HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. május 9.
Pesthen 9dik Maji 1803.

Betsűletre Meltó Úr!

Mind edíg nem küldhettem Pesthen lévü alló Jószágát, de már mostan hála Istenek, Vigbe víhetem és által kűldem, de azomban az számos bizonyságott tessen meg irteni, hogy abban leg kissebb fogyatkozás nintsen, úgy adomellü, Amidőn ki fizettem, 17. Rft. 30 X. az Waeinmulerni Asszonyak, de mind hogy Levil nem volt melette nem tudtam miűrt, Mostan tehát kész pinzben 3. Rft. 10 X. kűldem. Tessen ezen faradasomatt úgy fel venni, hogy én és az Úr Szevesígihez folamodhassam, Amidőn nem tőbbi hanem tsak 15dik Augustusi Vásárt akarom meg latogatni. Azon fiamal*
fiam: Institoris Károly, aki ez év őszén tért haza, s kapcsolódott be apja üzletének vezetésébe (ld. Gazda, 1988, 54. l.; vö. még az 1803. május 29-i levél vonatkozó bekezdését*).
aki és Lipsziában*
Lipszia: Lipcse.
mostan maga költsigin nem tsak Könyv ároságat hanem egyebeket ís practicál.*
practicál: gyakorol; Institoris Károly 1802-től tanult Lipcsében, Wolf Fülöp könyvkereskedésében.
Az Számadás szerint meg van kűldve 3. Rft. és 10 X. töbett nem és írhatok mert folyó ídűre Szüksígem vagyon, de azomban Szévessen Tísztellem és köszöntem
Az Urnak
Jót Kéváno Szolgája
Mossotzÿ Institoris Gabor mp.