HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. június 17. után

Valahára tsak ugyan kiszabadúltt az Anakreon a’ Censurárol: ezért eleget tusakodtam E – Urral. De lehetetlen vólt masképpen. Junius 17-dikén irta alá ezt: Elhagyván azokat mellyek a’ Fels. M. Cancellária nyilvánságos parantsolatjából kitöröltettek nyomtattassék ki.*
Kazinczy Kis Jánoshoz szóló, 1803. július 23-i levelében a következőképpen emlékezik vissza bécsi útjának egyik eseményére: „Láttam a’ Csokonai Anacreoni verseit; mellyek közzül eggy darabot (a’ másik kitörlött darab undok) – ezen sor miatt törlött-ki Engel Úr:

„És csókolódva tréfálsz!”

Az illy dolgok irtóztató dolgok. – E[ngel] azt mondja, hogy kéntelen vele. – nem az! nem kéntelen senki, ha nem akar kéntelen lenni; ’s miért nem kéntelen más Censor?” (KazLev. III. 74. l.) A kifogásolt sor (pontosan: „És tsókolódva tréfál”) egyébként mégis bennemaradt A Boldogság című versben. A Kazinczy által is „undok”-nak tartott vers A’ szeplő volt, ez itt valóban nem szerepelt, megjelent viszont a Lillában. (Kimaradt még A Hafíz sírhalmából is egy sor és egy teljes verszak, ez utóbbi azonban alighanem sajtóhiba.)
Ezt az originálisról majd leírom, a’ mint van; de a’ melly most a’ Typogr. leven, hozzá nem férhetek. A’ nyomtatásról
1. A’ Munkát sok okokra nézve mind író papirosra nyomtattattam, mint az itt lévő Exemplár Nro. I.*
az itt lévő Exemplár Nro. I.: ezek szerint mintapéldányt is küldött Csokonainak, e levél 3. pontjában írottak szerint kettőt is, valamint Nagy Gábor is elvitt egyet (mint a 2. pontól kiderül). Bizonyos körben tehát terjedt a kötet, más nyomok is vannak erre nézve (ld. CsÖM. I. 268-269. l.), noha végül csak 1806-ban jelent meg.
Ez a’ papiros 500 Exempláron 25 ft. de egynehány kontz még meg maradt; mennyi, nem tudom még most.
2. Basiliai papirosra nyomtattattam 12 exemplárt. eggyet Tiszt.*
Tiszt.: Nagy Gábort természetesen nem a ’tiszteletes’, hanem a ’tisztelt’ titulus illette meg.
Nagy Gábor Úr el vett.
3. Az elejére magam fejétől ezt a’ kis fatyút*
kis fatyú: a kötet a címlapon egy Ámort ábrázoló metszettel jelent meg.
mettszettem, jó leszsz e? Annyiban talán jó leszsz hogy a’ metszése ajándék. Ez is jó, de ha más kell mást metszetnék, mit? elvárom, mert ezt tsak ezen 2 Ex. nyomattam.
4. Ennek boríték*
boríték: borító.
kellene már, de:
a. Az Anakreon képét két metszőnek is megmutattam,*
Az Anakreon képét két metszőnek is megmutattam: Erőss Gábor rézmetszetéről van szó, amit kritizálnak a szakértők, de ennek ellenére ez jelenik meg majd a kötetben, igaz, Czetter Sámuel által megjobbítva (ld. az 1804. március 4-i levél vonatkozó sorát*).
’s mind a’ kettő igen igen ótsarolja, a’ könyv eleibe: egyéb eránt a’ munkát, mint Dilletantokét igen tsudálják. – A Csisiot hoszszas volna leirni. Az a’ menkü fejér szakáll eltsufítja. Ezt meglehet jobbíttatni, kevésbe kerűl, de még szebb volna újra mettszetni.
b. E’ leszsz hát a’ boríték homlokán, t. i. Anakreon: ’s alatta a’ versek az mint tudva van.
c. De hát a’ boríték agyán mi legyen?*
Anakreón képe végül az előzéklapon jelent meg.
 Vagy
Tsak tzifraságot mettszessünk borítéknak ’s a’ közepébe annak az első oldalra valamit kell gondolni, ’s utól pedig mettszessük ezeket az én egynehány verseimet*
egynehány verseimet: Márton verse megjelent az ugyancsak tőle származó előbeszéd után.
ha megérdemlik, mert ebben annál az egy vágásnál egyéb semmi sints, a’ mi poétától származhatnék, hanem van még benne valami, de azt tsak én érzem, ’s érzettem mikor irtam.
Ha pedig az első oldalon Anakreon leszsz, hátúl pedig más, úgy is ki lehet talán ezeket az Induló Anakreonhoz irt sorokat belöl a’ hátulsó levélre nyomtattatni.
Mind ezekre valaszszát várom Édes Kedves Barátom Az Urnak.
Én Kis Istvánnál tétettem rendelést a’ Pillangok*
Pillangok: a Muzsikális Gyűjtemény, vagyis három versének kottás kiadásáról van szó.
eránt, akor magam igen igen roszszúl vóltam, ’s le mentem Magyar Országra a’ hol két hetig mulattam.
Itt eladtam vólt mar 40 Pill. de kiknek, azt tudom, és így ha még praefatio etc. jön, azt is kézhez adhatom. Mi legyen ára az Anakreonak; 24 X.?
Ezeket sietve írám, igen sietve mert ez az igen jó Úr kitől nem örömest válok meg, már megy.