HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Vályi Klárának
Komárom, 1797 szeptember első fele

Jó Barátném Panaszkodol,
Hogy bal sorsod igen nagy,
’S ez[er] bajjal tusakodol,
Nem tsuda Póéta vagy.
Írod gyarló szegénységed,
Melly a’ porig nyomván téged,
Meggátolja serénységed,
Nem tsuda Póéta vagy.
Mérget forral életedre.
Sok kaján fő, sok fúrt agy
Irígykedik jó szívedre.
Nem tsuda Póéta vagy.
Sok gyáva nyelv szól, szídalmaz,
Gúnyól, és rád boszszút halmaz,
Szép elmédért úgy jutalmaz,
Nem tsuda Póéta vagy.
A’ nagy Világ a’ főbbekkel,*
A főrangúakat érti.
Felse vesz és füstbe hagy,
’S néz rád megvető szemekkel,
Nem tsuda Póéta vagy.
Borit setétes koszorú,
Szíved mindenkor szomorú,
Életed tsupa háború,
Nem tsuda Póéta vagy.
De győzödjön a’ szerentse,
Szégyenűljön pénz és kínts,
Szíved irígy ne ret[t]entse,
Szítokra ne-is tekínts.
Ne más[s]z porba a’ főbbeknél,*
A főrangúakat érti.
Zengj egyebet keserveknél,
Nagyobb vagy TE mind ezeknél,
Azzal hogy Poéta vagy.