HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1802. augusztus 4.

Kedves Ur!

Valamint irigylem a Váradi társaságot;*
Váradi társaság: a májusban a Nagyvárad melletti Félix-fürdőn pihenő társaságra utal, ld: Csokonai Félix-fürdőn.
úgy szivből sajnálom a Debreczeni szerentsétlenséget.*
Debreczeni szerentsétlenség: a június 11-i tűzvész.
Bártsak ez Árpádunk*
Árpádunk: Csokonai Árpádiászára, a honfoglalási eposz tervére céloz.
utját ne késletné! Nem tudom mi fatum üldözi Versköltőinket, hogy éppen akkor érdekli őket jelesebb kár, midőn legbuzgóbban folytathatnák hazafiúságból kezdett munkáikat? Ime az a kellemetes Kesergő Himfy*
Himfy: Kisfaludy Sándor, akinek Himfy néven jelent meg A kesergő szerelem című daloskönyve az előző év nyarán. Az őt ért tűzkárra nézve ld. Fenyő, 1961, 171. l. Csokonai Kultsár e közlésére hivatkozik a CsAV.-ben, a Himfyhez című vers jegyzetében: „Alig égénk meg Debretzenben Juniusnak 14. napján 1802. nem sokára azt írá egy jó Barátom, hogy az Országnak másik óldalán aHimfy háza is meg égett: ez adott alkalmatosságot ajelen való szerzeményre.” (243. l.)
is, nem régiben, midőn Győr Vármegyében múlatna Kedves Párjával, Kámban*
Itt élt ekkoriban Kisfaludy Sándor.
Vasvármegyében háza elégvén szomorúan zokog. Érzem Uram, ’s nagy meg indúlással érzem kedvöknek tsöggedését ezen szerentsétlenség által, annál inkább; mivel tudom, melly nehéz az elveszett Kedvnek ujra lábra kapni. De az erős elme meggyőzi a bal sorsot, ’s ha nem vídám, legalább türhető kedvel viseli megmásolhatatlan történeteit.*
E rész Vergilius-parafrázis, Kultsár máshol is utal rá,* és Csokonai is idézi egy helyen.*
Azon nem szükség sokat törődni, hogy megesett az Ajánlás bényomtattatása. Ez nem fájlalható sérelem arra nézve, ki megtiszteltetett: az Urra nézve pedig a világ előtt nyereség. Ha mindég így vétünk, botsánandó lészen. Tessék az igazat megirni azoknak, akiket illet. Béköttetéssel nem kell költségeskedni. A történet mostohasága is eleget mentheti az Urat. Hány példát küldjön az Ur, azt jól végezte; mert illik mind a két Fő Méltóságot megbetsűlni.
Én tsak sziverősséget kívánok, hogy a bal eset el ne nyomja az Urat Kinek én mindenkori szíves barátsággal maradok

 Pesten 4a Aug
1802.
alázatos szolgája
Kultsár István mpa

[Címzés:]

Nemzetes és Vitézlő Tsokonai Vitéz Mihály Urnak
a Muzsák Szerentsés Barátjának.
Debreczenben.