MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Autográf tisztázat

[A’ Békesség és a’ Hadi érdem]

[A’ Dorottya’ Kínjai]

[A’ Feredés]

[A’ Feredés]

[A’ Füredi parton]

[A mezei gyönyörűségről]

[A’ Méz’ méze]

[A’ Méz’ méze]

[A’ Pillangóhoz]

[A’ Tanúnak hívott liget]

[Az 1741-diki Diéta]

[Az Estvéhez]

[Az estvéhez]

[Az ősz Laudonra]

[Bartachomyomachia]

[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]

[Első Szerelemérzés]

[Első Szerelemérzés]

[Epitaphium Marci]

[Főhadnagy Fazekas Úrhoz]

[Gróf Károly Jó’sef Úrnak]

[Hunyadi Ferentzhez]

[Juliánna Napra Köszöntő]

[Lillához távolról]

[Lillához, távollétemben]

[Lillához, távollétemben]

[Midőn iszom borotskát…]

[Örömversek Budai É’saiás Úrhoz]

[Pál napjára]

[Siralom]

[Siralom]

[Szemrehányás]

[Tanítványaitól búcsúzik]

[Tsikorgó Versei a’ Trójai háborúról]

[Víg élet a’ Parnasszuson]

A’ Békekötésre

A’ Dorottya’ Kínjai

A’ Fársáng’ Bútsúszavai

A’ Fársáng’ Bútsúzó Szavai.

A’ Füredi parton

A’ háborús zivatar

A’ Hídi sétálásközbe’ Maius 10dikén

A’ keserű Édesség

A’ Legatus

A’ Magyar Orpheushoz

A’ megivott Ámor

A’ Pásztor Király

A’ patyolat

A’ Poétákba’ lakó Istenség

A’ Poétákba’ lakó Istenség

A’ rövid Nap, ’s hosszú Éj

A’ rövid Nap, ’s hosszú Éj

A’ Szabadságfához

A’ Szabadságfához

A’ Szépek’ Szépe.

A’ Szépek’ Szépe.

A’ szépség

A’ szerelmes szemek

A’ szökevény Ámor

A’ Tavasz

A’ távolról kínzó

A’ távolról kínzó

A’ Tihanyi Ekhóhoz

A’ Tsókok

A Tziklops

A’ Vatsora. Fabullhoz Catullusnak XIIIdik Verse

A’ Vatsora. Fabullhoz. Catullusnak XIIIdik Verse

A’ Versszépítő

A’ vídám természetű Poéta

A’ Viola

Amaryllis

Anakreon ’s Ovíd

Az Éj és a’ Tsillagok

Az elragadtatott [érzékenységek]

Az elragadtatott [érzékenységek]

Az Eltávozás

Az emésztő tűz

Az Estikék

Az Otahajta

Bacchus-Phoebus

Barátomnak

Belgrádra

Biharrol Kovátsiba való által menetelemben…

Búcsúvétel

Bútsú a’ Magyar Múzáktól

Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek (Debrecen, 1794. december 17–18.)

Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)

Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 június vége-július eleje)

Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)

Csokonai Vitéz Mihály – Erőss Gábornak, Papp Józsefnek és Pethes Dávidnak (Derecske, 1804. december 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)

Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)

Csokonai Vitéz Mihály – Károlyi Józsefnek (Debrecen, 1795. július 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 20.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 23.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)

Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Mátyási Józsefnek (Pest, 1795. május 10.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)

Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)

Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)

Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))

Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)

Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. december 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 24.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 25.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Komárom, 1802. február 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)

Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Keszthely, 1797. december 24.)

Csokonai Vitéz Mihály – Veres Izraelnek (Csurgó, 1799. augusztus 22.)

D[ebreceni] Magyar Psyche

Dugonitsra

Édes Rabság

Egy vatsora felett a borozás közben

Eggy Magyar Úrhoz ’s Tudóshoz kűldött levélnek Töredéke

Endímion

Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal megtisztelni méltóztatott

Habozás

Házasodj meg: mert roszszúl jársz

Herkules Ámort görbűlt Vállal tartván J. Secundus után

Horátziusból

Jegyzések és Említések a’ DAYKA Verseire

Kovátsi út

Köszöntő

Lilla’ Búcsúzálogjai

Még egyszer LILLÁHOZ

Megkérlelés

NagyMélt: Gróf SZÉCHÉNŸ FERENCZ etc. etc. etc. Ő Excához, a’ Nemzeti Könyvház Lajistromának kűldetéséért

Óda Kapitány Bessenyei Sándor Úrhoz

Ode a’ Magánossághoz

Rózsim’ Sírja felett

Seu: Laurus ági

Siralom

Szemrehányás

Szerelmes Eggyezés

Tháis

Tháis

Tréfás Magyar Dal

Trocheus lábakon

Tüdőgyúladásomról

Új Esztendői Ajándék

Újesztendei Gondolatok

Valedictoria cum bene precatione