MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Autográf

[A Darabos utcai ház újjáépítésének költségnaplója]

[A Diétai Magyar Múzsa dokumentumai]

[A’ Füredi parton]

[A gyűjteményes kiadás dokumentumai]

[A Lilla és a Dorottya dokumentumai]

[A Muzsikális Gyűjtemény dokumentuma]

[A poétai osztály tanterve]

[A’ Szépség ereje a’ bajnoki szíven]

[A’ Tavasz dokumentumai]

[Ajánlás a Diétai Magyar Múzsában]

[Ajánlás a Muzsikális Gyűjteményben]

[Ajánlás A’ Szépség’ ereje a’ bajnoki Szívenn-ben]

[Ajánlások A’ Tavaszban]

[Az Ódák dokumentuma]

[Bejegyzés az Atlas Portatilisban]

[Bejegyzések a Bibliothecae Rhetorum 3 kötetében]

[Bejegyzések a sárospataki könyvtár kölcsönzési naplójában]

[Bejegyzések és széljegyzetek Pope: Essai sur l’homme című művében]

[Bejegyzések Sulzer Allgemeine Theorie der schönen Künste című művében]

[Blumauer-idézet]

[Dalok kezdősorai]

[Dorottya, vagyis a’ dámák’ diadalma a’ Fársángon]

[Dorottya, vagyis a’ dámák’ diadalma a’ Fársángon]

[Dorottya, vagyis a’ dámák’ diadalma a’ Fársángon]

[Előbeszéd a Dorottyához]

[Enniusnak tulajdonított idézet]

[Guarini-idézetek]

[Gyümölcsök nevei]

[Hunyadi Ferentzhez]

[Írószerek]

[Jegyzék írókról]

[Jegyzék mecénásokról]

[Jegyzet a debreceni forrásról]

[Jegyzetek az állati nemi ösztönről]

[Kijegyzés Ányos Páltól és Rousseau-tól]

[Kijegyzés Apuleius Apológiájából]

[Kijegyzés Decsy Sámuel Almanachjából]

[Kijegyzés Girtannertől]

[Kijegyzés Knigge magyar fordításából]

[Kijegyzések fordításokkal]

[Kivonat a Clióhoz]

[Kivonat a Debretzen krónikájához]

[Kivonat a Linné-fordításhoz]

[Kivonat az ázsiai poézisről]

[Kivonat az egészséges életmódról]

[Kivonat poétikai könyvekről]

[Kivonatok a Kanári- és más szigetekről]

[Kivonatok A’ Tsókokhoz]

[Kivonatok az Anakreoni Dalokhoz]

[Kivonatok az Árpádiászhoz]

[Komáromi névjegyzék]

[Költészeti kézikönyv tervezetei]

[Latin növénynevek]

[Lurida sub dulci melle venena latent]

[Lükophronidész-idézet]

[Magyarország vármegyéi]

[Márton József szótárának dokumentumai]

[Matematikai, régiségtani könyvek címjegyzéke]

[Mesterségszavak]

[Műfajpoétikai feljegyzések]

[Névbejegyzés a Csokonai József kéziratos naplójában]

[Névbejegyzés a Gradus ad Parnassumban]

[Névbejegyzés a pesti egyetemi könyvtár vendégkönyvében]

[Névbejegyzés Owen Epigrammáiban]

[Névbejegyzés Stephan Blancard Lexicon Medicum című könyvében]

[Névbejegyzés Weszprémi István Succinta Medicorum Hungariae et Transilvaniae című műve I. és II. kötetében]

[Növény-, állat- és ásványtani jegyzék]

[Nyugták]

[Ovidius-idézet]

[Politikai, filozófiai könyvek címjegyzéke]

[Propertius-idézet]

[Somogyi tájszójegyzék]

[Szerelmem pompásabb sírt nem talál…]

[Teológiai könyvek címjegyzéke]

[Tervezet levélíráshoz]

[Tervezet]

[Utalás különféle tárgyú könyvekre]

[Utalás saját művekre]

[Utalás Seneca tragédiáira]

[Utalás történeti munkákra]

[Vegyes szójegyzékek]

[Verstani feljegyzések]

A’ Dél

A’ Dél

A Feredés

A Föld Indulás

A Gazdag

A Kevélly

a’ Magyar Hajnal hasad

A Nyár

A Poëta tsak gyönyörködni szeret nem kiván ö semit egyebet

A szerentse változó

A’ Tél

A Tengeri Zivatarról

Az 1741-diki Diéta

Az Álom

Az Estve

Az Ősz

Baráttságos bútsú vétel

Constantzinapolly

Csokonai Vitéz Mihály – [?Berzeviczy] Pálnak (Debrecen, 1803. ?május)

Csokonai Vitéz Mihály – [Szikszai Józsefnek] (Debrecen, 1795. november-december első fele)

Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek ([?])

Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, ?1800-1803.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Bagamér, 1802. december 26.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1795. július-december)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. február 17.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. június 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, ?1803 eleje)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)

Eggy Magyar Gavallér

Előbeszéd [a Lillához]

Jövendőlés az első Oskoláról a’ Somogyban

Rút ábrázat szép ész

Serkentés a’ Nemes Magyarokhoz

Sugori Úr.