HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1801. február 28.

Barátom! Mind ez ideig hozzád nem mehettem, mivel a’ Rheumatismus ismét elővévén a’ szobából sem eresztett ki: holnapra már levagyok kötelezve, Hétfőn meglátogatlak. Clavirra való Instructióm nints; Kótáimból ki elveszett, ki másnál van; majd haza hozatom. – Hanem, Barátom! egy tsomó Ruhát készíttetvén 20 Rf. kellene, kűldd el egy Petsétes Levélbe ezen betsűletes Siedertől:*
Sieder: jelentése lehet ’siheder’ vagy ’főzőember’ (ez utóbbi Mezei Márta adata). Első jelentését valószínűsíti, hogy másutt is* használta Csokonai e szót. Ha a másodikként említett német szót fogadjuk el, úgy az minden bizonnyal valamelyik debreceni salétromfőző mesterre utal.
mihelyt Asszonyvásárára kimegyek, azonnal visszaadom. Ha egy 25 f. Bankótzédulát zársz petséted alá azt sem bánom, az 5 forintjából majd egy tsizmát állíttatok. Kérlek Barátom! most ne hagyj el szűkségembe: a’ Fráter Ház*
Fráter Ház: Fráter István segítségére számítva írta ezt.
egy hét alatt alkalmatossá tesz az egész Summának megtérítésére. Debretzen 28a Febr. 1801.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino
Gabrieli Nagy, Fiscali Procuratori, etcet.
Domi Sua. *
A címzés magyarul: „A neves és nemes úrnak, Nagy Gábornak, uradalombeli ügyésznek stb., saját házánál.”