HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Bagamér, 1802. december 26.

Jó Barátom! Tudakozódj azon Pictor felől, a’ kiről T. Kazincy Úr írt vala, ’s hozz hírt róla haza jöttöddel. Élj szerentséssen!

 Bagamér. 26d. Xbr.
1802.
Csokonay.
mk.

[Címzés:]

Prokátor Nagy Gábor Úrnak, tisztelettel.
Semjén.*
A rövidítés föloldva: Semjénben.