HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[?Csokonai Vitéz Mihály] – ismeretlennek
Sárospatak, 1796.

Csak ugyan hát az a’ szikra, melly még jókor meg gyúladt, ki lobbant, és annál sebessebben ég, mennél nagyobb erőt gyüjtött magának, a’ már jó ideig való benn tartatás által. – Ki lobbant – Oh! bóldog Óra, mellyben a’ lett, és hevét eggy néhány sorok által reám csapván az enyim-is rólla el-gyúlt, és ezen sorokat a’ tiszta indúlatoknak leg sebessebb szárnya-in repiti, az én kedves barátomnak ölében. Óh! ha kivánságimmal édjütt mehetnék, ’s okát baráti szeretetemnek szemeimmel nézhetném!!! – –
Baráti szivedre bízom azon indulatoknak meg itélését, mellyeknek ezen csekély sorok csak nem idétlen szüleményei; ideálisok azok én bennem, mellyeket ezen szavak, mint tökélletlen jegyek, le nem irhatnak. Bár csak a’ fatum engedne időt az én kedves barátimnak mindég ohajtott szemlélésekre! hogy hadd mondhatnám el: Itt vagynak azok, a kik életemnek legnagyobb részét bóldogabbá tészik!!! – keritek időt a’ fatumtól, és nem sokára reménylem, hogy bizom eggy jó barátomra, azon baráti kötelességeknek szemtől szembe való – meg tevését, mellyeket most Levelem akar jelenteni de nem tud. – Erőt és életet. – M.*
M: Melitesz, Csokonai alteregója, műveinek gyakori szereplője (vö. CsMM, 1981, II. 543. l.), de ugyanígy elképzelhető a Mihály feloldás is, mint erre Mezei Márta utalt lektori véleményében.