HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1802. október 26.

Drága Úr!

Az elmult Debreczeni Vásár*
elmult Debretzeni Vásár: a Szent Mihály-napi, szeptember 29-i vásárról van szó.
Ellüt Tetzett nékem Levelet irni Hogy az Patai Úr Asztalosnal*
Patai Úr Asztalos: feltehetően őt említi Csokonai egy korábbi levelében is.*
lévű Ladajat és Paketyát magamal le vigyem tudva vagyon, hogy magam nem voltam, más által Lekűldettem volna, de a Levil késsűn írkezett, már akor mind elmentenek, akiknek Útyok volt Debr. Már mostan recomendálom Az Úrnak Tessen fel bísztatni valami Debreczeni embert, aki jővű Pesthi Vására*
jővű Pesthi Vásár: talán a Lipót-napi, november 15-i vásárra utal.
feljön Ugy mind fogarasit,*
fogarasi: a debreceni kollégium növendékei között sok Fogarasi található, de az sem bizonyos, hogy egyáltalán ebben a körben kell keresnünk az itt említett személyt.
vagy Szábó Andrast*
Szábó Andras: nem tudjuk, ki volt.
akik engemet ésmernek vagy ha mást és, A Mellytúl Levelit veszem annak altal fogom adni Joszágát, Pinzel egyűtt aki és nalam vagyon a Midőn Drága Asszonyságat Anyad az Úral együtt szévessen Tisztellem s vagyok
Az Urnak

Sietve Pesthen 26dik octe
1802
kísz kőteleségű Szolgája
Mossotzÿ Institoris Gabor mp.

[Címzés:]

Pestről
Az Urnak
Csokonai Mihály Urnak
Híres Magyar Poetának Tisztellettel.
Debreczenben