HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. február 15.

Csak ugyan kapék egy kis papirost.
Kérem az Urat, édes Barátom, mennyen el Prof. Sárváry Urhoz, ’s tiszteletem mellett mondja ezt:

Vettem a’ pénzt*
Vettem a pénzt: a Magyar Hírmondó árát és a szótárának előfizetőitől befolyt összeget.
mind az Ujságokért, mind a’ praenumeransokét. Irnom lehetetlen: felette nagy Confusióba vagyunk.
Mgs. Görög Úrnak*
Görög Úr: „A könyv, amelyet Görög Demeter számára küldött Csokonai, a Komáromban nyomtatott Kleist-fordítás lehetett.” (CsEml. 573. l.) Ez nagyon valószínűnek látszik, mert több adat is fenmaradt ebből az időből arra nézve, hogy A Tavaszt ekkor küldte el barátainak, pártfogóinak: Puky Istvánnak és feleségének, Széchényi Ferencnek és feleségének, Festetics Györgynek (ld. az 1803. január 19-én Széchényi Ferenchez* és feleségéhez* írt, április 11-i,* 27-i* és július 17-i* leveleket), s többször történik említés arról is, hogy a könyv nincs bekötve (ld. az 1803. június 9-i* és október 27-i* levélben). Az utalás háttere mindazonáltal nem teljesen világos így sem: miért kellett Görögnek kötetlenül átadni a könyvet, ha pl. Eszterházy Pál herceg esetében ki lehetett várni, amíg kész lesz a köttetés.
kéntelen voltam meg mondani, hogy jött számára kőnyv, hanem kőttetem, ugyan akkor megmondtam azt is, miért hogy kőtetlen jöttek.
Esterházy Pál Ő Hgségének magam által adom ha kész leszsz a’ könyvet.
’S Majd akkor bőven írok.
Adieu.