HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak
Debrecen, 1803. március 3.

Jóakaró Drága Úr!

Becsűletes Debreczeni Civis Szabó András Uram*
Szabó András: nem tudjuk, ki volt, Institoris is említi.*
felvállalta, hogy a’ Ládámat és Exemplárjaimat becsűlettel haza hozza. Véle meg nem alkudhattam, minthogy a’ terhet nem tudja, mennyi lészen. Méltóztassék az Úr az alkut véle megtenni.
Még a’ Munkáim*
Munkáim: az Anakreoni Dalokról és a Lilláról van szó.
sem a’ Bécsi, sem a’ Kassai Sajtó alól ki nem kerűltek. Szent György napi Debreczeni Vásárra*
Szent György napi Debreczeni Vásár: április 24.
bizonyosan lejönnek: akkor azokat is az Úrnak tapasztaltt hűségére bízom, ha felvállalni méltóztatik.
Elkőlt é a’ Kleist? Ha elkőlt: adok még az Úrnak belőlök Debreczeni Vásárkor, ha többet is parancsol.
Ezt a’ Levelet méltóztassék az Úr Komáromi Typographusné Weinmüllerné Asszonyom’ kezébe adni, 17 Rf. 30 Xrral. Melly végre ímé kűldök 5Rf. a’ többit méltóztassék az Úr, az Exemplárok’ árrából kifizetni. Ha pedig abból ki nem telne, Sz: Györgyi Vásárkor kifizetem az Úrnak. Csak hogy az említett 17 f. 30 Xt. Quietantia mellett adja az Úr által.
Többire szíves tiszteletem mellett, az Ifjasszont is köszöntvén, állandóúl maradok
az Úrnak

Debretzenb. Mart. 3d. Napj.
1803.
kész köteles szolgája
Csokonay V. Mihály
mk.

[Címzés:]

N. N. Mossótzi Institoris Gábor
Könyváros Úrnak.
Pesten,
a’ Nagy Piatzon, a’ Nagy Kávéház’ Útszájában, a’ Lutheranum Templom mellett, az Ürményi Háznál lévő Könyves boltjában.*
Institoris, akinek korábban a Kecskeméti utcában volt híres olvasókabinetje, 1803-ban nyitotta meg könyvesboltját, valószínűleg a mai Váci utca 11/b szám alatti üzletben (ld. Gazda, 1988, 53-54. l.).

5 Rf. Bankóval, és egy Komáromba szolló Levéllel együtt.