HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Bek Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak
Téglás, 1804. szeptember 13.
Téglás 13. Sept. 1804.

Kedves Drága Úr!

Ezen hónap 10ken hozám utasitott betses Levelit vettem. – Szives ajánlásomal az Urat megelőzvén, gondolhattya, hogy nem tsak szivesen de óhaitva várom. Gyönyörködni fogok raita, ha egy oly betses hazámfia, kinek jeles elmejet örvendve tsudálom, házamat menedik helynek fogja választani, ezen rövid és fergeteges életben. Addig is szives tisztelettel vagyok
Az Urnak
igaz szives szolg[ája]
Bek Pál

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur de Csokonay
à Debretzin*
A címzés magyarul: „ Az úrnak Csokonai úrnak Debrecenbe.”


A Majusi Levelet nem vettem, maskint el nem múlattam volna felelni, azt a mit, most.
NB. Ha ezen alkalmatosságal ki nem lehetne jönni, adja tuttomra az Úr, mikor küldjek kotsit?