HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek
Debrecen, 1804. június 3.

Tisztelt Barátom!

Én most sem mehetek Váradra, de talán nem is megyek soha; – nem annyira azért, hogy nemo libenter recolit qui laesit locum,*
"senki sem keresi fel szívesen újra azt a helyet, ahol megsértették" Phaedrus meséi, I. 18. 1. A Phaedrus idézetről ld.: CsMM, 1981, II. 551. l.
hanem csak hogy életemben sehol sem találtam kevesebb gyönyörüséget mint ott. Esmeri az ur Rousseaut: itéljen utána engemet. Ott a szivnek nincs rubricája, a bakatelláknak*
bakatella: bagatella (’bolondság, badarság’).
pedig ezer van. Mihelyt az Isten az én születésemet a maga jótetszésével valóságossá tette: mindjárt szivemre nyomta azt a stempelt, melyhez csak seculumonként szokott nyulni, s ezt a karakterizáló mondást ejtette rá: Te szabad légy! Nem kell nekem a politicai szabadság, nincs is szükségem reá; egy persiai Sophi,*
persiai Sophi: a szövegösszefüggés alapján a perzsa sahot jelentheti, noha erre vonatkozó adatot nem találtunk.
egy indostani Nabob,*
indostani Nabob: indiai kormányzó.
egy europai respublica vagy akarmi ország és fejedelem igazgatása alatt is tudnék szabad lenni. Nem kivánok egyebet, hanem hogy testemet ne bántsák, ne akadályoztassanak annak szükségeinek megelégitésében. Lelkem felül és kivül van sphaerájokon,*
sphaera: szféra.
az egyedül az enyim. Szükségem annyi van a mennyit betölthetek; ha telik szaporitom, ha nincs módom benne, kevesitem – s eh bien! Ha szeretnek, ha betsülnek, ha tisztelnek, meg nem vetem s cynicusként nem vagyok rá ügyetlen: ha másképen csinálnak velem, kivált a plebecula (már az akar aranyos, akar szűrös)*
Az „akar aranyos, akar szűrös” kitétel világosan utal rá, hogy nem társadalmi értelemben használja a kifejezést (a párhuzamokra nézve ld. CsSzéppr. 425. l.).
akkor Horatiussal mea virtute me involvo et beatam pauperiem sine dote quaero.*
„erényt / Öltök fel s társam lesz az áldott / És hozományt nem adó szegénység.” (Ódák. III. 29. 54–56.) Az idézetről ld.: CsMM, 1981, II. 551. l.
Ilyen érzésekkel tudok én barátom! a kietlen Debreczenben isolálva élni s a ti gőgös Váradotokra nem vágyakozni.
A franczia tűz az anglus hideg vérrel bennem össze elegyedett. Az ur doctor és physicus: mondja meg, tehetek-e róla? Most egyebeket nem irhattam az urnak; közelről kapám ezeket az én érzésimet s nagy szerencsémnek tartom, hogy Váradon is van egy oly nemes barátom, a kinek kebelébe az efféléket kiönthetem. Éljen az ur boldogúl s ne utálja meg készakarva szegény, de magának gazdag barátját
Csokonait. m. k.

[Címzés:]

Az Urnak Dr. Sándorffy József urnak, Ns. Bihar Vármegye Ord.*
Ord.: ordinárius (’főorvos’). Sándorffi József ebben az évben lett Bihar vármegye főorvosa.
Physicusának egész tisztelettel.
Váradon.

Jövő héten négy rendbeli munkámmal lesz módom és szerencsém az urnak kedveskedni. Debreczen. 3. jun. 1804.