HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1803. február 25.

Barátom! Én a’ Dömét, azokkal együtt a’ miket T. Kazincy Fer. Úrnak megígértem volt, a’ múlt Szeredán reggel T. Frater Pál*
Frater Pál „bihari főszolgabíró, megh. Érsemjénben 1812. dec. 21-én” – jegyezte fel Kazinczy (Abafi/Kazinczy, 1884 380. l.).
SzBíró Úr által kikűldöttem. Kérem a’ Schraudnéra írott munkátskámat*
Schraudnéra írott munkátskám: az Amaryllis című pásztoridillről van szó, amelyet Schraud Ferenc feleségének, Zeininger Annának a halálára írt 1803 első napjaiban, s amelynek megjelentetése éppen folyamatban volt (vö. CsSzéppr. 461-462. l.).
kűldje haza: mivel már szűkségem volna reá. –
Én két Hét olta csak egyszer valék ki a’ Házból; dolgozom mint ama’ Publicumért fáradozó Scribler, a’ Pesti Vásárra,*
Pesti Vásár: az április 10-i húsvéti vásárra utal.
a’ Magyar Ostermessére: de az a’ baj hogy

Dat Galenus opes, et Justinianus Honores:
’S Si nihil attuleris: ibis, Homere foras! –*
Dat Galenus opes, et Justinianus Honores: / S Si nihil attuleris: ibis, Homere foras: „Dússá tesz Galenus, de Justinianus is úrrá, / ’S Ám ha te mit se hozol, eltakarodsz üresen.” (CsMM, 1981, II. 550. l.) Két különálló idézet, amelyeket a költő az ’S kötőszóval kapcsolt össze. A második Ovidiustól való, az Ars amatoria (A szerelem művészete) 2. könyvének 280. sorából. Az első egy szólás, ami előfordul Kármán József alkalmi versében is, melyet Rácz Sámuel orvosi tankönyvének második kötete elé írt (vö. Szilágyi, 1882, 77–78. l.), az első kötetet egyébként Ányos Pál, Földi János és Csokonai versei üdvözlik (vö. CsÖM. II. 495–501. l.). A Kármán-vonatkozásra Szilágyi Márton kandidátusi értekezése hívta fel figyelmemet (könyvformában ld. Szilágyi M., 1998, 316. l.)
Adieu!

[Címzés:]

T. Nagy Gábor Úrnak, egész tisztelettel
a Posta Háznál.