optima rerum

[Libertas optima rerum]

Exundatio aquarum

A Poëta leg kissebbért is meg haragszik

Fulmen describitur

Gloria calcar habet

Impedit ira animum

Invidus

Forma venusta perit

Bene qui latuit, bene vixit

A Kalmár

Panaszolkodik egy mindenbe szerentsétlen de igaz lelkű ember

Sint Maecenates, feret Hungara Terra Marones. Vergiliumque tibi vel tua rura dabunt

A’ rövid Nap, ’s hosszú Éj

A virtus leg bátorságosabb kő fal

Thisbe keservei

Taurorum lucta

Hyemis descriptio

Apum pugnae descriptio

Degeneres animos timor arguit

Orpheus Tartara penetrat pro Uxore Euridice

Pictoribus atque Poetis Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas

Az Árvíz

[Ki Poëta nevet érdemel…]

A’ Békesség

A szerentse változó

A’ Tengeri Zivatarról

Dido Aeneástól való bútsúzása

A Kevélly

A Föld Indulás

A Gazdag

Rút ábrázat szép ész

Az Ember gyűlölő

Barátságos bútsúvétel

A’ Ró’sa

Az Ősz

A’ Tél

Ferentz napjára hamarjába készíttetett versek

Az Öreg ember

Az Aratás

Oskolai Vacatio

Venusi Hartz

A’ Mező

Bútsúzik az Attya a’ Leányitól

Név napra íratott Versek

Név napra íratott Versek

Mit nem tsinál a’ Szeretet?

Piramus és Thisbé Historiájánakle fordítása Ovidius Metamorphosessából

[Az ősz Laudonra]

Belgrádra

A’ Párt Ütő

a’ Magyar Hajnal hasad

Eggy Magyar Gavallér

A’ Reggel

A Dél

A’ Tél

A Nyár

Az Ősz

Költemények II. [tartalom]

A’ Víg Poëta

A’ Reggelről

A’ híves Estve

[Míg nálatok itt múlatok…]

Az istenek osztozása

Jöszte Poétának

Herkules Ámort görbűlt Vállal tartván J. Secundus után

Tháis

A’ Szarándok Bézából

[Bár az Ég búsulva néz is ellenem…]

A szerelmes vitézhez

Felvídulás

Egy kesergő magyar

A’ búkkal küszködő

Az Ekhóhoz

A’ Versszépítő

Édes Rabság

Esdeklő bíztatás

Az Anákreoni Versek

Az emésztő tűz

A’ megivott Ámor

A’ Viola

Víg élet a’ Parnasszuson

[Horváth Ádámhoz]

Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

[Tsikorgó Versei a’ Trójai háborúról]

Bartachomyomachia vagy Békaegérhartz

In Com[item] Pálffy

Tunc etiam moreris?

[Nézd el a’ hangos filoméla, Nénnye …]

[Epitaphium Marci]

Kovátsi út

A’ Legatus

Valedictoria cum bene precatione

Seu: Laurus ági

[A mezei gyönyörűségről]

[Rátz Sámuelhez]

Eggy Magyar Úrhoz ’s Tudóshoz kűldött levélnek Töredéke

Broughton Religiói Lexiconára

A’ Szépek’ Szépe

A’ vídám természetű poéta

[Első Szerelemérzés]

[A’ Tanúnak hívott liget]

A’ távolról kínzó

A’ Poétákba’ lakó Istenség

A’ Fársáng’ Bútsúzó Szavai.

Az elragadtatott [érzékenységek]

[A’ Méz’ méze]

A’ szerelmes szemek

A’ patyolat

Az Éj és a’ Tsillagok

[A’ Feredés]

A’ Vatsora. Fabullhoz. Catullusnak XIIIdik Verse

A’ matska és a’ sajt (Roberti’ meséji közűl olaszból.)

A’ madár a’ szabadságba

A’ háborús Zivatar

A’ Hídi sétálásközbe’ Maius 10dikén

[A’ Távollétel]

A’ Viola

A’ szépség

A’ rózsa

[Az elragadt Szív]

[A’ Jázminok]

[Pásztor szeretők]

[A’ Méh és Ámor]

[A’ Babérvessző]

Asztali dal

[Ifjúság s Szerelem]

Igyunk

Fragmenta [A’ félénk Szerető]

Az Elmenetel

A’ Szélvész. Chloë, és Dámon

[Jaj hogy szenvedek…]

Trocheus lábakon

Egy szerentsétlen Léleknek az égig valo fel-emelkedése

[Nagy Sámuel Sanderjére]

A’ Tavaszhoz

[Oh únalom! vad únalom…]

Miért ne innánk?

Ván, vén, vagy Az üstökös Eloquentia

[Aranka Györgyhöz]

A’ Sütés

Költemények III. [tartalom]

A’ Ditsőség’ Triumfja

[Camillo Molza grófnak]

Dafnis Hajnalkor

Chloé Dafnishoz

A’ felélledtt Pásztor

Szerelmes Panaszok

[Utolsó Panasz]

[A’ Reménység]

T. T. Szilágyi Gábor Úr Professorhoz

Ott hol a Patakocska

Ajánló Tsók

[Melitesz Rozáliához]

Az esztendő’ IV szakassza

Szerelmes Tagadás

Szerelmes Bútsúvétel

A’ szökevény Ámor

A’ szárazság és az el hagyatott szerelmes

Carmen inavgvrale

[Gróf Károly Jó’sef Úrnak]

Zsugori uram

Constantzinapolly

A’ szerentse

A Hadról

A’ Hír

A’ kevély

A Föld Indulás

A’ Dél

A’ Tél

A’ Nyár

Az Ősz

Az Estve

Az Álom

A’ tengeri háború

Magyar! Hajnal hasad!

T. N. Mihályfalvi István Úr utolsó Tisztességére

A Poëta tsak gyönyörködni szeret nem kiván ö semit egyebet

Egy Bétsi Magyar Gavallér

Hány a’ grátzia?

[A’ Szabadúlás]

[Győzödelmi pompát…]

[Az emberi nemen…]

[Vagyon egy olly tenger…]

[Jer, óh asszonyi rend…]

[Halál! ez az a’ szó…]

[Mint a’ meg vénhedt fa…]

[Öt ezer és mint eggy…]

A’ Milton’ Elvesztett Paraditsomáról

T. N. Mihályfalvi István Úr utolsó Tisztességére

[Makó Mihály neve napjára]

A’ Ví[z]ital

Örömversek Budai É’saiás Úrhoz

[T. T. Budai É’saiás Úrhoz]

Szomorú versek Fényes István Úrhalálának alkalmatosságával

Egy kétségbeesett Magagyilkosa

[Falataimat elegyes bor hajtással…]

Hunyadi Ferentzhez

Versus Onomastici

[Zöld Ferentz, kék Ferentz, T(óth) Ferentz…]

[Varró Jánosnak]

[Az ártatlan is ládd hogy elnyomattatik…]

[Az estvéhez]

A’ Tolvaj Isten

[Bakkhushoz. Inscriptio.]

Lengyel Josef Senior Urnak neve napjára a Collegiumban

[Vive precor…]

Tréfás Magyar Dal

A’ Dugonits’ Oszlopa

Minden szerelmes katona

A’ Pendelbergai Vár formájának és megvételének leírása

Ad Serenissimvm Archidvcem

[Tanítványaitól búcsúzik]

Sol cum Parhelio

Lantomhoz

Az Otahajta

Bútsú a’ Magyar Múzáktól

[Oh szegény Országunk!]

[Az arany idő]

A’ Bor italért való rágalmazás ellen

A’ Rózsabimbóhoz

Reggeli Ének a’ Rózsához

[Gróf Károly Jó’sef Úrnak]

Egy orvosnak sírverse

A’ vitézkedő Magyarokhoz

Rút ábrázat ’s szép ész

Serkentése a’ Múzsának

A’ Magyar Gavallér

Serkentés a’ Nemes Magyarokhoz

Látás

Az 1741 diki Diéta

A’ Had

Az Ekhóhoz

Útravaló a’ Múzsához

Költemények IV. [tartalom]

Az alvó LILLA felett

Az Alvó Lílláért

Egy Tulipánthoz

Bálint napja

A’ Nemes Magyarságnak felűlésére

A’ Betsűlet ’s a’ Szerelem

Egy Angyalhoz

Bacchus-Phoebus

Barátomnak

[Csendesítsed szíved háborúját…]

A’ Szamócza

A’ Méhekhez

Az Esküvés

Alku

Háláének a’ Vénus’ oltáránál

LILLÁHOZ, távollétemben

[Vályi Klárához]

[Vályi Klárához]

[Generál Hoche halálára]

A’ fekete Pecsét

Az én tzímerem

Anakreon ’s Ovíd

Két Szerető Dalja

Az Éj és a’ Csillagok

A’ Békekötésre

Köszöntő

[Juliánna Napra Köszöntő]

Megkérlelés

Lillához

LILLÁM’ Szácskája

A’ Duna’ Nimfája

Búcsúvétel

Az Eltávozás

[Mint a’ Szöllő kebeléhez…]

Egy vén fának árnyékában régen szenvedő Rózsafa

Czindery’ sírja felett

[Nagy Péter által nyert nemesség’ Czímere…]

[Már se hintó már se szánka]

Még egyszer LILLÁHOZ

Rózsim’ Sírja felett

[A’ Füredi parton]

A’ Magánossághoz

A’ Haza’ Templomának örömnapja

Ízis és Oziris

T. N. Nádasdi Sárközy Istvánné, született Chernelházi Chernel Eszter Asszonynak tiszteletére

[A’ Dorottya’ Kínjai]

[Krisztina napra]

[Hencse, Hencse, mily szerencse…]

Siralom

[Marosvásárhelyi gondolatok]

Mihály-napi álom

Nemes bátorítás

Kifakadás

[Az Aranysujtásos nadrág]

Bakhushoz

Orgiák

A’ pillantó Szemek

Az eleven Rózsához

Az Emberiség ’s a’ szeretet

A’ Poétákban lakó Istenség

Egy háládatlanhoz

[Pál napjára]

[Somogyi kázus]

[Második emberkort…]

Horátziusból

[Pata község lakosainak írott vers]

Dorottya, vagyis a’ dámák’ diadalma a’ Fársángon

Jósepha Kisasszonhoz

[Hogy elmentem Gigébe…]

Paraszt Dal

Jövendőlés az első Oskoláról, A’ Somogyban

Dugonitsra

[Antal napjára]

Az Igazság’ Diadalma

VIRÁG BENEDEK Úrhoz

Egy fiatal házosúlandónak habozása

[Kata napra]

A’ Heszperi Méhes’ története

[Horváth Ádám neve napjára]

Barátomhoz

A’ fogadástétel

A’ Boldogság

Tháles

Költemények V. [tartalom]

Az eltévedtt Lélek

Dr. Főldiről egy Töredék

[Szerelmem pompásabb sírt nem talál…]

A’ Tavasz

Az Álomhoz

A’ Hévség

A’ Leánykákhoz

A’ Búkergető

A’ Szeplő

[Purgomák I–V.]

[Visszajövetel az Alföldről]

Lótsere

[Az elválás reggelén]

[Impromtu egy cseresznyefa levelet rágó hernyóra]

[Szerettem! Szerettem!]

[Szivem titkon]

[Hímenhez]

[A Hízelkedő]

[Egy eltörött vasmatskára]

[A’ hajókázó Ámor]

[Az én Barátomném D. A. Quodlibetjére]

A’ Szépség ereje a’ bajnoki szíven

A’ Magyarokhoz

Ámor. (Guarini után)

Álomlátás

Az Anákreoni Versek

A’ Hafíz’ sírhalma

Az Estvéhez

A’ muzsikáló Szépség

Bácsmegyey’ Leveleire

Óda az Árnyékszékhez

[A’ Borbély Granariumára]

Lillához, A’ Kleist’ Rapszódiái közűl

Déli Aggodalom

Fillis Dámonhoz. Kleist’ Daljai közűl

[Gróf Fekete Jánoshoz]

[Midőn iszom borotskát…]

Dórishoz

A’ Szerelem’ tilalma

Görög Úrhoz

[A fiatal Remény]

Sárközy Kisasszon’ halálára

[A’ Békétlenkedő]

A’ Nap’ Innepe

Fillishez

Az elmátrónásodott Dóris

[A’ Palatinusné halálára]

[A’ Palatinusné halálára]

Dr. Főldi’ Sírhalma felett

Az Ember; a’ Poézis’ első Tárgya

A’ Tavasz

Erdődy Lajoshoz

A’ Magyar Orpheushoz

A’ Békesség és a’ Hadi érdem

[Izenget már valahára]

Az Estikék

A Tsendes élet

A’ szomotori templomrakészített felülírások

Tisztelő VersezetBáró Vay Miklóshoz

Léthe

Elízához. Kleist’ Purgomái közűl

Epigramma Leonorához

Az elszántt szerető

[Nints elefánttsont, ’s arany…]

A keserű édesség

Édes Keserűség

Georgicon

Bútsúzás egy Lyánkától

[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]

A’ Szabadságfához

Gr. Szétsényi Ferencz Ő Excellentiájához

Mélt. Gróf FESTETICS GYÖRGY ő Nagyságára A’ Hadi Oskoláról

Ajánlás

Himfyhez

A’ Szépek’ Szépe

A’ távolról kínzó

Habozás

Az én Poézisom’ természete

Első Szerelmérzés

A’ Pillangóhoz

A’ Reményhez

Gróf Erdődyné Ő Nagyságához

Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

A’ bátortalan Szerelmes

Az Éjnek Istenihez

A’ Szélhez

Szerelemdal a’ tsikóbőrös kulatshoz

Megkövetés

[A’ Füredi parton]

Lilla’ Búcsúzálogjai

A’ Versszépítő

A’ N. Mélt. Gróf SZÉCSÉNYI FERENTZ Ő Exc. ja’ Nemzeti Könyvtárjára

A’ Múzsához

A’ feléledtt Pásztor

T. Budai Ferentz úr’ Sírhalmánál

Az útolsó szerentsétlenség

Tartózkodó Kérelem

Méltóságos királyi tanátsos Somssich Lázár Úr’ ódája méltóságos Rhédey Lajos ts. kir. kamarás ő nagyságához

A’ Tanúnak hívott Liget

A’ versengő Érzékenységek

A’ Rózsabimbóhoz

Szemrehányás

[Árpád]

Serkentés a’ Múzsához

Rhédey Lajos Úrhoz

A’ Kétségbe esés

Halotti versek

Tüdőgyúladásomról

[Főhadnagy Fazekas Úrhoz]

Salétrom Inspector Kiss Imre Úrhoz

Lilla

[Ropog a’ bús Ég!...]

[Dalok az Endímionból]

[Probatio Calami]

[Ha életem gond bú borítja…]

[Gyöngyöm, gyöngy violám…]

[Mogyoró-mars]

[Tervezet]

Levelezés [tartalom]

1795 [tartalom]

1801 [tartalom]

Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)

Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)

Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)

Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)

Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)

A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)

Szabó Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak és Csokonai Józsefnének (?, 1801. augusztus 15.)

Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)

Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)

Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)

Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)

Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1801. november 23.)

Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)

1802 [tartalom]

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (?Komárom, 1802. január 9. körül)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)

Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)

Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. január 29.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)

Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Komárom, 1802. február 16.)

Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)

Fazekas Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. február 17.)

Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)

Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)

Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)

Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Komárom, 1802. március 10. körül)

Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)

Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. április 26.)

Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. május 2.)

Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)

Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)

Habókai Márton – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kismarja, 1802. június 25.)

Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. július 4.)

Széky Zsigmond – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1802. július 17.)

Vad Tamás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1802. július 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)

Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)

Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)

Weinmüller Klára és Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25.)

Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)

Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. szeptember 5.)

Trattner Mátyás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. szeptember 8.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)

Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, 1802. szeptember 18.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)

Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. október 26.)

Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)

Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. december 7.)

Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)

Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. december 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Bagamér, 1802. december 26.)

Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)

Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)

1803 [tartalom]

Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 7.)

Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak] (Debrecen, 1803 január közepe-február közepe)

Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. január 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)

Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)

Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február ?12.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 18.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 20.)

Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 23.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)

Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)

Sas János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1803. március 2.)

Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)

Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. április 7.)

Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)

Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1803. április 11.)

Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. április 27.)

Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)

Csokonai Vitéz Mihály – [?A kollégium tanáraihoz] (Debrecen, 1803. ?április)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)

Csokonai Vitéz Mihály – [?Berzeviczy] Pálnak (Debrecen, 1803. ?május)

Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 9.)

Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)

Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)

Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)

Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. június 9.)

Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. június 9.)

Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)

Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)

Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)

Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)

Aranka György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely, 1803. október 27.)

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)

Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)

Szentgyörgyi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1803. november 30.)

Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)

1804 [tartalom]

Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. február 17.)

Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)

Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)

Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)

Sándorffi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. május 20.)

Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)

Obernyik József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Derecske, 1804. június 11.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. június 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)

Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. június 21.)

Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kántorjánosi, 1804. július 4.)

Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)

Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)

Bod János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1804. augusztus 19.)

Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. szeptember 5.)

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)

Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)

Bek Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Téglás, 1804. szeptember 13.)

Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek (Debrecen, 1804. szeptember 14.)

György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)

Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)

Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)

Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)

Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)

Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)

Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)

Csokonai Vitéz Mihály – Erőss Gábornak, Papp Józsefnek és Pethes Dávidnak (Derecske, 1804. december 10.)

Szépprózai művek [tartalom]

Tanulmányok [tartalom]