HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Sárospatak, 1804. június 21.

Nemzetes Úr!
Tellyes bizodalmú Barátom Uram!

Sem a’ Virág-napi Ujjhelyi Vásárkor;*
Virág-napi Ujjhelyi Vásárkor: a március 25-i, virágvasárnapi sátoraljaújhelyi vásárról van szó.
sem Sz. György Napjára,*
Sz. György Napjára: az április 24-i debreceni országos vásárra utal.
az alkalmatosság’ nem létte miatt, a’ penzt el-nem kűldhettem. Most azért kűldöm György Jósef Uram által 19. Rf. és 36 xt; az 50 exemplárért per 24 xr esett vólna 20 Rf; de eggy exemplárt, a’ mint barátságosan meg-igérni méltóztatott, magamnak meg-tartottam*
Egy kötet ára 24 krajcár, ötvené 1200 krajcár, ami 20 rhénes (rajnai) forint, mert 1 rhénes forint 60 krajcár. Ebből jön le az a 24 krajcár, ami a Vályinak szánt tiszteletpéldány ára.
– Valami kis Recepissét a’ kezében az emlitett Ifjú betsülletes embernek adni méltóztassa – Felette meg-sokasodván bajaim, most hosszabban nem írhatok; mellyről alázatosan engedelmet kérek – Ki-is magamat ismért betses indúlatiba ajánlván, meg-kü[lön]böztetett jó indúlattal maradtam S. Patakon 21dik Jun. 1804.
Az Urnak,
mint bizodalmas Barátom Uramnak
alázatos kész szolgája
Nagy Ferentz
S.Pataki Professor
mgk.

[Címzés:]

Az Úrnak
Nemes és Nemzetes Csokonai-Vitéz Mihály Úrnak,
Hazánk Poëtájának,
tellyes bizodalommal ajánlom.
Debretzenbenn.