HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek
Debrecen, 1804. szeptember 14.
Debreczenbe Sept. 14-én 1804.

Jó akaró Kedves Barátom Uram!

A mely pakétot vásárkor*
vásárkor: nyilván az augusztus közepén tartott debreceni országos vásáron találkoztak.
említettem az Úrnak, Pesten rekedt vala meg, Könyváros Institoris urnál, a ki ha még eddig az Úrhoz le nem küldötte, ne sajnálja az Úr a boltjából, mely az Ürményi ház alatt*
Ürményi ház alatt: Ürményi József országbíró házáról van szó (ld. az 1803. március 3-i levél vonatkozó sorainak* jegyzetét).
vagyon, elhozatni. A mik belőle még az őszön elkelnek azoknak az árát ezen becsűletes Deák kezemhez szolgáltatja.
Az említett pakétba vagyon 15 exemplár eladni való 16-ik exemplár Fáin iró papirosra van nyomtatva, és ezt vegye Kedvesen tőlem szíves fáradozásáért való köszönetemnek zálogáúl. – Az ur pakétjába van a Halasi pakét is, melybe 10 eladó exemplár van, a 11-dik pedig ajándékba ment volna Tsere uramnak;*
Tsere uram: nem tudjuk, ki volt.
de mivel ő Kigyelme már elment Halasról adja által Barátom uram mind a 11 exemplárt pakétostúl akár az új Professor Urnak, akár más érdemes embernek, a ki felvállalja. – Mind ezekről becses válaszát és barátságos levelét ezen érdemes Deák Ifjú által elvárván magamat továbbá is baráti jó indulatiba ajánlom s maradok az Úrnak egyenes szivű barátja Csokonay Mihály s.k.

Dorottja 1 Rft