HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak
Keszthely, 1802. február 17.

Tellyes bizodalmú Nagy jó Uram!

Vévén az Úrnak levelét és ahoz rekesztett Virgilius Georgiconnak magyar forditását, igen tsudálkozhatom azon, hogy minekutánna az Úr az előbbeni hozzám kűldött Levelébe Virgiliusnak mind a’ négy részeit magyarra forditva meg kűldeni igérvén, tsak a’ második részét kűldötte vala meg. – Melyhez képest én az Úrnak, azoknak ki nyomtatására kivánt segedelem eránt magamat meg nem határozhatom, még azon 1 3dik és 4dik részt is el nem kűldi az Ur. Mellyeket én annak utánna, mivel magam nem értek hozzá, más ahoz értő Vers irokkal*
más ahoz értő Vers irokkal: ld. az 1801. január 9-i levél vonatkozó sorainak* jegyzetét.
meg visgáltatván, ha valyon méltó dolog lészen é azoknak ki nyomtatására kőltséget adni vagy nem? az eránt az Urat bővebben tudositani kivánom. A’ ki tőkélletes tisztelettel maradok
Tellyes bizodalmú Nagy jó Uramnak

Keszthely die 17a Febr. 1802.
kőteles szolgája
Groff Festetits György
mk.

[Címzés:]

Sümeghrűl
Nemes, Nemzetes és Vitézlő Csokonyai Vitéz Mihály
Urnak Tudós Hazánk Fiának
Györön által
A Laky Háznál R. Komáromban*
A’ Laky Háznál: Csokonai Rév-Komáromban Laky Bálintnál lakott.


D. Csokonnai.