HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. április 7.

A’ hozzám küldött gyönyörű dalokat kinyomtattattam, a’ kótákat kimetszettem, ’s imé Kedves Édes Barátom! küldöm a’ három első nyomtatványt. Igyekeztem benne, hogy most mind leszállíthassam M. Országra de alig ha lehet, mert a’ Nyomót rá nem vehettem, hogy Innepelőtt*
Innepelőtt: húsvét ebben az évben április 10-ére esett.
kinyomtassa az Exemplárokat. Azt fogadta, hogy hólnap hozzáfog. Reménylem tehát, hogy küldhetek le Pestre Diligencon 200 Exemplárt Kis Istvánhoz minek előtte az Debreczenbe el indúlna. Az én Rechnungom*
Rechnung (ném.): elszámolás, számla. Az előzetes számítások mintegy tíz forinttal kisebb összeget ígértek.*
itt következik:

Vettem egy kötés Regál papirost 22 ft.
Egy negyedrész kötés a’ dedicatióra 5 “ 30 X.
Basíleai papirosra nyomtattattam
12 Exempl. ennek a’ papirossa 15 árkus 3 “ 7 “
A’ Nyomtatónak fizettem! 9 –
Ez felette sok! de az oka az hogy a’ regállal nagyon lassan lehet banni a’ présben, ’s a’ széle behajtogatásaval felette sok idő vesztegetődik.

A’ Tábla nyomónak is minthogy kéntelen
a’ táblákat eggyenként nyomtatni, százától
15 garast kintelen vagyok én isfizetni; ez
tesz. 1500 száztól10 “ 15 X.
49 “ 52 –
Én az Exemplárokat elküldözöm jó helyekre úgy hogy azok igen igen rövid idő alatt elkelnek. A’ mi pénz ide hozzám küldődik az arából, jó leszsz az Anakreon kinyomtatásának lefizetésére. Hanem most, most valósággal a’ szükség kénszerít meg vallani, hogy a’ pénzre szükségem van, a’ Lexicon*
Lexikon: Márton magyar-német szótára.
teméntelen pénzbe kerűl. A’ szókat ohajtva várom!*
A’ szókat ohajtva várom!: ld. az 1801. május 19-i levélben.*
Éllyen szerentsésen Edes Lelkem Barátom Uram
NB. Ezek az Exemplárok a’ leg elsök lévén, nem tiszták, de a’ többi szebb leszsz.

[Címzés:]

Nagy Érdemű
Csokonay Vitéz Mihály
kedves Barátomnak
Debreczenben