HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Mutatók - Nevek

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...mit mondok? Királyi Vérségből, az Aba Királyéból, a’ kit Béla Királynak...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...Csokonai előtt. E művet egyébként Berzeviczy Pálné Abaffy Annának ajánlotta Nagy Sámuel (ld. ,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...valamelyik gyermekéről, négy nevet (Antal, Vendel, József, János) fel...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...baráti köre által (Berzeviczy Pál, Abaffy Ferenc, Bessenyei Sándor, vö. , 256–257.,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...Ur A – fi Ur: Abaffy Ferenc Árva megyei alispán, lánya Berzeviczy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...négy nevet (Antal, Vendel, József, János) fel is sorol Decsy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...gyermekéről, négy nevet (Antal, Vendel, József, János) fel is sorol...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...valamelyik gyermekéről, négy nevet (Antal, Vendel, József, János) fel is...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...következők olvashatók erre nézve: „Abulg.: A’ Baskirokkal szomszédoknak tartja,...
 • ...10b.; , 636. l.). és Abulgazi Bayadur Khánnak Tatár (vagyis Mongol) Genealógiai...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...Ánglus egy Római, a’ maga Agrippájához a’ maga Bolingbrockéjához Bolingbrocke: Pope...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...szó fölé írva. Hafízt és Abu’lolát. Közelebbről szolván pedig, nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...bébimbózva, és hogy a’ Corinthusi Alcibiades, Athenaeben is tud Alcibiades...
 • ...Corinthusi Alcibiades, Athenaeben is tud Alcibiades lenni, Corinthusi Alcibiades, Athenaeben is...
 • ...Athenaeben is tud Alcibiades lenni: Alkibiadész athéni államférfi, kiváló képességei miatt...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...szekeren Csokonai Anacreoni dalait olvasgatván, Anacreon juta eszembe, ’s annak magyar...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...II. 18. és IV. 3. Anacreon, Csokonai sok anakreóni verset...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...lehet talán ezeket az Induló Anakreonhoz irt sorokat belöl a’ hátulsó...
 • ...Ha pedig az első oldalon Anakreon leszsz, hátúl pedig más, úgy...
 • ...a’ boríték homlokán, t. i. Anakreon: ’s alatta a’ versek...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Az Anakreoni Dalok kötetébe illesztett Anakreón-metszetről van szó, amelyet Czetter...
 • ...579. l.). Lerajzoltattam én itt Anakreont a’ Császári Bibliothekában Biblithekában em....
 • ...3. Kosovich XII Magyarját. 4. Anakreon rezének, mellyet Czetter Úr megjobbított...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...versei: „Édes Gergely régólta fordítgatja Anákreon’ Daljait görögből, régólta is...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...készült el a tervezett formában. Anakreónról fennmaradt ugyan egy nagyobb fogalmazvány,...
 • ...lehető moddal megkűldeni; hogy az Anakreon’ és Hafiz’ Életéről ’s...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...fej: Nem tudjuk pontosan, milyen Anakreónt ábrázoló könyvet küldött Kazinczy Csokonainak,...
 • ...én néki magának is megírtam. Anacreonnak nem Sandrátból Az ő egyik...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...aljára írva. Kedves Csokonaim Édes Andrádom! A célzás nyilván Csokonai...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...Andrásyné, született Battháni Kis asszony Andrássy Károly tábornok feleségéről, Batthány Szerafinról van...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...(Göttingen, 1783.) Raff halála után Christian Carl Andre folytatta a munkát: Raff‒Andre, Geographie...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...ezek köztt van név szerént Andritska, fizetések 300 Rf. gyertya, fa,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...olvashatatlan betűkből javítva. Király nevetlen IróDeákjánál, de történeteiket a’ régi...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...Notariust Anonymus Belae Regis Notarius: Anonymus, „Béla Királynak Nevezetlen IróDeákja”.*...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...jámbor embernek Kegyes jámbor ember: Anonymusnál a következőket olvashatjuk erre nézve:...
 • ...Királyéból, a’ kit Béla Királynak Nevezetlen IróDeákja Kegyes Kegyes A K olvashatatlan...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Historicussaink t. i. a’ Béla’ Iró Deákja E művet először Johann Georg...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...három mű jelent meg (Ányos Pál, Péteri Takács és Virág Benedek...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...l.), az első kötetet egyébként Ányos Pál, Földi János és Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a’ Murányi Vénusa, mint az Apáczai Csere János’ minden Encyclopaediája. Talám ha...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a’ Murányi Vénusa, mint az Apátzai Csere János’ minden Encyclopaediája. Talám ha...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...a’ Murányi Vénusa, mint az Apátzai Csere János’ minden Encyclopaediája. Az a gondolat,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Nem Erdélyben adta ki művét Apáczai, igaz, az utolsó részeket...
 • ...Az első e k-ból javítva. Apáczai Csere János[nak] János a’ XVII...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Apátzai Csere János’ minden Encyclopaediája: Apáczai Csere János fő műve korának teljes tudományosságát...
Mező István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?, 1795 első fele)
 • ...játszadozása, Éljen a füstbe-ment Trója Apellesének mássa. Tapsra magyar, nézd mit...
Csokonai Vitéz Mihály – [?Vályi Nagy Ferencnek] (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...mellett létezett (többek között) az Aelius Festus Aphthonius III. századi grammatikusról, a chria...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...1803. augusztus 15. és Csokonai Arankához, 1805. január legeleje (az...
 • ...Csokonaihoz, 1801. február 16., Csokonai Arankához, 1803. augusztus 15. és...
 • ...tudunk három elveszett levelükről is: Aranka Csokonaihoz, 1801. február 16., Csokonai...
 • ...és 1805. január 3-i* leveleinket). Aranka Csokonainak írott 1803-as levele mellett...
 • ...mind Csokonai egyéni körülményei, mind Arankának a vezetésből való kiválása miatt....
 • ...fenti bejegyzésekkel: Perényi József ugyanis Aranka egy kéziratos levéllajstroma alapján említi...
 • ...tartózkodott. Nyilván nem véletlen, hogy Aranka Györgyhöz éppen az ott és akkoriban...
 • ...hogy 1797 tavaszától kezdődően igen. Aranka ekkori tagnévsorain ugyanis már szerepel...
 • ...is. E kapcsolatfelvételre reflektálhatott [Aranka Györgyhöz] című három versszakos töredéke....
 • ...került kapcsolatba az erdélyi társasággal Aranka György személyén keresztül, elsősorban felhívó levél,...
 • ...nem sokkal ezután, augusztus elején Aranka maga is járt Debrecenben (...
 • ...194–195. l.). Annyi bizonyos, hogy Aranka 1794. június 17-én kelt egyik...
 • ...az első nyoma az [Aranka Györgyhöz] című három versszakos töredék....
 • ...Társaság létrehozásában és működtetésében. Csokonai Aranka Györgyhöz és az erdélyi társasághoz fűződő...
 • ... Kapcsolattörténet: Aranka György (1737-1817) erdélyi író, az 1780-as,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kováts László kapcsolattörténete
 • ...hogy diák volt, vagy titkár-féle Aranka mellett, s nem közéleti szereplő.”...
[Vályi Klárához]
 • ...keserveknél, Nagyobb vagy TE vagyok Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július...
 • ...főbbeknél, A főrangúakat érti. többeknél Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július...
 • ...ne-is tekínts. Ne más[s]z máz Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július...
 • ...tsuda Póéta vagy. Borit Barát Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július...
 • ...főbbekkel, A főrangúakat érti. többekkel Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július...
 • ...igen nagy, ’S ez[er] ez Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július...
Aranka György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely, 1803. október 27.)
 • ...történt elkészítésében talán szerepet játszott Aranka Györgynek e levele is A’ Tavasz...
Kováts László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely környéke, 1805. január 3.)
 • ...Dorotyával szerentséssenn be érkezvén Mtgos. Aranka Győrgy Urnak, az Ur levelével egyűtt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...10-ét az Erdély’ számára Erdélyben Aranka György volt segítségére művei terjesztésében. bépakoltt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)
 • ...olvashatatlan betűkből javítva. és durtzás Aristarchusnak ne mondassam: provinciám’ provinciám Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 20.)
 • ...bátorkodván kelletinél, vakmerőnek és durtzás Aristarchusnak ne mondassam: provinciám provinciám határinak...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...még akkor Thales, Plátó vagy Aristoteles, midőn te Orpheussal a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...még akkor Tháles, Plátó vagy Arisztóteles, midőn te Orpheussal a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...még akkor Tháles, Plátó vagy Arisztoteles, midőn te Orfeussal a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...még akkor Thales, Plátó vagy Aristoteles, midőn te Orpheussal a’...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...έυςεκát έυςεκα: (gör.) ’Megvan!’ – Arkhimédész állítólag így kiáltott fel, mikor...
 • ...( II. 319. l.) vagy Archimedes Száz ökörre betsűli ő ’s...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...ki ne rántzigáljon, hogy jelesben Arpádról írandó Epopoeiámat* Epopoeiámat Az at...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...azon az Heroica Epopoeián, mellyet Arpádról, vagyis a’ Magyarok Kijöveteléről kívánok...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Oesterreicherek vagy Rusznyákok lészünk az Árpád és a hét Kapitányok sírja...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...már el múlt a Diaeta. Árpád választatott é már Vezérnek? Én...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...pedig a’ Tekintetes Úr az Arpád és akkori dolgok históriáiban engemet...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...– Ezen Hetekben közre botsátom Árpádról való Heroicumomnak Heroicumomnak Az om...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...lakóhelyéről, erkölcseiről vagy tetteiről – Árpád vezér haláláig – bármit is...
 • ...gestis Magyarorum ad mortem Ducis Arpadi quidpiam memoriae prodiderunt. Thesaurus…: (lat.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...szolgálhatna! Már hozzá fogtam az Árpád megtelepedése felől való Heroicum Poémámhoz,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...nékem Ennek kiadása, egyidős az Árpád felől való gondolatommal. Mikor Csurgóról...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...könyvre is van utalás, pl. Giuseppe Simone Assemani Bibliotheca orientalis című 12 kötetes...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...meg, hogy Szabó, Vrchowszky és Aszalay bizonnyal megholtak, és jobbára az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...meg több nyolc számnál. Az Aszalay Lesszing Meséit Bécsi nyomtatóm elkészítette,...
 • ...munka. Aszalay Lesszing Meséi: „Aszalay János Úr, a’ Kassai Királyi Normalis...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Herdert Herder: Herdernek Paramythionjai. (Egybekötve Aszalay János Lessing-fordításával.) és Horváth Ádám Urnak...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...hogy Ns. Nemzetem ditsősségének nevelésére Átilla Átilla Az áthúzott szó...
 • ...a’ magok Nemzetének Történet-Könyveit az Átilla’ Átilla Áttila-ból javítva. fényes...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Úr hatalmasan vítatja a’ mi Átíllával és a’ Hunnusokkal való vérségünket,...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...felforrás az egész dolog summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...felforrás az egész dolog summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...értői és pártfogói voltak. sem Augustus Tsászárunk, sem X: Leo Pápánk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...nem üztétek ki ezt. Ovidiustól Augustus császár i. sz. 8-ban a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...felforrás az egész dolog summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...hasonló című korabeli fordításával azonosíthatunk. Bálintitt János fordítása 1784-ben Bécsben, Szrogh Sámuelé...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...alkalmával május elején Bagoson dolgoztak Baranyi Józseffel. Mint írja, 3-án „Csokonait...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)
 • ...Epopoeia válhassék jövendőben. Tisztelem T. Baranyi Jósef Urat. Méltóztassák az Urak tudtomra...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Két évvel később ugyanott megjelentette Barcsay Ábrahámmal folytatott verses levelezését is, Két...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...A’ Tudományok magyarúl nevű munkájától Barczafalvi Szabó Dávid 1792-ben, Pozsonyban kiadott munkája, amely...
 • ...Inaugurális oratió: (lat.) Beiktatási beszéd. Barczafalvi 1792. május 1-én foglalta el...
 • ...’s csak arra vigyázok hogy Bartzafalvi Szabó Dávid ne legyen belőlem, kinek A’...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...házhoz leszállítni. – Szathmáry Mihály, Barkasy András, Konti Sámuel Ld. még...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...l.). Odoricus Raynaldus, Folytatta a Cesare Baronio által elkezdett Annales Ecclesiastici című...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...a kassai Magyar Museumot szerkesztő Baróti Szabó Dávid és Batsányi János, majd később...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)
 • ...kezdett azután nékem is írni Szabó: Virág és Szabó: Virág...
 • ...és Szabó: Virág Benedek és Baróti Szabó Dávid. Az időmértékes verselés első...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Miháltz Istvántól (1779), a második Baróti Szabó Dávidtól, két kötetben, 1779-1780-ban, hexameterben...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...forrásokat kell itt érteni, melyeket Barta Boldizsár Debretzen Kronikája, és Debretzeni Miscellák...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)
 • ...Kűldöm a’ 2 Anacharsist Anacharsis: Jean-Jacques Barthélemy Voyage du jeune Anacharsis en...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...subscribtioját láttam azonnal zsebembe dugván Bátori Ersébetet, fel derűltebb homlokkal pislogék a’...
 • ...Ferentz Őzvegye Báthori Ersébeth A Báthory Erzsébetről máig élő képet Túróczi László...
 • ...szívemet, néhai Nádasdi Ferentz Őzvegye Báthori Ersébeth A Báthory Erzsébetről máig élő...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...évek fordulóján mind Kazinczyval, mind Batsányival közelebbi kapcsolatba került. Meghatározó szerepe...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...kötete). E szerzők, valamint még Batsányi János és Ruszek József tartoztak abba...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...persze így sem világosabb a Batsányi–Kazinczy–Ilosvay Krisztina háromszögben, de hát...
 • ...található, Kazinczytól származó feljegyzést: „B. ezt az allegóriát magához vette...
 • ...később (1802-ben pedig, mint maga Batsányi írja, még nem is ismerte...
 • ...IV. 142–145. l.). Ezt mutogatta Batsányi Debrecenben. Időben ez nem lehetett...
 • ...december 25-én kelt levelében tudta Batsányi eljuttatni az időközben meghalt Herder...
 • ...meg, mindössze csak valószínűsíti ezt). Batsányi „Debrecenben létében (1804) a Herder...
 • ...Annyit meg tudunk állapítani, hogy Batsányi 1804 októberében Debrecenben tartózkodott, s...
 • ...Batsányi és Csokonai kapcsolatára. Kazinczy Batsányival való „visszálkodása” s Csokonai eziránti...
 • ...s Csokonai eziránti „instruálása” nyilván Batsányi magyarországi, méghozzá debreceni vagy Debrecen...
 • ...nyomon haladva valamelyes fényt vethetünk Batsányi és Csokonai kapcsolatára. Kazinczy Batsányival...
 • ...történetnek egy vonatkozásával, még pedig Batsányi János szerepével így is érdemes foglalkoznunk,...
 • ...1806-ban így írt: „a’ NAGY Bacsányinak elárul [ti. Ilosvay Krisztina] ’s...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...Krisztinával kapcsolatos ügyben is, amikor Batsányi, Kazinczy és Csokonai útjai...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...szerkesztő Baróti Szabó Dávid és Batsányi János, majd később Verseghy Ferenc képviselte,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Az eljárást augusztusban megszüntették, de Batsányi nem tudta folytatni a Magyar...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...Gábor, börtönbe került Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Verseghy Ferenc, hogy csak...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...l.) Az ossziáni költemények fordítását Batsányi tervezte és kezdte el, e...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...még egy német Batteuxra, BatteuxBatteux, Charles, Charles két művének a...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...óhajt. Kossovich Kassán lakik Gróf Andrásyné, született Battháni Kis asszony Andrássy Károly tábornok...
 • ...asszony Andrássy Károly tábornok feleségéről, Batthány Szerafinról van szó ( , I....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...angol lord látogatta meg Festeticset Batthyány Lajos herceg társaságában (vö. , 70....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...angol lord látogatta meg Festeticset Batthyány Lajos herceg társaságában (vö. , 70....
Csokonai Vitéz Mihály és Bek Pál kapcsolattörténete
 • ...Gál László úgy emlékszik, hogy Bek Pál is azon urak között volt,...
 • ...amelyben egy kályhát kér kölcsön Bek Páltól (vö. , 65–69. l.). Gál...
 • ...írott versek nagyrészét.* Rhédey Lajos Bek Pállal is üzente a költőnek, hogy...
 • ...372. l.; vö. 262. l.). Bek Pálnak egyébként igen rossz híre volt...
 • ... Kapcsolattörténet: Bek Pál téglási földbirtokos, mérnök, tanácsos (leánya...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...kis „múzeum”-ot, amelyről Rhédeynek* és Bek Pálnak* írott leveleiben is megemlékezik,...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...nagyobb részét felolvasta” a grófnak, Bek Pál jelenlétében.* Sokkal inkább az elmondással...
 • ...ekkor és ebből (valamint a Bek Pál által szóban közvetítettekből) tudja meg...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...Csokonai is megemlékezik, többek között Bek Pálhoz írott 1804. november 10-i levelében:...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...hívom a’ többek közt Tettes. Bek Pál, Fráter István, és Sándorffi...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...vatsora után Nagyságod és T. Bek Pál Úr előtt a’ verseknek nagyobb...
 • ...most is hallgatnék ha Tek. Bek Pál Úrnak szóval, Nagyságodnak pedig Levéllel...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...„A Csurgói Oskolabeli első Tanítót, Benedek Istvánt, elbetegesedéséből származott durva modora...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...a következő felhívó levél, amely Benedek Mihály debreceni református lelkészhez szólt, s...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...a’ Benitzki Rythmusai Benitzki Rythmusai: Beniczky Péter, itt a nem sokkal...
 • ...egész világ betsült,sokkal szebbek a’ Benitzki Rythmusai Benitzki Rythmusai: Beniczky Péter,...
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)
 • ...végezi, Mihály falván szándékozik a’ Bernáth Gedeon Ur szobait kifesteni. Már beszéltek...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...mutató Menj bé: Ő vagy Bernoullival méri a roppant Eget Vagy...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...270. l.). Idylles par Mr Berquin. Franciából. „Idillek Berquin úr...
 • ...par Mr Berquin. Franciából. „Idillek Berquin úr által” (csak ezek eredeti...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...részben baráti köre által (Berzeviczy Pál, Abaffy Ferenc, Bessenyei Sándor,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...Ferenc Árva megyei alispán, lánya Berzeviczy Pál felesége volt (ld. 1795. július-decemberben...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...1795. július-decemberben Bessenyei Sándornak* és Berzeviczy Pálnak* írt levélben. Méltóztassék NAGYSÁGOD...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...– – Teszek úgy, mint Bessenyei György, ama’ mind rendre mind érdemre...
 • ...mind érdemre első Magyar Literatorunk, Bessenyei György (1747–1811) már a kor tudatában...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Bessenyei Sándor (1743-1809), Bessenyei György bátyja, előbb a királyi testőrség...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...címe helyesen: Essay on Man.) Bessenyei kétszer is lefordította, Az embernek...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Főldi sírhalma felett,* valamint a Bessenyei Sándorhoz szóló 1795-ös levél*). – –...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ...baráti és eszmei kötelékek fűzhették Bessenyei Sándorhoz. Az 1795-ös levélről,* annak...
 • ...sora így hangzott: „Hagyd el Sándor, a hartzokat / A’...
 • ...az eredeti címe Óda Kapitány Bessenyei Sándor Úrhoz volt, s később elhagyott...
 • ...idézett sorhoz tartozó jegyzeteket), akkor Bessenyei Sándort kívánta meglátogatni Csokonai, sikertelenül. Van...
 • ...sem lehetett idegen e társaságban. Bessenyei Debrecenből való távozta után sem...
 • ...hogy a huzamosan Debrecenben élő Bessenyei Sándornak baráti kapcsolatai voltak elsősorban Nagy...
 • ...Elvesztett Paraditsomáról című költeményt, amely Bessenyei Sándor második kötetének ajánlóverseként jelent meg,...
 • ..., 331–361. l.). Csokonai és Bessenyei Sándor levelezésének az 1795. második felében...
 • ...meg (vö. , 208. l.) Bessenyei Sándor életéről és munkásságáról újabban, eladdig...
 • ... Kapcsolattörténet: Bessenyei Sándor (1743-1809), Bessenyei György bátyja, előbb...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...által (Berzeviczy Pál, Abaffy Ferenc, Bessenyei Sándor, vö. , 256–257., 279....
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...kifejtettek szerint em. kapitány urat, Besenyei [Sándor] kapitány: A Sándor név helyén...
 • ...mint néked Én! Tokajba kerestem Bessenyei [Sándor] Ferentz Az Olvasószöveg magyarázatainak megfelelő...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...már Ő Metzenas már Ő: Bessenyei Sándor mecénási tevékenységéről nincsenek pontos ismereteink,...
 • ...– ha a’ tulsó Szigetbe B… lakna és N… S… ugy...
 • ...jelentése: 'gyilkolás', arra utal, hogy Bessenyei a katonáskodással teremtette meg a...
Csokonai Vitéz Mihály – Berzeviczy [Pálnak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...párhuzamaira nézve ld. az előző, Bessenyei Sándorhoz szóló levél sorait,* továbbá A’...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...hasonlóakat találunk az 1795. július-decemberben Bessenyei Sándornak* és Berzeviczy Pálnak* írt...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...tágas circulusait megszégyenítik. Vajha tihozzátok, Bethlen fejedelem tartományának nagy lelkű polgárai!...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...korában nem jelent meg, s Bethlen Gábor levelei sem voltak publikusak akkoriban...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...derék Betlen Betlen: Csokonai itt Bethlen Jánosra, Erdély kancellárjára, történetíróra utalhat....
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...Jánosra, Erdély kancellárjára, történetíróra utalhat. Bethlen Miklós önéletírása, ahol pedig ugyancsak található...
Csokonai Vitéz Mihály – [Szikszai Józsefnek] (Debrecen, 1795. november-december első fele)
 • ...én Bethleni Uramnak Bethleni Uram: Bethleni Dániel volt ebben az időben a...
 • ...tudjuk hitelt érdemlően meghatározni. én Bethleni Uramnak Bethleni Uram: Bethleni Dániel...
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...megbírált fordítás nem teljes, Csokonai Blumauer versének csak az elejét fordította...
 • ...fordítást nem, mert Földi idézi). Aloys Blumauer, osztrák költő, travesztált eposzai...
 • ...István könyvtárában is megtalálható volt Blumauer műveinek 1787-es bécsi kiadása (...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...még egy Szalkai Aeneassa, Szalkay Blumauer-fordítása (az Aeneis travesztiája) Csokonai...
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...is nem utólsó Lied, de Blumauer fordításának is jó lessz. Vályi...
 • ...pesdül ki” (Dorottya/j.). etc. A’ Blumauer Odáját an der Leibstúhl, meg...
 • ...piluláknak álcázva küldte Földinek Hajdúhadházra Blumauer versének fordítást. A »pilula moschata«...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...az az Én magam; Prokátorom Blumauer. Travesztált eposzai mintául szolgáltak...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...most íródik. Az ötödik, a Blumauer módjára átköltött Békaegérharccal még rejtőzködik...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...feloldva: cum. Batrachomyomachia ad modum Blumaueri revestita latet et latebit, donec...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...csoport kálvinista prédikátor, kik közt Bod, a létai és a...
Csokonai Vitéz Mihály és Bod János kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Bod János (? 1830) Csokonai diáktársa volt,...
 • ...a Csokonai Félix-fürdőn című résznél*). Bod Jánost Domby a költő közeli barátai...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...teljesítését, múlt Augustusba Bárándon Tíszt. Bod Uramnál beszéd közt elő hozódván...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...Uram Collega és Barátom Uram: Bod Jánosról lehet szó, aki a Kabához...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Széchenyi Ferencz ő Excellentiájának a secretariussának (Vö. , 704. l., az...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...népszerűségnek örvendett Magyarországon is. ’s Boerhávé minden praescriptióji. De édeseket tudok...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...volt a’ Catholicus Popnak Lord Bolingbrocke. Alexander Pope támogatója és...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...a’ maga Agrippájához a’ maga Bolingbrockéjához Bolingbrocke: Pope támogatója (ld. az...
Csokonai Vitéz Mihály és Borbély József kapcsolattörténete
 • ...testvére Sándor (1768–1839) és unokatestvére Gábor (1761–1830) (vö. , II. 348–349....
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...innen keltezi legalábbis 25-én a Borbély Gábor és Vay Janette házasságára írott...
 • ...hatását. De így udvarolt Csokonai Borbély Gábor fiatal feleségének is, s őt...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...’lakodalmi ének’ előbeszédéből való, amelyet Borbély Gábor és Vay Janette házasságkötése alkalmából...
Csokonai Vitéz Mihály és Borbély József kapcsolattörténete
 • ...előfizetői között találhatunk még egy Borbélyt, Imrét, aki assessor volt Dersen...
Csokonai Vitéz Mihály és Borbély József kapcsolattörténete
 • ...l.), továbbá egy debreceni diákot, Jánost, akinek a neve szerepel...
Csokonai Vitéz Mihály és Borbély József kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Borbély József (1755–1835) tiszaroffi földbirtokos volt, korábban...
Borbély József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaroff, 1800. december 27.)
 • ...pajkos versének kéziratát küldte el Borbély Józsefnek.” ( 558. l.) Jakab...
Csokonai Vitéz Mihály és Borbély József kapcsolattörténete
 • ...a megyében második aljegyző, testvére Sándor (1768–1839) és unokatestvére Gábor (1761–1830)...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...ide ne jöjjön, félvén, hogy Asszonyám velek éreztetni fogja, hogy nem...
 • ...édes Asszonyám, azt látni, hogy Asszonyám, mihelyt Bécsből jövén, a’...
 • ...pedig külömbbnek tartja. Ne vegye Asszonyám tiszteletlenségnek, vakmerőségnek, ha én azt...
 • ...talán rajta. Én tudván az Asszonyám idegenségét ő eránta (melly csak...
 • ...adalék: „Nékem nagyon fájt, édes Asszonyám, azt látni, hogy Asszonyám,...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Kazinczynak: „Esmérted é Brünbe Gr. Brajda Hadnagyot? kinek fél lába térdig...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...(DebrK. 1001/4–5.). A nagykállói hivatalt Braun József addigi debreceni inspektornak szánta, az...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...a’ typus alól a’ Pr. Budai Úr Historiájának mind a’ két Darabja?...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...benyomását: „Debreceni prédikátor Földvári predikációt, Budai Ézsaiás orációt monda, Csokonai pedig katedrából...
 • ...félreértésekre adhatott okot. (Csokonai és Budai Ézsaiás kapcsolatáról ld. , 123–128. l.)...
 • ...Leginkább ez utóbbira gondolhatunk, mert Budai Ézsaiással tudomásunk szerint jó volt a...
 • ...sokáig megállott, úgyhogy Földvári és Budai szégyenszékben látszának ülni.” ( 335–336....
 • ...orátor«, akkor Csokonai Földvári és Budai felé fordult, kezével oda mutatva,...
 • ...megfontolásra érdemes: „Rendes bosszút álla Budain, ki a Csokonai társaságától...
 • ...egész Publicum szemeit Földvárj és Budai Urakra forditotta, és istentelenségből egy...
 • ...fel ment a’ Katedrába Próf. Budai Ésaiás Ur, és egy halotti orátziót...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ..., 109. l.). Úr, 4/ Budai Ésaíás mostani mostani A m Pr-ból...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...olvastam az Úrnak T. Professor Budai Úrhoz kűldött Levelében, Budai Úrhoz...
 • ...Budai Úrhoz kűldött Levelében: a Budai Ézsaiáshoz írott levélről van szó (ld....
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...fiának. Ne terheltessék az Ur Budai Esaiás Urat tisztelni nevemmel, kinek a...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...elhangzása előtt, Földvári József és Budai Ézsaiás mondott beszédet, ezek kiadásáról van...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...kűldetik Per Várad Debretzembe Tisztelem Buda Esaias – és a’ Mettző Tarsaságot...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...és Professor: Földvári József és Budai Ézsaiás beszédeinek kéziratairól van szó, egybekötve...
 • ...Professor Professor: a szövegösszefüggés alapján Budai Ézsaiásra kell gondolnunk. is részt vesz...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...( , 90. l.). Tiszteletes Budai Uramtól elhozatván, elhozátván. A t...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Német Országban, mint nem régen Büsching vala. – Többet Deákba gyakorlom...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...a’ Belföldieken kivűl Fischer, Spittler, Büsching ’s a’ t. találgatásait e’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...origine Ungarorum és Sibirische Geschichte). Büsching Neue Erdbeschreibung című munkája volt...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...I. 85. l.) Gelei József Campe Az ifjabbik Robinson című pedagógiai...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...melybe a’ nevezetes rosszak kőzt Chartuch A könyv a rendelkezésre álló...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...haldoklók jajgatási között eggy kis Cartussággal nyerted meg azt A névből...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...etc. etc. Nálam vólttak még Catullusból, Csokonai korai latin-fordításai közül...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...Régiek is Cecei Lénárd pro Tzétzei Lenárd. Losonci pro Losontzi, sőt...
 • ...em. ezzel a’ Régiek is Cecei Lénárd pro Tzétzei Lenárd. Losonci pro...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...’s az ő halála után Cetto Benedekkel Dezsericzky Pray Györggyel folytatott vitáját...
 • ...Pray Györggyel folytatott vitáját „rendtársa Cetto Benedek kötelességének érezte folytatni, s Parergos...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...akart volna egy Epopoeát dolgoztatni, Chapelainnek La pucelle ou la France...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...az Unokáji esmérhették Montesquieut: és Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...az Unokáji esmérhették Montesquieut: és Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...az unokáji olvashatták Montesquieut: és Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...az Unokáji esmérhették Montesquieut: és Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...által a’ Szaturnus’ apró holdjait. Chaulieunak Chaulieunak A nak nek-ből javítva....
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...által a’ Szaturnus’ apró holdjait. Chaulieunak tsak az Unokáji esmérhették Montesquieut:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...által a’ Jupiter’ apró holdjait. Choliaunak tsak az unokáji olvashatták Montesquieut:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...által a’ Jupiter’ apró holdjait. Chaulieunak tsak az Unokáji esmérhették Montesquieut:...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...inaim, Ész nélkűl szalattam be Feleségemnek ki engem szeretvén, Barátimat is...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Tekintetes Asszonyság és a Kisasszonykák: Sárközy Istvánné Chernel Eszter, valamint leányai, Judit (1788–1853),...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...magát”. azt mondta a’ híres Chodoviecky, Levelezésben és munkakapcsolatban állt Kazinczyval,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...A’ Messzias elibe Berlíni Rézre-metsző Chodowiecki Dániel eggy Vignétet metsz, mellynek árra...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Előbeszédnek.*) A költő e helyeken Cicero S. Roscius érdekében mondott beszédének...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Előbeszédnek.*) A költő e helyeken Cicero S. Roscius érdekében mondott beszédének...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...most éppíttetvén a’ Tusculanumot, Tusculanum: Ciceró falusi birtoka Tusculumban, itt írta...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Előbeszédnek.*) A költő e helyeken Cicero S. Roscius érdekében mondott beszédének...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...szakaszában. rekedező kürtjén, mint a’ Cicero’ mélly okoskodásit. Előbb esmérte a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...szakaszában. rekedező kürtjén, mint a’ Cicero’ mélly okoskodásit. Előbb esmérte a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...magamat. Mellyhez képest előre is Ciceronak ezen szavait botsátom: Nil mihi...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...Esztendöben éggy-is kis Tusculanumot Tusculanum: Ciceró falusi birtoka Tusculumban, itt írta...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...szakaszában. rekedező kürtjén, mint a’ Cicero’ mélly okoskodásit. Előbb esmérte...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...ki a klasszikus auktorokat (Cicero, Justinus, Eutropius, Paeanius), előszóval...
 • ...a’ kitől már nálunk édáltatott Cicero de Oratore, Terentius, Oratore,
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Ennius’ rekedező kürtjén, mint a’ Cicero’ mélly okoskodásit. Előbb esmérte...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...kellett szemlélnem, mikor Tusculanumom, Tusculanum: Ciceró falusi birtoka Tusculumban, itt írta...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1803. április 11.)
 • ...vár az én Tusculanumom Tusculanum: Ciceró falusi birtoka Tusculumban, itt írta...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...egy Tiburban vagy Tusculánumban Tusculanum: Ciceró falusi birtoka Tusculumban, itt írta...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...levelét tartalmazza. Az utánzók (így Colardeau is) egészítették ki Abelard válaszával.”...
 • ...levél sorainak* jegyzetét. boldogúlni a’ Colardeau’ (Vö. Csokonai Dayka-tanulmányát, ,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...alatt megjelentek Minucius Felix, Phaedrus, Cornelius Nepos és Eutropius művei (vö. ,...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...e. b. e.: boldogult emlékezetű. Cornides Dániel neves történetíró kéziratban maradt...
 • ...évvel korábban erről a munkáról.* Cornides Úr’ Tentamenjével Csokonai A magyarok...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...nomen: (lat.) itt: ’ragadványnév’. mondja Cornides Johann Christian Engel által kiadott...
Nagy Sámuel – [?Csokonai Vitéz Mihálynak] (?)
 • ...palástjába őltőzzenek, ha szinté szívekben Kromvelt és Richelieut jádzanak-is; mindennap kéttzer...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...történik utalás, amit minden bizonnyal Johann Friedrich Cronegk Kodrus című szomorújátékának egyik hasonló...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...FőSzBiró: főszolgabíró. „Az igali főszolgabíró Csapody Gábor volt. (Lásd Decsy: Almanach 281.)”...
 • ...Levelem eránt az Igali Járásbeli FőSzBiró FőSzBiró: főszolgabíró. „Az igali főszolgabíró...
Csokonai Vitéz Mihály és Császár József kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Császár József Csokonai ifjabb diáktársa volt a...
 • ...korábban (ld. A Magyar Hírmondóról*). Császár később visszatért Debrecenbe, németet és...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...Hírmondónak”. Ez a redaktor egyébként Császár József, Csokonai hajdani kollégiumi diáktársa...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...negyed nappal ezt beszélltem el Császár Barátomnak, ’s arról beszélgettünk, hogy...
 • ...pedig azért irom meg, hogy Császár Jósef Barátom nagyon késztet hogy írja...
 • ...Történetek című lap folytatása. ez Császár Jósef Barátom, a’ ki alább ír...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. december 7.)
 • ...de tsak nem maradhattam a’ Császárunktól ’s hirtelen belé nyoma Ujságába....
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 18.)
 • ...változás által, mind engem, mind Császár Urat jegre tett a’ szerentse:...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...az addig Márton mellett segédkező Császár a debreceni kollégiumba került tanárnak....
 • ...pontról pontra. Csókolom Kedves Barátomat Császár Jósefet, Császár Jósef: a Magyar...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Grammaticát. Az én fiam mindazaltal Csaszári Ur alatt tanul bővebb Sÿntaxist....
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...hogy Horváth mondott üdvözlő beszédet Császári Lósi Pál beiktatásakor, pedig még Csokonai el...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...Császári Jénából megérkezvén, mihelyt a Császári installatiója eránt a rendelet megérkezett,...
 • ...vö. ,). „Azonban e télen Császári Jénából megérkezvén, mihelyt a Császári...
 • ...Csokonai utolsó csurgói hónapjaiban keletkezett. Császári Lósi Pál február 21-én megkezdte a tanítást...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...negyedik esztendő alatt ért le: Császári Lósi Pálra utal. ’s a’ t. a’...
 • ...instálom alázatossan, hogy míg a’ Professor Úr lejönne is, méltóztasson ezen ézen...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...illeti nem a’ leg pallérozottabb. Császári nyavalyog Tanítványjaival együtt mivel azokat...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...III. 526–527. l.). a’ Virág’ Csehihez való Ódájára Virág’ Csehihez való...
 • ...Ódája: Virág Benedeknek verselgető katonabarátjához, Csehy Józsefhez írott költeményéről van szó, amelyet...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...lehetőssen ért és forditt. – Cseppány Fiscalis Ur el-hagyván a’ Groffot...
Csokonai Vitéz Mihály és Csépán István kapcsolattörténete
 • ...tanúskodnak, hogy a nevezett könyveket Csépán István ajándékozta a csurgói iskolának (vö....
 • ... Kapcsolattörténet: Csépán István (1758-1830) volt debreceni diák, ügyvéd,...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 június vége-július eleje)
 • ...„A neves és nemes úrnak, Győrgyfalvy Csépán István úrnak, számos uradalom ügyvédjének és...
 • ...Perillustri ac Generoso Domino, Domino Stephano Csepán de Györgyfalva, Györgfalva em. plurium J....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...kiváltotta (ld. még az 1799-ben Csépán Istvánnak címzett levél jegyzetét*). (A kéziratban...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...„A neves és nemes úrnak, Györgyfalvy Csépán István úrnak, számos uradalom ügyvédjének, a...
 • ...Perillustri ac Generoso Domino, Domino Stephano Csepán de Györgyfalva, plurium Dominior. A rövidítést...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...is adtam; de a’ mint Csepán Urtól hallottam, ő ezen Levelemet...
 • ...Én akkor hirtelen írtam neked Csepán Úr felől hogy ő jól...
 • ...és Szemes között szembe találtuk Csepán Urat Pestre menő útjában –...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Lefordította azt mind a’ kettőt Cseppán István Ur a’ Festeticsek Fiscálisa Somogyban,...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...nagyobb oskola nevendékeinek tanítását akkor Csépán Jánosra bízták. Csépán pap Alsokbol naponként,...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsok, 1799. december 24.)
 • ...azonosított, kosszarvúnak ábrázolt istent, itt: Csépán János. Jussa van erre; mind...
Csokonai Vitéz Mihály – Pálóczi Horváth Ádámnak (Csurgó, 1799. december 24.)
 • ...van magának is Ammonnak Ammon: Csépánt értik alatta, azonban nem világos,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...merül fel az ügy kapcsán. Cserey Farkashoz szóló, 1807. március 12-i levelében...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...1800 nyarán feleségül ment egy Cserti István nevű csurgói jobbágyhoz, november 23-án...
 • ...Dezső? „Vajon Nagyváthy Jánosé, valójában Cserti Istváné? vagy valaki másé, talán...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...legállandóbb, legtisztább szívű Barátom. – Csohány itt vala Debretzenbe, ’s nem...
 • ...kívánom magamat tukmálni: noha a’ Csohány’ szívét jure postliminii jure postliminii:...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...már néki-kezd-szépűlni az ifjú. – Csohánynak Csokonai diákkori barátja, Nagy Gábor...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...fel ezúttal is („Judeum”, „Csohány”, „két tekintetes asszonyék”); utal...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...írja születendő gyermekével kapcsolatban: „Csohány lessz az Kereszt attya Ragalyi...
Nagy Sámuel – [?Csokonai Vitéz Mihálynak] (?)
 • ...József jegyzete, 609. l.), vagyis Csohány Józseffel azonosítja, feltételesen. edjütt szerencsésen! N....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...kevéssé csudálkoztam, a’ midön Vitéz Csohány Josef Hadnagy Úr, „Palatinal. Regt.béli Fő...
 • ...és égyedül bóldog barattságnak. – Csohány lessz az Kereszt attya Ragalyi...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...levele. Pedig azt az embert Csóka János Uram nem tartja alábbvaló embernek...
Csokonai Vitéz Mihály és Csóka János kapcsolattörténete
 • ...Kazinczy egy levele utal még Csóka János Csokonai iránti tiszteletére ( III....
 • ...571. l.). „A semlyéni prédikátor, Csóka János fiatal ember volt, s új...
 • ... Kapcsolattörténet: Csóka János (1770-1806) a költő volt diáktársa,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...nékem születte-főldem, itt nevekedtem, az Atyám közönséges betsűletű ’s kedvességű ember...
Csokonai Vitéz Mihály és Deáki István kapcsolattörténete
 • ...1769-ben ugyancsak sénior volt, szerepel a költő apjának feljegyzésében, mint debreceni lelkész, aki...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...születte főldem, itt nevekedtem, az Atyám közönséges kedvességű ember volt, az...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...neveletlen koromban, neveletlen koromban: apja, Csokonai József borbélymester 1786-ban meghalt, anyja, Diószegi...
 • ...Győrből származott Ns. és tanúlt Atyától, de a’ kitől megfosztattam...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...egy levele a költő apjához, Csokonai Józsefhez, aki tanítványa volt egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...lennék: örömest kiszánkáznám Véled az Ötsémhez Semjénbe hogy onnan a’ pénzért...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Vitéz József kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Csokonai Vitéz József (1777–1805), a költő öccse, a...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...és Józsefet. a’ miolta a’ Testvéremmel együtt az édes Anyám sok...
 • ...nevelte két gyermekét, Mihályt és Józsefet. a’ miolta a’ Testvéremmel...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...lehetne, még holnap Délre, Bagamérba Ötsém Uramnak általszállítani. Magamat viszonti szolgálatra ajánlván,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Itt élt a költő öccse, ifj. Csokonai Vitéz József (vö. 267., 408., 483. l.)....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...gyűjteménye: Kazinczy 1792-es levelében megígérte Csokonainak, hogy a Helikoni virágokban...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Kazinczyhoz ( I. 495–497. l.). Csokonai nagyra tartotta Szentjóbi énekeit, dicsérőleg...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Választ sem Görög Úrtól, sem Czetter Úrtól nem nyerhettem. – Talám...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...festő (vö. 565. l.), rajzát Czetter Sámuel más alkalommal is felhasználta rézmetszet...
 • ...mettződni. – Én a’ többit Tzetterrel itt elvégzem. – Ha a’...
 • ...kettőből majd dirigáljuk mi azután Czettert. Ha valami leszsz, tökélletes...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...meg majd a kötetben, igaz, Czetter Sámuel által megjobbítva (ld. az 1804....
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...illesztett Anakreón-metszetről van szó, amelyet Czetter Sámuel korrigált (ld. részletesebben az 1803....
 • ...Biblithekában em. ’s szóllottam is Czetterrel eránta 18 ft kíván úgy...
 • ...Magyarját. 4. Anakreon rezének, mellyet Czetter Úr megjobbított Az Anakreoni Dalok...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...több festéssel mehetnék fel magam, Czetter jobban dolgozhatna a’ Rézre. A...
 • ...nékik, és ők a’ derék Czetterrel ingyen kimettszetik. Ráállottam kívánságokra, gondoltam,...
Csokonai Vitéz Mihály és Erdődy Zsigmondné kapcsolattörténete
 • ...házassága után odaérkezett: búcsúztatóverset írt Czindery Pál halálára, aki Erdődyné első férje...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...ő Excja installatiójára, s ama Cindery halálára. 1798. április 11-én bekövetkezett...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...vettem fel legelsőben a’ halhatatlan Czinderynk’ Nevét, ’s a’ Hazának...
 • ...fölé írva. magamat, hogy a’ Czindery barátinak barátinak Az áthúzott...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...et d’Abelard, 1768). Magyarra először Czirjék Mihály fordította le (vö. , 25....
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...én egy Igen betsülletes Barátomat Czövek Istvánt Czövek István: egy hasonló nevű...
 • ...nem? Mindent úgy végeztem el Czövek Istvánnal; hogy az Úrnak semmibe nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...legtöbbet érdemlett Richelieu, a’ híres Orleáni Leányról a’ híres Orleáni Leányról...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...tapasztalás is bizonyíttyák hogy a’ Dárius Kíntsével biró dús gazdag is,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...Szentekre-is vagyon szüksége. – A’ feleségem sokszor emleget – szeret –...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...hogy alig haladják meg nagyságokkal a’ Te Angyalotskád’ tserépbéli Mályváját. De ne nevess...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...mind a két tekintetes asszonyékat, Puky feleségét és anyósát üdvözli. kezeiket csókolom,...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...található, melyek Puky István feleségéhez, Darvas Annához (1780–1854) íródtak (vö. Nagy Gábor...
 • ...úgy tűnik a Puky és Darvas Anna közötti viszony nem romlott, sőt...
 • ...szinte házasságkötése kezdetétől tisztában volt Darvas Anna »kicsapongásaival«, s emiatt kellett elhagyniuk...
 • ...nem jöttek ki egymással (Darvas Anna egyébként az anyjával sem volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)
 • ...első a’ Tekintetes Asszony, azután Darvas Nanette, Ld. az 1800 végén...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...vidámit bennünket az én kedves Feleségem jó szive, ’s nyájas vélünk...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...– Angyalodnak Angyalodnak: Puky felesége, Darvas Anna. küldöm a számára nyomtattatott...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Alpáron Abaúj Vármegyében, (Helytartói Consil. Darvas Ferentz Úrnak fia) Schillernek Tolvajit fordítja.”...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...Senátor vagyon, a’ ki Consil. Darvas és Gróf Ráday körül töltötte...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...fordítja.” (Orpheus I. 85. l.) Darvas János lefordította Schiller Haramiák című drámáját....
 • ...Darvas Tolvajai. Darvas Tolvajai: „Darvas János Úr Alpáron Abaúj Vármegyében, (Helytartói...
 • ...I. 85. l.) Így a’ Darvas Tolvajai. Darvas Tolvajai: „Darvas János...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...egy újabb jelentős szakasza, a Dayka Gábor műveinek átdolgozása körüli együttműködés és...
 • ...egyezésnek pontjai szerént mindent elkövetek Dayka’ maradványin, valamit jónak, és rám...
 • ...hadd jöjjenek ki az Alexandrinussai Dayka Gábornak. – Én mihelyest válaszát...
 • ...erről 470., 472. l.). A Dayka-recenzió Legközelebb – tudomásunk szerint...
Az Otahajta
 • ...Otahajta: Tahiti szigetén élő vadember. Dayka Gábor műveiről írott bírálatában ilyen megjegyzést...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...József, Szentjóbi Szabó László, 1796-ban Dayka Gábor, börtönbe került Kazinczy Ferenc,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)
 • ...egyezésnek pontjai szerént mindent elkövetek Dayka’ Maradványin, valamit jónak, és...
 • ...hadd jöjjenek ki az Alexandrinussai Dayka Gábornak. Alexandrinussai Dayka Gábornak: ld....
 • ...eme’ Jegyzések és Említések a’ Dayka etc. [itt kellett következnie a...
 • ...kitelhetik, ’s örömömnek tartom ha Dayka Árnyékának ’s az ő Nemes...
 • ...Semjénbe szerentsém lehet, ’s véle Daykáról és egyébről személyesen szólhatok, kimentem...
 • ...tzélból közlöm Levél által a’ Dayka’ Maradványit Maradványit Maradványinn-ból javítva....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...Idővel mind ezt, mind a’ Dayka verseinek ide zárt csomóját vissza...
 • ...az Abeilard és Heloíz’ levelei: Dayka Helois Abelardhoz a klastromból és...
 • ...veszem Virág Benedek levelével a Dayka Gábor verseinek nyomtatás alá készített autografon...
 • ...érdemű barátom, Sajtó alá készítem Daykámnak verseit. Imhol vannak. Tekintse-meg az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...az áldozatot, mind nékem, mind Daykámnak. Ha én nem is,...
 • ...Csokonai úrnak. Nagy érdemű barátom, Daykámnak versei, ’s az Édes Gergely’...
 • ...látni, hogy az Úr a’ Dayka’ Heloízze Dayka’ Heloízze: ld....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...betűkből javítva. szólani, ’s jelesben Daykának hagyományi hagyomány: hagyaték. felől bővebben...
 • ...1803. február 20-i levelében küldött Dayka-recenzióban említi is, s itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 20.)
 • ...következendő Jegyzések és Említések a’ DAYKA Verseire. [itt következik a nevezett...
 • ...egyezésnek pontjai szerént mindent elkövetek Dayka’ maradványin, valamit jónak, és...
 • ...hadd jöjjenek ki az Alexandrinussai Dayka Gábornak. Alexandrinussai Dayka Gábornak: ld....
 • ...kitelhetik, ’s örömömnek tartom, ha Dayka’ Árnyékának ’s az ő Nemes...
 • ...ajánlását és a jegyzetek bevezetését. Dalyka’ Verseit a’ Tekintetes Úr...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...Úr is. Talán megkapom a’ Dayka verseire tett jegyzéseket is. a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...(ld. Csokonai Félix-fürdőn). Kűldöm a’ Daykáról való Levelemet, mellyhez ragasztottam két...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...Úr a’ legszívesbb köszönetemet a’ Daykám’ versei eránt tett kérés’...
 • ...az szabad voltát. – ? Dayka Gábor Helois Abelardhoz a klastromból című...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...megtisztelhessem, és egy úttal a’ Dayka’ Verseit, ’s az azokra...
 • ...az azokra tejendő Egyengetésimet általadhassam. Dayka verseinek átdolgozását ígéri ezúttal is,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...még mindig csak ígéri a Dayka-versek átjavítását, igazából azonban nincsen...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)
 • ...súgja lágy Zefir fülébe Hogy Dajka szereti. Az illy Gelegenheitsgedicht minden...
 • ...olly forma lehetne, mint a’ Dayka propempticonja. Dayka propempticonja: a ’propempticon’...
 • ...’propempticon’ elutazás alkalmából készített búcsúvers. Dayka Gábor Bútsú-vétel című verséről (egy másikkal...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)
 • ...népszerűvé vált hazánkban is, fordítása Deáki Filep Sámueltől jelent meg 1820-ban, nyolc kötetben....
Csokonai Vitéz Mihály és Deáki István kapcsolattörténete
 • ...28. b. 1., 367. l.). Apja, aki 1769-ben ugyancsak sénior...
Csokonai Vitéz Mihály és Deáki István kapcsolattörténete
 • ...mondott ( 21., 580. l.). Ifj. Deáki István aláírása megtalálható a költő három...
 • ... Kapcsolattörténet: Deáki István 1792-ben subscribál, 1803 márciusa és...
Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kántorjánosi, 1804. július 4.)
 • ...meg is erösitetett Deáki István Deáki István: neve a 22. helyen...
 • ...praenumeratio még meg is erösitetett Deáki István Deáki István: neve a 22....
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...teológiai tanárral azonosította a cenzort Decsy Sámuel Almanachja alapján ( 574. l.),...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...József, János) fel is sorol Decsy Sámuel 1794-es almanachja alapján ( ,...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...felsorolása pontosan így található meg Decsy Sámuel Almanakjában is ( , 142....
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...felsorolása pontosan így található meg Decsy Sámuel Almanakjában is ( , 140....
Győri József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, ?1800-1803.)
 • ...le az Almanakot, Almanak: feltehetően Decsy Sámuel Almanakjáról van szó ( ;...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...a’ mint bele van irva. Degentől. Sem az Anthologia Persicát...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ... és a’ Degen’ DegenDegen, Johann Friedrich, Johann Friedrich Anakreón-kiadására hivatkozik...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...számú cellában. – Az én Dégeni Anacreonomat Dégeni Anacreon: ld. az...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...nem tudja az idvezűlt Praynak, Desericiussal Ötkötetes nagy művének megjelenése után...
 • ...munkáját, melyben több ponton cáfolta Dezsericzky nézeteit. Dezsericzky, noha Pray mindig...
 • ...ő halála után Cetto Benedekkel Dezsericzky Pray Györggyel folytatott vitáját „rendtársa...
 • ...munkája: Historia narratio... ezt idézi Dezsericzky is (vö. , 307-308. l.)....
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...emberektől irtódzó ’s elbúni szerető Diogenes, Hordóban lakott, így fejezvén...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...Vendégfogadóba étetnek, tiszteletére jöttem Tiszteletes Diószegi Úrnak, ’s nála írom ezt a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...l.), amelyet Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel is használt a Fűvészkönyv elkészítésekor...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...7 órakor, addig erősködött az Anyámon, hogy véle a’ Recepissét subscribáltatta,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...két keszkenőt kűldd le az Édes Anyámnak, és köszöntsd nevemmel. Tisztelvén a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...’s kedvességű ember volt, az Anyám Tanátsbéli ember’ Leánya, magam (ha...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...címzés része. Nemes Nemzetes Özvegy Csokonay Mihályné Csokonay Mihályné: helyesen: Csokonai Józsefné....
 • ...Csokonay Mihályné Csokonay Mihályné: helyesen: Csokonai Józsefné. Aszszonynak p. Ofen Debreczenben Darabos...
 • ...esetében – a költő anyjának, Csokonai Józsefnénak....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...tiluláljam em. é? vagy az Édes Anyámnak: de több okokra nézve jobbnak...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Ezeket Téli Debretzenyi Vásarra az edes Anyadhoz béküldhetem, a vagy tsak azokat...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...áll: Puki, talán Csokonai vagy a költő anyjának feljegyzése. Keletkezése: Keltezetlen. Megírása idejét...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...levél az ugyanezen a napon, anyjának írott levéllel:* mint a jelen...
 • ...a levélvivőre nézve biztonságosabbnak találta anyjának címezni....
Szabó Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak és Csokonai Józsefnének (?, 1801. augusztus 15.)
 • ...A levél első bekezdése szól Csokonai anyjához, a továbbiak a költőhöz....
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...az emberi kapcsolatok bonyolult szövését. Csokonai Józsefné Diószegi Sára (1755-1810) igen korán, harmincegy éves...
 • ...sűrű homály borítja. Fennmaradt ugyan Csokonai Józsefné kéziratos emlékezése, ez azonban meglehetősen...
 • ...elidegenítő” – írja Szauder József Csokonai Józsefné portréjában ( , 21. l.)....
Csokonai Vitéz Mihály és Obernyik József kapcsolattörténete
 • ...1805. végi leveléből kiderül – Csokonai Józsefné kérésére lemásoltatta az Anakreoni Dalok...
Csokonai Vitéz Mihály és Sárközy István kapcsolattörténete
 • ...ismeretes, valamint Csokonai halála után, a költő anyjához írott levele maradt fenn (vö....
Csokonai Vitéz Mihály és Szeless József kapcsolattörténete
 • ...levele* és Szeless Józsefnek a költő anyjához áprilisban küldött levele is (ld....
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...évesek voltak, akkor ők kaptak Csokonainétól egy-egy »Lillát« ajándékba. Ez már...
 • ...két ajándék is érte Szentgyörgyit Csokonainé részéről. Egyik még abban az...
 • ...1-én ezt írta naplójába: »Csokonainé Aszszonyom (a halott özvegy édesanyja) emlékezetnek...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...közönséges kedvességű ember volt, az Anyám Tanátsbéli Ember’ leánya, magam is...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...miolta a’ Testvéremmel együtt az édes Anyám sok viszontagságok között nevelt és...
 • ...József borbélymester 1786-ban meghalt, anyja, Diószegi Sára egyedül nevelte két gyermekét, Mihályt...
 • ...magamnak és gyámoltalan özvegységre jutott Édes Anyámnak hol találni menedéket a’ Nagyságod’...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Komárom, 1802. március 10. körül)
 • ...bal szélén, haránt irányban. Ifiasszony: Csokonai Józsefnét, a költő anyját nevezte így...
Vad Tamás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1802. július 26.)
 • ...Asszonytól: feltehetően a költő anyjára, Csokonai Józsefnéra gondol. hogy kellé a’ Levelbe...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. október 26.)
 • ...vagyon a Midőn Drága Asszonyságat Anyad az Úral együtt szévessen Tisztellem...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)
 • ...bizodalomal bizom. A’ Midőn Draga Asszony Anyavál eggyűtt állandoúl Tisztellem s vagyok...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)
 • ...Ha még életben van az édes annya igen igen nagyon tisztelem...
Szentgyörgyi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...okait is. Tisztelem tiszteletre méltó Édes Anyád Aszszonyt, ölellek hív szívvel, és...
Bod János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1804. augusztus 19.)
 • ...szeret fantazirozni – Tisztelem a’ Nagy Asszonyt: Barátom Uramat pedig csókolom...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)
 • ...Felette igen nagyon tisztelem az édes annyát, kívánok állandó egésséget hoszszu...
Szeles Sándor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1805. január 2.)
 • ...Debreczenbe. P.S. Feleségem az Aszszony Csokonaine Aszszonnak számára, a’ mit lehetett...
Csokonai József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bagamér, ?1801-1803.)
 • ...alkalmatossággal most jöjjön ki. [Címzés:] Csokonaÿ Josefné Édes Anyám Assz. A rövidítés...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...Doboziak: Dobozi Lajosról (1792-1853) és Dobozi Józsefről (1793/95-1841) lehet szó. neveli) emlékeztesse...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...a következőket jegyezte fel: „Dobozi Kriska, Fráter Istvánné tizenkét esztendei meddősége után leányt...
 • ...felé Pestről a’ Feleségemet Feleségem: Dobozy Katalin. Kazinczy 1802. április 13-án a...
 • ...Aug. vége felé Pestről a’ Feleségemet Feleségem: Dobozy Katalin. Kazinczy 1802....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...a’ kis Doboziakat kis Doboziak: Dobozi Lajosról (1792-1853) és Dobozi Józsefről (1793/95-1841)...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...maga részéről kűld tizet Notarius Dobrai Ur Dobrai Ur: Thury Etele...
Csokonai Vitéz Mihály és Bod János kapcsolattörténete
 • ...Félix-fürdőn című résznél*). Bod Jánost Domby a költő közeli barátai között...
Csokonai Vitéz Mihály és Erőss János kapcsolattörténete
 • ...ahogy erről Gál László és Domby Márton megemlékezik ( 441. l., ,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...tényét rögzíti Nagy Gábor és Domby Márton is ( 388. l.; ,...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...– ellenkező hangsúlyokkal – megerősíti Domby Márton is, aki a kollégiumban elmondott...
Csokonai Vitéz Mihály és Fráter István kapcsolattörténete
 • ...így említi Nagy Gábor és Domby Márton is ( 388. l. és...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Gábornak (Debrecen, 1794. december 7.)
 • ...Kotsi Sebestyén Istvánra is hivatkozó Dombyt: , 46–47. l.). Ego...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Gábornak
 • ...Kotsi Sebestyén Istvánra is hivatkozó Dombyt: , 46–47. l.). Én...
Csokonai Vitéz Mihály – [Szikszai Józsefnek] (Debrecen, 1795. november-december első fele)
 • ...Az olasz Dictionariumot olasz Dictionarium: Domby az e levélben olvashatókhoz hasonlóan...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)
 • ...magad itthonn nem voltál, a’ Senior hírtelen úgy tevé le érttem...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...Telemak meg forditásában remekelni akar: Domokos Lajos is lefordította Fénelon Les Aventures...
 • ...Ujság az hogy az öreg Domokos Ur a Telemak meg forditásábann...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...festette le Sinay Urat és Domokos Urat, még pedig úgy hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...azonegy Papirosra ad vivum T. Domokos Lajos és T. Sinai Miklós Urakat...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...ruhának alkalmatlan volta miatt T. Domokos Lőrintz Vö. Magyar Kurir IV. 443....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...félgömb. A szigetvári parókiatemplom kupolafestménye Dorffmaister István műve (Zrínyi megdicsőülése, 1788.; vö....
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...ejtse módját hogy vehessem – Dömét Metastasio-fordításáról van szó. már megígérte...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...az Evangelicus Wielandra, az Episcopalis Drydenre, Drydenre Az áthúzott...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...rokonság gondolatát nagy hatással terjesztették Dugonics András művei (Etelka, Etelka Karjelben). Fischer,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...l.) Emlegeti még Kazinczy Csokonait Édes Gergelynek október 29-én írott levelében is:...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...Édes Gergely’ Anakreoni versei: „Édes Gergely régólta fordítgatja Anákreon’ Daljait görögből,...
 • ...emlékezni az előbeszédben. – Az Édes Gergely’ Anakreoni verseit Édes Gergely’...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...barátom, Daykámnak versei, ’s az Édes Gergely’ édessége, Édes Gergely’ édessége:...
 • ...Gergely’ édessége, Édes Gergely’ édessége: Édes Gergely anakreóni versgyűjteményének kéziratára utal, enyhe...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...alaposan feltételezhető, hogy a költő Éles e levelének kíséretében kapta vissza...
 • ...jegyzés írásképe teljesen azonos az Éles e levelén található ugyancsak autográf...
 • ...( , 14–15. l.), s Éles Istvánt nevezte meg a cenzor levelének...
 • ...kevés eredménnyel. A másik, cenzuráztatásra Élesnek átadott művet Vargha Balázs korábban...
 • ...idején nyomtatott Weinmüllerné Komáromban, akivel Éles a kész példányok Pestre szállításáról...
 • ...kötetek szétosztása a téma, vagyis Éles István is Csokonai jóakaró barátainak egyike...
 • ... Kapcsolattörténet: Éles István Komáromban volt tanító, majd 1803-tól...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...t. találgatásait e’ dolog felől. Engel és Katona Urak nékem igen...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...mint azelőtt; akkor esmerősömnek Tek. Engel Urnak adhattam vólna: de most,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...a’ Censurárol: ezért eleget tusakodtam E – Urral. De lehetetlen vólt masképpen....
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...a cenzúráztatásáról van szó. már Engel Úr kezében vagynak: duplumba duplum:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...(lat.) itt: ’ragadványnév’. mondja Cornides Johann Christian Engel által kiadott művéről van szó....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Homérosz és Tasso szerepelt mintaként, Johann Christian Engelnek írott soraiban* már az itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...hogy ekkor már a cenzornál, Engelnél volt az, ami a -ből...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...hallgatta a’ te szódat az Ennius’ A görög kultúra meghonosítására törekedett...
Eggy Magyar Úrhoz ’s Tudóshoz kűldött levélnek Töredéke
 • ...tintával !-ből jav. fovere Viros. Ennius hoc nostrum fato revocetur in...
csokonai_lev_010_f
 • ...a szent férfikat, udvar! Hogyha Ennius a végzet folytán visszatérne korunkba,...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...hallgatta a’ te szódat az Ennius’ A görög kultúra meghonosítására...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...hallgatta a’ te szódat az Ennius’ A görög kultúra meghonosítására...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...Bírák: Minós, Menippus, Mátyás Király, Erasmus, Voltaire. Vádolók: Domine Spectabilis,...
Eggy Magyar Úrhoz ’s Tudóshoz kűldött levélnek Töredéke
 • ...loculos febris acuta meos. Non Eratostheniis quaesitum ductibus ductibus...
csokonai_lev_010_f
 • ...láz töltse meg pénzeszacskómat. Sem eratosthenesi vonalakkal szerzett aranyra nem vágyom...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...téved, az új férj neve Erdődy Zsigmond volt. a’ Bán fijához –...
 • ...igen is férjhez ment Gróf Erdődy Lajoshoz Erdődy Lajos: Szokolay téved, az...
Csokonai Vitéz Mihály és Erőss János kapcsolattörténete
 • ..., II. 449. l.). Bátyja Erőss Gábornak, aki egyike volt a...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...ld. III. 337. l.). és Erős, Pap, Petes uramékat. Én vásárig...
 • ...rándulok. Erős uraméknak Erős Uramék: Erőss Gábor, Papp József, Pethes Dávid, rézmetszők...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...képét két metszőnek is megmutattam: Erőss Gábor rézmetszetéről van szó, amit kritizálnak...
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...A’ Mettző Urakat Mettző Urak: Erőss Gábor, Pethes Dávid, Papp József....
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...debreceni rézmetsző diákok (Papp József, Erőss Gábor, Pethes Dávid). írtt Levelemet...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor). ha ugyan, róllam valamit...
Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)
 • ...diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor). Quártélyán sokat a mit...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)
 • ...diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor). 30 Rftig levék adóssává:...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...szótára. első darabja nallam van Gabor őtsem hagyta nallam: még a...
 • ...Bárándon volt lelkész, tehát kollégája Erőss Jánosnak (Bod Jánosról ld. a Kapcsolattörténetnél*)....
Csokonai Vitéz Mihály és Erőss János kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Erőss János debreceni diák volt, előbb rektor...
 • ...A költő közelebbi ismeretségben volt Erőss Jánossal is, ahogy erről Gál László...
 • ...Azt is megtudjuk Gáltól, hogy Erőss lerajzolta Csokonait halála után, erről...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...der Schőnen Wissen schaften. „Eschenburgtól A széptudományok elmélete és irodalma”...
 • ...vö. 59. és 336-339. l.). Eschenburgs Theorie und Literatur der Schőnen...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Olvasószövegben pótoltuk. a’ Beyspielsammlungjával együtt? Eschenburg költészeti kézikönyve és nyolckötetes szöveggyűjteménye...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...Főldinétől kérje az Ur, Eschenburgom Eschenburg költészeti kézikönyve és nyolckötetes szöveggyűjteménye...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...most is tsak az egy Eszterházy Hertzeg Dombóvári Dominiumába is 4 Reformatus...
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)
 • ...március 28. Ajánlom szives szolgálatomat. Eszterházÿ Eö Herczegsége Deretskéi Fiscalissa Ttts...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)
 • ...( , 216. pp.). Herczeg Eszterházy vólt Fiscalisa (a’ Deretskei Dominiumban)...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...de Görög Gouverneur du Prince Paul d’Eszterházy, a Vienne. – Mi,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...is, miért hogy kőtetlen jöttek. Esterházy Pál Ő Hgségének magam által adom...
 • ...átadni a könyvet, ha pl. Eszterházy Pál herceg esetében ki lehetett várni,...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...itt Hatta. Ugyan Debreczeni Lakossal Eszenyi Mihallal hasonlóképen jártam. ha az Szegethÿ...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...lehet hogy nem múlatván sem Eylerrel sem Kanttal Csalja unalmas óráit...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...a mi barátnénkhoz utasítom: feltehetően Bédi Jánosné Fábián Juliannáról van szó (ld. a keletkezésről...
Új Esztendői Ajándék
 • ...Barátság! Még ditsőbb két Név: JULI hív barátném! És te óhajtott...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Keszthely, 1797. december 24.)
 • ...Ajándék Záloga szívemnek légyen örökre Juli! Éljetek, óh szeretett Lelkek!...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Mocsa, 1798. március 18.)
 • ...Követném: csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk (talán Bédi Jánosné Fábián Juliannáról lehet szó). – Nints Kotsi!...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...második e i-ből javítva. a’ Fabri Professor Geographiáját Fabri Professor Geographiája:...
 • ...Geographiáját Fabri Professor Geographiája: Csokonai Johann Ernst Fabri Kurzer Abriss der Geographie című...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...is mindenütt cadentia vólna; mint Faludinak sok énekei, és mint nekem...
 • ...az a Faluditól származó (verssor). Faludi Ferenc Phyllis című versének kezdő sorát...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...Farkasok: ez a célzás valószínűleg Farkas Andrásra, Csokonai hajdani diáktársára, vándorpoétára,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...és köszöntsd nevemmel. Tisztelvén a’ FőHadnagy Urat egész Kedves Házával együtt, téged...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Kis Imre salétrom-inspektorral, Csokonai és Fazekas debreceni barátjával”, akit így nagyszalontai...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...Ezután megemlíti, hogy január 6-án Fazekas Mihály adta oda Szentgyörgyinek Csokonai verseit...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...mehetett a felföldre. Tisztelem hadnagy Fazekas Mihály és Nagy Gábor uramékat, Senior...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...kelletlen lenne. Utasítottam Fazékas Fazékas: Fazekas Mihályról lehet szó, akinek botanizálása, kertészkedése...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...jóság, és emberség!! Tisztelem szívesen Fazekas Urat. a’ Diószegi Uramon esett...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...(vö. 236., 274. l.), amelyet Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel is használt...
Győri József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, ?1800-1803.)
 • ...raps: ripsz-ropsz. a’ mennyi találtathatik. Fazekasnak mondottam hogy kűldje le az...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...tudositani – igen betsülletes Ifjú, Fejestől Fejes: feltehetően a Puky István...
 • ...Puky István által is említett* Fejes Istvánról van szó. irtam az Úrnak,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...meg leg jóbb moddal. Mert Fejes Istvánnál Fejes István: valószínűleg őt említi...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...fennmaradt, mint utaltunk rá, 1799-ben Fekete János grófnak elismerő sorok kíséretében megküldi...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1801. november 23.)
 • ...szó, az azonban bizonyos, hogy Fekete János már korábban is találkozott a...
 • ...november 23. Kedves Barátom Generalis Fekete, a’ ki nékűnk Apolloban Apánk,...
Csokonai Vitéz Mihály és Mátyási József kapcsolattörténete
 • ...Teleki József gróf, majd 1796-tól Fekete János gróf magántitkára (vö. II. 681–682....
[Vályi Klárához]
 • ...vagy TE vagyok Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július 6-án írt levele...
 • ...főrangúakat érti. többeknél Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július 6-án írt levele...
 • ...Ne más[s]z máz Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július 6-án írt levele...
 • ...főrangúakat érti. többekkel Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július 6-án írt levele...
 • ...vagy. Borit Barát Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július 6-án írt levele...
 • ...’S ez[er] ez Aranka György Fekete Jánoshoz 1799. július 6-án írt levele...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...A’ mi az Urnak a’ Generalis Ur iránt valo gondolatját illeti: annak,...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...akar: Domokos Lajos is lefordította Fénelon Les Aventures de Telemaque című...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...növendékei között két Fergét találunk, Istvánt, aki 1766-ban és Jánost,...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...találunk, Istvánt, aki 1766-ban és Jánost, aki 1785-ben subscribált (...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...szabad légyen azt a’ Mélt. Festetits névvel, egyedűl magával, megközösíteni. Én...
 • ...hogy a’ legtisztelttebb Szécsényi és Festetits Familiában lévőket, a’ kiket még...
 • ...1803. ?május A’ Szécsényi és Festetits Név, Istenem, és Királyom után,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...mi a’ jóltévő Szécsényi és Festetits familiától számomra jön, egy egy...
A’ Nap’ Innepe
 • ...Mert ki tesz jól tájékoddal? Festetits – vagy senki se....
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...Vergilius-fordításokról Csokonai is megemlékezett levelében.* Festetics György tévedni látszik, mikor azt írja,...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...minderre az 1800. december 19-én Festetics Györgynek írt levelet* és jegyzeteit.* Te,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Övékét Övékét: Rájnis Vergilius-fordítása mellett Festetics Kovács József fordítására is utalt,...
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)
 • ...jó akaró Uram! Méltóságos Gróf Festetits György Ő Nagysága méltóztatott reám bizni,...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Cseppány Fiscalis Ur el-hagyván a’ Groffot és Csurgot itt lakik. –...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...113–114. l. Szövegkritika: A levelet Festetics egyik titkára írta, a gróftól...
 • ...Csokonai jegyzete olvasható: M: Gr: Festetics György Ö Nga [ = Nagysága]...
 • ...fel – erre reagálva küldi Festetics György azt a 25 Ft-ot...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...a (II. 681–685. l.) a Festeticshez szóló, 1801. május 16-i levél*...
 • ...a dátuma (ld. minderről a Festeticsnek 1801. június 7-én és május...
 • ...E keltezés nélküli levélfogalmazvány a Festetics György által 1801. január 9-én Csokonainak...
 • ...világosan kiderül, hogy keletkezése közvetlenül Festetics levelének kézhezvételéhez és a 25...
 • ...sem Csokonai kéziratai között, sem Festetics irattárában. Ez utóbbi fontos tényező,...
 • ...hanem kivonatolták is. Nem utal Festetics Csokonai levelére 1801. április 21-én...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)
 • ...hagyatkozhatunk. A levélben található vers Festeticset ünnepli, aki január 9-i levelében*...
 • ...levélfogalmazványában éppen a nap-hasonlattal jellemzi Festeticshez való viszonyát: „minden Munkának a’...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...A levél aláírása származik csak Festeticstől. A borítékon, a címzés...
 • ...fölött, Csokonai feljegyzése olvasható: „Gr. Festetits Gy: Ő Nga. 1801.” Keletkezése:...
 • ...1801.” Keletkezése: Ez a levél Festetics György reagálása annak a recepissének a...
 • ...Mihály Urnak iratott: Sajnálva értette Ő Nagysága az Urnak azon Recepisséjére melly...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...a feladatot. Bár Csokonai még Festeticshez szóló, 1802. január 10-i levelében...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...Szövegkritika: Csak az aláírás származik Festetics Györgytől. A hátlapon Csokonai megjegyzése...
 • ...hátlapon Csokonai megjegyzése olvasható: Gr: Festetics György Ő N[a]g[yság]a. Keszthely. 21 Aug....
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)
 • ...e levél által tesz eleget Festetics György levélbeli felszólításának a 25 Ft....
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...decemberében közzétett előfizetési felhívása után Festetics Györgyöt a Georgicon-fordítás ügyében kereste meg,...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...csak itt és még 1798-ban, Festetics Györgyhöz írott levelében* szól személyesebben, 1801-es,...
 • ...levelében* szól személyesebben, 1801-es, szintén Festeticshez szóló levelében* mindössze megemlíti, június...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...már korábbi levelezésében (ld. például Festeticcsel való levélváltását*) szóba került, s...
Csokonai Vitéz Mihály és Festetics György kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Festetics György (1755-1819) felvilágosult, jozefinista szellemű főúr,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...is vette fel (ld. levelét Festeticshez, 1800. december 19.*). Március...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Georgicon Institutumnak Georgicon Institutum: a Festetics által alapított gazdasági tanintézetről van...
 • ...egy angol lord látogatta meg Festeticset Batthyány Lajos herceg társaságában (vö....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...Rákóczi-nótát, ami a jelen lévő Festetics gróf rosszallását is kiváltotta (ld....
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...feleségének, Széchényi Ferencnek és feleségének, Festetics Györgynek (ld. az 1803. január 19-én...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...kötelezve lévén a’ Mélt. Gróf Festetits György Ő Nagyságának erántam személyesen mutatott...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. június 9.)
 • ...Urat megkérem, hogy, midőn Gróf Festetits érdemeit énekeli, magának is szinte...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. június 9.)
 • ...formába őltőztetett, mind a’ Gróf Festetits meg tíszteltetésére eredeti nyelvűnkőn szerzett,...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...homályba Igy helyes írni – Festetits Gróf már soha meg nem...
 • ...mindjárt emeléd az Égre Alcaicussal. Festetits Grófot vele énekelted A Ki...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...csak részben készült el, s Festetics György is csak feltételesen fogadta el...
 • ...tudtára is adta.* Mélt. Gr. Festetits György Ő Nga méltóztatott elfogadni: ’s...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...(Pest 1814). Csokonai nyilván a Festeticcsel kiadatni szándékozott Georgicon-fordítása ügyében tapogatózott...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)
 • ...alól, ki is a’ Gróf Festetits Gymnasiumában tanítványom lévén, abbéli hűségéből...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...formalis Souverain d’Ort, nyertem: A Festeticstől kapott aranyakról másutt nem emlékezik...
 • ...esztendeje, miolta 1798 Keszthelyen Gróf Festetits György Ő Nagyságától a’ legutolsó Arany...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...ezt már a’ Mélt. Gróf Festetits György Ő Nagysága, erántam viseltető Kegyességéből...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...éppen ezen Tárgyról; de Gróf Festetits Ő Nagyságára. Én a’ Grófnak...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Ennél még többet ajánlott Gróf Festetits György Csokonainak tett eme ajánlatát csak...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...még négyet ír a költő Széchényi Ferencnének, s Kultsár István is...
 • ...s ugyanekkor egy másikat is Széchényi Ferencnének (Ízis és Osiris). Kapcsolatukat az...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferencné kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Széchényi Ferencné Festetics Julianna (1753-1824) Csokonaival való kapcsolatára nézve...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ...Méltóságos Sárvári F: Vidéki GRÓF SZÉCHÉNYI FERENTZNÉ, szűletett Tólnai GRÓF FESTETIIS...
 • ...SZÉCHÉNYI FERENTZNÉ, szűletett Tólnai GRÓF FESTETIIS JULIÁNA Asszonyságnak Ő Excellentiájának. –––– Sed...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...sem tudom, hová kelljen a’ Grófnéét Ő Exc:ét Ő Exc:ét Sor...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...a Széchényi Ferencet és feleségét, Festetics Juliannát allegorizáló Ízis és Osiris című...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...írtam a’ Grófnak is, a’ Grófnénak is, Ő Excájoknak Excájok [...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...és feleségének, Széchényi Ferencnek és feleségének, Festetics Györgynek (ld. az...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...említi.* által adott, a Mélt. Grófnétól voltak az Urnak küldve a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...között Excellentziád, és a’ Mélt. Grófné Ő Excellentziája, valának legelsők, kik...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...javított volt. N. M. Gr. Sz. Fer.né Ő Ex:ának, a’ Lilla Lilla:...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...Tavaszszal elküldöttem. Gróf Szécsényinének Szécsényiné: Széchényi Ferencnéhez írott legutóbbi levele, amelyről tudunk,...
 • ...1. exemplár Tavaszszal elküldöttem. Gróf Szécsényinének Szécsényiné: Széchényi Ferencnéhez írott legutóbbi...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...intézve. – Többire, a’ Méltóságos Grófné Ő Excellentiájának több számos és...
 • ...Ajánló Levél pedig a’ Mélt. Grófnéhoz, Ő Excellentiájához vagyon intézve....
 • ...is kegyelmet nyér a’ Mélt: Grófné Ő Excellentiája előtt, kinek ezzel...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...Maga Ő Ex., mind a Grófné: De emennek szemérmetes, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...első kijött N. Mélt. Gr. Széchényi Ferentzné Ő Excjának Pártfogása alatt) mellynek...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)
 • ...úrnak Csokonai Mihály úrnak Debrecenbe.” feleségem e Napokban Kultsár Ur által...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...kerűltem, és a’ Nemes lelkű Festetits Lajosnál Szigetvári birtokát fia, Lajos örökölte,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Csokonai 1800 tavaszán. Az ifjabbik Festetics Lajos testvére Mária Krisztina, a későbbi...
 • ...Festetits Lajosnál Szigetvári birtokát fia, Lajos örökölte, minden bizonnyal nála járt...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...méltóztatott ajánlani. Minthogy mi az ifjú Gróffal itt az Universitásnál vagyunk, talán...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...fölötti betoldás. titulálnom. Tisztelem az Ifjú Grófot Ő Nagyságát, az Úrnak pedig...
Csokonai Vitéz Mihály és Erdődy Zsigmondné kapcsolattörténete
 • ...Ezt követően gondolt arra, hogy Erdődynének ajánlja a Lilla tervezett kötetét....
 • ...1802. március 10-én, hogy „Czinderyné Asszonyság igen is férjhez ment”.* Ezt...
 • ...„Készült 1798-ban T. N. Tolnai Festetits Mária Asszonyságnak udvarlására.” (Hogy mi volt...
 • ...írt Czindery Pál halálára, aki Erdődyné első férje volt (megh. 1798....
 • ... Kapcsolattörténet: Erdődy Zsigmondné Festetics Máriával (? 1837) Csokonai még somogyi...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...nevezetű Daljaim Mélt. Gr. [Erdődyné] Ő Ngának A név...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...magam hoztam el Institoristól. G. Erdődinenek levelét 1. exemplár Tavaszszal elküldöttem....
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...nem vettem volna Varasdról Gróf Erdődy Zsigmondné 100 Rf. ajándékát, Erdődy Zsigmondné...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...hogy olly buzgóssággal vólt hozzád. Czinderyné Asszonyság Ld. az 1803. május...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...az egykori Czinderyné, most már Erdődy Zsigmondné pénzajándékát a Lilla kötet ajánlásáért,...
 • ...Kalvinista Butsúztató akad, mint a’ Czinderyné 100 ftjára, Czinderyné 100 ftjára:...
 • ...Az ifjabbik Festetics Lajos testvére Mária Krisztina, a későbbi Czindery Pálné,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...megesmértették velem a’ Belföldieken kivűl Fischer, Spittler, Büsching ’s a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...András művei (Etelka, Etelka Karjelben). Fischer, Schlözer az ő nyomán...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. december 7.)
 • ...várom. Igaz, ha van közel Floriánja, nézze meg Barátom hirtelenébe...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...túlra a szervezésben. Csokonai Kazinczy, Földi vagy akár Nagy Sámuel útján...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...és tulajdon értelemben elmondhatni, éppen Dr. Földinek a’ temetésén valék, midőn a’...
 • ...könnyebbedjék Emlékezetem. Éppen a’ halhatatlan Dr. Földinek, kiről, hogy Nemzetéhez való szerelme...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...kor” kifejezés (A’ Szeretet, Dr. Főldi sírhalma felett,* valamint a Bessenyei...
 • ...t. i. ezen Munkámmal: „Néh. Dr. Földi Jánosnak […] Életének és Munkáinak Történetei,...
 • ...Társa és Tisztelője által.” A Földiről szóló mű nem készült el....
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...és tavaly a’ szegény Doctor Földi: mi egyéb élőállatot nem találtunk...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...darabjai előtt álló ajánlást: Kazinczy, Földi, kik belőlem stb. –...
 • ...annak magyar fordítója, az Úr, Földi és mások.” ( III. 119....
 • ...írja, hogy e szó a Földiről szóló ódában szerepel: abban éppen...
 • ...Csokonai 1802 januárjában verseket (Dr. Főldi sírhalma felett, Virág Benedek Úrhoz)...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...egyértelműen, mert a levélben Csokonai Földi Jánost néhaiként említi,* márpedig Földi április...
 • ...Földi Jánost néhaiként említi,* márpedig Földi április 6-án halt meg. Március...
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...közöljük, a fordítást nem, mert Földi idézi). Aloys Blumauer, osztrák költő,...
 • ...Rádaytól neveztetett rhythmust jókor megtanulta Földitől” ( IV. 10. l.)....
 • ...Rec. emlékezik egy levélre, melyben Földi a Csokonai által fordíttatott blumaueri...
 • ...is: „Csokonai ezen embernek [ti. Földinek] tanítványa volt. Rec. emlékezik...
 • ...is látszik, igen szoros volt. Földi halála után Csokonai meg szerette...
 • ...hogy Csokonainak van egy utalása Földi 1800-as aggteleki utazásáról,* továbbá a...
 • ...nem is maradt ránk, csak Földi 1800. június 8-án írt levele.*...
 • ...részlete („A’ Museumot holnap a’ Doktornak haza kűldeném.”). Személyes kapcsolatuk történetéből...
 • ...barátságban, esmérem studiumit, esmérem kézírásait.”* Földi családjával 1792 elején költözött Hajdúhadházra,...
 • ...Földiről egy töredék, [Földiről], Dr. Főldi sírhalma felett). Széchényi Ferenchez szóló...
 • ...(Dr. Földiről egy töredék, [Földiről], Dr. Főldi sírhalma felett)....
 • ...Földi, illetve Földi halála (Dr. Földiről egy töredék, [Földiről], Dr. Főldi...
 • ...nevezetes versét ihlette Földi, illetve Földi halála (Dr. Földiről egy töredék,...
 • ...tartozom”). Több nevezetes versét ihlette Földi, illetve Földi halála (Dr....
 • ...Úrnak ’s néhai Tudós Dr. Főldi János Úrnak tartozom”). Több nevezetes versét...
 • ...és ahhoz fűzött jegyzetében („KAZINCZY! FŐLDI! Kik belőlem / Már-már poétát...
 • ... Kapcsolattörténet: Földi János (1755-1801) Csokonaihoz fűződő kapcsolata közismert:...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...megegyezik korábban, Péczeli Józseffel és Földi Jánossal folytatott hírlapi vitáiban kifejtett véleményével...
 • ...három verselési rendszer között. Eredményei Földivel is, Pálóczi Horváthtal is rokonítják....
 • ...is rokonítják. Verstani tanulmányának a Földiétől való függését Beke Albert tisztázta.”...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...történt dolgait rövidedenn; megsiratta D. Földit; tudta, és magamtól is kérdezte...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...útasítást adhat az Urnak Dr. Főldi Barátom. Én egészen járatlan vagyok...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...közzűl azokat, a’ mellyek Dr. Főldi kemény rostáját is meg lábolták,...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...esetenként tovább is adta), bizonyítja Földi János Kazinczynak írott 1793. augusztus 12-i...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...Kazinczytól is, eredménytelenül.* holnap a’ Doktornak haza kűldeném....
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...tétele, megtalálható pl. Révai Miklósnál, Földi Jánosnál, Verseghy Ferencnél és Csokonainál...
 • ...szótagos sorainak trochaikus megmértékelését talán Földi korábbi bírálata nyomán vetette fel...
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...valami tetszik, közölvén, szeresd Barátodat Főldit. mp. Én pedig most...
 • ...csomagban, pézsmaillatú piluláknak álcázva küldte Földinek Hajdúhadházra Blumauer versének fordítást. A...
 • ...számában jelent meg (15–16. l.). Földi utalása az 53. számra („sub...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...hogy Földi Írásai Földi Írásai: Földi János hagyatékának megszerzése, gondozása és kiadása...
 • ...azt Barátom az Úr! hogy Földi Írásai Földi Írásai: Földi János...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Halál tőlünk nem irígylette volna Főldiben ezt a’ szerentsénket. Én az...
 • ...Excád számára öszveszedni szerentsémnek tartándom. Földi János hagyatékának gondozására vonatkozó terveit illetően...
 • ...a’ Tudós és szorgalmatos Iró. Földi 1801. április 8-án halt meg....
 • ...számára alázatosan bátorkodom néhai Dr. Főldi Jánosnak, a’ Természeti H[isto]riára 15...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)
 • ...közleni ne sajnállya. Néhai Dr. Földy János Irásai Földy János Írásai: ld....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...első kötetet egyébként Ányos Pál, Földi János és Csokonai versei üdvözlik (vö....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...költő Linné növényrendszertanának magyarra ültetésével Földi János munkájának folytatását tervezte (erre nézve...
Fazekas Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. február 17.)
 • ...égre törekednek Emberi virtussokkal. A’ Földi Itt Fazekas a Dr. Főldi...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...tok - les ; (Főldi éppen Tem.-nek mondta ’s írta...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...egy Exemplum Hollandiai papiroson. Dr. Főldynek minden Munkáját még tavaly tavasszal...
 • ...István lánya, Weszprémi Julianna volt Földi János özvegye. Weszprémi második felesége, Miskoltzi...
 • ...vagynak leírva, és közöttök találtatik Főldinek, találtatik Főldinek a’...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...rövidebben summázza benyomását: „Debreceni prédikátor Földvári predikációt, Budai Ézsaiás orációt monda,...
 • ...mutatva, s sokáig megállott, úgyhogy Földvári és Budai szégyenszékben látszának ülni.”...
 • ...a két orátor«, akkor Csokonai Földvári és Budai felé fordult, kezével...
 • ...temetésekor az egész Publicum szemeit Földvárj és Budai Urakra forditotta, és...
 • ...fel ment a’ Katedrába Tiszt. Földvári Jósef Ur, és ezen alkalmatossághoz intézett...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...Halotti versek templombeli elhangzása előtt, Földvári József és Budai Ézsaiás mondott beszédet,...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...és Professor Pap és Professor: Földvári József és Budai Ézsaiás beszédeinek kéziratairól...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...építek magamnak, – és mint Franklin legalább itten – eripio fulmen...
 • ...mondást Anne-Robert-Jacques Turgot (1727–1781) alkalmazta Benjamin Franklinra, a villámhárító feltalálójára. Az...
 • ...az Egyesült Államokban, itt élt Franklin. építek magamnak, – és...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)
 • ...ugyan a’ Nagy Amérikai Bőltsel Franklinnal tartok, Ezt a fordulatot Kazinczy...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...árnyékát nem bírják. Én, mint Franklin, Kazinczy itt Franklin önéletrajzának...
 • ...Én, mint Franklin, Kazinczy itt Franklin önéletrajzának következő részletére utal (a...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)
 • ...a’ Fráter Ház Fráter Ház: Fráter István segítségére számítva írta ezt. egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...Amit korábban kért.* T. N. Fráter István Úrhoz Asszonyvásárra általmehetnék. Adnexuma. Adnexuma...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Exemplárok számát pedig, minthogy Ttes. Frater István Úr nyomtattatja ki, Az itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...e levélfogalmazványról, pénzt kért, amelyet Fráter István segítségéből szándékozott visszaadni Nagy Gábornak,...
 • ...utal „a’ pénzért T. N. Fráter István Úrhoz Asszonyvásárra általmehetnék”* kitétel, ami...
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...ívre tervezett munkái kiadásához (Fráter István fizette volna a nyomtatási költségeket),...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...a címzés felett Csokonai feljegyzése: Fráter Úr. AsszonyVására. Novbr. 24. 1801. Keletkezése:...
 • ...Csokonai Pestről keltezett levele, amelyre Fráter István itt válaszol, nem maradt fenn....
 • ...május 19-i levelében,* vagyis hogy Fráter István tényleg állta a kinyomtatandó munkák...
 • ...hogy Csokonai ötven forintot kapott Fráter Istvántól (maga írja a Dorottya jegyzeteiben),...
Csokonai Vitéz Mihály és Fráter István kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Fráter István (? - 1806) asszonyvásári földbirtokos,...
 • ...e kiadványban megtalálható Kazinczy rajza Fráter Istvánról és feleségéről: 235. l.). Csokonainak...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. május 2.)
 • ...Igen sallynállom hogy Pleÿer Pleÿer: Fráter István bérlője, nem tudunk róla közelebbit....
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...többek közt Tettes. Bek Pál, Fráter István, és Sándorffi Urakat, a’...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...Semjénből lett elindúlásom’ napján írtam Fráter István Ld. még a Kapcsolattörténetnél.* barátunknak,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...a’ múlt Szeredán reggel T. Frater Pál Frater Pál „bihari főszolgabíró, megh....
 • ...Szeredán reggel T. Frater Pál Frater Pál „bihari főszolgabíró, megh. Érsemjénben 1812....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 23.)
 • ...többit is, kikűldhetem T. SzBíró Frater Pál Úr’ Frater Pál „bihari főszolgabíró,...
 • ...T. SzBíró Frater Pál Úr’ Frater Pál „bihari főszolgabíró, megh. Érsemjénben 1812....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...művében (ld. , 101–109. l.). Otto Frisingensisnél, Gesta Friderici imperatoris című...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...Napj. estve hozzám kűldi General Frimont ( , 278–279. l.) Úr...
 • ...írásjel. – Mert ebédre Gen. Frimont Úrnál akar lenni. – Az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...elindítani a’ dolgot. Kassán eggy Fülöp János Kassa város esküdtje volt már...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Szenátor Fülöp Úrtól, Fülöp Úr: Fülöp János (ld. az 1804. február 14-i*...
 • ...Tisztet, Kassai Szenátor Fülöp Úrtól, Fülöp Úr: Fülöp János (ld. az...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...bibliothecarius] Pest 1844. 1a Febr. Gaal mp.” Keletkezése: A levélíró Sebő...
Csokonai Vitéz Mihály és Bek Pál kapcsolattörténete
 • ...Páltól (vö. , 65–69. l.). Gál László úgy emlékszik, hogy Bek Pál...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...állítja elénk (ld. 393. l.). Gál Lászó, az egykori kosztosdiák, megerősíti...
 • ...Az 1804 tavaszán hozzájuk érkező Gál László még romokat talált: „Az 1802-dik...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Vitéz József kapcsolattörténete
 • ...is meghalt ( 267. l.; Gál emlékezése erre nézve nem egészen...
 • ...Bagaméron lett káptalani jószágispán, ahogy Gál László írja ( 406. l.). Csokonait...
Csokonai Vitéz Mihály és Erőss János kapcsolattörténete
 • ...Erőss Jánossal is, ahogy erről Gál László és Domby Márton megemlékezik (...
 • ...44. l.). Azt is megtudjuk Gáltól, hogy Erőss lerajzolta Csokonait...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...részlete. Somogyban bizonyosan többször találkoztak, Gál László szerint Horváth Ádám mutatta be...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...elbúcsúzott” – emlékezik a történtekre Gál László ( 439. l.; vö. 159-160.,...
Csokonai Vitéz Mihály és Sárközy István kapcsolattörténete
 • ...58–65. l.), hiszen – mint Gál László mondja emlékezéseiben ( 432. l.)...
 • ...Kapcsolattörténet: Sárközy Istvánnak (1759-1845) – Gál László emlékezése szerint – Pálóczi Horváth...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...onnan írom ezt a’ Levelemet.”* Gál László emlékezése szerint pedig még utolsó...
Csokonai Vitéz Mihály – [Szikszai Józsefnek] (Debrecen, 1795. november-december első fele)
 • ...lényeget tekintve ezzel megegyezően nyilatkozik Gál László is: szerinte Csokonai 1795 májusában,...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Gergelynének volt kosztosdiákja Csurgón (vö. Gál László emlékezését, aki ugyancsak ott volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...miatt 1798ban ősszel kitették” (Gál László emlékezése, 429–430. l.; ezt megerősiti...
 • ...már valahogy mentsék fel” (Gál László emlékezése, 430. l.). A források...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)
 • ...Ifjú: a leírás alapján leginkább Gál Lászlóra gondolhatunk, aki tanítványa volt Csurgón...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...és a Lilla férjhez adásáról Gál László leírásából ismert történet között figyelhető...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...az a’ baj hogy Dat Galenus opes, et Justinianus Honores: ’S...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...az ihlető múzsája. Lauráját, mint Galilei által a’ Szaturnus’ apró holdjait....
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...az ihlető múzsája. Lauráját, mint Galiléi által a’ Szaturnus’ apró holdjait....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...az ihlető múzsája. Lauráját, mint Galiléi által a’ Jupiter’ apró holdjait....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Olaszország a’ Petrárcha’ Lauráját, mint Galilei által a’ Jupiter’ apró holdjait....
Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)
 • ...augusztus 18. Tekíntetes Fő Notárius Gáspár Pál Úrnak Csokonai V. Mihály Víg...
 • ...Uraknak Nem tudjuk, ki volt Gáspár Pállal. Vargha Balázs korábban úgy...
[?Csokonai Vitéz Mihály] – ismeretlennek (Sárospatak, 1796. június 20.)
 • ...E búcsúzó formula zárja a Gáspár Pálhoz írott 1795-ös levelet is.* –...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Kultsár Istvánhoz írott levelében is.* Gatterer, Világtörténeti összefoglalásai: Handbuch der...
Csokonai Vitéz Mihály és Kultsár István kapcsolattörténete
 • ...kívül, a magyar őstörténet, amelynek Gebhardi-fordításával Kultsár is művelője volt,...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ..., 292. l.). is kész. Gebhardim 4ik részét Gebhardim 4ik része:...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...Az áthúzott rész fölé írva. Gebhárdnak Magyar Historiáját, Gebhárdnak Magyar Históriája:...
 • ...Magyar Historiáját, Gebhárdnak Magyar Históriája: Ludwig Albrecht Gebhardi hannoveri történész négykötetes magyar történetéről...
 • ...köteleznél. Azt mondja t. i. Gebhardi, Azt mondja Gebhardi: itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...vérségünket mellyet már Schlőtzer és Gebhárdi Négykötetes nagy Magyarország-történetéről van szó,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...1801. július 19-i levélben*). Talám Gellei Úr sem Phaedonhoz. Gellei Úr:...
 • ...fordítja.” (Orpheus I. 85. l.) Gelei József Campe Az ifjabbik Robinson című...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Úr Nagy Bányán, versekben fordította Gellertnek Pantlikáját. Talám belé fog mehetni...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...érkeztem, már akkor elküldötte a’ Tekintetes Nagy Asszony Ongáról a’ Szőlővesszőket és a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...Barátom! Engemet Puky Úr és Darvasné Asszonyság elragadván elragadtak Pazonyba, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...tekintetes asszonyékat, Puky feleségét és anyósát üdvözli. kezeiket csókolom, s magamat...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Királyi Inspector Kazinczy Ferentz Úr Geszner Salamon írásainak fordítását és a’ Klopstock...
 • ...a harmadik után jelent meg. Gesznernek Idylliumit 1787ben adtam ki, újobban...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...és N… S… ugy a’ Gessner első hajósának csodáját Gessner első...
 • ...a’ Gessner első hajósának csodáját Gessner első hajósának csodája: utalás az...
Új Esztendői Ajándék
 • ...invokációjával és ennek mintájával, Kazinczy Gessner-fordításának bevezető soraival (24-41. sorok...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Sír: Rousseau Ermenonville-ben, egyik tisztelője, Girardin márki kastélyában élte utolsó heteit,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Sír: Rousseau Ermenonville-ben, egyik tisztelője, Girardin márki kastélyában élte utolsó heteit,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...a’ Tekintetes Úrnak Gleimja, GleimGleim, Johann Wilhelm Ludwig, Johann Wilhelm Ludwig német...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...meg lábolták, most el küldöm Goráni Levelével és a’ Varjas Énekével...
Trocheus lábakon
 • ...is járúltanak. Itt Goráni, Goráni: Guiseppe Gorani. E néven írta Martinovics...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...szolgája – – mk. 1/ Marmarossi Gottlieb Antal. 2/ Weber Simon Péter. 1796-ban...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...uramnál a volt szállásomon: egy Göntzi Ádám neve szerepel a költő 1800....
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...következő mondatokban röviden megismétli a Görög Demeterhez szóló levélben* mondottakat, magyarázatainkat ld....
 • ...ld. ott. ha vette é Görög Úr az én még a’...
 • ...a’ kire volt a’ dolog Görög Úrtól bízva, mind Prof. Kövy...
 • ...mások is, requiráltak abba, hogy Görög Úrhoz ajánljam magamat az Újságok...
 • ...is magamat, és irtam eránta Görög Úrnak, a’ mellybe az előadott...
 • ...tsak azt kérém vala ki Görög Úrtól, hogy mind Kötelességim mind...
 • ...fényre kiléptetni. De Választ sem Görög Úrtól, sem Czetter Úrtól nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...szóló részt.*) – az én Görög Úrhoz való goromba válaszom felől...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...tisztázata olvasható. Keletkezése: Keltezetlen. A Görög Demeterhez szóló fogalmazvány készült el korábban,...
 • ...annyi bizonyos, hogy elküldte levelét Görög Demeternek, de sem a fenti...
 • ...is magamat, és irtam eránta Görög Úrnak, a’ mellybe az előadott...
 • ...tsak azt kérém vala ki Görög Úrtól, hogy mind Kötelességim mind...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...hogy miért nem kapott választ Görög Demeterhez írott levelére, amit március elejénél...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...Mártonhoz írott levelére,* csakis a Görög Demeternek még március elején* küldött jelentkezésre...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Görög Demeter (1760-1833) a bécsi magyar művelődés...
 • ...kapcsolatban álltak Márton József közvetítésével. Görög életrajzát Márton József írta meg...
 • ...bécsi Magyar Hírmondó (1792–1803) szerkesztéséhez Görög Demeter addigi szerkesztőtársának, Kerekes Sámuelnek a...
 • ...már korábbról, majd 1801 elejétől Görög Demeter Márton Józsefet vette maga mellé,...
 • ...alatt: A Mr. Mr. de Görög Gouverneur du Prince Paul d’Eszterházy,...
 • ...kisebb csoportot társaságnak.) Csokonai csak Görög Demeter nevét ismerte, nem tudott arról,...
 • ...miért nem kapott még választ Görög Demeterhez küldött jelentkezésére. Sőt, valami szóbeszéd...
 • ...Bétsi Dátumot, – az én Görög Úrhoz való goromba válaszom felől...
Csokonai Vitéz Mihály és Márton József kapcsolattörténete
 • ...levélben szó esik még a Görög Demeterhez írott levélről is, kapcsolatuk eme...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...7., 15. lépcső, első emelet.” Görög Ur szívesen tiszteli Barátom Uramat,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)
 • ...Ujsagért akarék ma írni Kedves Görög Barátunkat Ö Felsége a’ Korona...
 • ...bé is megy az Udvarhoz. Görög Demeternek a trónörökös Ferdinánd főherceg nevelőjévé...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 7.)
 • ...Azza em. a’ fordítással megelégedett Görög Úr, de meg is lehetett.)...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...Görög Úr: „A könyv, amelyet Görög Demeter számára küldött Csokonai, a Komáromban...
 • ...felette nagy Confusióba vagyunk. Mgs. Görög Úrnak Görög Úr: „A könyv,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 18.)
 • ...ez nekem most minden vígasztalásom. Görög Demeternek a trónörökös nevelőjévé történt kinevezése...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...hozzám egy Exemplárját Bétsi Barátim Görög és Márton Urak, kérvén, hogy...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...Özvegy, hogy mit kér érte, Görög Barátom Ld. az 1802. november...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...a börtön ellenőrének a feleségéhez, Grönerspergnéhoz fűzte (ld. Fogságom naplója, A...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Kleist: Il Pastor Fido, di Giamb. Guarini; ’s t. e’ f. –...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...módom. A’ Frantz Guarini Frantz Guarini: Nem tudjuk pontosan, mely...
 • ...lessz többet módom. A’ Frantz Guarini Frantz Guarini: Nem tudjuk pontosan,...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Giambattista Guarini. „A hű pásztor, Giambattista Guarini pásztori tragikomédiája". A teljes mű...
 • ...Pastor fido, Tragicommedia Pastorale, di Giambattista Guarini. „A hű pásztor, Giambattista...
Borbély József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaroff, 1800. december 27.)
 • ...mivel a’ Poetákat különőssen szeretem. Gvarinit Gvarini: Giovanni Battista Guarini Csokonai...
 • ...Poetákat különőssen szeretem. Gvarinit Gvarini: Giovanni Battista Guarini Csokonai által is rendkívül kedvelt...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Pray felette sokat tulajdonított a’ Deguignes’ Művéből vette át Pray...
 • ...Joákim. Népszerű őstörténeti munkája a Joseph de Guignes-től Pray Györgyön keresztül átvett...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...több Magyart szoktatott az olvasásra Gyöngyösinek a’ Murányi Vénusa, mint az...
 • ...egyaránt integrálódtak a magyarságba. és Gyöngyösi Istvánunkról E helyen a Széchényi Ferencnek...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...több Magyart szoktatott az olvasásra Gyöngyösinek a’ Murányi Vénusa, mint az...
 • ...egyaránt integrálódtak a magyarságba. és Gyöngyösi Istvánunkról E helyen a Széchényi Ferencnek...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...több Magyart szoktatott az olvasásra Gyöngyösinek a’ Murányi Vénusa, mint az...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...pedig, némelly világositó Jegyzésekkel, mint Gyöngyösi s más Poéták is adták...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...időmérték szerint em. tsudának. / Gyöngyössi János A’ két Magyar Hazának néhai...
 • ...sornak az aszklepiádészivel való rokonságát Gyöngyössi János is megpendítette.” ( , 60....
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. június 21.)
 • ...el-nem kűldhettem. Most azért kűldöm György Jósef Uram által 19. Rf. és...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...valószínűleg ugyanezzel függ össze a Győri József-féle, pontosan nem keltezhető levélsorozat...
 • ...(ld. a Csokonai által,* a Győri József által írt,* s a Csokonainak...
Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kántorjánosi, 1804. július 4.)
 • ...Collegiumba egy Lístát inditatott el Györi Josef Györi Josef: neve az 1....
 • ...Lístát inditatott el Györi Josef Györi Josef: neve az 1. helyen...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, ?1800-1803.)
 • ...40, 41, 43. A számok Győri József ezt megelőző levelének* tételeire vonatkoznak....
Ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, ?1800-1803.)
 • ...Az említett mű ismeretlen, vö. Győri József levélben.* –...
 • ...A’ Békességről A’ Békességről ld. Győri József levelének vonatkozó soránál* írottakat. –...
Csokonai Vitéz Mihály és Habókai Márton kapcsolattörténete
 • ...Pál szerint „1783-1810. közt szolgált Habókay Márton jegyző, hagyomány szerint a város...
 • ...1797. július 30-i dátummal felbukkan Habókai Márton nótárius neve ( , 253....
 • ... Kapcsolattörténet: Habókai Márton kismarjai nótárius volt. Varga Gyula...
 • ...a. 4., 95. sorszám alatt). Habókai maga is verselgetett, fennmaradt egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)
 • ...Hafeznek Jónesből két verse van Hafeznek: az előző levélben is...
 • ...Jónesből két verse van HafezHafezneknek, van Hafeznek Jónesből...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Az áthúzott szó fölé írva. Hafízt és Abu’lolát. Közelebbről szolván pedig,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...( III. 28. l.). fejedelmi. Hafiznak az Életét gyűjtögetem most, ki...
 • ...Bécsben névtelenül megjelent művére, amely Háfiz tizenhat versének latin fordítását is...
 • ...megkűldeni; hogy az Anakreon’ és Hafiz’ Életéről ’s az Anakreoni...
 • ...egy nagyobb fogalmazvány, de a Háfizról szóló részből semmi nem valósult...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...vastagságának növelésére is szolgáltak. de Hafiz és a’ Persai dolgok Hafiz...
 • ...vers jegyzeteiről van szó, amely Háfiz életéről és a perzsa költészetről...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...a jakobinus mozgalom egyik vezetője, Hajnóczy József. A későbbiekben irodalompártoló és...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...győri kiadásában az előbeszéd után Halász József akkori püspöktől (1736–1793) származó ajánlóvers...
 • ...fel kutzorodhasson mint Horváth Hunniássára Halászé. Horváth Hunniássa: Pálóczi Horváth...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...tisztünk elbútsúztatni; hogy Kánonok Gróf Haller Ő Nga különösen sajnálkozott sorsomon,...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...Hármas Historiának Hármas Historia: utalás Haller János Hármas Istória című szépprózai fordítására,...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ..., 606. l.). Haller, HallerHaller, Albrecht von, Albrecht von svájci orvos,...
 • ...(1728-1772), (vö. , 606. l.). Haller, Haller, Albrecht von svájci...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...szép szemekkel nézik a’ Reformatus Hallert, a’ Deista Russzót, Deista...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...Stylus) melyet Vármegyénk Exactora T. Hatvani István Ur szerzett osztatott ki nyomtatásban....
 • ...tsak ugyan az említett T. Hatvani Ur; a’ másikat Héczei Gábor,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...fisika: Vargha Balázs (kéziratos jegyzetében) Hatvani István természettudományos kísérleteire utalva ’különcködő fizika’...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ...az S értelemszerűen kisbetűre jav. Hayden’ Hayden: Joseph Haydn osztrák...
 • ...értelemszerűen kisbetűre jav. Hayden’ Hayden: Joseph Haydn osztrák zeneszerző, itt nyilván a...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...mi Tipografusunkat a’ mi Tipografusunk: Haykul Antal, „Erdélyi Hazánkfija, Cs. K....
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...T. Hatvani Ur; a’ másikat Héczei Gábor, Debreczeni deák készítette.” Kazinczy...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Kűlföld. Újabb systemát vettek fel Hell, Sajnovics János az ő...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Meg botsáthatatlan vétek hogy a’ Heltai Gáspár Chroniconján kívűl más Magyarúl írtt...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...korhel idő-szakasz, más részről a’ Helvetius’ baglyát realisáló, Helvetius’ baglyát realisáló:...
 • ...realisáló: utalás Holbach (Holbach és Helvetius kapcsolatáról ld. az 1795 második...
 • ...általjában, s sikoltnak, mint a Helvetius baglya, ha setét barlangjokba a...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...költő e nevet említve sohasem Claude-Adrien Helvétius (1715–1771) francia filozófusra, a szenzualista...
 • ...csak lesz, hogy filozofusnak eggy Helvetiust, Helvetius: a költő e...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...Batsányi eljuttatni az időközben meghalt Herder fiaihoz, akik végül kiadták az...
 • ...Batsányi „Debrecenben létében (1804) a Herder Adrasteajának eggyik kötetét hordta zsebjében...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Ur viszen egy Herdert Herder: Herdernek Paramythionjai. (Egybekötve Aszalay János Lessing-fordításával.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...mivel most már valahára szerezhettem Heyne Editióját, Itt az 1787-es lipcsei...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...realisáló, Helvetius’ baglyát realisáló: utalás Holbach (Holbach és Helvetius kapcsolatáról ld....
 • ...baglyát realisáló: utalás Holbach (Holbach és Helvetius kapcsolatáról ld. az...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...materializmus jeles képviselőjére gondol, hanem Paul Henri Dietrich Holbach (1723–1789) ugyancsak francia filozófusra, a...
 • ...csak lesz, hogy filozofusnak eggy Helvetiust, Helvetius: a költő e...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Kijöveteléről kívánok a’ Maradék’ számára Homérus’ és Tasso’ nyomdokin készíteni. A...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Bibliára. Még azután sokára élt Homérus, a’ kit a’ te Atyádnak...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Bibliára. Még azután sokára élt Homérus, a’ kit a’ te...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...Tihan mohos kősziklájába Most vagy Homerusból nézi miként pusztít a Görög...
Mező István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?, 1795 első fele)
 • ...Lám ma is a vig Homér Homer A rímhelyzet követelménye szerint...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...Bibliára. Még azután sokára élt Homérus, a’ kit a’ te...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...öltözeteket szépen lehetne benne gúnyolni; Homérus és Virgilius szerint jatékokat kellene...
Fazekas Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. február 17.)
 • ...a’ jutalma lenne Hogy egy Homerus lantyának Ezüst húrjánn pengene. De...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Bqecánál való lakást. Kegyelmes Uram! Homérust még ma is azért csudálja...
 • ...a’ maga kebelében egynél többet. Homérus és Tassó Tassó: Torquato Tasso...
 • ...az Énekek énekére. a’ Zeuszét Homérban Homérb [ = Homérban] A...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Bibliára. Még azután sokára élt Homérus, a’ kit a’ te...
Fazekas Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. február 17.)
 • ...Hogy lantozzon árnyékának Egy Hazánk Homerussa. Debretzenben 17dik Febr. 1802....
 • ...a’ jutalma lenne Hogy egy Homerus lantyának Ezüst húrjánn pengene. De...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...materiálé: matéria, költői tárgy. a’ Homerus Genieje pedig és a’ Virgilius...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...10. körül,* 1802. szeptember 16*) Homérosz és Tasso szerepelt mintaként, Johann...
 • ...vagy a’ Magyarok’ kijövetele, mellyet Homér és Virgil mustrájok szerént kidolgozni...
Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal megtisztelni méltóztatott
 • ...trombiták: utalás az eposzokra (Homérosz születési helye a hagyomány szerint...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...(lat.) a műveletlenek elismerését. és Horátzius: neque te ut miretur… neque...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...formáló Tudás; mi az Orbilius, Horatius plagosus-nak (’verekedő’) nevezi (Epist. I....
 • ...vetat inchoare longam! Az idézet Horatiustól való. Ódák I. 4.: „Nincs...
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...– genus irritabile Vatum. Hor. Horatius, Flaccus Quintus: Episztolae. II. 2. 102....
 • ...– – genus irritabile Vatum. Hor. Horatius, Flaccus Quintus: Episztolae. II....
 • ...hibázik (vö. 558. l.). Utalás Horatius Ars poeticájának 355–356. soraira: „Citharoedus...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...(A’ Kellemek, ld. 50-53. l.). Horatius, A költő három Horatius-fordítását...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Versetskét is, a’ mellyet a’ Horatius’ Libri IVi Oda 8vá...
 • ...Horatius’ Libri IV. Oda 8-vája: Horatius: Ódák. IV. könyv, 8. vers....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...satis beatus unicis Sabinis. Idézet Horatiustól (Ódák II. 18. 9 kk.),...
 • ...tsak azért is jobban igyekszem Horátz vagy Virgil nyomába sietni, hogy...
 • ...ha megnyerek, nyúgodtt lélekkel fogom Horátziussal énekelni, hogy ha Uraságom ha...
 • ...áthúzott végződésre van írva. vagy Horátziusban; egyforma anyai csókot vetnek...
 • ...ragyogott Melpomené szeme.” Átalakított idézet Horatiustól (Ódák IV. 3. 1–2. sorok)....
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...dolgairól soha sem kívánok beszéllni) Horátziusi sóval vagynak megszítatva, Horátziusi sóval...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)
 • ...Tégy így! ’s Virgil’ Ovid’ Flakkus’ ’s több Római Költők’...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...az új Század mutat új Horátzot A’ Magyarságnak – Kinek is...
Sándorffi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. május 20.)
 • ...tetejével veréndi is a tsillagzatokat Horátius mellett, ne felejtkezzen el akkor...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)
 • ...nézve ld. 425. l.). akkor Horatiussal mea virtute me involvo et...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)
 • ...mond Az ugy azt-ból javítva. Horatius. Vatis avarus Haud facile...
 • ...lelke nemigen fösvény.” Szabad idézet Horatiustól (Epistolae, II., 1., 119–120.), eredetileg:...
 • ...aratunk a vezető férfiaknál.” Idézet Horatiustól (Epistolae, I. 17.): „Mert nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...javítva. és így beszéll a’ Horátzius’ és Pope’ lelkéből, egy...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...563. l.). lásd a’ feleletet Horatziusnál. „Parturiunt montes...”, vagyis: „Vajúdnak...
 • ...tanto feret hic promissor hiatu? Horatius, Flaccus Quintus: Ars poetica (Epistula ad...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ...( , II. 547. l.) Horat. L. IV. Od. VIII. v....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...paulum silvae super his foret. Horatius: Szatírák II. 6. 1–3.;...
Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...Mód s mérték lehet-é?” (Horatius, Ódák I. 24. 1-2.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ..."a szétszabdalt költő testrészei" (Horatius, Szatirák 4. 1. 62.)...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...nagy nevet emele Midőn általa Hunyadi halhatatlanná leve Hunyadi: Pálóczi Horváth...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek
 • ...és főtiszteletű superintendens úrhoz [Hunyadi Ferenchez] benyújtott kérvényemben is kértem,...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek (Debrecen, 1794. december 17–18.)
 • ...és főtiszteletű superintendens úrhoz [Hunyadi Ferenchez] benyújtott kérvényemben is kértem,...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...semmi modonn nyomokba nem akadhattam: Hunyadi ide adta az odákat, az...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...is említést tesz (Öröm-ének melyet Első Ferencz magyar király koronázása alkalmatosságával versekben...
Trocheus lábakon
 • ...néven írta Martinovics Ignác 1792-ben I. Ferenchez szóló röpiratát, amelyről itt szó...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...nemesi felkelés. 1797. április 8-án I. Ferenc a francia hadak fenyegetése miatt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...Békegérhartz eránt. Bírák: Minós, Menippus, Mátyás Király, Erasmus, Voltaire. Vádolók: Domine...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...A’ magyar Koronát el nyeri Mátyás, Magyás Nyilvánvaló elírás (a...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...francia kifejezés jelentése: ’gond nélkül’; Nagy Frigyes porosz király, a művészeteket pártoló...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...annál a’ remeknél, mellyet a’ Nagy Fridrikkel Itt Voltaire-rel való kapcsolatára (három...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)
 • ...Dedicatoire p. 253.: ’ajánlólevél’ (a Nagy Frigyeshez szóló ajánlás a 253–254. lapokon...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...francia kifejezés jelentése: ’gond nélkül’; Nagy Frigyes porosz király, a művészeteket pártoló...
 • ...biztosan mondhatunk, hogy Voltaire egyik, Nagy Frigyeshez szóló ajánlását ismerte, ki is...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...francia kifejezés jelentése: ’gond nélkül’; Nagy Frigyes porosz király, a művészeteket pártoló...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)
 • ...francia kifejezés jelentése: ’gond nélkül’; Nagy Frigyes porosz király, a művészeteket pártoló...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...francia kifejezés jelentése: ’gond nélkül’; Nagy Frigyes porosz király, a művészeteket pártoló...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)
 • ...francia kifejezés jelentése: ’gond nélkül’; Nagy Frigyes porosz király, a művészeteket pártoló...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...egynéhány Dominiumban az, a’ mi József volt egynéhány Országokban, – egyszóval...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...Széchényi Ferencnek címzett levél* sorait.A II. Jósef uralkodásának vége felé ugyan fel...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...váló lábait kezdte vélünk tsókoltatni. II. József a nyelvrendeletet, amely a német...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...váló lábait kezdte vélünk tsókoltatni. II. József a nyelvrendeletet, amely a német...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...kevéssel ez előtt kevéssel: utalás II. József uralkodásának időszakára (1780–1790). még előmentekért...
 • ...hátterében az húzódik meg, hogy II. József és a türelmi rendelet után...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...betoldva. Superintendens, ki Henriássáról és II Jósef Cs. barátságáról esméretes. II. József,...
 • ...II Jósef Cs. barátságáról esméretes. II. József, mikor 1770-ben Debrecenben járt,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...váló lábait kezdte vélünk tsókoltatni. II. József a nyelvrendeletet, amely a német...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...erő őket meg opiumozta. A’ II. Leopold rövid országlása alatt az arany...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...a „valaki”-t Ilosvay Krisztinával azonosították. Ilosvay Krisztina egyébként 1803 eleje óta Debrecenben...
 • ...így sem világosabb a Batsányi–Kazinczy–Ilosvay Krisztina háromszögben, de hát mindössze ennyi,...
 • ...évszám esetében, s a „valaki”-t Ilosvay Krisztinával azonosították. Ilosvay Krisztina egyébként 1803...
 • ...szerencsétlenség című vers idekapcsolásáról („Rózsi Krisztinával azonos”, i. m. 339. l.)....
 • ...levelében Kazinczy így emlékezett vissza Ilosvay Krisztinával való viszonyára: „Megszűnni valakit szeretni...
 • ...„a’ NAGY Bacsányinak elárul [ti. Ilosvay Krisztina] ’s VELE visszálkodásba hoz,...
 • ...nevet. Ez a hölgy csak Ilosvay Krisztina lehet” – írja Vargha Balázs...
 • ...Csokonait is gyengéd érzelmekre lobbantotta Ilosvay Krisztina ( , 61–72. l., újra...
 • ...egyre inkább taszításokkal teljes kapcsolata Sárosy Andrásné Ilosvay Krisztinával (ld. erről részletesen Kazinczy idézett...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...s valamilyen szerepe volt az Ilosvay Krisztinával kapcsolatos ügyben is, amikor Batsányi,...
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...512. l.). Kazinczy főleg az Ilosvay Krisztinához fűződő kapcsolata időszakában volt gyakori...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...meg az Ur azon szép özvegynek nevével, ’s állapotjával, a melly...
Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...Doctor Úr! Ezen fertályban méltóztaték Sárosiné Asszonyság Ő Nagysága egy szomorú,...
Szentgyörgyi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...A’ Méltóságos Aszszony Méltóságos Aszszony: Sárosynéra utal, aki e szerint Szentgyörgyivel...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...tsínos Kissebbítő”, nem tudjuk (Ilosvay Krisztinára gyanakodhatunk). így így Olvashatatlan szóból...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...’s ajánljon kedvező emlékezetébe. Feltehetően Sárosynéra céloz, bár ekkor már viszonyuk...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Leveledet vettem, ismét datum nélkűl. Institoris úrnál kijegyzettem egy néhány könyvet,...
Csokonai Vitéz Mihály és Institoris Gábor kapcsolattörténete
 • ...írja 1797 őszén, hogy leveleit Institorishoz küldje, akkor biztosan kézbe kapja.*...
 • ... Kapcsolattörténet: Institoris Gábor (? 1808.) könyvkereskedő, az első...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Komárom, 1797. október 21. előtt)
 • ...Mihály úrnak stb. Pesten az Institoris Úr’ Könyves boltjában. az Institoris...
 • ...az Institoris Úr’ Könyves boltjában: Institoris Gábor volt a tulajdonosa az első...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...az Institoris úr magyar cabinetjébe Institoris Gábor volt a tulajdonosa az első...
 • ...küldd el delizsáncon Pestre az Institoris úr magyar cabinetjébe Institoris Gábor...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Jánoshoz,* és Puky Istvánhoz*). vagy Institoris urnál, ne sajnálja az Úr...
 • ...pesti asztalosról van szó, akit Institoris Gábor is említ ez év október...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)
 • ...Árát ugyan Kún István Úr Institoris Urnak a’ mint az ide...
 • ...fel is vittem Pestre az Institoris Kőnyváros kezében: amellyről recepisset adott...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...tsak Pesten kellene őket letenni Institoris Úr’ Könyves boltjában, jól bépakolván....
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...Ekkor is magam hoztam el Institoristól. G. Erdődinenek levelét 1....
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Küldök itt egy Tsomóban Nemes Institoris Gábor Úr által. 1. 100 darab...
Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...Pesten rekedt vala meg, Könyváros Institoris urnál, a ki ha még...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 9.)
 • ...egyebeket ís practicál. practicál: gyakorol; Institoris Károly 1802-től tanult Lipcsében, Wolf Fülöp...
 • ...meg latogatni. Azon fiamal fiam: Institoris Károly, aki ez év őszén...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...salvifica: (lat.) egyedül üdvözítő (utalás IV. Henrik 1593-as katolizálására). való idvességes meg...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...mechanikus vagy pedig annak fia, Henri Louis, különféle önműködő szerkezetek készítője.”...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...szerez neki Jacquet Jaquet: „valószínűleg Jacquet-Droz (Pierre), svájci fizikus és mechanikus...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...több Könyvet kikeresem. Jonesből Jones: Jones nevezetes könyvének tulajdonképpen kivonata, illetve...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...is, többek között Lowth és Jones társaságában. sem a Specimen Poëseos...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...Menyegzői dalát Itt feltehetőleg „egy Jones nyomán fordított költeményről van szó”...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Arabs Poéma Itt feltehetőleg „egy Jones nyomán fordított költeményről van szó”...
 • ...nem), viszont alaposan ismerte, kijegyzetelte Jones művét, amely bőségesen merített Reviczkyből...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...Lakos dala Itt feltehetőleg „egy Jones nyomán fordított költeményről van szó”...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)
 • ...udvarban, s nem Ferdinánd, hanem József főherceg mellett (vö. , 45-46. l.;...
 • ...Görög Barátunkat Ö Felsége a’ Korona Örökös Herczeg Fő Nevelőjévé meltóztatott nevezni, és...
Eggy Magyar Úrhoz ’s Tudóshoz kűldött levélnek Töredéke
 • ...lacrymas inter sedet et suspiria Caesar: Dedignare sacros, Aula. Utólag,...
csokonai_lev_010_f
 • ...ül könnyek és sóhajok között Caesar: rajta, ne gyámolítsd a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Oratore, Terentius Julius Caesar, Livius A felsorolt kiadásokról...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...ki a klasszikus auktorokat (Cicero, Justinus, Eutropius, Paeanius), előszóval és...
Csokonai Vitéz Mihály és Bek Pál kapcsolattörténete
 • ...olvasta fel Rhédey Lajosnak a felesége halálára írott versek nagyrészét.* Rhédey...
Csokonai Vitéz Mihály és Illei Takács Károly kapcsolattörténete
 • ...az ő házában feküdt nagybetegen Rhédeyné temetése után is, április második...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...a’ Csokonai Bagoson újra dolgozott, Rhédeinét elbúcsúztató Verseinek Manuscriptumára” ( III....
 • ...szeretném, ha Kis Úr a’ Rhédeiné perorált verseit kiadná a’ szerint,...
 • ...Csokonainak arra is, hogy kidolgozza Rhédeyné felett mondott búcsúztatóját végső, kiadásra...
 • ...érzést. Hasonlót lehetett mondani gróf Rhédey Lajosné felett véghez vitt akciójáról is.”...
 • ...az az istentelen Csokonay a’ Kácsándy Teréz temetésekor az egész Publicum szemeit...
 • ...József által. A Halotti versek, Rhédey Lajosné temetése Az alkalmi költészet, amely...
 • ...tájban került sor először. A Rhédeyné temetésén és közvetlenül utána történt...
Csokonai Vitéz Mihály és Sándorffi József kapcsolattörténete
 • ...(minderről ld. A Halotti versek, Rhédey Lajosné temetése* című résznél). Sándorffi József...
 • ...fenn közvetlen dokumentumként, de a Rhédeyné temetése utáni eseményeket, amelyek során...
Obernyik József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Derecske, 1804. június 11.)
 • ...Halotti versek Halotti versek: a Rhédey Lajosnét búcsúztató költemény Csokonai tudta nélküli,...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...actióval a’ két első actió: Rhédey Lajosné temetésén, a Halotti versek templombeli...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)
 • ...a’ Megbold. Megbold.: megboldogult. Mlgos. Asszonynak kedves jószágai közzűl egyet, de...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...Urnak azonn kívánságát hogy a’ Feleségem kedves jószágai közzűl emlékezetűl egyet...
 • ...Munkáért pedig, meljel Néhai Kedves Feleségem hamvait meg tisztelni tetszett, tartozó...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...ötet. – – – – Kando Feri, Kandó Feri: Vargha Balázs,...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Barátim a’ tőbbi kőzt ott Kandó Joseff Sárközyvel közelebbi barátságban lehetett, mint...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...nem múlatván sem Eylerrel sem Kanttal Csalja unalmas óráit azzal a...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Század után közöttök a’ titkos Kant Vö. , 226–227. l. németűl...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...század után közöttök a’ titkos Kant Vö. , 226–227. l. németűl...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...egy Század után a’ titkos Kant Vö. , 226–227. l. németűl...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...1803., I. 233. l.). maga Kant Lapp-magyar rokonságra vonatkozó megállapítása Az...
 • ...nem találkoztunk ezzel az adattal. Kant e művére, mint lehetséges forrásra,...
Csokonai Vitéz Mihály és Koháry Ferenc kapcsolattörténete
 • ...Kármántól átvett gondolatelemeket és szövegrészleteket. Kármán tanulmányának egészen eltérőek a hangsúlyai,...
 • ...önálló gondolatmenetbe építi be a Kármántól átvett gondolatelemeket és szövegrészleteket. Kármán...
 • ...Olvasószövegben a megfelelő soroknál idézzük Kármán tanulmányának vonatkozó részét ( ),...
 • ...című tanulmányával fennálló hasonlóságra. A Kármánnal fennálló szövegszerű egyezéseket Némedi Lajos...
 • ...a mecénáskeresést hangsúlyozva, s utalva Kármán József A nemzet csinosodása című tanulmányával...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...annak mintegy a megédesítője, feltűnik Kármánnál is: „Azt, hogy valami dolog...
 • ...(ld. , II. 263–265. l.). Kármán a következőképpen fogalmazza meg e...
 • ...1798. január 23-án* kelt levelekéhez. Kármánnál csak a hátramaradás ostorzása, a...
 • ...erről részletesen , 125–126. l.). Kármánnál feltűnően hasonló megfogalmazást találunk: „Van...
 • ...23-án írt levélben* is szól. Kármán: „Valljunk igazat! Ott megállapodtunk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...annak mintegy a megédesítője, feltűnik Kármánnál is: „Azt, hogy valami dolog...
 • ...(ld. , II. 263–265. l.). Kármán a következőképpen fogalmazza meg e...
 • ...erről részletesen , 125–126. l.). Kármánnál feltűnően hasonló megfogalmazást találunk: „Van...
 • ...1798. január 23-án* kelt levelekéhez. Kármánnál csak a hátramaradás ostorzása, a...
 • ...témáról más leveleiben is szól. Kármán: „Valljunk igazat! Ott megállapodtunk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...korabeli irodalom élvonalából 1795-ben meghalt Kármán József, Szentjóbi Szabó László, 1796-ban...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...témáról más leveleiben is szól. Kármán: „Valljunk igazat! Ott megállapodtunk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...annak mintegy a megédesítője, feltűnik Kármánnál is: „Azt, hogy valami dolog...
 • ...január 23-án Széchényihez írott levelekéhez.* Kármánnál csak a hátramaradás ostorzása, a...
 • ...(ld. , II. 263–265. l.). Kármán a következőképpen fogalmazza meg e...
 • ...23-án írt levélben* is szól. Kármán: „Valljunk igazat! Ott megállapodtunk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...első egy szólás, ami előfordul Kármán József alkalmi versében is, melyet Rácz...
Csokonai Vitéz Mihály – Károlyi Józsefnek (Debrecen, 1795. július 26.)
 • ...nyelvű Carmen inaugurale című versében Károlyi Antalról tesz említést ( III. 344....
Csokonai Vitéz Mihály és Vay Miklós kapcsolattörténete
 • ...Sereget ’s annak Vezérét Gróf Károly Jó’sef Ő Nagyságát elfogadta volna 1801...
Csokonai Vitéz Mihály – Károlyi Józsefnek (Debrecen, 1795. július 26.)
 • ...Királyi Kamarás és Fő-Ispány GRÓF KÁROLŸ JÓ’SEF ÚRNAK’ Ő Nagyságának Csokonai Vitéz...
 • ...Unokákigis élni fog; Csokonai a Károlyi tiszteletére írott latin nyelvű Carmen...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...e’ dolog felől. Engel és Katona Urak nékem igen tetszenek, noha...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...(vö. , 576. l.). és Katona; Historia critica regum Hungariae...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...adta ki Engel. „Engel és Katona Urak nékem igen tetszenek, noha...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...(ld. I. 455. l.). mikor Angelica Kauffmannak egy Festését 6,000 f.ért Copiázta....
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...kosztos, 429. l.). Anyja özv. Sárközy Lászlóné Kazay Krisztina, akit a költő nem...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...határain túlra a szervezésben. Csokonai Kazinczy, Földi vagy akár Nagy...
 • ...1780-as, 1790-es évek fordulóján mind Kazinczyval, mind Batsányival közelebbi kapcsolatba...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Commentáriussal kiadni”.* Mindezt részletesen leírja Kazinczynak szóló, 1804. június 14-i levelében,*...
 • ...ohajtanék megfelelni szavamnak. Az egy Kazincy és Pataki Collegium’ Bθecájában találtatik...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...eredetinek megfelelően használja a hasonlatot Kazinczy Ferenc sem, amikor az Orpheus Bévezetésében...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...kivált az Agteleki Barlang és Kazincy. Az elsőre azt kérem, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Itt jut eszembe a’ mit Kazincytól hallottam, hogy őnéki nem lehet...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...c. 1., 213. l.). Ismerte Kazinczy is, többször említi nevét leveleiben...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...vásárba soká ott vóltam. Csokonai Kazinczynál tett júliusi látogatásáról van szó...
 • ...ment Pestre? Nem monta é K: hogy Pestre mikor jön? Én...
 • ...ama furcsa barátságra utalhat, amely Kazinczyt a börtön ellenőrének a feleségéhez,...
 • ...Él hát, még pedig frissen K. F! ’s szerelmeinek édességével jobban élhet...
 • ...kitől feleletet várjak, nem él Kazintzi. – Szerentsés meg csalodás. –...
 • ...(és némileg világosabban) is beszámolt Kazinczynak: „Esmérted é Brünbe Gr. Brajda...
 • ...A’ kinek már Brünbe Brün: Kazinczy 1795 és 1799 között volt...
 • ...szereti, hirűl adni hogy él Kazintzi. – Boldog Isten! A’ kinek...
 • ...l. – – Midőn pedig Kazintzi Ferentzem nevére jutottam majd talám akaratomon...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Ez ugyan kevély hasonlítás: de Kazincy’ Szavai. – Munkáim’ jövedelméből a’...
 • ...Chodoviecky, Levelezésben és munkakapcsolatban állt Kazinczyval, akitől 1789-ben egy munkájáért tizennégy...
 • ...ki a’ Censura alól) azokból Kazincy Úr Tanátsa szerént keveset –...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...forrásból is tudjuk egyébként, hogy Kazinczy ekkor, 1804 októberében Debrecenben tartózkodott,...
 • ...1803 novemberében ő vitte meg Kazinczy betegségének hírét az ugyancsak beteg...
 • ...így sem világosabb a Batsányi–Kazinczy–Ilosvay Krisztina háromszögben, de hát...
 • ...madár című Batsányi-vers kéziratán található, Kazinczytól származó feljegyzést: „B. ezt az...
 • ...is ismerte Csokonait, vö. levelét Kazinczyhoz, 1802. június 16., XXIII....
 • ...vethetünk Batsányi és Csokonai kapcsolatára. Kazinczy Batsányival való „visszálkodása” s Csokonai...
 • ...német ódája felől” – írja Kazinczy utóbb egy levelében ( V....
 • ...tartalmaz ( , 568. l.). Kazinczy emlékezései azonban ma már olyannyira...
 • ...sokféle rekonstrukciót tesz lehetővé a Kazinczy emlékezéseiből felsejlő történetet illetően, lényegében...
 • ...és ötletgazdag rekonstrukciót áthatja a Kazinczy Csokonaival szembeni ellenszenvéről szóló előítélet,...
 • ...1807-ből. […] Ami történt, az Kazinczy felől nézve bosszú, s Csokonai...
 • ...egész hátralévő rövid életére. Hogy Kazinczy, aki kezdettől fogva atyai...
 • ...szóló, 1807. március 12-i levelében Kazinczy így emlékezett vissza Ilosvay Krisztinával...
 • ...elfogadható: a még mindig féltékeny Kazinczy pletykája 1807-ből. […] Ami történt,...
 • ...tehát olyan hölgyhöz szól, aki Kazinczyhoz tartozik, s ezért kapta Csokonaitól...
 • ...a mitológiában Orpheus párja. Márpedig Kazinczynak Orpheus volt az írói (szabadkőműves)...
 • ...Ilosvay Krisztinával (ld. erről részletesen Kazinczy idézett naplójában), aki november 20-án...
 • ...Kegy?”).* Itt, Félix-fürdőn kezdődött ugyanis Kazinczynak mintegy két éven át tartott,...
 • ...hölgy után érdeklődik Csokonainál („Talán Széphalmi Vinczénk őlébe készül az a szép...
 • ...stb. énekét” – emlékszik vissza Kazinczy naplójában, a május 10-i feljegyzésben...
 • ...uo. 79. l.) Emlegeti még Kazinczy Csokonait Édes Gergelynek október 29-én...
 • ...l.) Csokonai Félix-fürdőn Csokonai Félix-fürdőn Kazinczyval is találkozott: akkor és ott...
 • ...Félix-fürdőn úgy elébe vágott – Kazinczy ez egyszer vesztes maradt.” (I....
 • ..., 67–97. l.) Csokonai és Kazinczy kapcsolatának történetéről az 1803. március...
 • ...vagyon szükségem”* – írja itt Kazinczy, mintegy válaszul Csokonai udvariasan,...
 • ...III. 95. l.), s ekkoriban Kazinczy még bízni látszik a munka...
 • ...14-i* leveleiben is. (Csokonai és Kazinczy kapcsolatának gazdag irodalmából itt most...
 • ...levelében, amely egyben Csokonai és Kazinczy kapcsolatához is fontos adalék: „Nékem...
 • ...másik levéllel* együtt küldi el. Kazinczy március 2-án válaszol,* s már...
 • ...körüli együttműködés és csendes vita. Kazinczy itteni, majd december 12-én* megismételt...
 • ...(ld. a következő fejezetben), majd Kazinczy november végi levelével* megkezdődik Csokonaihoz...
 • ...vitatott kérdésben nem jutottak egyetértésre. Kazinczy a továbbiakban is gyakran hangoztatta...
 • ...előfordul). A cikk hatásáról maga Kazinczy számol be egy később, Csokonai...
 • ...mely versekkel mutatkozott be Csokonai Kazinczynál. Egyrészt már az bizonytalanságot...
 • ...is próbált keresni, vagyis hogy Kazinczy lejegyzésének sorrendje megfelelne a szavak...
 • ...az Egy kesergő magyart ismerte Kazinczy, mert 1793. áprilisi levéltöredékében*...
 • ...volt a bemutatkozó levélhez mellékelve. Kazinczy levele szemléletes bizonyítéka a küzdelemnek,...
 • ...I. 190–194. l.). Csokonai és Kazinczy kapcsolatáról 1801. júliusi találkozásuk* után...
 • ...Erre reagálván, február 20-i keltezéssel Kazinczy bíráló megjegyzéseket tartalmazó cikket tesz...
 • ...Anacreoni darabjai előtt álló ajánlást: Kazinczy, Földi, kik belőlem stb....
 • ...véli, hogy ez is a Kazinczyhoz küldött darabok között volt. Szilágyi...
 • ...át nincsen semmi közvetlen dokumentumunk. Kazinczy leveleiből azért tudjuk, hogy időnként...
 • ...nyarán küldte el bemutatkozó levelét Kazinczynak, mellékelve néhány költeményét (vö....
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...de az első adat csak Kazinczy 1793. július 29-i levelében* maradt...
 • ...az újjabbakkal való egybekötéséért Tek. Kazincy Ferenc Úrnak ’s néhai Tudós Dr....
 • ...és ahhoz fűzött jegyzetében („KAZINCZY! FŐLDI! Kik belőlem / Már-már...
Csokonai Vitéz Mihály és Csóka János kapcsolattörténete
 • ...levél a közvetlen forrásunk, továbbá Kazinczy egy levele utal még Csóka...
 • ...sokat” – emlékezett meg róla Kazinczy ( 329. l.), de moralitását...
 • ...III. 87. l., idézzük a Kazinczyról szóló részben*)....
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...gondolatim, planumim, elszilálva”* – írja Kazinczynak 1804. június 14-én. Ez a...
 • ...Az építkezés során alakította ki Kazinczy nyomán azt a kis „múzeum”-ot,...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Vitéz József kapcsolattörténete
 • ...az 1802. december 26-án kelt, Kazinczynak* és Nagy Gábornak* címzett...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...levélváltásaiban pl. Kovács Ferenccel és Kazinczy Ferenccel, 1788-ban, ill. 1814-ben (Figyelő...
 • ...érdeklődése is, ekkori fordításai, levélváltása Kazinczyval világosan vallanak erről (vö. II....
 • ...a legvalószínűbben Nagy Sámuellel azonosíthatunk. Kazinczy is együtt emlegette őket, ahányszor...
 • ...Nagy Sámuellel, ahogy azt kikövetkeztethetően Kazinczynál is tették. A válasz nem...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...részben ezzel összefüggésben – a Kazinczyval való vitákban vállalt....
 • ...továbbá, hogy volt egy öccse. Kazinczy naplófeljegyzésében pedig a következőket olvashatjuk...
Csokonai Vitéz Mihály és Mátyási József kapcsolattörténete
 • ...című verset), s baráti viszonyulásán Kazinczy Mátyásit elítélő véleménye (vö. pl....
Csokonai Vitéz Mihály és Nagy Gábor kapcsolattörténete
 • ...egy levelén* található, egyébként pedig Kazinczy is gyakran üzent Csokonainak Nagy...
 • ...Gábor egyetlen fennmaradt írásos üzenete Kazinczy egy levelén* található, egyébként pedig...
 • ...lett, majd 1829-ben felköltözött Pestre. Kazinczy jogi ügyeit is ő intézte,...
Csokonai Vitéz Mihály és Orczy László kapcsolattörténete
 • ...kötetét neki szándékozott dedikálni (ld. Kazinczyhoz szóló, 1804. június 14-i levelében*)....
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...valamilyen szöveget a templomban, a Kazinczy által idézett két sorról bizonyosan...
 • ...búcsúztatóját végső, kiadásra szánt formájában. Kazinczy erről kétszer is megemlékezik közvetlenül...
 • ...meleg, baráti volt a viszonyuk, Kazinczy kereste a temetésen szerzett tüdőgyulladásából...
 • ...Ez azonban leginkább a késői Kazinczy vélekedésének visszavetítése a korabeli eseményekre....
 • ...az úri társaságnak. Vargha Balázs Kazinczyt véli a pletykák egyik legfőbb...
 • ...is kifogásolható lehetett egy temetésen. Kazinczy 1817-es Muzárionbeli cikkében (ld. 334....
 • ...l.) Az a sor, amire Kazinczy utal, a Halotti versek VI....
 • ...időközben lezajlott viták, jelentősen megváltoztatták Kazinczy viszonyát Csokonai emlékéhez. Akkori naplói...
 • ...Héczei Gábor, Debreczeni deák készítette.” Kazinczy maga többször szól a temetésről:...
 • ...magát, az erre többször visszaemlékező Kazinczyt és a Halotti versek végső...
Csokonai Vitéz Mihály és Sárközy István kapcsolattörténete
 • ...írott 1801-es leveléből* is, amelyben Kazinczy kiszabadulásán örvendezik). Leveleztek, Csokonai halála...
 • ...verseket (vö. , 141–176. l.), Kazinczynak valóban lelkes tisztelője volt (ez...
 • ...mint azt maga írja utóbb Kazinczynak ( III. 459. l.). Sárközy,...
 • ...Sárközy Istvánnál, a’ki azt mint Kazintzi Ferentznek szenvedelmes barátja – egész örömmel...
 • ...halála után pedig Sárközy ír Kazinczynak a költőről (vö. III. 459....
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...kapcsolatos ügyben is, amikor Batsányi, Kazinczy és Csokonai útjai összefutottak (ld....
 • ...a Csokonai Félix-fürdőn című résznél*). Kazinczy nekrológjában a következőket olvashatjuk: „Utolsó...
 • ...(ld. Mátyási válaszát*), az Amaryllisben. Kazinczy általa üzent a költőnek (vö....
 • ...diákjai illusztráltak (1803). Csokonait és Kazinczyt egyaránt kezelte, mindkettőjükkel baráti viszonyban...
 • ...így folytatja: „Másnap a temetésen Kazinczy Ferenc és felesége is ott voltak,...
Csokonai Vitéz Mihály és Vályi Nagy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...Nagy Ferenc (1765-1820) sárospataki professzor. Kazinczy némileg elfogult jellemzést ad róla...
Csokonai Vitéz Mihály és Vay Miklós kapcsolattörténete
 • ...szervez (vö. , 337., ). Kazinczy is közeli kapcsolatban áll vele,...
Csokonai Vitéz Mihály és Fráter István kapcsolattörténete
 • ...(? - 1806) asszonyvásári földbirtokos, Kazinczy barátja, ő volt beavatója a...
 • ...348. l.; e kiadványban megtalálható Kazinczy rajza Fráter Istvánról és feleségéről:...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...a’ Feleségemet Feleségem: Dobozy Katalin. Kazinczy 1802. április 13-án a következőket...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Keletkezésről mondottakat. Hogy Orpheus, Orpheus: Kazinczy szabadkőmüves neve, folyóiratának címe. Csokonai...
 • ...iró asztaláról felvévén azonnal megcsókolt. Kazinczy múzeuma a ház egy szobája...
 • ...pontosan 1801. június 28-án szabadult Kazinczy. Semmit sem változott; teste,...
 • ...– kivel? – – – Kazincy Ferenc úrral. Ő az előtt két...
Horváth Ádámhoz
 • ...Ádám Adám em. szivébe A’ Kazintzy fávorával mennyél Horváth elébe....
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...Enek em. Úgy tetszett, mintha Kazinczim’ lantját hallottam vólna, ’S...
Trocheus lábakon
 • ...mehetnék most velek Hív KAZINCZYMKAZINCZYMhozhoz! Vesszőből jav. Kit óh...
 • ...se lelték ez helyen KAZINCZYKAZINCZYnaknak; Fel tevék azért magokba,...
 • ... Trocheus lábakon. Jer, KAZINCZYM, jer, öleld meg e’...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...Pokolba híjjába jár. Elő vegyem Kazinczimtúl nyert Arion nevemet, ’S elő...
 • ...nem leve, Hogy elébb vólt Kazinczimnak mint nekem ez a’ neve....
 • ...is boldognak vélt engemet. Egy-két Kazinczÿ alig van a’ ki tudná...
 • ...tudná tudna em. kinomat, Hogy Kazinczy tényleg tudott Pálóczi Horváth Ádám...
 • ...hajdan Orfeus Orfeus és Arion: Kazinczy és Pálóczi Horváth szabadkőműves nevei....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...Museumról van szó, kérte már Kazinczytól is, eredménytelenül.* holnap a’ Doktornak...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...szellemi-baráti körének kapcsolataihoz jelent adalékot. Kazinczy is lefordította Gessner idilljét még...
Új Esztendői Ajándék
 • ...Tsókok invokációjával és ennek mintájával, Kazinczy Gessner-fordításának bevezető soraival (24-41. sorok...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...1796-ban Dayka Gábor, börtönbe került Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Verseghy Ferenc,...
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...voná magát szüléjihez.)” – írta Kazinczy naplójában, mikor 1802 májusában együtt...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Pictor felől, a’ kiről T. Kazincy Úr írt vala, ’s hozz...
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)
 • ...Most már örömest felelek. – Kazinczy Ferentz Ur Regmetzen van; mikor fog...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...azokkal együtt a’ miket T. Kazincy Fer. Úrnak A Fer. rövidítés föloldva:...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...fördést olly kellemetessé tette. Talán Széphalmi Vinczénk őlébe készűl az a szép...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)
 • ...Franklinnal tartok, Ezt a fordulatot Kazinczy használta fél évvel korábbi levelében,*...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...nyilvánságos parantsolatjából kitöröltettek nyomtattassék ki. Kazinczy Kis Jánoshoz szóló, 1803. július...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...Keresd ki csak Orpheusból a Kazincy Tihanját, és Toalét-kisasszonyát... Keresd ki...
 • ...Kazincy Tihanját, és Toalét-kisasszonyát: utalás Kazinczynak az Orpheusban közreadott egyik úti...
Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...szív, találok-é még abból a Kazincyból egy kis maradványt, a ki...
 • ...napjaimat e legkedvesebb szerencsémért. Szegény Széphalmy, Széphalmy: Széphalmi Vince, Kazinczy...
 • ...Szegény Széphalmy, Széphalmy: Széphalmi Vince, Kazinczy Ferenc írói álneve. jobb sorsot érdemlett...
Szentgyörgyi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...szerint Szentgyörgyivel együtt kint volt Kazinczynál, Csokonai tőle tudta meg...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)
 • ...kották gyűjtésével, mint az a Kazinczynak* és Nagy Gábornak* írott...
 • ...1803 februárjában, márciusában kérte kölcsön Kazinczytól, illetve Nagy Gábortól. a’...
Obernyik József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Derecske, 1804. június 11.)
 • ...Mihály Uramnak. Debreczenbenn NB. T. Kazinczi Ferentz Úr itt van, mint Conscriptor....
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...Museumot Museum: Csokonai 1801-ben meglátogatta Kazinczyt, közvetlenül annak kiszabadulása után....
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...Dániel fiskálisról van szó, akivel Kazinczy is kapcsolatban állott ( X....
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...Csokonai decemberben arról számol be Kazinczynak, megismételve Márton itteni információit...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...itt kifejtett gondolatok nagyon hasonlatosak Kazinczy későbbiekben harcosan képviselt nézeteivel (vö....
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...írt levelében* is arról panaszkodik Kazinczynak, hogy nem juthat hozzá...
 • ...24-ét érti. Csokonai december végén Kazinczynak is írt arról, hogy Bécsbe...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)
 • ...5. Febr. 1803. T. N. Kazincy Ferentz Úrnak, egész egész Olvashatatlan szóból...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...Pásztori Ének; Úgy tettzik, mintha Kazinczim’ lantját hallottam vólna, ’S...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...soha sem írta másképen hanem: Kazincy vagy Kazinci Péter. A’ ts-et teszem CS-nek,...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...nyelvű eposzra, amelyet itt Kultsár Kazy Ferencnek tulajdonított, de amely valójában Répszeli...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...akarnak építeni. Pest vármegye 1801-ben Kelemen László beadványa nyomán kezdett mozgolódni a...
Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kántorjánosi, 1804. július 4.)
 • ...ezen betsűletes Ifju Kemény Mihály Kemény Mihály: neve szerepel Márton József...
 • ...alkalmatlankodnam ezekröl ezen betsűletes Ifju Kemény Mihály Kemény Mihály: neve szerepel Márton...
Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)
 • ...korábban úgy vélekedett, hogy „Kengyel Lajos jegyző lehetett” ( , 128....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...közönségesen tisztelt Hazafinak, mint boldogúlt Kerekes Úr volt, méltó követőjének erejim...
 • ...méltó Néhai Kerekes Úrnak Néhai Kerekes Úr: ld. a keletkezéstörténeti jegyzetnél*...
 • ...r b-ből javítva. méltó Néhai Kerekes Úrnak Néhai Kerekes Úr: ld....
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...Nevezetes Történetek című lapot szerkeszti Kerekes Sámuellel, amit majd 1792-től Magyar...
 • ...szerkesztéséhez Görög Demeter addigi szerkesztőtársának, Kerekes Sámuelnek a halála után (1800. augusztus...
 • ...egyik érdemes irója, az elfelejthetetlen Kerekesünk. Ezen, a két magyar...
 • ...javára célozó institutumunknak egy más Kerekesre volna szüksége, aki jó moralis...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...tudomásunk van egy Szatmárból származó Keresztesi Györgyről, aki 1783-ban subscribált a...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...vagy még későbben. – Ha Kiss István Úr nem éppen akkor szolgáltatta...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...ő is könyvkereskedő volt, esetleg Kiss Istvan segédje. aki Véle jár le...
 • ...X. Ha Valameik Pesthi kereskedü Kiss Istvan Úr vagy Kalapos Úr Kalapos...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. április 7.)
 • ...le Pestre Diligencon 200 Exemplárt Kis Istvánhoz minek előtte az Debreczenbe el...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...Kedves Barátom Az Urnak. Én Kis Istvánnál tétettem rendelést a’ Pillangok Pillangok:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...augusztus 10-i országos vásárra utal. Kiss István Könyváros Uramtól Kultsár Úr’ kezébe...
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)
 • ...a pénzt vegye kezére; talán Kis István Compactor is meg tehetné, vagy...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...vagyok holtig BarátodKiss Imre mp. Kiss István Urral Sz. Györgykor Gyorgykor em. beszéllvénn...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...arra kéri Csokonait, hogy beszéljen Kiss Istvánnal, a pesti könyvkötővel-könyvkereskedővel egy...
 • ...esedékes, az utóiratban pedig a Kiss Istvánnal Szent György-napi vásárkor (április 24.)...
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)
 • ...1., 204. 1.). a’ harmadik Kiss István Budai Compáctor Az or olvashatatlan...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...levél sorait és jegyzeteit.*) és Kisst (Ld. még az 1793. május...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...parantsolatjából kitöröltettek nyomtattassék ki. Kazinczy Kis Jánoshoz szóló, 1803. július 23-i levelében...
Szentgyörgyi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...Angyalom” – írta december 19-én Kis Jánosnak ( III. 133–134. l.). Feltűnően...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Kazinczy maga is hozzálátott fordításához. Kis Jánoshoz szóló, 1793. július 27-i levelében...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...Blumauer-fordítását, mint arról maga beszámol Kis Jánosnak, a hagyaték állapotának részletes...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...kor közönsége is összetartozónak érezte Kisfaludy és Csokonai könyvét. de, ha...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)
 • ...a kellemetes Kesergő Himfy Himfy: Kisfaludy Sándor, akinek Himfy néven jelent...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...az előbbi fiát), aki éppen Kiss Imrével együtt subscribált 1792-ben, s aki...
 • ...hogy őt kérte volna meg Kiss Imre könyvek vásárlására és elhozására. Hasonló...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...felsorolását közli Szilágyi Ferenc, „Kiss Imre jegyzéke” cím alatt ( I....
 • ...megszólítás fölött idegen kézírás: „Kiss Imre levele.” Az aláírás mellett Csokonai...
 • ...Az aláírás mellett Csokonai jegyzése: Kiss Imre Úr. Szalonta. Ősz tájban. 1802....
 • ...azzal, hogy a levél írója, Kiss Imre Debrecenben volt a salétromfőzés felügyelője....
 • ...a „levél írója nem azonos Kis Imre salétrom-inspektorral, Csokonai és Fazekas debreceni...
 • ...aláírása pontosan megegyezik a salétrominspektor Kiss Imre kézírásával (vö. MTAK. K 3/72)”,...
 • ...A kéziratok egyezéséből kiindulva tehát Kiss Imre Nagyszalontához való kötődésének bizonyítása a...
 • ...névsorában ott áll: „38. 1799–1800–1801. Emericus Kiss, Inspector Officii reg. sali...
 • ...ment el (DebrK. R 1001/3.). Kiss Imre, a későbbi salétrominspektor 1799...
 • ...nagyjábóli meghatározást ad: „Ősz tájban”.) Kiss Imre iratai között fennmaradt egy levél,...
 • ...levél, melyet Szunyoghy Demeter írt Kisshez, 1802. október 6-án, s...
 • ...R 1001/6.). Ebből következik, hogy Kiss ugyanekkor nem lehetett Nagyszalontán. Hozzátehetjük...
 • ...levél írásának idején Pesten tartózkodott, Kiss Imre oda küldte neki levelét. Az...
 • ...Istvánnak*) – ugyanerre látszik utalni Kiss Imre jókívánsága is a levél elején:...
 • ...évre vonatkoznak, ami összhangban van Kiss Imre nagyszalontai rektorságának az idejével is,...
Csokonai Vitéz Mihály és Illei Takács Károly kapcsolattörténete
 • ...fennmaradt még egy levele, amelyet Kiss Imrének írt a költő műveinek kiadásáról,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ..., 39. l.). Jóval közismertebb Kiss Imre szerepe, amelyet Csokonai hagyatékának gondozásában...
 • ...ismerjük pontosan. A költő és Kiss Imre kapcsolatáról legközvetlenebb emlékünk Csokonai Imre...
 • ...írott verse, 1804-ből (Salétrom inspector Kiss Imre úrhoz, ld. erről , 274–275....
 • ...baráti vallomás. Csokonai, Puky és Kiss Imre között, úgy tűnik, igen szoros...
 • ...Komám. – ”* Fennmaradt továbbá Kiss Imrének egy Pukyhoz vagy Csokonaihoz írott...
 • ...Kereszt attya Ragalyi K. Anya. Kis Imre a’ Pap és Te Kis...
 • ...„Az az egyik barátom pedig Kis Imre, a másikat te nem...
 • ...további két alkalommal is feltűnik Kiss Imre neve. Csokonaihoz szóló, 1802. május...
 • ...így megüresedő debrecenit pedig Kissnek. Kiss Imre hazatért, s ezután haláláig a...
 • ...az így megüresedő debrecenit pedig Kissnek. Kiss Imre hazatért, s...
 • ...1803. március 4-én értesítette („Édes Imrém”-nek szólítva!), hogy Kiss László...
 • ...május 26., DebrK. R 1001/1.). Kiss Imre neve egyébként nem található a...
 • ...( , VI. 299. l.) Kiss Imre két nyomtatásban megjelent költeményéről is...
 • ... Kapcsolattörténet: Kiss Imre (1775-1831) a salétromfőzés inspektora, Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...leveleiben. „De nagyon szeretném, ha Kis Úr a’ Rhédeiné perorált verseit...
 • ...278. l.) „Kérje az Úr Kis Imre Urat, hogy juttasson-el engemet a’...
Csokonai Vitéz Mihály és Vay Miklós kapcsolattörténete
 • ...barátai közé tartozott az a Kiss Imre, aki a debreceni salétromfőzés...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)
 • ...Leánytól. Estve felé menjünk ki Kis Imréhez. Àdieu! CsMmk....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...K. Anya. K. Anya: keresztanya. Kis Imre Puky Istvánnak is jó barátja;...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...Pap, és a’ Salétrombeli Inspektor Kiss Imre Úr) Hogy ki lehetett a...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...A második címben megnevezett nemeskéri Kiss Imre azonban valószínűleg nem azonos a...
 • ...1792., Az erkölcsös feleség, Irattatott Nemes-Kéry K. I. által Bécs 1798.). A második...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...„Péterszegen konskripció. Itt a prédikátor Kis Imre úr, a báró Vay Miklós...
 • ...vala Néhai Predikátor T. T. Kiss Imre Úr; Édes Anyja Néh. Ns...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...értesítette („Édes Imrém”-nek szólítva!), hogy Kiss László nagykállói felügyelő halálán van, április...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...meg is jelent 1802-ben*). von Kleist: Il Pastor Fido, di Giamb....
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...262–265. l.). Vargha Balázs a Kleist-fordítással hozza összefüggésbe e leveleket...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ...közvetlenebb nyoma is kapcsolatuknak: Csokonai Kleist-fordításai közül A’ tsendes életnek...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...figyelmen kívül hagyva adatta ki Kleist-fordítását, így csak nagyon óvatosan...
 • ...eljuttatja a Széchényi házaspárhoz a Kleist-fordítás dedikált példányait is, majd...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...Vázlatfüzetben, valamint erre épül a Kleistből fordított Elizához című epigramma is,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...kevés van (pl. A’megivott Ámor). Kleist, Legnevesebb műve, a Der...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...ezt a’ kitsiny, de a’ Kleist’ és a’ szép Tavasz’...
 • ...von Kleist. Der Frühling von Kleist: „A Tavasz” (fordítása meg...
 • ...operája”. 8) Der Frühling, von Kleist. Der Frühling von Kleist:...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...hanem a helyett nyomtatják a Kleist Munkáját Kleist Munkája: A’ Tavasz....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Komárom, 1802. február 16.)
 • ...Sajtó alá mehetne; bátorkodtam a’ Kleist’ Tavasszát kiadni, és elejébe...
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)
 • ...Vágási Bothka Menyhárt Ur reszére Kleist, Lilla Vitéz Dorottya Magyar...
 • ...botsáttatnak ki, ugy mint a Kleist Tavaszsza. a 2dik Lilla, vagy...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...is mély főhajtásommal nyújtom bé, Kleistnak az általam kijött Fordítását, A’...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1803. április 11.)
 • ...fogadni, mint Te tőlled a’ Kleist Tavaszát. – Ha pedigh a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...lesz az Excellentziád’ Nagy Érdemeinek, Kleist eránt, mint minden én gyarló...
 • ...Prussus Major: a ’porosz őrnagy’ Ewald Christian von Kleist, A’ Tavasz költője. Nemes...
Aranka György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely, 1803. október 27.)
 • ...tisztelettel és köszönettel vettem a’ Kleist Tavaszszának 40. Exemplárjaival. Parancsolattya szerént...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...közzűlök oda-is maradnak – A’ Kleiszt Tavasszából 50 ~ ötven exemplár...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...közreadta. Klopstock Messiása Klopstock Messiása: Friedrich Gottlieb Klopstock Messiás című 20 énekes eposza...
 • ...Salamon írásainak fordítását és a’ Klopstock Messziássának tíz első énekeit, Hamletet,...
 • ...fordítását, majd valóban ismét közreadta. Klopstock Messiása Klopstock Messiása: Friedrich Gottlieb...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...van szó. és Klopstock Klopstock,Klopstock, Friedrich Gottlieb Friedrich Gottlieb Messiás című eposzára...
 • ...című eposzáról van szó. és Klopstock Klopstock, Friedrich Gottlieb Messiás című...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...szó. s Majd Koporsótok’ valamint Klopstoknak Meg violázzák a’ 36. garasos...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)
 • ...módot nem is látok; mivel Ferkó meg esküdtt, hogy ő többet...
 • ...Szeretetlenséget; Annyira meg bolondúlt a Ferkó, hogy tsak ezt a...
 • ...Tegnapi napon mentem fogadott alkalmatossagon Kotsís Ferkóhoz, kivel is ugyan tsak...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)
 • ...Uram Bátyámat. – Igaz; én Kotsis Uramnak, a mínt az ide...
 • ...és 30 Xral ugy de Kotsis viszsza hozott hozzam 9 exemplárokat,...
 • ...ezuttal is rövideden azt irom Kotsis Uramat én mínd egy fillerig...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...l., ahol is az Orczy*–Koháry*-levél palinódiájaként értelmeztetik....
Csokonai Vitéz Mihály és Koháry Ferenc kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Koháry Ferenc gróf (1760-1826) a család utolsó...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...8-án Orczy Lászlónak,* az ugyanekkor Koháry Ferencnek írt,* valamint az 1798. január...
 • ...8-án Orczy Lászlónak,* az ugyanekkor Koháry Ferencnek írt,* valamint az 1798. január...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a fordulat megtalálható az ugyanekkor Koháry Ferenchez írt levélben,* a Széchényihez címzett...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...8. NAGY MÉLTÓSÁGÚ KOHÁRI GRÓF KOHÁRY FERENTZ ÚR’ Ő EXCELLENTIÁJÁNAK, Ő CS....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...november 8-án Orczy Lászlóhoz* és Koháry Ferenchez* címzett leveleiben is említi....
 • ...bekezdést vö. az Orczyhoz* és Koháryhoz* írott levelek végével.De mivelhogy...
 • ...november 8-án Orczy Lászlóhoz* és Koháry Ferenchez* címzett leveleiben is említi....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...megtalálható az 1797. november 8-án Koháry Ferenchez, * Orczy Lászlóhoz,* a...
 • ...november 8-án Orczy Lászlóhoz* és Koháry Ferenchez,* s 1798. január 23-án...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...– Juthat eszedbe, Deák korunkban Komáromi Pál’ Ő váltotta fel Csokonait...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Jurista Komjáthyné Asszonyomtól Komjáthyné: talán Komjáthy Ábrahám miskolci professzor, majd lelkész feleségéről...
Csokonai Vitéz Mihály és Konti Sámuel kapcsolattörténete
 • ...kapcsolatban volt azzal a bizonyos Konti Juliannával, akit régebben Csokonai szerelmeként...
Csokonai Vitéz Mihály és Konti Sámuel kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Konti Sámuel (? 1822) Csokonai diáktársa volt...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Csokonai egy feljegyzésén is, amely Konti Sámuel levélkéjének hátlapján olvasható (MTAK. K...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...– Szathmáry Mihály, Barkasy András, Konti Sámuel Ld. még a Kapcsolattörténetnél.* és...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...meg fogom első postával. – Kónyinak az Ábelét véghetetlenül óhajtanám megkapni,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...nem is fogott Korabinszkihoz. Korabinszki: Korabinszky József Mátyás nevezetes államismereti lexikonáról van szó,...
 • ...Királyi Visitator Wályi András Úr Korabinszkinak Magyar Országot, Erdélyt és Croatiát...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...Csokonai ezekkel vonatta el Szulyovszkynak Kossovicsnak azt a muzsikai kompozícióját, melyben...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...mar az előtt is tudtam Koschovitz 12 Magyarjaiból Koschovitz 12 Magyarjai:...
 • ...12 Magyarjaiból Koschovitz 12 Magyarjai: Kossovits József 12 magyar tánca „először 1798...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...nyomtattatott, de elfogyott már. 3. Kosovich XII Magyarját. 4. Anakreon rezének,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 14.)
 • ...ugyan óhajtom ám! Nints a’ Kossovits 12 Magyarja sehol is. Tehát...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...a’ Tekintetes Úrnak, köszönettel. – Kossovitsnak állapotjáról és lakóhelyéről nem tehetne...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...a’ mit az Úr óhajt. Kossovich Kassán lakik Gróf Andrásyné, született...
Csokonai Vitéz Mihály és Kotsi Sebestyén István kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Kotsi Sebestyén István (1761-1841) a keleti nyelvek professzora...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...dolgozott. A végső változat a Kotsi Sebestyén István említette „verses diárium”-ban lehetett.) Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Gábornak (Debrecen, 1794. december 7.)
 • ...ld. uo. 50–55., valamint a Kotsi Sebestyén Istvánra is hivatkozó Dombyt: , 46–47....
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Gábornak
 • ...ld. uo. 50–55., valamint a Kotsi Sebestyén Istvánra is hivatkozó Dombyt: , 46–47....
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek
 • ...úrnak, másodszor december 13-án tiszteletes Kotsi István professzor úrnak, harmadszor ugyane hó...
 • ...l., valamint , 225-226. l.) Kotsi Sebestyén Istvánhoz írott kérvénynek minden bizonnyal az...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek (Debrecen, 1794. december 17–18.)
 • ...13a Xbris Clarissimo Domino Professori Stephano Kotsi; 3a/ die 15a hujusdem...
 • ...l., valamint , 225-226. l.) Kotsi Sebestyén Istvánhoz írott kérvénynek minden bizonnyal az...
Csokonai Vitéz Mihály és Kováts László kapcsolattörténete
 • ...Református Kollégium kézirattárában található egy Kotzebue-fordítás (Két vígjátékok, MsR 1415),...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)
 • ...ez által; Hogy hol járt Kotzebű zengeni fogja Tobolszk. Tobolszk: szibériai...
 • ...fogja Tobolszk. Tobolszk: szibériai város, Kotzebue itt volt számüzetésben az 1790-es...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...munkából mi egy extractust A Kotzebue művéből készített kivonat megjelenéséről nincs...
 • ...fája körűl is enekleni. – Kotzebu Itt említett munkájában közölte, jegyzetben,...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...( ; ), levélváltásaiban pl. Kovács Ferenccel és Kazinczy Ferenccel, 1788-ban, ill....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...szó illik inkább a szövegbe. Kováts István Successora Márton Gábor sokaknak ellenére...
 • ...értelmét úgy magyarázza, hogy Sárközy Kováts Istvánt „asszonyhistóriái miatt mondja Cater-nek, kandúrnak”...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...oskola most sem nagyobbodik – Kovács István Gál László többször szól róla...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...valóban – mégis mivel Erdélyben Kováts József az Aeneist már kiadta, A...
 • ...Erdélyben, Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyen, Nagyenyeden működött Kovács József (1732–1795) egyházi író nem azonos...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Övékét: Rájnis Vergilius-fordítása mellett Festetics Kovács József fordítására is utalt, erre reagál...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...’s az Erdélyit: Rájnis és Kovács József Vergilius-fordításaira utal (ezekre és az...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...’s az Erdélyit: Rájnis és Kovács József Vergilius-fordításaira utal (ezekre és az...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...író nem azonos a Vergilius-fordító Háló Kovács Józseffel, Csokonai volt praeceptorával, s arról...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Jósef Uram az Aeneist lefordították: Háló Kovács József (1761–1830), Csokonai volt praeceptora 1799-ban...
 • ...című fordításáról van szó. Ts Kováts Jósef Uram az Aeneist lefordították, Ts...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...lábra állíthatom, a’ mellyre T. Kováts Jósef Uram, kivel N:Kőrösön tanátsot tartottam,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Jósef Uram az Aeneist lefordították: Háló Kovács József, Csokonai volt praeceptora 1799-ban...
Csokonai Vitéz Mihály és Kováts László kapcsolattörténete
 • ...MsR 1415), amely egy bizonyos Kováts Lászlótól származik, könnyen lehet, hogy éppen...
 • ... Kapcsolattörténet: Kováts László személye ismeretlen előttünk, csak annyit...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ...otthagyta, s valószínűleg Bicskén időzött Kovács Sámuelnél. A kronológiai és topográfiai...
Csokonai Vitéz Mihály és Kováts Sámuel kapcsolattörténete
 • ...versét ismerjük ( 245–247. l.). Kováts Sámuel életét és Csokonaival való kapcsolatát...
 • ...maradtak fenn megbízható adatok, mindössze Kovátsnak Csokonai halálára írott két versét...
 • ... Kapcsolattörténet: Kováts Sámuel (1770-1830) Csokonainak Debrecenben volt diáktársa....
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)
 • ...Janos Uram Deretskei Fiscalis Ttts Kováts Vágási Bothka Menyhárt Ur reszére Kleist, Lilla Vitéz...
 • ...Eö Herczegsége Deretskéi Fiscalissa Ttts Kováts Vágási Bothka Menyhárt Ur a fellyebb való Napokban...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...találkoztak, egy ilyen alkalomra utal Kozma Gergelynek 1803. szeptember első napján írott...
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...érdekes utóéletéhez tartozik, hogy felbukkan Kölcsey Csokonairól írott recenziójában is: „Csokonai...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...készültek a latin nyelvűek mellett). Kölcsey Ferenc így ír erről híres Csokonai-bírálatában:...
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)
 • ...utal: „Áldozz a Gráciáknak!”, amit Kölcsey is idézett recenziójában, Csokonaira nézve...
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...szolgájaCsokonay Mihály.mk. [Címzés:] Humanissimo Domino Joanni Kőrösi, in I:Collegio Ref. Debrecinensi SS....
 • ...Studioso. Magyarul: „Az igen művelt Kőrösi János úrnak, a Debreceni Református Kollégiumban...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...írott három levelét, Nagy Gábornak,* Kőrösi Jánosnak* és Puky Istvánnak*) –...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...következő három levelünket: Nagy Gábornak,* Kőrösi Jánosnak* és Puky Istvánnak*). Ekkor...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...írott három levélben (ld. még: Kőrösi Jánosnak* és Puky Istvánnak*) Csokonai...
 • ...munkáit nyomtattatja (ld. erről a Kőrösi Jánosnak írt levelet*), a hamaros megjelenés...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...a Nagy Gábornak* s a Kőrösi Jánosnak* írt két levél jegyzeteit)....
Csokonai Vitéz Mihály és Kőrösi János kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Kőrösi János debreceni teológus-diák volt, aki 1796-ban...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...leveleiben emlegetett (ld. Nagy Gáborhoz,* Kőrösi Jánoshoz,* és Puky Istvánhoz*). vagy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...és N. Juris Professor Kövi Úr által requirált által ...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Görög Úrtól bízva, mind Prof. Kövy Úr, és mások is, requiráltak...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...márpedig ő, mint írja, Sárospatakról, Kövy és Rozgonyi professzoroktól kapta ezt...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...maradt fenn. Csokonai Csurgón A Kövy Sándorhoz címzett levél* Csokonai utolsó csurgói...
 • ... Kapcsolattörténet: Kövy Sándor (1763-1829) a debreceni kollégium diákja...
Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)
 • ...III. 783. l. vagy Prof. Kövi Úr, vagy más hathatós Közbennjáró...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...már 1793-ban készített fordításokat, de Kövy Sándor bizonyítványában, amelyet a költő Sárospatakról...
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...Perillustri ac Generoso Domino Domino Alexandro Kövy, Iurato Caussarum Fori utriusque...
 • ...„A neves és nemes úrnak, Kövy Sándor úrnak, mindkét törvényszék peres ügyei...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...más szempontból is fontossá vált. Kultsár István augusztus 4-i levelében, reagálva Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...nyomtatást megtagadó levelével egyetemben (Kultsár levele inkább a mű cenzúrai...
 • ...tehette volna meg, ha csak Kultsár István 1803. április 16-i levelével kapja...
 • ...Kultsár Istvánhoz szóló levélként, mivel Kultsár Csokonaihoz írott, 1803. április 16-i...
 • ...a -ben (139. l.), méghozzá Kultsár Istvánhoz szóló levélként, mivel Kultsár Csokonaihoz...
Csokonai Vitéz Mihály és Kultsár István kapcsolattörténete
 • ...Amaryllis megjelentetéséhez nyújtott nagy segítséget Kultsár (levelezésüket ismerteti , 643–646. l.)....
 • ...a magyar őstörténet, amelynek Gebhardi-fordításával Kultsár is művelője volt, továbbá Csokonai...
 • ...fenn adatok. Ebben az időben Kultsár az ifjú Festetics gróf nevelője...
 • ...a magyar színjátszásnak is (Kultsárra nézve ld. , és ,...
 • ... Kapcsolattörténet: Kultsár István (1760-1828) író, a Hazai és...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...a költő Széchényi Ferencnének, s Kultsár István is bekapcsolódik az üzenetek továbbításába....
 • ...Excellentiája Nemzeti Könyvtárjára, melly hozzám Kúltsár Úr által érkezett), s a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...Tavasz. (mellyet most már Pfect. Kultsár Úrhoz szállítottam) A zárójelben lévő...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)
 • ...P.S. Kőny tárházomnak Catalogussát is Kultsár Ur kezében adtam az Urnak...
 • ...Tsekélységet, mellyet most Pestre menetelemmel Kultsár Urnak kezében azon szomoru kárainak...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...mert meg tsalatkosztam, ugyan az Kultsar Pref. Úr kűldett hozam egy...
 • ...10. Drága Úr! Az Prefectus Kultsár Úrtul, nékem kűldet czedulát kezemhez...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...volt szerentsém tegnapi napon venni Kultsár Úr által Excellentziádnak Excellentziádnak A...
 • ...is, hogy, mivel azon postán Kultsár Úrhoz kűldött Levelem a’ mint...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)
 • ...úrnak Debrecenbe.” feleségem e Napokban Kultsár Ur által meg köszöni az...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Későre tudtam meg egy jó Barátomtól, hogy azon 50 f....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...újabban megvisgálván, Prefektus Kúltsár ÚrKúltsár Úrnaknak felkűldöttem. – Az én...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...mellett számomra kiadatni, ’s lekűldéset Kultsár Úrnak meghagyni. Én Lőrintznapi Debretzeni...
 • ...utal. Kiss István Könyváros Uramtól Kultsár Úr’ kezébe méltó köszönettel visszakűldöm....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...ihrem genzen Umfrange, I-II. A Kultsár István által is fordított Gebhardi a...
 • ...nagy Magyarország-történetéről van szó, amelyet Kultsár István fordított magyarra (ld. a korábbi...
 • ...10b.; , 636–637. l.), valamint Kultsár Istvánhoz írott levelében is.* Gatterer, Világtörténeti...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. december 19.)
 • ... A’ Könyvtárháznak Catalogusát még ugyan Kultsár Úr le nem kűldhette. Reménylem,...
 • ...az én boldogságom’ Diplomáját: holott Kúltsár Úrnak e’ felől írott Levelét...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...írott Levelét vettem 11. Xbris, Kultsár levelét nem december 11-én, hanem...
 • ...foliumon folium: ívrétalak, így kérte Kultsár.* írva, mellyet az Urral...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...siettette őket” – írta Csokonai Kultsár Istvánnak fél évvel korábban erről a...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...ki: mostanába küldötte meg nékem Kulcsár Úr által, 100 Rf. Présenttel....
Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal megtisztelni méltóztatott
 • ...Mint köszönjem Isteni táborotok’ malasztját?.. Kúlcsárom! Ő volt megbízva a...
Csokonai Vitéz Mihály és Szeless József kapcsolattörténete
 • ...1802. április 26-i levélben* említett Kún István geometra (’földmérő’) ugyancsak kecskeméti illetőségű...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...a két székemet Götziékhez, a Kún István asztalát a Kecskeméti házhoz leszállítni....
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. április 26.)
 • ...Levele erösiti el is küldöttem: Kún István Úr kezében szolgáltatott 10 Exemplárokat...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)
 • ...Xrokért adott) az Árát ugyan Kún István Úr Institoris Urnak a’ mint...
 • ...Exemplárok egyszerre el kelvén (mellyekbűl Kún István Úr nekem is 40 Xrokért...
 • ...tettem azon Választ Pestre hogy Kún István Úr által praesentalt; de nékem...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...szerelemje, 2 kötetben, nyolcadrét” (August von Lafontaine álnéven megjelentetett érzékeny regénye, a...
 • ...Natur und Liebe, von Hn Miltenberg. 2. Bde. 8. Wien....
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Gábornak (Debrecen, 1794. december 7.)
 • ...a jegyzőkönyvi vallomásokból kiderül: „Laki Sándor esküdt úr elmondotta, hogy éjjel...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Gábornak
 • ...a jegyzőkönyvi vallomásokból kiderül: „Laki Sándor esküdt úr elmondotta, hogy éjjel...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...nyomtattatnék: Nincs időm hogy a’ Lakos Menyegzői dalát Itt feltehetőleg „egy...
 • ...l.), nem tudván pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...l.), nem tudván pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott...
 • ...28.-március 1. Tekintetes Úr! A’ Lakostól fordított Arabs Poéma Itt feltehetőleg...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...l.), nem tudván pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott...
 • ...és tollal. – Valóban a’ Lakos dala Itt feltehetőleg „egy Jones...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)
 • ...A’ Laky Háznál: Csokonai Rév-Komáromban Laky Bálintnál lakott. D. Csokonnai. D. Csokonnai...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...Laky Háznál: Csokonai Komáromban általában Laky Bálint megyei ügyésznél szállt meg (vö....
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)
 • ...Landerer: A budai Landerer-nyomdát ekkor Landerer Anna vezette. A magyar nyelvű mellett...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...1802. 15 Aug. felkűldöttem Kassára Landererhez, ki levelében azt fogadta,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. február 17.)
 • ...esett. kiszéllednének, akarnám tőlök a’ Lavota’ és mások’ musicalis Compositióikat,...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...látó Elméje, mit tartott erről Leibnitz Pálóczi Horváth maga is említi...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek
 • ...s ezt a kontraskribához [Lengyel Józsefhez] és főtiszteletű superintendens úrhoz...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek (Debrecen, 1794. december 17–18.)
 • ...s ezt a kontraskribához [Lengyel Józsefhez] és főtiszteletű superintendens úrhoz...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...voltak. sem Augustus Tsászárunk, sem X: Leo Pápánk, sem XIV Lajos Királyunk...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Normalis Oskoláknak eggyik Tanítója, fordítja Lessingnek Meséit, és Villaume Úrnak Logicáját....
 • ...több nyolc számnál. Az Aszalay Lesszing Meséit Bécsi nyomtatóm elkészítette, de...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Herdernek Paramythionjai. (Egybekötve Aszalay János Lessing-fordításával.) és Horváth Ádám Urnak...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Nyelven kiadja, még pedig a’ Linné Systemája szerént. Földi János hagyatékának...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Poétai Launém nintsen, akkor a’ Linné’ Systema Vegetabiliumjának Linné’ Systema...
 • ...Linné’ Systema Vegetabilium: a költő Linné növényrendszertanának magyarra ültetésével Földi János...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...kinek Bibliája Linné, Bibliája Linné: Carl von Linné növényrendszertani munkája. így ír egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...különösen: 74-76. l. Az említett Livius-kiadásról Borzsák István sem tud...
 • ...de Officiis> Terentius Julius Caesar, Livius A felsorolt kiadásokról részletesen ,...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...követses tekervényen Kell útazni a Lokkoktól egyengetett ösvényen Ott is Magyar...
 • ...szóló levélben* is szó van. Lockal. Meg tekínti meg vi’sgálja...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...ordinárius, itt ’rendes’. Lonyai Gábor Lonyai Gábor „szül. 1778. márc. 28-án, eleinte...
 • ...által a’ ki Vitze Ispán Lonyaival bízonyosan megfogja azt a’ földet...
 • ...Ord. Ord.: ordinárius, itt ’rendes’. Lonyai Gábor Lonyai Gábor „szül. 1778. márc....
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...278–279. l.) Úr a’ T. Lónyai Menyhárt ( , 167. l.). Préceptoráról...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Assemani neve is, többek között Lowth és Jones társaságában. sem a...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...Az idézetet egy kéziratos kötetben Lucanusnak tulajdonítják (OSzK., Quart. Hung. 4351/I.,...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...hogy Sofoklesnek olvasásához űle Vagy Lukretzius s más ollyak vagynak nyitva...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Johannes Cuspinianus kiadásában jelent meg. Luitprándusnál, Antapodosis (Bosszú) című művében...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Mihály és Nagy Gábor uramékat, Senior uramat, Székely, és Bajnóci, Bajnóci: három...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)
 • ...’s eggyet nevessen neki. Adieu. Luther Marton apánknak neve napján November 11....
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...most a’ nagy Ossiánról. Műveit James Macpherson adta ki, illetve "költötte". A...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a’ győzödelmes Celták’ Ossziánjáról. Műveit James Macpherson adta ki, illetve "költötte". A...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a’ győzedelmes Celtáknak Ossiánjáról. Műveit James Macpherson adta ki, illetve "költötte". A...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...a’ győzödelmes Celták’ Ossziánjáról. Műveit James Macpherson adta ki, illetve "költötte". A...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...tsak ugyan szeressed Hát ha Mécénás (meg esik) közöttök Válni talál...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...Tiszt. Magyar Úrnak Magyar Úr: Magyar Mihály volt az első félévben a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ..., 636–637. l.). Csokonai ismerte Mándi István csengeri birtokos 1799-ben, Debrecenben kiadott...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Margitai István: a híres debreceni nyomdász nem lehet, mert ő már...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...kollégium diákjai között is egy Margitai Istvánt (talán az előbbi fiát), aki...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...levélben ezt olvashatjuk: „Tiszt. Tudos Margitai István és T.T. Szikszai György Urak...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...1772-ben megjelent könyvének magyar fordítása Marikovszky Mártontól (1728-1772), (vö. , 606. l.)....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...börtönbe került. ideéig, ’s a’ Marini ideétől fogva az enyémig, közönséges...
 • ...fekvő Tomiba száműzte. fogva a’ Marini Kétszer is börtönbe került. ideéig,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Szilágyi Sámuelt. 3/ Sinai Miklós Maróthi György kezdeményezését folytatva adta ki a...
 • ...Ki ed-ből javítva. Debretzenben. 1/ Maróthi György Professor, Egy év alatt megjelentek...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...szól, hogy Szentgyörgyiéknél ebédeltek Prof. Martini és Csokonai 1803. február 4-én....
Trocheus lábakon
 • ...Guiseppe Gorani. E néven írta Martinovics Ignác 1792-ben I. Ferenchez szóló röpiratát,...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...a szövegbe. Kováts István Successora Márton Gábor sokaknak ellenére ’s irigysegek vagy...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...l.). Lábadi Pr[edikator] és helyette Marton Gábor Minderről már értesült a költő...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...Hírmondóról című részt. a’ mellyhez Márton Jósef Úr is felment volna, de...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...levélhez utóbb hozzáragasztott borítékon olvasható. Márton levelei mellett további két boríték...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...a bővebb változatot, legalábbis a Márton Józsefnek szóló, május 19-i levelében olvasható...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...a levélben. Keletkezése: Csokonai, mint Márton Józsefnek írta május 19-én,* július második...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...„Magyar Hirmondó szerkesztősége nevében MártonMárton József József”. Vargha Balázs is Márton...
 • ...Márton József”. Vargha Balázs is Márton kezeírásának véli a levelet (...
 • ...l.). Keletkezése: A levél írójaként Márton Józsefet tartják számon, a kézírás alapján....
 • ...e levél kézírását más, bizonyosan Márton által írott levelekével, ezt nem...
 • ...sajátosságokat felfedezni. De még ha Márton írta is le a szöveget,...
 • ...semmilyen utalást Csokonai május 19-i, Mártonhoz írott levelére,* csakis a Görög...
 • ...hivatalosan kimért, nyoma sincs a Márton más leveleiből ismert baráti hangvételnek;...
 • ...Magyar Hírmondóról című részben*). Ha Márton megkapta a költő levelét, s...
 • ...tenni. Mindebből az következik, hogy Márton esetleges közreműködését a levél megírásában...
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...a Georgicon-fordítás ügyében kereste meg, Márton Józsefet valamely bécsi nyomdásszal való megállapodásra...
 • ...megjelent tudósítás is, amely valószínűleg Márton Józseftől származik, munkái bécsi megjelentetéséről ad...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...(ld. 563. l.), amelyről Csokonai Márton Józsefnek tett említést május 19-i levelében,*...
Csokonai Vitéz Mihály és Császár József kapcsolattörténete
 • ...l.). Tanulmányai végeztével Bécsben maradt Márton József mellett, aki ekkor azt a...
Csokonai Vitéz Mihály és Erőss János kapcsolattörténete
 • ...aztán az a rézmetszet, amely Márton József kiadásában ( ) jelent meg,...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...évek elején is kapcsolatban álltak Márton József közvetítésével. Görög életrajzát Márton József...
 • ...Márton József közvetítésével. Görög életrajzát Márton József írta meg (Bécs 1834), Csokonaival...
 • ...majd 1801 elejétől Görög Demeter Márton Józsefet vette maga mellé, s együtt...
 • ...nem tudott arról, hogy már Márton József is részt vesz a Magyar...
 • ...most felállott Nyelvművelő Társaság”-ról, „amellyhez Márton Jósef Úr is felment volna”.* A...
 • ...májusban sem tudta, mert 19-i, Mártonnak írott levelében ismételten érdeklődik „a’...
 • ...tűnik – függetlenül kéri meg Mártont arra, hogy érdeklődjön utána, miért...
 • ...próbálkozás utóéletéhez tartozik még, hogy Márton József, 1802. március 2-i levelében*...
Csokonai Vitéz Mihály és Márton József kapcsolattörténete
 • ...a szavakat, valamint az előfizetőket Márton szótárához. A Magyar Hírmondó számára...
 • ...kiadási tervének megvalósításában működik közre Márton, Bécsben cenzúráztatja, nyomtatja a...
 • ...l., Csokonai-kiadásáról 146–158., 256–260. l. Márton és Csokonai kapcsolatában – Márton...
 • ...Márton és Csokonai kapcsolatában – Márton fennmaradt leveleinek számát tekintve (10...
 • ...szakirodalmi munka idéz és kommentál. Mártonra nézve ld. ; Csokonaival való...
 • ...lesznek levelezésüknek, amelyből azonban csak Márton levelei maradtak fenn a továbbiakban....
 • ...levélben munkái kiadására kéri fel Márton Józsefet, ő maga pedig Márton...
 • ...Márton Józsefet, ő maga pedig Márton német-magyar szótárához gyűjt anyagot, mint...
 • ...a debreceni kollégiumból ismerte (Márton 1787-ben subscribált, ld. II. 28....
 • ... Kapcsolattörténet: Márton József (1771-1840) újságszerkesztő, nyelvkönyv- és szótáríró,...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...jelent meg 1806-ban, annak ajánlva, Márton József által. A Halotti versek, Rhédey...
 • ...össze vele, mikor 1803 elején Márton József megkéri a költőt, hogy fordítsa...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...(Konstántzinápoly, 1794) Vö. még a Márton Józsefnek 1801. május 19-én írt levél...
Csokonai Vitéz Mihály – Berzeviczy [Pálnak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...huszadik századot képzelte”) és a Márton Józsefhez szóló, 1801. május 19-i levél...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...Bétsben lakom, még pedig örömemre Márton Jósef Urral. Hírt mondok hírt vagy...
Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak] (Debrecen, 1803 január közepe-február közepe)
 • ...nem esmérik, olvashatnak felőle a’ Márton Úr’ Tudósításában, Márton Úr’ Tudósítása:...
 • ...Úr’ Tudósításában, Márton Úr’ Tudósítása: Márton Józsefnek a szótárát beharangozó önálló kiadványáról...
 • ...Debrecen, 1803 január közepe-február közepe Márton Jósef Úrnak Magyar és Német Lexiconja,...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...nyerhetem meg az Énekeket, Énekek: Márton József bécsi kottás kiadásáról van szó,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...ekkor már megszűnt. edgyik tagját, Márton Jósef Urat a’ tőle készített Lexicon’...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...Exemplárját Bétsi Barátim Görög és Márton Urak, kérvén, hogy azt magyarra...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...exemplárt mutatoképp el is hoztam Márton Urtól. Lillát igért az Ur...
Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kántorjánosi, 1804. július 4.)
 • ...Mihály Kemény Mihály: neve szerepel Márton József szótárának Csokonai által köröztetett előfizetői...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...Jelenteni akarom ezt is, hogy Marton Ur Lexiconjának Lexikon: Márton magyar-német...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...bekezdés második felében megismétli a Márton József 1802. március 2-i levelében írottakat.*...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...nem közölhetem”. 1804. március 4-én* Márton József megküldte neki a kiadást, de...
 • ...neki megküldeni e könyvet, s Márton Józsefnek sem sikerült azt Bécsben megszereznie...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...mivel Rhédey Úr Ő Nga, Márton Társoknak a’ Lexiconára egynéhány száz...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...is érkezett száz példány, melyeket Márton József küldött Institoris fiával (ld. az...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Anákreoni Ódáimra legbővebb Commentariust írtam: Márton József március 4-én már arról számolt...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...az út-ból javítva. utamba Madarasról Matoltsi Uram által hozzád írott Levelemet?...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...Barátom! A Madarasrúl irott Leveledet Matoltsi Chirurgus által vettem – hogy...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1801. november 23.)
 • ...a címzés fölött Csokonai feljegyzése: Mátyási Jó’sef Úr. Fóth. 23. Nov. 1801....
 • ...fölött idegen kéz írása: „Mátyási Jósef két levele.” Keletkezése: Csokonai és...
 • ...két levele.” Keletkezése: Csokonai és Mátyási József kapcsolatáról 1795-ből maradt fenn emlékünk,...
 • ...köszöntötte az idősebb költőtársat. Ezúttal Mátyási keresi a kapcsolatot az éppen...
Csokonai Vitéz Mihály és Mátyási József kapcsolattörténete
 • ...verset), s baráti viszonyulásán Kazinczy Mátyásit elítélő véleménye (vö. pl. II....
 • ... Kapcsolattörténet: Mátyási József (1768-1849) ügyvéd, műkedvelő költő. Előbb...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...Mátyási Józsefhez írott levelében (ld. Mátyási válaszát*), az Amaryllisben. Kazinczy általa...
 • ...Csokonai említést tett Szentgyörgyi Józsefről Mátyási Józsefhez írott levelében (ld. Mátyási válaszát*),...
Csokonai Vitéz Mihály – Mátyási Józsefnek (Pest, 1795. május 10.)
 • ...1795. 10a. Maii., ezt elhagytuk. Mátyássi József Úrnak Csokonai Vitéz Mihály Az...
 • ...Hogy Kinek eddigis tiszteltem érdemét, MÁTYÁSI Barátom, ’s Bátyám Apollóba’! Veled...
Tréfás Magyar Dal
 • ...utalást. itt, A’ ki olvassa MátyasIt, Tsak, tsak ásitt. Mind...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...is lehet a szerző, példaként Mátyási Józsefet említi. Tudom annyival haszontalanabbúl beszéllek...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...című pedagógiai regényének fordítója. Kazinczy Moses Mendelssohn Phäedon oder über die Unsterblichkeit...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...a’ Békegérhartz eránt. Bírák: Minós, Menippus, Mátyás Király, Erasmus, Voltaire....
Csokonai Vitéz Mihály – I. Ferenc császárnak (Pozsony, 1796 december vége)
 • ...occasione comitiorum volui edere Ludum Metastasii Achillem nomine, idiomati Hungarico, Csokonai...
 • ...Achillem nomine, idiomati Hungarico, Csokonai Metastasiónak a kérvényben emlegetett művét már...
Csokonai Vitéz Mihály – I. Ferenc császárnak
 • ...országgyűlés alkalmából ki akartam adni Metastasio »Achilles« című színjátékát, Csokonai Metastasiónak...
 • ...Metastasio »Achilles« című színjátékát, Csokonai Metastasiónak a kérvényben emlegetett művét már...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...79–108. l.). XV Cantate di Metastasio. Olaszból. „Metastasio XV kantátája”...
 • ...Cantate di Metastasio. Olaszból. „Metastasio XV kantátája” (ld. 32-34. és...
 • ...Il Ré Pastore. „A költőfejedelem, Pietro Metastasio abbé úr, három drámája, azaz:”...
 • ...Trè Drami del Signor l’Abbe Pietro Metastasio, Poeta Cesareo; Cioè. La...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...1798. augusztus 4-i levél jegyzetét.* Metastasio, Ld. bővebben az 1798....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Cantate di Piet: Metastasio: „Pietro Metastasio kantátái” (ld. az 1798. augusztus...
 • ...erdei meséje”. 3) Cantate di Piet: Metastasio. Cantate di Piet: Metastasio:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...anyai csókot vetnek a’ Catholicus Metastasióra, Metastasióra Az áthúzott...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...mondja. – Themistoclesen Themistocles: saját Metastasio-fordítására céloz, amelyet ekkoriban véglegesített,...
Csokonai Vitéz Mihály és Mező István kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Mező István, simai (1770–1834) a debreceni...
 • ...nyomtatásban nem jelentek meg (Mezőről bővebben ld. Hajdú Lajos ismertetését:...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...három napba odább legeltet, még Michel Angelo sem tudna épiteni való Abrisst...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...az első az erdélyi jezsuitától, Miháltz Istvántól (1779), a második Baróti Szabó...
Csokonai Vitéz Mihály és Kultsár István kapcsolattörténete
 • ...napvilágot kiadásában, mint pl. 1794-ben Mikes Kelemen leveleskönyve és 1818-ban Ungvárnémeti Tóth...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...vagy Mikolát Mikola: Szilágyi Ferenc Mikola István rév-komáromi iskolarektorral azonosítja, akinek 1792-ben,...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...kér híreket, amelynek egyik főszereplője Mikolai István, Csokonai egykori debreceni tanítványa...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)
 • ...tarto Kézségemnek jelével nem szolgálhattam; Miller Jakab Ferdinánd lett a könyvtárőr, Petrovics Ferenc,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...darabokat nyújtották a’ Magyar Museumba, Millotnak közönséges Történeteit fordítja Magyarra. Bár...
 • ...munkájáról van szó. Verseghi a’ Millot fordításától ezen papi világban visszaugrott,...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ...Csokonai saját kezű verslajstromaiban: »Milton elejébe.« Ami meggondolkoztat: a Milton-vers...
 • ...szerepel ez a tétel: „Milton elejébe. Kitsinálni.” ( III. 557–566....
 • ...kiadás III. verskötetébe felvette A’ Milton Elvesztett Paraditsomáról című költeményt, amely...
 • ...meg is jelenik. Legfőbb műve Milton eposzainak fordítása (prózában), mely 1796-ban...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Virgil 12 esztendeig fáradozott rajta, Milton még megvakúlása után sem után...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)
 • ...Deák Urtól. Mindszenti: Vargha Balázs Mindszenti Antallal, Mindszenti Sámuel komáromi prédikátor...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)
 • ...Mindszenti: Vargha Balázs Mindszenti Antallal, Mindszenti Sámuel komáromi prédikátor fiával azonosítja (vö....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...János özvegye. Weszprémi második felesége, Miskoltzi Mária (itt: „a’ Vén Annya”) valóban...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...orientalis című 12 kötetes kiadására, Barthélemy de Herbelot de Molainville hasonló című művére és Michel...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...2/ Meidingers Italiens Grammatik 3/ Molnar Walachische Sprachlehre, Hermanstadt. b. Hochmeister...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...sem a’ Rousseau, sem a’ Montagne emberei közzé élni nem mehetek;...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...el (vö. 201. l.). de M. de Montesquieu, Montesquieu Az utolsó három betűnél...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...javítva. tsak az Unokáji esmérhették Montesquieut: és Chaucer már porrá...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Chaulieunak tsak az Unokáji esmérhették Montesquieut: és Chaucer már porrá...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...Choliaunak tsak az unokáji olvashatták Montesquieut: és Chaucer már porrá...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Temple de [Gn]ide, Poeme de Montesquieu. Le Temple de [Gn]ide,...
 • ...[Gn]ide, Poeme de Montesquieu: „Montesquieu: A knüdoszi templom”. 6)...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Chaulieunak tsak az Unokáji esmérhették Montesquieut: és Chaucer már porrá...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Hn Mozart. „Schikaneder úr Varázsfuvolája, Mozart úr zenéjével” (ld. 1. 151–166....
 • ...Schikaneder, mit Musik von Hn Mozart. „Schikaneder úr Varázsfuvolája, Mozart...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a’ Muratori Scriptores Rerum Italicarum Lodovico Antonio Muratori olasz archeológus, történész 28 kötetből...
 • ...munkáit közreadó nagy gyűjtemény. a’ Muratori Scriptores Rerum Italicarum Lodovico Antonio...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...űlék ’s el-fogodott szívemet, néhai Nádasdi Ferentz Őzvegye Báthori Ersébeth A Báthory...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)
 • ...[Címzés:] Perillustri ac Generoso Domino Gabrieli Nagy, Fiscali Procuratori, etcet. Domi...
 • ...„A neves és nemes úrnak, Nagy Gábornak, uradalombeli ügyésznek stb., saját...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...en Hongrie), Csokonai (mint azt Nagy Gábornak írott, 1801. július 19-i levelében*...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)
 • ...nem megyek. Àdieu! [Címzés:] Prokátor Nagy Gábor Úrnak...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...Perillustri ac Generoso Domino, Domino Gabrieli Nagy, Caussarum Fori utriusque per I....
 • ...„A neves és nemes úrnak, Nagy Gábor úrnak, mindkét törvényszék peres ügyeinek...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Csokonaymk. [Címzés:] à Monsieur Monsieur Gabriel de Nagy mon ami. à Debrecin. A...
 • ...A címzés magyarul: „Az Úrnak Nagy Gábor Úrnak, barátomnak Debrecenbe.”...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...kinek róla való Relátióját ohajtanám Nagy Gábor Barátomtól magyarra fordítva megnyerni, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...– Csohánynak Csokonai diákkori barátja, Nagy Gábor őt is felsorolja mint a...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...szerző tanulmánykötetében: , 324–349. l.). Nagy Gábor feljegyzése szerint két Lilla-vers (A’...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)
 • ...A levélben kért pénzt megkapta Nagy Gábortól, erre utalnak március első...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...későbbi javításokra is gondolva. A Nagy Gábornak szóló kísérősorokat az első lap...
 • ...vonallal aláhúzta. A lap tetején Nagy Gábor megjegyzése olvasható: „Csokonay levele hozzám...
 • ...megjegyzése olvasható: „Csokonay levele hozzám Nagy Gáborhoz.” A második lap hátulján...
 • ...kapott levelekben megfogalmazott ajánlatra,* s Nagy Gábornak is csak március elején adta...
 • ...Ezt pedig onnan tudjuk, hogy Nagy Gábornak február 28-án írott levelében,* amelyben...
 • ...Fráter István segítségéből szándékozott visszaadni Nagy Gábornak, egy héten belül; a...
 • ...hogy a fogalmazványon található javítások Nagy Gábor javaslatára, utóbb történtek-e, vagy Csokonai...
 • ...meg közöttük; ugyanis e fogalmazványt Nagy Gábor őrizte meg, s Csokonainak hozzá...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)
 • ...az 1804-es évnél található, a Nagy Gáborhoz szóló másik két keltezetlen levéllel...
 • ...1801. július 19-i levelében, ugyancsak Nagy Gábornak, ezt írja: „Puky Barátom...
 • ...amely nem járt egyértelmű sikerrel Nagy Gábornál, aki azért feltehetően mégsem...
 • ...az elhárító válasz után ismét Nagy Gábort környékezte meg az idézett július...
 • ...pedig az következik, hogy e Nagy Gáborhoz szóló levél megírási idejéül 1801...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...A címzés mellett haránt irányban Nagy Gábor megjegyzése: „Vettem Aug. 5kénn [esetleg:...
 • ...a másik levél is tulajdonképpen Nagy Gábornak szól, csak a tartalma miatt...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...szeptember 26-án írott három levelét, Nagy Gábornak,* Kőrösi Jánosnak* és Puky...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...előmozdítani (ld. következő három levelünket: Nagy Gábornak,* Kőrösi Jánosnak* és Puky...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Szövegkritika: Az első lap tetején Nagy Gábor emlékeztető sorait olvashatjuk: „Vettem Nov....
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...a nyomtatásra összpontosítva megismétli a Nagy Gáborhoz szóló levélben* mondottak néhány fő...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Istvánnak. Tartalma jórészt megegyezik a Nagy Gábornak ugyanekkor írott levelével; levelezésükben többször...
 • ...levélből kiderül (ld. még a Nagy Gábornak* s a Kőrösi Jánosnak*...
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...közvetett, utalásszerű, csakúgy, mint Csokonai Nagy Gáborhoz szóló írásos üzenetének* egy részlete...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ...voltak elsősorban Nagy Sámuellel és Nagy Gáborral (vö. , 339., 356–358. l.);...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...1801. július 19-i levél* valójában Nagy Gábornak szól, óvatosságból címezte csak anyjának,...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Vitéz József kapcsolattörténete
 • ...december 26-án kelt, Kazinczynak* és Nagy Gábornak* címzett leveleket), egyébként testvéri...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...június 26-i levelében* arra kérte Nagy Gábort, hogy járjon utána, „ki...
 • ...19-i, anyjának címzett, de igazából Nagy Gáborhoz szóló levelében is azt írja,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...erről. Bizalmas barátságuk tényét rögzíti Nagy Gábor és Domby Márton is (...
 • ...levél,* az említett utalások, valamint Nagy Gáborhoz szóló üzenetének* egy mondata vall...
Csokonai Vitéz Mihály és Nagy Gábor kapcsolattörténete
 • ...Batthyány utcák által határolt területen). Nagy Gábor egyetlen fennmaradt írásos üzenete Kazinczy...
 • ...Kazinczy is gyakran üzent Csokonainak Nagy Gábor útján. A költő nem őrizte...
 • ...Fennmaradt levelezésük, mely Csokonai 16, Nagy Gáborhoz szóló leveléből áll, nagyobb részben...
 • ...maradt fenn adatunk találkozásukról, maga Nagy Gábor írja, hogy ő vitte kocsin...
 • ...egyike. Együtt tanultak a Kollégiumban, Nagy Gábor tagja volt a Csokonai pöreiben...
 • ... Kapcsolattörténet: Nagy Gábor (1770-1861) ügyvéd, élete nagyobb részét...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...Darvas Annához (1780–1854) íródtak (vö. Nagy Gábor és Puky István emlékező sorait,...
 • ...Puky Istvánt kell értenünk a Nagy Gáborhoz szóló levél P – I...
 • ...l.) Ebbéli véleményét Csokonai 1796-ban, Nagy Gáborhoz írott levelének következő soraira alapozta:...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...epigrammája ( 526. l.) mellett Nagy Gáborhoz írott 1812-es levele sem túlzottan...
 • ...megemlékezik közvetlenül Csokonai halála után, Nagy Gáborhoz írott leveleiben. „De nagyon szeretném,...
Csokonai Vitéz Mihály és Fráter István kapcsolattörténete
 • ...támogatója, barátja volt, így említi Nagy Gábor és Domby Márton is (...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Tisztelem hadnagy Fazekas Mihály és Nagy Gábor uramékat, Senior uramat, Székely, és...
 • ...felől nem teljesíthettem; mert sem Nagy Gábor úr, sem Puky úr fel...
 • ...Gáborral esett dolgaimat; tudta a Nagy Gábor, Nagy Sámuel és Teleki urakét,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Úr. – Az Ur számára Nagy Gábor Ur viszen egy Herdert Herder:...
 • ...Urnak Kazincy. Tegnap mene-el tőlem Nagy Gábor Úr. Minteggy egy napot tőltött...
 • ...Ur tőlem azt kívánja a’ Nagy Gábor Ur által megküldött levelében, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...otthonn maradott Teleky Sámuel és Nagy Gábor Uraimékkal eggyütt. Óh mikor lehet...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ..., 288-289. l.) – a Nagy Gáborhoz szóló másik levélben* közölt lapszámok...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...e’ meg a’ Szárazonn? [Címzés:] N. G. U. A címzés a második...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...jogrendszer szimbóluma. E részhez vö. Nagy Gáborhoz* és ismeretlenhez* szóló 1796-os...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...ajánlását ismerte, ki is jegyezte, Nagy Gábort kérve lefordítására.* hanem hanem ...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...originalis) Gyűjteményje vagyon itt Debretzenben Nagy Gábor Barátomnak, melly mintegy XX Tómusra...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)
 • ...az Úrnak nagy köszönettel vettem. Nagy Gábor Prókátor Úrtol a’ Diplomatica Collectiója...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. június 17. után)
 • ...a ’tisztelt’ titulus illette meg. Nagy Gábor Úr el vett. 3. Az...
 • ...írottak szerint kettőt is, valamint Nagy Gábor is elvitt egyet (mint a...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...adni. Vintze Palkó Vintze Palkó: Nagy Gábor Csokonai barátai között említi (...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)
 • ...mint az a Kazinczynak* és Nagy Gábornak* írott korabeli leveleiből is...
 • ...márciusában kérte kölcsön Kazinczytól, illetve Nagy Gábortól. a’ Kótát, Kóta: érthetjük...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...szeptember 26-i leveleiben emlegetett (ld. Nagy Gáborhoz,* Kőrösi Jánoshoz,* és Puky...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...1802. Csokonay. mk. [Címzés:] Prokátor Nagy Gábor Úrnak, tisztelettel. Semjén. A rövidítés...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...kiadást nem sikerült azonosítani. – Nagy Gábor Ur megcselekszi hogy kifizeti azt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...elegyengetésére üressen tartani: a’ mire Nagy Gáborunk’ egyik szobáját legalkalmatosabbnak ítélném....
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...kűldenem. Debr. Feb. 22kén 803 NG. mk....
 • ...már megígérte az Ur is, Nagy Gábor Úr is. Talán megkapom a’...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...hátteréről: , 269–276. l.). Kazinczy Nagy Gábornak írott, fentebb idézett leveléből csak...
 • ...rokoni kapcsolatban volt Kazinczy. nincs, Nagy Gábor kedves barátunknál van. – Gleimomat...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...kéri két nappal későbbi levelében Nagy Gábortól is* (ld. a műről részletesen...
 • ...a kollégiumba, a kéziratok pedig Nagy Gáborhoz (vö. , 76. l.; ,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)
 • ...is beszélhettek róla korábban, említi Nagy Gáborhoz írott november 6-i levelében is...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...is kéntelen a’ gyertyátlan estvéken Nagy Gergelyné Asszonynak ’s magamnak terhére lenni,...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Sárközy István unokaöccse, Csokonai szállásadójának, Nagy Gergelynének volt kosztosdiákja Csurgón (vö. Gál...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...Tsókold meg helyettem őtet és Nagy Istvánt Böszörményben – Nézd a most...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...Úr kűldett hozam egy Deakot Nagy János nevezetütt aki és Bitskire volt...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...vonatkozhat, többek között a szolgálólány, Nagy Maris körüli bonyodalmakra (vö. korabeli levelezését...
Vad Tamás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1802. július 26.)
 • ...az által Hatván uttzai Eskűtt Nagy Mihály Ur (Ld. , 166-167. l.)...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...Csokonai Kazinczy, Földi vagy akár Nagy Sámuel útján is értesülhetett a szerveződésről...
Csokonai Vitéz Mihály és Bessenyei Sándor kapcsolattörténete
 • ...24-i keltezéssel. N. S. világosan Nagy Sámuel, a költő kollégiumi társa...
 • ...Sándornak baráti kapcsolatai voltak elsősorban Nagy Sámuellel és Nagy Gáborral (vö. ,...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...legfőbb tárgy Horváth Ádám Psychológiája, Nagy Sámuelhez szólt. Az alábbiakban közöljük a...
 • ...II. 297–298. l.), s ismeretes Nagy Sámuel lélektani érdeklődése is, ekkori fordításai,...
 • ...barátjához szólt, akit a legvalószínűbben Nagy Sámuellel azonosíthatunk. Kazinczy is együtt emlegette...
 • ...elismert tudós literátornál, karöltve barátjával, Nagy Sámuellel, ahogy azt kikövetkeztethetően Kazinczynál...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...dolgaimat; tudta a Nagy Gábor, Nagy Sámuel és Teleki urakét, s ezt...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...válasz-episztolával* együtt küldött, latin nyelvű, Nagy Sámuelhez szóló levélben* is szó van....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...leltem benne, ’s Csokonaymmal ’s Nagy Sámuelemmel ismértetett meg beszéllgetései által. Nyughatatlan...
Trocheus lábakon
 • ...ha fel nem leltenek, Menjenek Nagy Sámuelhez, tőle hogy hírt végyenek....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)
 • ...fordítást is elvárom. Istenvéled! Tisztelem N. S.-t....
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...boldogan. Debrecen, l795. július 9-én. Nagy Sámuel barátom a saját nevében is...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...IXa Julii. MDCCLXXXXV. Amicus meus Samuel Nagy multa salute impertitum Te suo...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...ifjút, az első hajóst, szerelmeséhez. Nagy Sámuel fordítása ugyan csak később jelent...
 • ...itt konkrétan Csokonai (elsősorban talán Nagy Sámuelre gondolhatunk). és oltalma alatt, a’...
 • ...tulsó Szigetbe B… lakna és N… S… ugy a’ Gessner első hajósának...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)
 • ...Bátyám. A’ Levelet pedig tsak Nagy Samuel Uramnak titulálja, ő kigyelme pedig...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...a kérdést Boros Dezső? „Vajon Nagyváthy Jánosé, valójában Cserti Istváné? vagy...
 • ...kétéves korában, az anya halálakor Nagyváthy adoptált. Kié a gyerek –...
 • ...mintegy harminc évvel volt fiatalabb Nagyváthynál. 1800 nyarán feleségül ment...
 • ...maradt?” ( , 37. l.) Nagyváthy János „fogadott lánya”, háztartásának rendbentartója, Szalay...
 • ...– Milyen volt Csokonai és Nagyváthy »fogadott lánya« közötti viszony? Ott...
 • ...holott egymás mellett éltek, s Nagyváthy bizonyos tekintetben felügyelője is volt...
 • ...áll összefüggésben. „Ha annyira tisztelte Nagyváthyt, mint ahogy az a...
 • ...ez az elhallgatnivaló Csokonai és Nagyváthy János kapcsolatával áll összefüggésben. „Ha annyira...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)
 • ...Némethi János: „A levélben említett Némethi János talán azonos azzal a Némethi...
 • ...levél is. Az Írásokat Tek: Némethi János Úr, Némethi János: „A levélben...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...is, igyekezem is. Hogy a’ Nicocles exhaeredalt fijában Themistocles A perzsák...
 • ...csata vezére, később száműzték Athénból. Neoklész fia. – a’ hazát ’s...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...következők olvashatók erre nézve: „Nestor: Muszka országban Kijovia mellett...
 • ...esméretlenek. Legkevésbbé esméretesek pedig nálunk Nesztornak Orosz Kronikája, Povesztyi vremennih let...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal Newtonnal Az N Ny-ből javítva....
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal kevélykedni kezdett a’ mélly Ánglia....
[Horváth Ádámhoz]
 • ...Eget Vagy a Newton tsővén Newton készítette 1668-ban az első tükrös...
 • ...a roppant Eget Vagy a Newton tsővén Newton készítette 1668-ban az...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal kevélykedni kezdett a’ mélly Ánglia....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal kevélykedni kezdett a’ mélly Ánglia....
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...ki mint én Nieupoortot: NieupoortNieupoort, Guiljelmus Henricus, Guiljelmus Henricus holland ókortörténész...
 • ...is, a’ ki mint én Nieupoortot: Nieupoort, Guiljelmus Henricus holland...
Csokonai Vitéz Mihály és Obernyik József kapcsolattörténete
 • ...l.). Utóbb – mint az Obernyik 1805. végi leveléből kiderül –...
 • ...( ) arról, hogy kéziratai Obernyiknél is voltak ( I. 103....
 • ... Kapcsolattörténet: Obernyik József debreceni diák volt, 1796-ban subscribált,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)
 • ...és szóllanom kell vala. RectorRector Uram Uram, a’ ki szívem szerént...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Olvasztó uramnál Olvasztó uram: „Olvaszthó Jósef Pesti Jurat.” (előfizetési jegyzék A’...
 • ...más jó emberemnél név szerint Olvasztó uramnál Olvasztó uram: „Olvaszthó Jósef...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a’ mélly Ánglia. A’ darabos Opitz készítette el a’ Német Nemzetet...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...a’ mélly Ánglia. A’ darabos Opitz készítette el a’ Német Nemzetet...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...a’ mélly Ánglia. A’ darabos Opitz készítette el a’ Német nemzetet...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...a’ mélly Ánglia. A’ darabos Opitz készítette el a’ Német Nemzetet...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Embert formáló Tudás; mi az Orbilius, Horatius plagosus-nak (’verekedő’) nevezi...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...133–134. l., ahol is az Orczy*–Koháry*-levél palinódiájaként értelmeztetik....
Csokonai Vitéz Mihály és Orczy László kapcsolattörténete
 • ...hogy ténylegesen kapcsolatba került-e Csokonai Orczy báróval, netán személyesen is találkoztak...
 • ...töredékének a végén is említi Orczyt és híres kertjét (vö. )....
 • ...a gondolattal, hogy megnyerje mecénásának Orczyt, az Ódák kötetét neki...
 • ... Kapcsolattörténet: Orczy László (1750-1807) a költő Orczy Lőrinc...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...FŐ MÉLTÓSÁGÚ ORTZI L. BÁRÓ ORTZY LÁSZLÓ ÚR’ Ő EXCELLENTIÁJÁNAK, Ő CS....
 • ...A’ FELS. HELYTARTÓ TANÁTS’ TANÁTSOSÁNAK Orczy László címeinek, rangjainak felsorolása pontosan így...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...vö. az 1797. november 8-án Orczy Lászlónak,* az ugyanekkor Koháry Ferencnek...
 • ...vö. az 1797. november 8-án Orczy Lászlónak,* az ugyanekkor Koháry Ferencnek...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...múlatom. A bekezdést vö. az Orczyhoz* és Koháryhoz* írott levelek...
 • ...valamint az 1797. november 8-án Orczy Lászlóhoz* és Koháry Ferenchez* címzett...
 • ...valamint az 1797. november 8-án Orczy Lászlóhoz* és Koháry Ferenchez* címzett...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...november 8-án Koháry Ferenchez, * Orczy Lászlóhoz,* a Széchényihez címzett 1798....
 • ...1796-ban ismeretlenhez,* 1797. november 8-án Orczy Lászlóhoz* és Koháry Ferenchez,* s...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...azokra írok egy Dedicatiót B. Ortzi László Ő Excjához (mit ítél az...
Csokonai Vitéz Mihály és Orczy László kapcsolattörténete
 • ...Orczy László (1750-1807) a költő Orczy Lőrinc második fia, Abaúj vármegye főispánja,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...nagyságos elme költeményes munkái. B. Orczy Lőr.: „Júliusnak 28-dikán meg-hala B....
 • ...Lőr.: „Júliusnak 28-dikán meg-hala B. Orczy Lőrintz Úr, Generalis Fő-Strázsa Mester és...
 • ...vers itt van: II. B. Orczy Lőr. verseit Révai régen kiadta ily...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...Várm. […] 1782. El vettem Oroszi Juliánát, ’s tőle 1793. épen...
 • ...saját magára és első feleségére, Oroszi Juliannára alkalmazza e történetet. Euridice! –...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...emlékezni, mint most a’ nagy Ossiánról. Műveit James Macpherson adta...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...mi ma a’ győzödelmes Celták’ Ossziánjáról. Műveit James Macpherson adta...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...mi ma a’ győzedelmes Celtáknak Ossiánjáról. Műveit James Macpherson adta...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...mi ma a’ győzödelmes Celták’ Ossziánjáról. Műveit James Macpherson adta...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...mi ma a’ győzödelmes Celták’ Ossziánjáról. – – Az Isten...
[?Zámbori Ferenc (?Csokonai)] – Karika Pálnak (Debrecen, 1802. július 15.)
 • ...Biblia Tárházával Osterwáld Bibliai Tárháza: Jean Fréderik Osterwald svájci református lelkész Abrégé de...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Eumolpus Museus Fija, Orfeus Tanitványa. Ovid. Metam. a tanítvány Bús húrjait...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...kő sziklákat járom mostan, hol Ovidiustól fogva sok Poëta hajót tört...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...onnan van az is, hogy Ovid. minden munkáiban alig találni három...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...de nem üztétek ki ezt. Ovidiustól Augustus császár i. sz. 8-ban...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Tómisi Számkivetettnek a’ Corinnája: Corinna Ovidius múzsája, akihez frivol, erotikus versei...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)
 • ...merít. Tégy így! ’s Virgil’ Ovid’ Flakkus’ ’s több Római...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...kötőszóval kapcsolt össze. A második Ovidiustól való, az Ars amatoria (A...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...félve a nagy neveket.” (Ovidius, Tristia, III. 4. 3-4.)...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...’s Nyelve alatt lészsz. Látd Ovíd mint járt, pedig Énekjének Kellemét...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Badaló, 1805. január 2.)
 • ...még zöldjében volt”. Szabad idézet Ovidiustól (Heroides 17. 263.): „Sed nimium...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...megjelent egy fordítása a Phäedonnak, Pajor Gáspártól (Pajorra nézve ld. , 326–360....
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...másra siettette őket. A’ jó Pálma Úr is a’ 3dik Kiadásban...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Magyarra. Bár tsak végre valaki Pálmának Magyar Országi Históriáját adná-ki! Meg...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...l.) tészik. Ezek után indúl Palma Népszerűsítő magyar történeti munkájára utal...
Szabó Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak és Csokonai Józsefnének (?, 1801. augusztus 15.)
 • ...két ismert balladának. Mindkettő megvan Pálóczi Horváth Ádámnál: Ötödfélszáz énekek 300 (Amott kerekedik...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...I. 66.), az attya a Horváth Ádámhoz címűben (uo. I. 131.). A...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...feltételezésnek a megalapozására, mely szerint Horváth nem viszonozta volna Csokonai barátságát,...
 • ...mikor Nagybajomban járt, valamint hogy Horváth mondott üdvözlő beszédet Császári Lósi...
 • ...Gyanúsnak tartja továbbá, hogy nem Horváthnál, hanem a frissen megismert...
 • ...1796-ban, az akkor Balatonfüreden élő Horváth Ádám meglátogatásakor, valamiért benne is csalódva,...
 • ...voltak, / Még felkőltek ellenem”) Horváthra vonatkoztatja, feltételezve, hogy 1796-ban, az...
 • ...többször találkoztak, Gál László szerint Horváth Ádám mutatta be Csokonait szintén Nagybajomban...
 • ...de részben abból is táplálkozik. Horváth Ádám és Csokonai kapcsolatának az 1799...
 • ...verstani gondolkodása nemcsak rokon a Horváth Ádáméval, de részben abból is...
 • ...rendszer között. Eredményei Földivel is, Pálóczi Horváthtal is rokonítják. Verstani tanulmányának a...
 • ..., 150–158. és 162–168. l.). Horváth Ádám egyébként előszeretettel tért ki verstani...
 • ...válaszolok is. Maradok leghívebb barátod Horváth Ádámnak az 1794. augusztus 13-i levélben*...
 • ...levél, melyben a legfőbb tárgy Horváth Ádám Psychológiája, Nagy Sámuelhez szólt. Az...
 • ...(Magyarázatainkban támaszkodtunk a II. jegyzeteire.) Horváth Ádám a Csokonaihoz szóló episztolát* –...
 • ...a jegyzetbeli összefoglalást, Csokonai és Horváth Ádám kapcsolatának szakirodalmára nézve is). (Magyarázatainkban...
 • ...már 1796 körül találkoztak, amikor Horváth még mindig Balatonfüreden élt, s...
 • ...terjedelmes verstani tanulmányt kap válaszként Horváth Ádámtól. Ezt követően majd csak...
 • ...levele nem maradt fenn, csak Horváth válaszából gyanítható, hogy esetleg valamiféle...
 • ...dokumentuma, ugyancsak egy levélváltás. Pontosabban: Horváth Ádám válaszlevelét ismerjük 1793 őszéről,* Csokonai...
 • ...nem is várat sokáig magára, Horváth lelkes, rá jellemzően bőbeszédű episztolában*...
 • ... Kapcsolattörténet: Csokonai (Pálóczi) Horváth Ádámmal való kapcsolatának az 1792. szeptember...
Csokonai Vitéz Mihály és Sárközy István kapcsolattörténete
 • ...egy mérföldnyire lévén Nagy Bajomhoz, Horváth Ádámot ment meglátogatni”, aki „bémutatta Csokonait...
 • ...Gál László emlékezése szerint – Pálóczi Horváth Ádám mutatta be Csokonait: „Csököl egy...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...eggy rövid Nyári éjtszakájába Utalás Pálóczi Horváth Ádám Leg-rövidebb nyári éjtszaka című tankölteményére....
 • ...űlvén Thaliának kebelében űlvén: utalás Pálóczi Horváth drámaírói tevékenységére. magát múlatja A...
 • ...kedves Hazám tiszteld azt a Horváthot Kit az Ég eggyik nyelvünket...
 • ...Magyar hangot adott Uránia szájába Pálóczi Horváth fent említett munkája csillagászati témájú....
 • ...név fenn marad a Hazában Horváth ditsö neve is zeng minden...
 • ...említi Psychologiájában. mit tartott Plátó Pálóczi Horváth Ádám több művében is hivatkozik rá...
 • ...általa Hunyadi halhatatlanná leve Hunyadi: Pálóczi Horváth Ádám Hunniás című eposzára utal. Magának...
 • ...kötözött Nagy Poéták a nagy Horváth nagy barátai között Esmeretlen hevertél...
 • ...meg látod köszöntsd még messzire Horváthot Mellyre Tihan kősziklája zengedezzen vivátot...
 • ...A’ Léleknek természetét magyarázgatja: utalás Horváth Ádám Psychologia című művére, amelyről a...
 • ...Elméje, mit tartott erről Leibnitz Pálóczi Horváth maga is említi Psychologiájában. mit...
Horváth Ádámhoz
 • ...ki lehet az ki tiszteli Horváthot Mondjad hogy a’ téged hozzá...
 • ...A’ Kazintzy fávorával mennyél Horváth elébe. Igy lessz hogy...
 • ...Az áth. szavak fölé írva. Horváth Ádámna[…] Az utolsó betű nem látszik....
 • ...minden tehetségedet Hogy méltónak itélhesse Horváth tiszteletedet Sokszor a’ Barátság eggyé...
 • ...Te is hogy kedvet találhass Horváth Ádám Adám em. szivébe A’ Kazintzy...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...Szűz! mond meg Csokonainak, Hogy Horváth őt, ’s mind azokat ismeri...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...meg, benne A’ Pántlika is. Pálóczi Horváth Ádám az említett toldást (a mű...
 • ...meg (vö. , 133–134. l.). Horváth Ádám Holmijét most nyomtatják. Horváth Ádám...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...belé nyomtathatnánk a’ Gyűjteménybe? A Horváth Ádámnak írandó vers ügyéről ld. az...
 • ...é az Ur valamit versben Horváth Ádám Urnak, hogy azt belé nyomtathatnánk...
 • ...(Egybekötve Aszalay János Lessing-fordításával.) és Horváth Ádám Urnak a’ képét. – Ajánlom...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...magad, tudod már mért késett-el, Horváth a’ Te jó barátod eddig...
 • ...bérmála, De tsak Orfeus volt Horváth bár Arionná vála, Orfeus –...
 • ...Eurüdikére, s így végleg elveszti. Pálóczi Horváth Ádám saját magára és első feleségére,...
 • ...Orfeus és Arion: Kazinczy és Pálóczi Horváth szabadkőműves nevei. valék míg híremmé...
 • ...kinomat, Hogy Kazinczy tényleg tudott Pálóczi Horváth Ádám családi dolgairól, (s ezeket esetenként...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...Horváth Hunniássára Halászé. Horváth Hunniássa: Pálóczi Horváth Ádám Hunniás című eposzának 1787-es győri...
 • ...valamélyik bakjára fel kutzorodhasson mint Horváth Hunniássára Halászé. Horváth Hunniássa: Pálóczi...
Csokonai Vitéz Mihály – Pálóczi Horváth Ádámnak (Csurgó, 1799. december 24.)
 • ...nevez engem Apollonak fija Apolló: Pálóczi Horváth Ádám nevezte Csokonait Apollónak meghívó levelében.*...
Csokonai Vitéz Mihály – Pálóczi Horváth Ádámnak (Debrecen, 1792. szeptember 14.)
 • ...1792. 14a 7bris. Cs. M. H. A.hoz. B. Füredre...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...Bibliothecáriusnak, az harmadiknak harmadik em. Palotzi Lászlónak irni. Postán el kűldöttem...
 • ...bé jövénd ennek utánna az Palotzinál lészen....
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...tévedés lehet, mert a szerkesztő, Pánczél Dániel rövid közleményben tudtul adta e...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...legyen a’ mennyiben lehet. – Pántzél Barátommal Itt jelent meg először...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...III. 337. l.). és Erős, Pap, Petes uramékat. Én vásárig vásárig:...
 • ...uraméknak Erős Uramék: Erőss Gábor, Papp József, Pethes Dávid, rézmetszők (ld. az...
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...Urak: Erőss Gábor, Pethes Dávid, Papp József. nagyon tisztelem, és ajánlom...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...a debreceni rézmetsző diákok (Papp József, Erőss Gábor, Pethes Dávid)....
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...debreceni rézmetsző diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor). ha ugyan,...
Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)
 • ...debreceni rézmetsző diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor). Quártélyán sokat...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)
 • ...debreceni rézmetsző diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor). 30 Rftig...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...december végén írt levél jegyzetében.* A’ Bátyám Pap-szász Josef igérte, hogy a’ Debretzenybe küldendő...
Csokonai Vitéz Mihály és Papszász József kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Papszász József (1763-?) tiszaigari földbirtokos, Heves megye...
Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)
 • ...javítva. tanúlásomat Esztendeig elvégezhessem, Tekíntetes Patai Úr, Vö. III. 530. l.;...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...bitte diesen brief bey Hern Patay am Parade Platz im Bollaischen...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Patay úr: feltehetően arról a Patay nevezetű pesti asztalosról van szó,...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. október 26.)
 • ...nékem Levelet irni Hogy az Patai Úr Asztalosnal Patai Úr Asztalos:...
Tréfás Magyar Dal
 • ...A’ mint beszéll Trattner, Patzkó, Patzkó Ferenc Ágoston (1730k.–1792 után) pesti nyomdász 1730...
Tréfás Magyar Dal
 • ...körülre teszik. Halála után fia, Patzkó Ferenc József (1755k.–1806) vette át a nyomda...
 • ...Dal. A’ mint beszéll Trattner, Patzkó, Patzkó Ferenc Ágoston (1730k.–1792...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...én itten Pesthen minyar az Patzko Urnak meg adnam. amidőn Sok...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)
 • ...in 8vo Valamint az ellütt Patzko Úri Rendszeresen adott ki kalendáriumokat,...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...de az is meggondolkodtató, hogy Péchy abba a Bihar vármegyei reformszellemű...
 • ...( , 280. l.). Csokonainak Péchy Imréhez fűződő kapcsolatáról semmilyen egyéb adattal...
 • ...meglehet, hogy a radikális gondolkodású Péchy Imre, alispán, később főiskolai és...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...Tudós Hazafi” jellemzés. Talán inkább Péchy Imrére, a bihari alispánra kell...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...összefoglalása lényegét tekintve megegyezik korábban, Péczeli Józseffel és Földi Jánossal folytatott hírlapi...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...mellyekben T. T. N. N. Pétzeli Jó’sef úrnak… Főldből lett földnek, a...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...Munkának már két forditója vólt Pétzeli és Szilágÿ, ’s óh fájdalom!...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...folyóirata, a lap fő célját Péczeli „a nemzeti nyelv fejlesztésében és...
 • ...most már a’ Pétzeli’ halálával Péczeli József haláláról Csokonai is megemlékezett Nagy...
 • ...szándékomat megváltoztatván, most már a’ Pétzeli’ halálával Péczeli József haláláról...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...az egyezés. Ennek fordítása a Péczeli-féle Henriás második kiadásához csatoltan...
Csokonai Vitéz Mihály és Perecsényi Nagy László kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Perecsényi Nagy László (1771-1827) nyelvész, alkalmi versszerző, a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...A sor fölött betoldva. sem Perícles Archonunk, Nevéhez kötődik az ókori...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...337. l.). és Erős, Pap, Petes uramékat. Én vásárig vásárig: Feltehetően...
 • ...Uramék: Erőss Gábor, Papp József, Pethes Dávid, rézmetszők (ld. az 1804. december...
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...Urakat Mettző Urak: Erőss Gábor, Pethes Dávid, Papp József. nagyon tisztelem,...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...diákok (Papp József, Erőss Gábor, Pethes Dávid). írtt Levelemet pedig, mikor...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...a debreceni rézmetsző diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor)....
Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)
 • ...a debreceni rézmetsző diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor)....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)
 • ...a debreceni rézmetsző diákok (Pethes Dávid, Papp József, Erőss Gábor)....
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...esmérte a’ tsínos Olaszország a’ Petrárcha’ Szerelmi költészetének Laura volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...esmérte a’ tsínos Olaszország a’ Petrarcha’ Szerelmi költészetének Laura volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...az én Daljaimban inkább a’ Petrárka Lauráját Petrárka Laurája: Laura Francesco...
 • ...Petrárka Lauráját Petrárka Laurája: Laura Francesco Petrarca múzsája volt, Petrarca költészete a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...esmérte a’ tsínos Olaszország a’ Petrárka’ Szerelmi költészetének Laura volt...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...Petkovits Úr, Petkovits Úr: helyesen: Petrovics Ferenc (ld. az 1802. november 19-i...
 • ...irányban írva. ott társa leszsz Petkovits Úr, Petkovits Úr: helyesen: Petrovics...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)
 • ...Jakab Ferdinánd lett a könyvtárőr, Petrovics Ferenc, a korábbi nevelő az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...azon el nem akadok. A’ Phaedrusz illiteratum plausum… illiteratum plausum: (lat.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...év alatt megjelentek Minucius Felix, Phaedrus, Cornelius Nepos és Eutropius...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)
 • ...meséi, I. 18. 1. A Phaedrus idézetről ld.: , II. 551....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...és Sylvius, A vesszőket elhagytuk. Aeneas Sylvius Odoricus, és Sylvius, A vesszőket elhagytuk. PiccolominiOdoricus, és Sylvius, A vesszőket...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...tett e’ részről nevezetessen a’ Pindarus’ Ódáira: Nálunk Seyfried is...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...amazokét fellülhalladgya, tessék azt Pestre Pintér Györgÿ Szalkszentmártonyi Fiscálisomhoz leküldeni; én azt,...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...úgy tetszene, én Pesten lakozó Pintér György Szalksz-Mártonyi Fiscálisomnak megírnám, hogy a’...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...más huszonött forintok Szalkszentmártony Fiscálisomnál, Pintér György Úrnál, ki Pesten a’ Ketskeméti...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...pedig úgy tetszene, Pesten lakozó Pintér György Szalk-Sz: Mártonyi Fiskálissának meg írna...
 • ...kűldené el; ugyan a’ nevezett Fiskális Ur kezéhez vásári alkalmatosságalt[!] által elkűldhetné...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...Ő Nagysága, más 25 ftok Pintér György Szalk Szt Mártonyi Fiskális Urnál,...
 • ...25a Aug. M. G.” (Pintér) (Dir. Prot. 812. sz....
 • ...25 f. helyébe más assignáltatott Pintér Fiskális Urnál Pesten Magyar Georgikáját...
 • ...Az Attestatum a’ Levél mássával Pintér Fiskális Urnak meg-kűldetett a’ 25...
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)
 • ...fölött idegen kéz írása: „Pintér György levele.” Keletkezése: Pintér György e...
 • ...írása: „Pintér György levele.” Keletkezése: Pintér György e levél által tesz eleget...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a’ Pistorius Scriptores Rerum Germanicarum Johannes Pistorius német teológus, történetíró háromkötetes forráskiadványa....
 • ...28 kötetből álló forráskiadványa. a’ Pistorius Scriptores Rerum Germanicarum Johannes Pistorius...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...is, millyenek, millyenek mint-ből javítva. Plancarpinus, Beszámolójáról van szó, amelyet...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Hol volt még akkor Thales, Plátó vagy Aristoteles, midőn te Orpheussal...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Hol volt még akkor Tháles, Plátó vagy Arisztóteles, midőn te Orpheussal...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...is említi Psychologiájában. mit tartott Plátó Pálóczi Horváth Ádám több művében...
Csokonai Vitéz Mihály – Berzeviczy [Pálnak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...abba a’ Respublicaba, a’ mellyet Platoként Utalás a platóni ideatanra. tulajdon...
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)
 • ...a Szókratésznek (illetve mások által Platónnak) tulajdonított mondásra utal: „Áldozz...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...Hol volt még akkor Tháles, Plátó vagy Arisztoteles, midőn te Orfeussal...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...Hol volt még akkor Thales, Plátó vagy Aristoteles, midőn te Orpheussal...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Irásaimnak Komáromba létele, Bindzeúg nélkül Plenck Úr (Vö. , 508–509., 607....
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...az urak közt sincs egy Pollio! – De ez a...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...Praenumeratio placet, nec Dominis esse Pollionem! – – At Poëtarum...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...Pártfogójának, az Én POLLIÓMNAK; POLLIO, Asinius római államférfi, a tudományok és...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...nyomába sietni, hogy az én Pollióm előtt Pollióm<.> előtt való zengedezésre...
 • ...Excád én tőlem is a’ Polliói Ld. az 1802. január 9-i...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Boucle de Cheveux enlevée, de Pope: Pope Az elragadtatott hajfürt (Pope...
 • ...de Cheveux enlevée, de Pope: Pope Az elragadtatott hajfürt (Pope The...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...177–184. l.). poétának eggy Pópet Pope, Alexander (1688–1744), angol költő, Essay on...
 • ..., 177–184. l.). poétának eggy Pópet Pope, Alexander (1688–1744), angol költő,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...mellyeknek nagyobb részét itthoni magánosságomban Pope, Ld. bővebben az 1798....
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Rape of the Lock „Pope. Az elragadtatott hajfűrt” (Pope...
 • ...Az ember poemaban az anglus Pópnak elméje szerint címmel (1772., 1803.)....
 • ...2. 145. és 332. l.). Pope. The Rape of the...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Cheveux enlevé, Heroï: Comique de Pope. La Boucle de Cheveux...
 • ...de Pope: „Az elragadtatott hajfürt, Pope komikus eposza”. 7) Die Zauberflőte....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a’ Catholicus Popnak Lord Bolingbrocke. Alexander Pope támogatója és barátja, az Essay...
 • ...Reformata Angliában volt a’ Catholicus Popnak Lord Bolingbrocke. Alexander Pope támogatója...
 • ...Anthropologiat, Anthropologiat, <…> és és Póppal azt tartottam, hogy az embernek...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...így beszéll a’ Horátzius’ és Pope’ lelkéből, egy Ánglus egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...levele: Abelard és Heloďse története Pope feldolgozásával (Elisa to Abelard) vált...
 • ...478-479. l.) Originálja nélkűl. A’ Pope’ két kis Levele Pope’...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ..., 104–108. l.). 24,000 fizetéssel. Práy Jelentős a magyarság történetét szakszerűen...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...ezen a’ Néven az idvezűlt Prayt? a’ legutolsó Munkájában e’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...tatároknál tett útjáról készített. Idézi Pray (vö. , 119. l.), valamint...
 • ...munkája a Joseph de Guignes-től Pray Györgyön keresztül átvett elemek torzulását mutatja,...
 • ...a’ Deguignes’ Művéből vette át Pray a magyar őshaza Kínába való...
 • ...Nemzetünk’ eredetéről ’s régi lakóhelyéről? Pray felette sokat tulajdonított a’ Deguignes’...
 • ...művének megjelenése után adta ki Pray Annales veteres Hunnorum, Avarum et...
 • ...halála után Cetto Benedekkel Dezsericzky Pray Györggyel folytatott vitáját „rendtársa Cetto Benedek...
 • ...egész Könyvet írt. Őket követték Pray, A hun-magyar rokonság híve...
 • ...Ki nem tudja az idvezűlt Praynak, Desericiussal Ötkötetes nagy művének...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Voyages, Histoire Générale des Voyages: Antoine François Prévost, abbé 20 kötetes nagy gyűjteményéről van...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...fordított tőle, nem tudjuk. és Propertiusból Hogy Csokonai mit fordított tőle,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...Vargha Balázs úgy vélekedik, hogy Puky „így nevezte tréfásan Gesztelyen épülő...
 • ...január 10. Barátom! Csokonai és Puky 1800 és 1801 fordulóján folytatott...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Nagy Érdemű Barátom! Csokonai és Puky 1800 és 1801 fordulóján folytatott...
 • ...van szó, aki ismeretségben volt Pukyval is ( 204., 351. l.;...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...Úrnak ’s a’ mi jó Pukynknak írni fogok. – Ha terhedre...
 • ...jegyzéseiddel együtt. Olvasd el a’ Puky’ Levelét is. Ez a levél...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...Ifjú, Fejestől Fejes: feltehetően a Puky István által is említett* Fejes Istvánról...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...1801. június 26. Barátom! Engemet Puky Úr és Darvasné Asszonyság elragadván...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...közül utoljára szabadult fogságából. – Puky Barátom most éppíttetvén a’ Tusculanumot,...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...mint az itt Megfordulttaknak szokása. Puky Úr az én Nevem is...
 • ...felérkezvén Jul. 1ő Napján Ongára, Puky Barátommal 5-dik. Ragályra mentünk, Ragályi...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...felén kis betűkkel ez áll: Puki, talán Csokonai vagy a...
 • ...a kért dolgokat (Csokonai és Puky 1800 és 1801 fordulóján folytatott...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...küldte el a költő, mert Puky elköltözéséről kapott híreket. Puky karácsony...
 • ...mert Puky elköltözéséről kapott híreket. Puky karácsony utáni levelét* kézhez kapván,...
 • ...címzetthez, nem tudjuk. (Csokonai és Puky 1800 és 1801 fordulóján folytatott...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)
 • ...Nagy Gábornak, ezt írja: „Puky Barátom most éppíttetvén a’ Tusculanumot,...
 • ...feltehetően mégsem volt egészen elutasító, Puky Istvánt kereste meg Csokonai ugyanezzel, majd...
 • ...ismét szóba kerül az ügy Pukynak írott levelében, ekkor – úgy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...e levél tanúsága szerint – Puky Istvánnal és annak anyósával hamarabb elutazott....
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Nagy Gábornak,* Kőrösi Jánosnak* és Puky Istvánnak*) – ugyanerre látszik utalni...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Nagy Gábornak,* Kőrösi Jánosnak* és Puky Istvánnak*). Ekkor kereshette meg Sárközy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...(ld. még: Kőrösi Jánosnak* és Puky Istvánnak*) Csokonai olyan tervek megvalósulásáról...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...hogy a levelet Csokonai írta Puky Istvánnak. Tartalma jórészt megegyezik a...
 • ...13-i levelet* és jegyzetét). A Puky által írott levél nem maradt...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...nem kapja kézhez, mert ekkoriban Puky Istvánékkal tölti napjait; még július 19-i,...
 • ...a választ, mert ezt írja Puky Istvánnak: „A Hírmondók ismét hívnak;...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...hangvételű, érzelmes baráti vallomás. Csokonai, Puky és Kiss Imre között, úgy...
 • ...Fennmaradt továbbá Kiss Imrének egy Pukyhoz vagy Csokonaihoz írott levele* is,...
 • ...( , II. 657–658. l.) Pukyval kapcsolatban egyébként további két alkalommal...
 • ...1799. március 16-án beszámol barátjának, Puky Istvánnak arról, hogy kimegy a kollégiumból,...
Csokonai Vitéz Mihály és Papszász József kapcsolattörténete
 • ...32. l.). Családi kapcsolat fűzte Puky Istvánhoz, a nagybátyja volt. Életéről...
 • ...levele ( , 53. l.). Puky említi Csokonainak írott, 1801. január...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...utolsó ismert levél* Csokonai és Puky István levelezéséből. Az 1801-ben együtt töltött...
 • ...nézőpontja, vagyis nem azé a Pukyé, aki e levélben előttünk...
 • ...visszamenőleg is másként ítélhette meg Puky a korábban történteket, ez hangzik...
 • ...l.). Ekkor, 1800–1801 fordulóján azonban Puky, úgy tűnik, még felesége...
 • ...A hivatkozott levélben ugyanis, melyet Puky az örökrészét kérő, könnyű életet...
 • ...és vesztegetései után is tartotta. Puky István tehát szinte házasságkötése kezdetétől tisztában...
 • ...s nem ok nélkül panaszkodik Puky, hogy feleségét hűtlensége és...
 • ...már így kommentálja: a „Puky István és felesége közötti viszony már...
 • ...a vitában úgy tűnik a Puky és Darvas Anna közötti viszony...
 • ...fordulóján váltott levelek hátterét képezi. Puky az 1800 december végi levélben*...
 • ...semmilyen hatását nem érzékeljük a Puky házaspár egymás közötti és Csokonaival...
 • ...meg nem romlott, sőt ugyanemiatt Puky és felesége közötti viszony el...
 • ...az bizonyos, hogy Csokonai és Puky barátsága emiatt soha meg nem...
 • ...úgy hiszem, hogy Csokonainak a Puky István iránt érzett barátsága eleve kizárta...
 • ...íródtak (vö. Nagy Gábor és Puky István emlékező sorait, 219., 387. l.)....
 • ...epigramma kézirata is található, melyek Puky István feleségéhez, Darvas Annához (1780–1854) íródtak...
 • ...Barátság! Óh becses két név: PUKY, hív barátom! És te...
 • ...abban a kéziratban még nem Puky neve szerepel (1797. december 24-i...
 • ...Pozsonyba, majd a Dunántúlra megy, Puky István 1798-ban megházasodik és visszatér Tiszaigarra...
 • ...mögött, s így Csokonai és Puky kapcsolatának kezdetét a sárospataki közös...
 • ...azt tartjuk valószínűnek, hogy nem Puky Istvánt kell értenünk a Nagy Gáborhoz...
 • ...azt a tényt is, hogy Puky másolatgyűjteménye éppen a költő máshonnan...
 • ...utóbbi lehetőség mindenesetre jobban illeszkedik Puky életrajzához, és a költővel való...
 • ...nélkül). Kérdés, hogy Csokonai és Puky barátságának kezdetét datáljuk-e tehát 1796-nál...
 • ...használta, amelyben nem monogram, hanem Puky neve szerepel a kérdéses helyen,...
 • ...levél másolója, aki egyébként maga Puky volt, nem írta ki a...
 • ...Hazafi”) sem tűnnek teljesen adekvátnak Pukyra vonatkoztatva; c/ a levél másolója,...
 • ...nem távozott Patakról Debrecenbe); b/ Puky 1796-ban még csak 17–18 éves,...
 • ...megírásakor együtt időznek Sárospatakon (hacsak Puky hosszabb időre el nem távozott...
 • ...kellő súllyal: a/ Csokonai és Puky a levél megírásakor együtt időznek...
 • ...már korábban is ismernie kellett Puky Istvánt. Ismeretségük nem pataki eredetű.”...
 • ...azonban felvetette, hogy bár „Puky és Csokonai barátságának első nyomai...
 • ...1796-ra szokták tenni, mégpedig éppen Puky visszaemlékezése alapján: „1795 Eszt[endő]ben a...
 • ...Miklós 1779-es dátumot ad meg Puky születési idejeként, vö. ). Barátságuk...
 • ... Kapcsolattörténet: Puky István (1778-1848) Csokonai közeli barátja, támogatója...
Csokonai Vitéz Mihály és Sas János kapcsolattörténete
 • ...389. l., 573. l.). Csokonai Puky Istvánhoz szóló 1803. augusztus 17-i levelében...
 • ...s egyben kéri e tervhez Puky támogató segítségét.* Sasnak nem először...
Csokonai Vitéz Mihály és Széky Zsigmond kapcsolattörténete
 • ...levél szövegéből* is kiderül – Puky István nagyapja volt. 1803 őszén halt...
Csokonai Vitéz Mihály és Vad Tamás kapcsolattörténete
 • ...levelén* kívül neve előfordul még Puky István 1802. szeptember 5-i levelében* is,...
 • ...5-i levelében* is, ő vitte Puky levelét a költőhöz....
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Ha valami levelem van, a Puky István barátom levelével Kardszagon által el...
 • ...sem Nagy Gábor úr, sem Puky úr fel nem mehetett a...
 • ...nála voltam ebéden. – Patakról Puky úrral által mentem Regmecre, s...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Vargha Balázs úgy vélekedik, hogy Puky „így nevezte tréfásan Gesztelyen épülő...
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)
 • ...Nanette, Ld. az 1800 végén Puky Istvánnak írt levél jegyzeteit,* valamint a...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...takar a monogram. Kézenfekvő lenne Puky Istvánt érteni rajta (ld. , II....
Széky Zsigmond – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1802. július 17.)
 • ...tótok, deszkaim az mi vólt Puky István Unokamnak küldöttem az mi volt,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...ekkor küldte el barátainak, pártfogóinak: Puky Istvánnak és feleségének, Széchényi Ferencnek és...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...49ért fogok azért fizetni – Pukÿ István Ur él, és egészséges: hanem...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Nagy Gáborhoz,* Kőrösi Jánoshoz,* és Puky Istvánhoz*). vagy Institoris urnál, ne...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...a kis fijad: a kis Puky József már egyéves is elmúlt ekkor....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...és mindeneknek. Puky István fia, Puky József nagyon közeli megszületéséről van szó,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1803. április 11.)
 • ...mennyire meg örvendeztetett kedves kis Josefem élete – sokkal több keserüt...
Eggy Magyar Úrhoz ’s Tudóshoz kűldött levélnek Töredéke
 • ...Malit abire iterum Pavonem in Pythagoraeum, Quam modo Maeonius, (qui...
csokonai_lev_010_f
 • ...nincs semmi becsületük, inkább újból pithagorási páva akarna lenni, mint az,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...József alkalmi versében is, melyet Rácz Sámuel orvosi tankönyvének második kötete elé...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...ki Consil. Darvas és Gróf Ráday körül töltötte az apprentissage esztendeit;...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...szüretkor nállad vólt Raff Geografiájánál Georg Christian Raff itt említett munkája: Geographie für...
 • ...– a’ szüretkor nállad vólt Raff Geografiájánál Georg Christian Raff itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Raffs Naturgeschichte fűr Kinder. „Rafftól a Természetrajz gyerekeknek” (a fordítás...
 • ...azonos Eschenburg szöveggyűjteményével, a Beispielsammlunggal). Raffs Naturgeschichte fűr Kinder. „Rafftól a...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Barátomhoz való szerentsém: minden bizonnyal Ragályi Gedeonra céloz, legalábbis a szövegösszefüggés, főleg...
 • ...De minő volt réműlésünk, midőn Ragályi Úr’ Inassát, ki már jó...
 • ...Puky Barátommal 5-dik. Ragályra mentünk, Ragályi Gedeon Urat Fennmaradt Csokonai másolatában egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...között, pöröljetek helyettem is a Gidával, ha ott lesz: Hattzadrum! Hattzadrum:...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...hitel felett való volt, a viceispán úr kertjében, és a bártfai...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...(„K. Anya.”); az előző nyáron Gedeon vendégei voltak, az ő vezetésével...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...szó. (Vargha Balázs, indoklás nélkül, Ragályi Tamás nevét veti fel; 566. l.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...volt fáradva, felmutatja Vezetőnk a’ Ragályi Úr kalapját, és akkor nézünk...
 • ...hogy egy magas Kősziklára felmászván, Ragályi Zsigmond Úrnak a’ kalapját, az egyik...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...439–507., főleg 461–463. l.). Tiszt. Rajnis József pedig a Bucolicát lefordította, reményelhetni,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Az ollyan Fő Literatorok, mint Rajnis Úr, a’ kik már Országos...
 • ...kifejtődve van. Az Övékét Övékét: Rájnis Vergilius-fordítása mellett Festetics Kovács József...
 • ...illeti, lehet, hogy azt T. Rajnis Úr ki fogja adni, de...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Ez utolsóbbat, lehet, hogy Tiszt. Rajnis Úr ki fogja adni: de...
 • ...az Ővét ’s az Erdélyit: Rájnis és Kovács József Vergilius-fordításaira utal...
 • ...Az olly Fő Literatorok, mint Rajnis Úr, a’ kik már országos...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...– Az ollyfő Literatorok, mint Rajnis Úr, a’ kik már országos...
 • ...az Ővét ’s az Erdélyit: Rájnis és Kovács József Vergilius-fordításaira utal...
 • ...Ez utolsóbbat, lehet, hogy T. Rajnis Úr ki fogja adni: de...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...régóta vitázó (ld. prozódiai harc) Rájnis József, majd a Verseghyvel szembeszálló Révai...
 • ...vonja, etc. A’ Museum Kiadói Rajnis ellen való bosszúságból A’ Museum...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Georgiconját, hogy mivel már Tö Rajnis Jósef Úr a’ Bucolicát, Tö Rajnis...
 • ...Jósef Úr a’ Bucolicát, Tö Rajnis Jósef Úr a’ Bucolicát: Tisztelendő Rájnis...
 • ...Jósef Úr a’ Bucolicát: Tisztelendő Rájnis József (1741–1812), költő, a klasszikus triász...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...szerelmes enyelgéseket kotákkal foglal magában. Rajnis Rajnis: Rájnis József hosszú időn...
 • ...kotákkal foglal magában. Rajnis Rajnis: Rájnis József hosszú időn keresztül dolgozott a...
 • ...forditotta. Magyar Parnaszszusa Magyar Parnaszszus: Rájnis József verseinek gyűjteménye, amely az 1781-ben...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Jósef Úr a’ Bucolicát: Tisztelendő Rájnis József költő, a klasszikus triász tagja,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Principes de la littérature címűt Karl Wilhelm Ramler fordította németre (a fordítás 1802-ig...
 • ...K 679/I. 26a-29b). akár a’ Ramler’ akár a’ Schlegel’ fordításából...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...magyarokról (ld. , 211–218. l.). Regínonál Chronicon (Krónika) című munkáját magyar...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...Ferencnek tulajdonított, de amely valójában Répszeli László jezsuita szerző műve (ld. erről...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Barátomat Retsky Barátom: „N. Retsky Retsky László Hites Prókátos Úr, Pesten” (A’...
 • ...kereskedő nem soká késik – Retsky Barátomat Retsky Barátom: „N. Retsky...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...Zsigmondot nevezi meg, hivatkozva annak Révai Miklós egyik művébe benyomtatott, Révaihoz szóló...
 • ...Révai Miklós egyik művébe benyomtatott, Révaihoz szóló levelének aláírására ( ,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...József, majd a Verseghyvel szembeszálló Révai Miklós az etimologizáló (jottista) nézetet vallotta....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Báró Orczy Lőrinc verseit valóban Révai Miklós adta ki, 1787-ben, Pozsonyban, Költeményes...
 • ...írást.” (Orpheus I. 84. l.) Révai ilyen címen 1785-től tervezett folyóiratot,...
 • ...II. B. Orczy Lőr. verseit Révai régen kiadta ily nevezet alatt:...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...hogy erre felelni ne tudjon. Révay Miklós Piarista Pap, és Professzora a’...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...általánosan elfogadott tétele, megtalálható pl. Révai Miklósnál, Földi Jánosnál, Verseghy Ferencnél...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...miatt, hogy néhai Gróf RevitzkyRevitzky Károly Károly Specimen Poëseos Persicae nevű...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...nem tudom, hol kaphatnék a’ Revitzky Specimen Poëseos Poëseos Az eo...
 • ...Revitzky Specimen Poëseos Persicae: utalás Reviczky Károly 1771-ben, Bécsben névtelenül megjelent művére,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...nem végezhettem, mert tökélletes a’ Revitzki Specimen Poëseos Persicae-ja miatt nem...
 • ...s amelyet nem tudott megírni Reviczky Károly könyve nélkül (ld. az 1803....
Csokonai Vitéz Mihály és Bek Pál kapcsolattörténete
 • ...felesége halálára írott versek nagyrészét.* Rhédey Lajos Bek Pállal is üzente a...
 • ...az ő jelenlétében olvasta fel Rhédey Lajosnak a felesége halálára írott versek...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...azt a kis „múzeum”-ot, amelyről Rhédeynek* és Bek Pálnak* írott...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...összedolgozta az egészet. Ezt bemutatta Rhédeynek, aki akár változtatást is...
 • ...( , 341–342. l.). A Rhédeynek nem tetsző szöveg azonban nem...
 • ...alázni nem tetszett” – írja Rhédey neheztelően,* majd kifejti, többek között,...
 • ...dokumentum. Az Anakreoni Dalok végül Rhédey támogatásával jelent meg 1806-ban, annak...
 • ...teljesen, s ha igen, elküldte-e Rhédeynek. További kapcsolatukról nem maradt...
 • ...amelyre önérzetes hangú levélben* válaszol. Rhédey udvariasan kioktató válasza október 27-én...
 • ...hosszú hallgatás után, augusztus végén Rhédey száz forintját, amelyre önérzetes hangú...
 • ...Most elegendő annyit kiemelni, hogy Rhédey Csokonainak udvariatlanságát rója fel, Csokonai...
 • ...tudjuk, eljutott-e ez a költemény Rhédeyhez, az azonban bizonyos, hogy...
 • ...létében egy hosszabb költeményt ír Rhédey Lajos úrhoz, amelyben egyértelműen utal arra,...
 • ...A fordítás elkészül, s eljut Rhédeyhez is, ahogy azt annak köszönőlevele*...
 • ...hogy fordítsa le Somssich Lázár Rhédeyt ünneplő latin ódáját.* A fordítás...
 • ... Kapcsolattörténet: Rhédey Lajos (1763-1831) királyi kamarás, a kultúra,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 7.)
 • ...felső sarkában van. Barátom! Meltsgs. Rhedey Lajos Úr az a’ nemes lelkű...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február ?12.)
 • ...eddig kész vólna. A’ Mélt Rhedey-Úrét tsak ugyan, nóha tulajdon...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...akkor meghatároztam magamat, hogy a’ Rédey Úr’ hazafiúságának Origináljáról Anyai nyelvünkön...
 • ...ama deák Óda, mellyet Camerarius Rédey Lajos Ő Nagyságára Somsich Lázár Úr,...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...Poetájának, Mélt. Kir. Kamarás Úr Rhédey Lajos Ő Nagyságára, a’ Nemzeti Hadi-Oskoláról...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...írtam volt Misukám Te hozzád Rhédeit mindjárt emeléd az Égre Alcaicussal....
 • ...Hintajába A’ Ditsősségnek be tevéd Lajost is s Élnek örökké Oh...
Bod János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1804. augusztus 19.)
 • ...nyargalok. Addigis előre jelentem, hogy Rhédei Urnak, aki 3 hét mulva...
 • ...E’ fojó Hónapnak 16dikánn Mélt. Rhédei Lajos Ur, itt Bárándonn keresztűl menvénn,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...javítva. ki a’ Tekintetes Úrtól Rhédey Lajos Úr Ő Nagyságához. Az egyik...
 • ...rám, olly czéllal, hogy mivel Rhédey Úr Ő Nga, Márton Társoknak...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...sem XIV Lajos Királyunk vagy Richelieu Cardinalisunk nintsen: Excád egyedűl az...
 • ...ama’ Nemzete eránt legtöbbet érdemlett Richelieu, a’ híres Orleáni Leányról...
Nagy Sámuel – [?Csokonai Vitéz Mihálynak] (?)
 • ...ha szinté szívekben Kromvelt és Richelieut jádzanak-is; mindennap kéttzer tapodják lábokkal...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Alássággal, hogy hozzanak nekem 1/ Riegless – Franz Paul – Anleitung zum gesange und...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Orosz Krónikák Schlőtzer által, a’ Raynald Annales Ecclésiastici, a’ Histoire Générale...
 • ...755. 10b.; , 637. l.). Odoricus Raynaldus, Folytatta a Cesare Baronio...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...A költő e helyeken Ciceró S. Roscius érdekében mondott beszédének egyik fordulatát...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...derül ki, hogy egy bizonyos Rosttól származó rézmetszetekről (cuprum) van szó....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...59a.). Rousseau ugyan a’ Nagy Rousseau volt, én pedig egy kis...
 • ...voltanak. Characteremet méltóztassék az Úr Rousseaunak a’ maga Barátjához Montmorencyből Montmorency:...
 • ...Ruh!!»” (MTAK. K 679/I. 59a.). Rousseau ugyan a’ Nagy Rousseau volt,...
 • ...hasonlóvá tettek ahoz, a’ mint Rousseau magát leírja Barátja előtt a’...
 • ...paresseuse aime: (fr.) az idézet Rousseau-nak Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes-hez,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...én imádott Sor fölötti betoldás. Rousseaum előtt olly betsessé tette a’...
 • ...(fr.) genfi polgár (helyesen: Genève). Rousseau élete egy szakaszában Genfben élt,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...település Párizs közelében, itt volt Rousseaunak egy kis birtoka. Kertek’ lugossai...
 • ...az Ermenonvillei Sírnak Ermenonvillei Sír: Rousseau Ermenonville-ben, egyik tisztelője, Girardin márki...
 • ...hogy élek: Óh boldog Árnyéka Rousseaunak! fúvallj fúvallj A fú...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Rousseau Contr. sociálja: Kazinczy lefordította Rousseau Társadalmi szerződését (Contrat social), de...
 • ...Hamletet, Wielandnak Diógeneset és a’ Rousseau Contrat Sociálját készíti. A’ Messzias...
 • ..., 10. l.). és a’ Rousseau Contr. sociálja Rousseau Contr. sociálja:...
Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)
 • ...máskor is* használta. – Ezt Rousseau is merte eggy Dedicátiójába óhajtani....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a’ Reformatus Hallert, a’ Deista Russzót, Deista Russzót, a’...
 • ...sem a’ Hobbes, sem a’ Rousseau, sem a’ Montagne emberei...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...mint a’ Genevai Genevai: genfi. Jean Jacques, hogy a’ Plebeculát útáljam,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...valaha meghálálnom?! Az Ermenonvillei Ermenonville: Rousseau-ra utal (ld. az 1800....
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)
 • ...mint ott. Esmeri az ur Rousseaut: itéljen utána engemet. Ott...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...ki mindjárt megértse, hogy az Rousseau legyen? Az említett rész így...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...már most, hogy élek: óh Rousseaunak boldogúlt árnyéka, lehellj reám egyet...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...makats és durczás? Én ugyan Rousseau’ embere vagyok: de az...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...Görög szabású Rhytmusoknak Mennyei hármóniáját! Rousseau a’ ki maga is mester...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...Pr. Pr. Sor fölötti betoldás. Rozgonyi Jósef Úr, kinek a’ Hazához való...
 • ...sem ismerjük. Még ma Prof. Rozgonyi Úrnak ’s a’ mi jó Pukynknak...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...várom, tessék T.T. Philos. Prof. Rozgonyi Úrhoz ugyan tsak Sáros Patakra...
 • ...Ugyan is, engemet, mind Prof. Rozgonyi Úr, a’ kire volt a’ dolog...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...mint írja, Sárospatakról, Kövy és Rozgonyi professzoroktól kapta ezt meg: „Nagyérdemű...
 • ...is azt írja, hogy „prof Rozgonyi úrhoz semmi levél nem jött”.*...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...csak azt említem, hogy prof. Rozgonyi úrhoz semmi levél nem jött,...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...755. 10b.; , 637. l.). Rubruquis, 1253-55-ös utazásáról visszatérve részletes...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Systema-faragásokra képtelen) Systema-faragásokra vetemedni. Olahus Rudbeckius, Upsaliai Professor, Olahus Rudbeckius,...
 • ...Professor, Olahus Rudbeckius, Upsaliai Professor: ifj. Olof Rudbeck svéd tudós Specimen usus linguae...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...valamint még Batsányi János és Ruszek József tartoztak abba a körbe, amelyből...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...János a levél eme utalását Antoine-Isaac Sacy neves orientalista egy 1793-as munkájára...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Iró életével (kivált Sacy SacySacy, Claude-Louis-Michel de, Claude-Louis-Michel de író, történetíró....
 • ...vázlat. az Iró életével (kivált Sacy Sacy, Claude-Louis-Michel de író, történetíró....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...való Atyafiságát rebesgetni, mellyről idővel Sajnovits (Vö. , 492-497. l.) egész...
 • ...volt. Ehhez az elképzeléshez illesztette Sajnovics művének megjelenése után a lapp-magyar...
 • ...Újabb systemát vettek fel Hell, Sajnovics János az ő társaságában utazván figyelt...
 • ...munkája volt az egyik inspirálója Sajnovicsnak is (Demonstratio idioma Ungarorum et...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándor Dánielnek (Komárom, 1798. január 19.)
 • ...jó ba…Csok… [Címzés:] Az Úrnak Sándor Dániel Úrnak barátságosan Stettner lapalji jegyzete:...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...nints máshoz kihez folyamodnom, minthogy Dr. Sándorffy Úrnak, a’ kihez bizodalmom volna...
Csokonai Vitéz Mihály és Görög Demeter kapcsolattörténete
 • ...keresett. Segédkezett a lap szerkesztésében Sándorffi József, akit Csokonai is ismert...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...április 18-án átadott egy fogalmazványt Sándorffi Józsefnek, nem tekintette művét késznek,...
 • ...egy fogalmazvány, amit elkért tőle Sándorffi doktor, kellett legyen egy másik...
Csokonai Vitéz Mihály és Sándorffi József kapcsolattörténete
 • ...Rhédey Lajosné temetése* című résznél). Sándorffi József a költőt csak Nagyváradon kezelte,...
 • ... Kapcsolattörténet: Sándorffi József (1767-1824) orvos, természettudományos és irodalmi...
Vályi Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1797. augusztus)
 • ...hóltig emlegettem. Virtussok’ mühelye, Doktor Sándorfi Úr, A’ sok homályból még...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...Bek Pál, Fráter István, és Sándorffi Urakat, a’ kik előtt sok...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...legképzelhetetlenebb rútságú Plágiumot elkövetni… Doctor Sándorfi Úr nem átallotta. Az Impurumot,...
 • ...előtt való szombaton, mondom Dr. Sándorfi Úrnak, hogy én Debretzenbe haza...
 • ...megáll Szállásom előtt Dr. Sándorfi Úr a’ hintóval: felűlök: megyünk....
 • ...23d. Napján, hozzám jön Dr. Sándorfi Úr, és meghagyja, hogy a’...
 • ...Uraság Typographia alá kikérette, Dr. Sándorfi Úr vitte fel Váradra, még...
 • ...a’ t. „Édes Istenem! Dr. Sándorfi Úr vitte fel, és Vásárkor!...
 • ...az én munkámat a’ Papokéval Sándorfi Úr el nem vitte, magamat...
 • ...leveretve érzem. Ebéd után, Dr. Sándorfi Urat, mint Urat mint...
 • ...szándékkal viseltetők voltak. Az egy Sándorfi Úrnál egész betegségembe egyéb egyéb...
 • ...Nagyságodnak személyes udvarlására mentem Dr. Sándorfi Úrral, dél előtt 10 óra...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...magának is megírtam. Anacreonnak nem Sandrátból Az ő egyik illusztrációjáról van...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...’s azután ha élek tőbbet Albert Sÿntaxista, Terrentius Comoediajit A római...
 • ...Tárgyakkal éllesztgetni, mellyre való nézve Albert fiamat, ki most vacatiokra haza...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...az Erköltsökbe. – Sárközy Antal Sárközy Antal (1780–1828) Sárközy István unokaöccse, Csokonai...
 • ...számvetésbe, ’s az Erköltsökbe. – Sárközy Antal Sárközy Antal (1780–1828) Sárközy István...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...a sajtkukac’). pöttőny. Már azólta Bódi is van. kit Titusnak akartam...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Eszter, valamint leányai, Judit (1788–1853), Erzsébet (1791–1844) és Mária Christina (1794–1802)....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...az Ur? ne sajnálljon Budán Sárközj Gabor Ötsémhez el menni, in der...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...kéziratait, ld. erre Szabó Mihály,* Sárközy István,* Székely Péter leveleit,* valószínűleg...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...fölötte a helyes név („Sárközy”) más kéztől származik, mint...
 • ...Puky Istvánnak*). Ekkor kereshette meg Sárközy Istvánt is, részben felújítandó barátságukat, részben...
 • ...utolsó ismert forrás Csokonai és Sárközy kapcsolatából, ennek körülményeiről sem tudunk...
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...226. l.), s tudjuk, hogy Sárközy István könyvtárában is megtalálható volt Blumauer...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...őszén kapta vissza a kéziratot Sárközy Istvántól. További fontos adalék, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolattörténete
 • ...Csokonait szintén Nagybajomban élő sógorának, Sárközy Istvánnak ( 426, l.). A költő...
 • ...Horváthnál, hanem a frissen megismert Sárközynél lakott Csokonai, mikor Nagybajomban járt,...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...célból már kapott egyébként előleget Sárközy Istvántól 1799. december 25-én (ld. a...
Csokonai Vitéz Mihály és Sárközy István kapcsolattörténete
 • ...való hazatérte utáni kapcsolatukból csak Sárközy már említett 1801. szeptember 24-i...
 • ...kapcsolatát bizonyítják egyébként köszöntőversei, valamint Sárközynek Csokonaihoz írott két levele 1799...
 • ...Nagybajomban (vö. , 214–223. l.). Sárközyvel és annak nagyobb családjával való...
 • ...Leveleztek, Csokonai halála után pedig Sárközy ír Kazinczynak a költőről (vö....
 • ...Kazinczynak ( III. 459. l.). Sárközy, aki az egyházmegye gondnoka...
 • ...A’ Haza’ Templomának Örömnapja már Sárközy költségén jelent meg, mint azt...
 • ...ment meglátogatni”, aki „bémutatta Csokonait Sárközy Istvánnál, a’ki azt mint Kazintzi...
 • ... Kapcsolattörténet: Sárközy Istvánnak (1759-1845) – Gál László emlékezése...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...s értelmét úgy magyarázza, hogy Sárközy Kováts Istvánt „asszonyhistóriái miatt mondja...
 • ...tőbbi kőzt ott Kandó Joseff Sárközyvel közelebbi barátságban lehetett, mint azt...
 • ...progressust tettem a’ Kőnyv Collectióba-is. Sárközy könyvtáráról ld. , valamint: ,...
 • ...lázadásról van szó, amelynek során Sárközy házát is kifosztották (ld. erről...
 • ...a csurgói gimnázium katalógusában, sem Sárközy rekonstruált könyvtárjegyzékében (vö. ; ,...
 • ...itt említett személyekről és eseményekről Sárközy utóbb részletesebben (és némileg világosabban)...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...238. l.). Az új feleség Sárközy István somogy megyei alispán, Csokonai későbbi...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Sárközy Antal Sárközy Antal (1780–1828) Sárközy István unokaöccse, Csokonai szállásadójának, Nagy Gergelynének...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...Mezei Márta felveti, hogy esetleg Sárközy Istvánról van szó, mivel vele levelezett...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...A somogyi felzendülésre nézve ld. Sárközy István levelét* s a hozzá fűzött...
 • ...Minderről már értesült a költő Sárközy István előző év őszi leveléből.* Csurgai...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...l., vö. 560. l.) és Sárközj János Magistr. Fiscalis Urak. – Látogassa...
 • ...az egy kőnyvét bánom a’ Sárközj János Bátyámnak hogy el-vitte az Ur...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1799. július 23.)
 • ...Ur is kűldőtte volna el János Bátyámnál maradott Canonnyaimat, Canonnyaim: a...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Istvánné Chernel Eszter, valamint leányai, Judit (1788–1853), Erzsébet (1791–1844) és Mária...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...eszt. Septemb. 17-ikén el vettem Nádasdi Sárközy Justínát, ’s 1808 Június 16-d....
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsok, 1799. december 24.)
 • ...Az Alsoki Papné és a’ Feleségem szivesen látják az Urat ebédre....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Csurgon marad, azután Poson S:Patak. Casimir sajt féreg sajt féreg: (táj.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Judit (1788–1853), Erzsébet (1791–1844) és Mária Christina (1794–1802). ’s lekötelezve mar. A...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Rector, ez is rővid nap Thresi Hugom után megy. – Az...
 • ...Emberét. Szomoru Ujságul írhatom hogy Sárközj Treszka hugom hecticába meg halt. –...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...aki november 20-án megözvegyült (ld. Sárosy András gyászjelentése, MTAK. 2-r 2., Studiumok....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...az Ára? – ’s Pr. Sárváry Filosofiája typus alatt van é?...
Csokonai Vitéz Mihály és Csokonai Józsefné kapcsolattörténete
 • ...emlékét ápoló anyát festik meg. Sárváry Pál a külsejében kevéssé feltűnő, de...
 • ...olvasni, gondolkodni és írni.” (Sárváry Pál, 399. l.) A költőnek...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...vevői lesznek, a’ pénzt T. Sárváry Uramhoz kell adni. Oda is...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...édes Barátom, mennyen el Prof. Sárváry Urhoz, ’s tiszteletem mellett mondja...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...ílly munkával megajándékozta Hazánkat. – Sárvári Ur Feltehetően ő is kapott a...
Csokonai Vitéz Mihály és Sas János kapcsolattörténete
 • ...résztvevője: „A diószegi második prédikátor Sas János áprilisban heterodoxiáról és francia principiumokról...
 • ...lecsillapítására küldöttséget menesszen. Másrészről pedig Sasnak egy kéziratban lévő prédikációját szükségesnek...
 • ...e tervhez Puky támogató segítségét.* Sasnak nem először gyűlt meg a...
 • ...is megemlékezik róla: leírja, hogy Sas János, az „okos és mulattató...
 • ... Kapcsolattörténet: Sas János Csokonainak valamivel idősebb diáktársa volt,...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...Ihr Herren!: (ném.) Uraim! (nb. Sas ezt tartja leg emfaticumabb Németh...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...ember. Én Dobig mindenkor elmehetek Sas által, a ki éppen ezelőtt...
 • ...vexáit, vexa: (lat.) zaklatás (Sas konfliktusairól részletesebben ld. a Kapcsolattörténetnél*)....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)
 • ...a két dalt írhattam vólna, Scaligerrel kicsinynek tartottam volna az arragoniai...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...755. 10b.; , 637. l.). Schall Itthon ismert munkája: Historia narratio......
Csokonai Vitéz Mihály és Schedius Lajos kapcsolattörténete
 • ...Tudjuk továbbá azt is, hogy Schedius volt az egyik bírálója az...
 • ...a latin nyelvű jegyzetben, amely Schedius egyetemi előadásáról készült 1801-ben (OSzK....
 • ...és felhasználta (a Lilla-kötet előbeszédében) Schedius Himfy-bírálatát, amelyet Zeitschrift von und...
 • ...Józsefhez szól. Csokonainak voltak ismeretei Schedius Lajos munkásságáról, olvasta és felhasználta (a...
 • ...14-i levél* címzettjét korábban ugyancsak Schedius Lajossal azonosították, ez azonban tévedés, az...
 • ...1793-as episztolájának címzettjét Szilágyi Ferenc Schediusban véli felfedezni,* meggyőző érveléssel, de...
 • ... Kapcsolattörténet: Schedius Lajos (1768-1847) 1792-től az esztétika tanára...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...igen nevezetes és művelt férfinak, Schedius Lajos professzornak Csokonai Vitéz Mihály üdvözletét...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...Celeberrimo ac Humanissimo Viro Professori Ludovico Schedio Michaël Vitéz Csokonai S. Humanitati,...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...szépségekkel bővelkedik. Helybenhagyta Virág és Schedius. Tehát a nyomtatásra engedelmet...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. június 9.)
 • ...a bírálók Virág Benedek és Schedius Lajos voltak, azon alapul, hogy Kultsár...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...ismertetés is napvilágot látott németül Schedius Lajos Zeitschrift von und für Ungern...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Megbővítve. Die Zauberflőte, von Herrn Schikaneder, mit Musik von Hn...
 • ...Musik von Hn Mozart. „Schikaneder úr Varázsfuvolája, Mozart úr zenéjével”...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...7) Die Zauberflőte. Opera von Schikaneder. Die Zauberflöte. Opera von...
 • ...Opera von Schikaneder: „A Varázsfuvola. Schikaneder operája”. 8) Der Frühling, von...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Consil. Darvas Ferentz Úrnak fia) Schillernek Tolvajit fordítja.” (Orpheus I. 85....
 • ...85. l.) Darvas János lefordította Schiller Haramiák című drámáját. Az Orpheus...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...un même principe címűt pedig Johann Adolf Schlegel, a Schlegel fivérek apja...
 • ...akár a’ Ramler’ akár a’ Schlegel’ fordításából volna, – és...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...azt mondja az Északi Históriájában, Schlözernek a magyarokhoz való viszonyára nézve...
 • ...szerént tsak enyeleg és vagdalódzik Schlőtzer, mikor azt mondja az...
 • ...is úgy tartom, hogy Schlőtzer Slőtzer: A hozzá kapcsolódó témáról...
 • ...még is úgy tartom, hogy Schlőtzer Slőtzer: A hozzá kapcsolódó témáról...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Croviaca Hungariae regum stripis Arpadiane. Schlőtzer, Allgemeine nordische Geschichte című...
 • ...művei (Etelka, Etelka Karjelben). Fischer, Schlözer az ő nyomán vallotta a...
 • ...való vérségünket mellyet már Schlőtzer és Gebhárdi Négykötetes nagy Magyarország-történetéről...
 • ...című krónikájáról van szó, amelyet Schlözer adott ki. Csokonai őstörténeti forrásjegyzékén...
 • ...háromkötetes forráskiadványa. az Orosz Krónikák Schlőtzer által, a’ Raynald Annales Ecclésiastici,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...fenn adat. vagy Schneider SchneiderSchneider, Johann Gottlob, Johann Gottlob Amerkungen über...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...utólsót, hogy a’ miket Cons. Schraud Úrnak kivánnék A kivánnék áthúzott...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...című pásztoridillről van szó, amelyet Schraud Ferenc feleségének, Zeininger Annának a halálára...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...az Aesculáp fiával, Aesculáp fia: Schraud Ferenc, az ő elhunyt feleségének...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Hungarorum című munkája is megjelent Schwandtner kiadványában. Utalás található rá Csokonai...
 • ...Iró Deákja E művet először Johann Georg Schwandtner adta ki. Utalás található rá...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a Dissertatiora nézve: 290–291. l.). Schwartner, Őstörténeti műve: De gente...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...IV. 677., 780. l.) korábban Schwarzl Ferenc váci teológiai tanárral azonosította a...
 • ...inkább Schwarzl Zsigmond lehetett, mivel Schwarzl Ferenc (1740–1817) 1791-től folyamatosan Vácon működött,...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...Vármegyében meg fordultam”). Leírhatta viszont Schwarzl Zsigmond, akinek Pécsett több munkája...
 • ...localis”). A cenzor valóban inkább Schwarzl Zsigmond lehetett, mivel Schwarzl Ferenc (1740–1817)...
 • ...die 20. Maii, anno 1800. Sigmondus Schwartzel m. p. e Scholis Piis,...
 • ...kéziratos jegyzetei között viszont már Schwarzl Zsigmondot nevezi meg, hivatkozva annak Révai...
 • ...fejezetéhez kötődhet). Az alábbiakban közöljük Schwarzl Zsigmond levelét (MTAK. K 4/49.): „Drága...
 • ...a hátlapján Csokonai feljegyzésével: „Schwarzl Úr. RKomárom. 1802.” Figyelemre méltó,...
 • ...mellette küldött „betsülletes levél” pedig Schwarzl cenzor levele volna. Ezt alátámasztja...
 • ...További fontos adalék, hogy fennmaradt Schwarzl cenzor véleménye a Dorottyáról, amelyet...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...maradtam Az Úrnak alázatos szolgájaSebő Pálmsk. A kis könyvekből a...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...Gaal mp.” Keletkezése: A levélíró Sebő Pál, akiről közelebbit nem tudunk,...
 • ...vonatkozó lista (ld. uo. 44a.). Sebő Pál levele nyilvánvalóan erre az előfizetési...
 • ...formájában nem látott napvilágot. A Sebő Pál levelében emlegetett beszedett pénz, ami...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...Fejes István: valószínűleg őt említi Sebő Pál is,* közelebbit nem tudunk róla....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...secreto Tutoque tegat Az idézet Seneca Hercules furens (Őrjöngő Hercules) című...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...díszére lenni, Patriam prodere nefas Senecának tulajdonított mondás. etc. másfelől örömmel...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...A mé nek-ből javítva. tévén Senecának ama’ mondását, Senecának ama’...
 • ...lelke mindig ráér”. Idézet a Senecának tulajdonított Octavia című tragédia 383–384....
 • ...rész fölé írva. a’ mint Seneca mondja, semper vacet, studia recolenti...
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...em. Tempora nunquam reditura tenent. Seneca, Lucius Annaeus: Hercules furens.„Keveseknek van része...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...nyelvű nyomtatványt Debrecenben, valamint egy Seneca-kötetet (ld. , 11-13. l.;...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...ugyan annyit, vagy még többet Severini Őstörténeti munkái „a felbomló Hungarus...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...nevezetessen a’ Pindarus’ Ódáira: Nálunk Seyfried is úgy készített egy muzsikai...
 • ...alázatos szolgája Csokonai Mihály.mk. SeyfriedSeyfriednaknak Váczy János nem találta...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...Tsurÿ Ur ezzel festette le Sinay Urat és Domokos Urat, még...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Ref. Collegiumnak és volt Professor Sinai Úrnak a’ Bqécájikban alkalmatos Gyűjtemény...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...kihallgatáson fogadta Szilágyi Sámuelt. 3/ Sinai Miklós Maróthi György kezdeményezését folytatva adta...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...T. Domokos Lajos és T. Sinai Miklós Urakat – szemközbe!! Bétsi Barátim...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...halálát hányszor kőnyveztük!!! Kinek G: Braidané Az itt említett személyekről és...
Csokonai Vitéz Mihály és Rhédey Lajos kapcsolattörténete
 • ...a költőt, hogy fordítsa le Somssich Lázár Rhédeyt ünneplő latin ódáját.* A...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...Camerarius Rédey Lajos Ő Nagyságára Somsich Lázár Úr, Hazánknak ama’ szerentsés Deák...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...ez eránt való háládatosságból a’ Somssich Ur’ Ódáját és az én...
 • ...és Camerarius Úr! Mihelyt Cons: Somssich Lázár Úrnak, Hazánknak ama’ jeles Deák...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. június 9.)
 • ...vettem, és mind a’ Consíliarius Somsits Ur Magyar formába őltőztetett, mind...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...Ő Nagyságához. Az egyik a’ Somssich Lázár Úr Deák Ódája, Ld. az...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Istv. után jőtt ide valamely Soós Pista nevü Rector, ez is rővid...
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...Ezen – 39. Forintokat tessék Spah Gábor Úr Spah Gábor: „debreceni fiatal...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...Teleki Úr már a’ könyvet Spáh Gábor Urnak? Ld. az 1802. augusztus...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...velem a’ Belföldieken kivűl Fischer, Spittler, Büsching ’s a’ t....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...javítva. , ’s még ujabban Spittler Csokonai az Entwurf der Geschichte...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ...oszlop a’ porba űl; Ellobban Stuver’ remekje, ÉS Jav. ebből:...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...– német poétikai-esztétikai munkák (elsősorban Sulzer) nyomán is – általánosan...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...fordításából volna, – és egy Sulzer’ Lexiconjára. Sulzer’ Lexiconja: Johann...
 • ...egy Sulzer’ Lexiconjára. Sulzer’ Lexiconja: Johann Georg Sulzer Allgemeine Theorie der schönen Künste...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...rövid legyen, nem hosszú. – Sulzernek Lexiconát Sulzernek Lexiconát: A könyv...
 • ...1795 előtt fordításrészleteket is közölt Sulzer művéből (A’ Szép Mesterségekről, A’...
Szabó Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak és Csokonai Józsefnének (?, 1801. augusztus 15.)
 • ...nem tudok. maradok alázatos Szolgájok Szabó Mihály – 801. 15. Augusti...
Szabó Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak és Csokonai Józsefnének (?, 1801. augusztus 15.)
 • ...lap tetején idegen kézírással: „Szabó Mihály levele.” Az üresen maradt utolsó...
 • ...diák közül valószínűleg az a Szabó Mihály írta a levelet, aki 1789-ben...
 • ...valószínű, hogy azonos azzal a Szabó Mihállyal, aki a Patakra távozó...
 • ...a Csokonai életrajzában négyszer feltűnő Szabó Mihály név (a diáktárs, a levél,...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...összegyűjteni szétszórt kéziratait, ld. erre Szabó Mihály,* Sárközy István,* Székely Péter...
Csokonai Vitéz Mihály és Kövy Sándor kapcsolattörténete
 • ...János „fogadott lánya”, háztartásának rendbentartója, Szalay Katalin mintegy harminc évvel volt fiatalabb...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...van még egy Szalkai Aeneassa, Szalkay Blumauer-fordítása (az Aeneis travesztiája) Csokonai...
 • ...mondta hogy van még egy Szalkai Aeneassa, Szalkay Blumauer-fordítása (az Aeneis...
Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal megtisztelni méltóztatott
 • ...utalás a lírai költészetre (Szapphó Leszbosz szigetén élt). A trombita-lant...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Komárom, 1802. március 10. körül)
 • ...Szép menyetske, meg pedig a Szarka Jánosé. Csokonai még a debreceni...
 • ...Leány Telekiből Takó Leány Telekiből: Szarka János „szép menyetské”-jéről közelebbit nem tudunk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...össze nem jöhettem. Holnap tek. Szatmári Király kapitány úrhoz megyek Hangácsra. 26....
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...subscribált, mint a fentebb említett Szathmáry Mihály ( uo.). ezen a terminuson...
 • ...Téves olvasat, em. megkaphatod, leszállítom. Szathmáry barátunktól írtam volna, de elment...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...a Kecskeméti házhoz leszállítni. – Szathmáry Mihály, Barkasy András, Konti Sámuel...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...Ferencnek Debrecen, 1803. ?május A’ Szécsényi és Festetits Név, Istenem, és...
 • ...találom abban, hogy a’ legtisztelttebb Szécsényi és Festetits Familiában lévőket, a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Rftra, a’ mi a’ jóltévő Szécsényi és Festetits familiától számomra jön,...
Csokonai Vitéz Mihály és Földi János kapcsolattörténete
 • ...[Földiről], Dr. Főldi sírhalma felett). Széchényi Ferenchez szóló levelében pedig azt írja:...
Csokonai Vitéz Mihály és Koháry Ferenc kapcsolattörténete
 • ...helyeire is (Ismeretlenhez, 1796.* és Széchényi Ferenchez, 1798. január 23.*). Ebből az...
Csokonai Vitéz Mihály és Kultsár István kapcsolattörténete
 • ...A levelek fő tárgya, a Széchényiékhez való közvetítésen kívül, a magyar...
 • ...gróf nevelője Pesten, s bejáratos Széchényi Ferencékhez is. A levelek fő tárgya,...
Csokonai Vitéz Mihály és Sárközy István kapcsolattörténete
 • ...is kerülhetett, mert Csokonainak a Széchényi Ferenc főispáni beiktatására (1798. július 4.)...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...(A’ Szélhez, A Nagyméltóságú Gróf Széchényi Ferenc Ő Excellentiája Nemzeti Könyvtárjára, melly...
 • ...vélte, nem kell félnie, a Széchényi-féle bibliotéka könyvtárosi állásáért folyamodott,...
 • ...Somogyba utazott, ahol részt vett Széchényi Ferenc főispáni beiktatásán, melyre üdvözlő verset...
 • ...csak a szándék volt meg Széchényi Ferencben, Csokonai valamilyen oknál fogva...
 • ...megengedi is annak feltételezését, hogy Széchényi gróf támogatta Csokonait a Diétai...
 • ...egy helyen olvashatunk, az ugyancsak Széchényinek írott 1802. január 9-i levélben:...
 • ...; , főleg: 162–179. l.). Széchényi Ferenccel Csokonai az 1796-os pozsonyi országgyűlés...
 • ... Kapcsolattörténet: Széchényi Ferenc gróf, (1754-1820) Széchenyi István apja,...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferencné kapcsolattörténete
 • ...kapcsolatára nézve összefoglalólag ld. a Széchényi Ferencről szóló résznél.*...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...és kűldje bé nékem Groff Szécsenyi igen jol emlekezik az Urra....
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...valamint az 1798. január 23-án Széchényi Ferencnek címzett levél* sorait.Azóta a’ jó...
 • ...valamint az 1798. január 23-án Széchényi Ferencnek címzett levél* sorait.A II. Jósef...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...elnyerésére történő kifuttatása hasonló a Széchényihez 1798. január 23-i levélben is.*...
 • ...Koháry Ferenchez írt levélben,* a Széchényihez címzett 1798. január 23-i* s...
 • ...hijával vagyunk! E helyen a Széchényi Ferenchez szóló 1802-es változatban az áll,...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...hijjával vagyunk! E helyen a Széchényi Ferenchez szóló 1802-es változatban az áll,...
 • ...elnyerésére történő kifuttatása hasonló a Széchényihez 1798. január 23-i levélben is.*...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...haza templomának örömnapja. – Gf. Széchenyi Ferenc Ld. részletesebben a Kapcsolattörténetnél.* somogyi...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...Kegyessen vették ugyan mind Gróf Setsényi Maga Ő Ex., mind a...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...hírre reagálhat itt Márton, hogy Széchényi Ferenc vállalta Csokonai támogatását művei megjelentetésében....
 • ...– A’ Nemes gondolkozású Gróf Széchényi kegyessége egészen elfogta szívemet. Oh...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...tőllem bővebb tudósittást venni Gróf Széchenÿnek ámbár – – – de...
 • ...szerepel. 15a Mart. Gyűlésre Gróf Széchénÿ Exclja ’s itten fog mulatni...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...időt elvonná: legjobban óhajtanék a’ Grófnak Grófnak A G olvashatatlan (?Sz)...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...segedelemnek is. Ő Exc. Gróf Szétsényi méltóztatott száz forintoknak általküldését reám...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...foglalkoztatta Csokonait, január 19-i levelében* Széchényi Ferencnek tesz erről említést, s még...
 • ...Elveszett a’ levél, mellybe Gróf Szecseni Hazasságara írt versek Szecseni Hazasságara...
 • ...versek: Vargha Balázs ezt a Széchényi Ferencet és feleségét, Festetics Juliannát allegorizáló...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...megnézetni. Mái napon írtam a’ Grófnak is, a’ Grófnénak is, Ő...
 • ...100 f. és Quietantzia: a Széchényi gróf által decemberben küldött száz...
 • ...A’ dolog így vagyon: A’ Grófnak Ő Excájának még A még...
 • ...voltam, csak 14 Xbris vettem: Széchényi levelét nem december 14-én, hanem...
 • ...16-án. éppen akkor mikor a’ Grófnak. Méltóztassa tehát az Úr...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...a’ Praenumeránsoknak. – Ha Gróf Sz. Ö Exc. A’ Bibliothecához hívja...
 • ...krajczárban. Szívemből örvendek, hogy Gróf Széchény Széchény: Széchényi Ferenc. Csokonai bizonnyal...
 • ...örvendek, hogy Gróf Széchény Széchény: Széchényi Ferenc. Csokonai bizonnyal beszámolt Mártonnak Széchényivel...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 15.)
 • ...pártfogóinak: Puky Istvánnak és feleségének, Széchényi Ferencnek és feleségének, Festetics Györgynek (ld....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...mind édes Hazámra nézve, a’ Grófot Ő Excellentziáját minden soromban a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...Haza’ Templomának Öröm Napja: 1798-ban, Széchényi Ferenc főispáni beiktatására készült s megjelent...
 • ...szerint em. Nagy Mélt. Gr. Sz. Fer. Ő Excájának, a’ Tavaszról készűlt...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...szó, amely 1786-ban jelent meg, Széchényi Ferenc segítségével. Csokonai maga is hivatkozik...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...Ferenchez,* s 1798. január 23-án Széchényihez írott levelekéhez.* Kármánnál csak a...
 • ...9. NAGY-MÉLTÓSÁGÚ Sárvári Felső-Vídéki GRÓF SZÉCSÉNYI FERENCZ ÚRNAK N. Magyarorsz: Magyarorsz: :...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...és valamelyikőjök által a Gróf Széchenyi Ferencz ő Excellentiájának a secretariussának (Vö....
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...ámbár ama’ fényes Installatiora Gróf Széchényi Ferenc 1798. július 4-én lezajlott ünnepélyes...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...talán még nem felelt Gróf Szétsényinek? Mikor nyerhetem meg az...
Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal megtisztelni méltóztatott
 • ... Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Mái napon írtam éppen Gróf zécsényiS Szécsényi: ld. Széchényi Ferenchez...
 • ...éppen Gróf zécsényiS Szécsényi: ld. Széchényi Ferenchez szóló, másnapról datált levelét.* Ő...
 • ...tavasszal megkértem az Özvegyétől Gróf Szécsényi Ő Excja számára pénzen; de...
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...Kapcsolattörténet: Széchényi Ferenc gróf, (1754-1820) Széchenyi István apja, 1798-tól Somogy vármegye főispánja....
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...erre Szabó Mihály,* Sárközy István,* Székely Péter leveleit,* valószínűleg ugyanezzel függ össze...
Csokonai Vitéz Mihály és Székely Péter kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Székely Péter Csokonai fiatalabb iskolatársa, 1792-ben subscribált,...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Nagy Gábor uramékat, Senior uramat, Székely, és Bajnóci, Bajnóci: három Bajnóczit...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...az utolsóra utal itt. és Szekér Joákim. Népszerű őstörténeti munkája a...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Urat, Nagy Ur: Puky nagyapjáról, Széky Zsigmondról lehet szó. boldog és idvességes...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...Szülei korai halála után nagyapja, Széky Zsigmond (vö. , 25. l.) nevelte...
 • ...kellett elhagyniuk a nagyapai házat, Széky Zsigmond otthonát.” (I. m. 48. l.)...
Csokonai Vitéz Mihály és Széky Zsigmond kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Széky Zsigmond – mint az 1802. július...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. szeptember 5.)
 • ...Levelembe; mellyet le küldöttem édes Nagy Uram Atyámhoz, azon rimánkodván, – nékem...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...és egészséges: hanem az Öreg Székÿ Sigmond Úr a’ múltt ősszel meg-hólt...
Csokonai Vitéz Mihály és Szeless József kapcsolattörténete
 • ...szeptember 14-i keltezéssel,* valamint nagybátyjának, Szeles Sándornak Csokonaihoz írott 1805. január eleji...
Csokonai Vitéz Mihály és Schedius Lajos kapcsolattörténete
 • ...azonban tévedés, az a levél Szeless Józsefhez szól. Csokonainak voltak ismeretei Schedius...
Csokonai Vitéz Mihály és Szeless József kapcsolattörténete
 • ...1805. január eleji levele* és Szeless Józsefnek a költő anyjához áprilisban küldött...
 • ... Kapcsolattörténet: Szeless József, mint Csokonai jegyzéséből kiderül,...
Szeles Sándor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1805. január 2.)
 • ...Azon Tiz Exemplárok közzül, amellyeket Szeles Jósef Öcsém Uramnak, erga distractionem, erga...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...(nép., rég.) koraszülött. Szabad átvétel Szenczi Molnár Alberttől: „ Az Ur szava...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...Édes Barátom! Hajdani Levél hozonk Szentesi János Debretzenyi emberséges ember éngem itten...
Sas János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1803. március 2.)
 • ...a’ mint vetted, Az Öreg Szentesi eleget járt utánna, de mondhatom...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...esetre utal egy másik, szintén Szentgyörgyihez szóló levelében is: „Te még...
 • ...vigasztalást.” ( IV. 516. l.) Szentgyörgyi Józsefnek pedig, még 1806-ban így írt:...
Csokonai Vitéz Mihály és Sándorffi József kapcsolattörténete
 • ...Nagyváradon kezelte, állandó orvosa Debrecenben Szentgyörgyi József volt....
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...tréfálkozott (ld. 401., 408. l.). Szentgyörgyi József a költő halála után aktívan...
 • ...„Utolsó nyavalyájában a mi nemeslelkű Szentgyörgyink volt mind orvosa, mind vígasztaló...
 • ...Még két ajándék is érte Szentgyörgyit Csokonainé részéről. Egyik még abban...
 • ...kivonatból ismeretesek.) Csokonai említést tett Szentgyörgyi Józsefről Mátyási Józsefhez írott levelében (ld....
 • ...6-án Fazekas Mihály adta oda Szentgyörgyinek Csokonai verseit (vö. erre nézve...
 • ...Benedek ref. püspök, Csokonai és Szentgyörgyi. Lehet, hogy már előbb...
 • ...érintkezéseik nemcsak alkalomszerűek lehettek. A Szentgyörgyi József naplójából készült kivonat alapján Halmy...
 • ... Kapcsolattörténet: Szentgyörgyi József (1765-1832) debreceni orvos (vö. ),...
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...volt gyakori érintkezésben Spáhékkal, később Szentgyörgyi Józseffel való levelezésében kerültek inkább szóba....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...egészen meg nem felelhetnek. Nemesszívű Orvosomtól függ rám nézve az űlésnek,...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)
 • ...széléről, mellyből tudós és hív Orvosom szabadíta ki, és hogy belé...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)
 • ...fiút és öregasszonyt fogadván, a’ Doctor intézése szerént, fogyatkozás nélkűl vitethessem...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...harcosan képviselt nézeteivel (vö. pl. Szentgyörgyi Józsefhez írott 1804. február 5-i levelét...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...én tsak ohajtásommal segithetek. Doctor Szentgyőrgyi Josef Csokonai levelében nyilván mint kezelőorvosát...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott levelében a következőképpen vélekedett...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott levelében a következőképpen vélekedett...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott levelében a következőképpen vélekedett...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...láttára ellopnom. – A’ Könyvet Doctor Úr által tegnap előtt vettem. Mihelytt...
 • ...nyavalyájából, hív barátjának hív barátja: Szentgyörgyi József (ld. az 1803. november 30-i...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...másodikra azt jegyzem meg, hogy Szabó, Vrchowszky és Aszalay bizonnyal megholtak,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...elvégezte a fordítást fogsága után. SzentJóbi Szabó László 1791-ben adta ki verseit. SzentJóbi...
 • ...formájára.” (Orpheus I. 86–87. l.) Szentjóbi Szabó László Költeményes munkáinak kötete valóban 1791...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...élvonalából 1795-ben meghalt Kármán József, Szentjóbi Szabó László, 1796-ban Dayka Gábor, börtönbe...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)
 • ...Légy ollyan jó, hogy egy Szabó László Verseit kűldj ettől a’ kis...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...február-márciusi levél vonatkozó sorának* jegyzetét. Szabó Lászlónak Szentjóbi Szabó László a börtöniratok...
 • ...vonatkozó sorának* jegyzetét. Szabó Lászlónak Szentjóbi Szabó László a börtöniratok tanúsága szerint nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...S. Ispány Értelemszerűen em. Ispány Sz. Királyi úr, (Ld. Magyar Kurir 1804....
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...Mihallal hasonlóképen jártam. ha az Szegethÿ Mihály Úr Tipographus ezen pinzt le...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...ugyanis Szikszai György kisebb fia, Benjámin (1772–1828) ebben az időben volt...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...és T.T. Szikszai György Szikszai Szikszai GyörgyGyörgy (1738–1803) a debreceni egyházmegye...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...szénior, aki azonban nem azonos Szikszai György debreceni lelkész József nevű fiával,...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...bizonyosan ismerték egymást. Az ifjabb Szikszai Györgynek, aki 1778-ban született, különféle vétségek...
 • ...311., 402. l.). és T.T. Szikszai György Szikszai György (1738–1803) a debreceni...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Tudos Margitai István és T.T. Szikszai György Urak ugy gondolom hogy mostani...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...Uram, Szikszay Uram: Kardos Albert Szikszai Józseffel azonosítja, aki – mint mondja...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek
 • ...cédula lehetett a fogalmazványa, amelyet Szikszai József (megh. 1827) esküdt december 7-én,...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek (Debrecen, 1794. december 17–18.)
 • ...cédula lehetett a fogalmazványa, amelyet Szikszai József (megh. 1827) esküdt december 7-én,...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...lett lelkész, így említi testvére, Szikszai József is az apjuk halálára kiadott...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...azonos Szikszai György debreceni lelkész József nevű fiával, mert az már...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...tudta, és magamtól is kérdezte Szilágyi Gáborral esett dolgaimat; tudta a Nagy...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek
 • ...1827) esküdt december 7-én, a Szilágyi Gábornak szóló gúnyirat mellett látott az...
Csokonai Vitéz Mihály – az egyháztanácsi küldöttségnek (Debrecen, 1794. december 17–18.)
 • ...1827) esküdt december 7-én, a Szilágyi Gábornak szóló gúnyirat mellett látott az...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...hogy Kovátsiba 1793-ban itt élt Szilágyi Mihály, akihez szóló levele fennmaradt,...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...adata). és mikor Voltér és Szilágÿ ellen akar vagdalkozni, a’ levegő...
 • ...két forditója vólt Pétzeli és Szilágÿ, ’s óh fájdalom! mind...
 • ...Ez a’ Könyv most T. Szilágy Sámuel Úrnál van H. K. Pályiba....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...1770-ben Debrecenben járt, kihallgatáson fogadta Szilágyi Sámuelt. 3/ Sinai Miklós Maróthi...
 • ...Statora volt Ref. Collegiumunkban. 2/ Szilágyi Sámuel Ő adta ki 1774-ben az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...Szirmay Kisasszonynál Szirmay Kisasszony: a Szirmayakkal anyai nagyanyja révén rokoni kapcsolatban...
 • ...fontosságú volt. pedig, ha eggy Szirmay Kisasszonynál Szirmay Kisasszony: a Szirmayakkal...
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)
 • ...ebben az időben az a Szokolai Benjámin volt, aki a Kollégium növendékeinek...
Csokonai Vitéz Mihály és Erdődy Zsigmondné kapcsolattörténete
 • ...is kapott híreket a grófnőről, Szokolay Dániel azt írta neki 1802. március...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1799. július 23.)
 • ...jőtt Paqueteit az URnak kűldöm, Szokolaÿ adverzájával eggyűtt. Bárcsak az Ur...
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)
 • ...betsének éneklésére: sőt a’ legböltsebb Szókrates áldozatot tett a’ Grátziáknak. Grátziák:...
 • ...írja kéziratos jegyzeteiben, feltehetőleg a Szókratésznek (illetve mások által Platónnak) tulajdonított...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...érdemeinek adózni ’s a’ Grátziáknak Socratesként áldozni tartozom, ’s az a’...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)
 • ...ennekutánna is ki kérek: Fiscalis Szomor Máté Úr, és az én kedves...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...Úr; Édes Anyja Néh. Ns Szondi Mária Asszony.” A jelen levélből kiderül...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...mit tsinál Ha látod hogy Sofoklesnek olvasásához űle Vagy Lukretzius s...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...Bálintitt János fordítása 1784-ben Bécsben, Szrogh Sámuelé 1792-ben Pesten jelent meg; inkább...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...– Szűts Lajos Szűts LajosSzűts Lajos:: nem tudjuk, ki volt....
 • ...de te messze laksz. – Szűts Lajos Szűts Lajos: nem tudjuk, ki...
Csokonai Vitéz Mihály és Illei Takács Károly kapcsolattörténete
 • ...második felében (vö. 678. l.). Illei Takácsnak fennmaradt még egy levele, amelyet...
 • ... Kapcsolattörténet: Illei Takács Károly katolikus vallástanár volt Nagyváradon, barátságból...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)
 • ...szegeletén a’ Sándor házban, Exhortator Takáts Károly Úrnál, vagy pedig a’ Typo[gr]aphiában....
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...puszta Levél kűldetett hozzám Tiszt: Takáts Károly Urtól – esenkedem azért, ’s...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...gazdám pápista pap gazdám: feltehetően Illei Takács Károly. sem bírt bírt A...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...pedig onnan is kimarad, Tiszt. Takáts Károly Uram kezéhez veszi. – Van...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...megvisgálóinak a’ Minerva Költeménnyei megvisgálói: Péteri Takács József, literátor költő, Festetics fiának házitanítója,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...eposzok (Iliász, Odüsszeia ) és Tasso A megszabadított Jeruzsálem mintája nyomán...
 • ...a’ Maradék’ számára Homérus’ és Tasso’ nyomdokin készíteni. A homéroszi eposzok...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...olvasható. L’Aminta, Favola Boschereccia di Torq. Tasso: "Amintás, Torquato Tasso eredeti meséje."...
 • ...Boschereccia di Torq. Tasso: "Amintás, Torquato Tasso eredeti meséje." Der Frűhling, "A...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...L’ Aminta, Favola Pastorale, di Torqu. Tasso. „Amintás, Torquato Tasso pásztorjátéka” (ld....
 • ...Pastorale, di Torqu. Tasso. „Amintás, Torquato Tasso pásztorjátéka” (ld. 1. 195–236. l.)....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...fordításában jelent meg ( ). Tasso, Ld. bővebben az 1798....
Borbély József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaroff, 1800. december 27.)
 • ...találni. Tassónak Amintassát, Tassonak Amintassa: Torquato Tasso Aminta című pásztorjátékát már 1795...
 • ...ujjabb ujjabb gyönyőrűseget lehet találni. Tassónak Amintassát, Tassonak Amintassa: Torquato Tasso...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...L’ Aminta, Favola Boschereccia, di Torq. Tassó. L’ Aminta, Favola Boschereccia di...
 • ...Boschereccia di Torq. Tassó: „Amintás, Torquato Tasso erdei meséje”. 3) Cantate di...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...többet. Homérus és Tassó Tassó: Torquato Tasso A megszabadított Jeruzsálem című eposzára...
 • ...kebelében egynél többet. Homérus és Tassó Tassó: Torquato Tasso A megszabadított...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...1802. szeptember 16*) Homérosz és Tasso szerepelt mintaként, Johann Christian Engelnek...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...Secchia Rapita Poema Eroicomico di Ales. Tassoni: „Az el-ragadtatott Veder. Comica...
 • ...teljesen elkészült. A harmadik, mely Alessandro Tassoni La Secchia Rapita című vígeposzát,...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...Secchia Rapita Poema Eroicomico di Ales. Tassoni: „Az el-ragadtatott Veder. Comica...
 • ...Secchia Rapita Poema Eroicomico di Ales. Tassoni, La Secchia Rapita Poema...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...1797 és 1798 között gróf Teleki Imre fiát tanította, majd ezt követően...
Csokonai Vitéz Mihály és Mátyási József kapcsolattörténete
 • ...(1768-1849) ügyvéd, műkedvelő költő. Előbb Teleki József gróf, majd 1796-tól Fekete János...
Csokonai Vitéz Mihály – Mátyási Józsefnek (Pest, 1795. május 10.)
 • ...szívembe legelőször kezet. – Bőlts GRÓFod’ lábánál Múzsám addig jára,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...ki tudja, nem adta e Teleki Úr már a’ könyvet Spáh...
 • ...Ha az Úrnak módja lessz Teleki László Neve szerepel Csokonai 1800 decemberében...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...a költő saját kezűleg dedikált Teleki Sámuelnek, a társaság egyik fő...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Nagy Gábor, Nagy Sámuel és Teleki urakét, s ezt vetette befejezésül...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...az Urat, az otthonn maradott Teleky Sámuel és Nagy Gábor Uraimékkal eggyütt....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...ha élek tőbbet Albert Sÿntaxista, Terrentius Comoediajit A római komédiaíró művei...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...nálunk édáltatott Cicero de Oratore, Terentius, Oratore, ...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Újság járhatott: Ephemerides Budenses (1790–1793) Tertina Mihály latin nyelvű lapja ( ,...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...világon. Hol volt még akkor Thales, Plátó vagy Aristoteles, midőn...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...– Hol volt még akkor Tháles, Plátó vagy Arisztóteles, midőn...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...világon. Hol volt még akkor Tháles, Plátó vagy Arisztoteles, midőn...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (?, 1802)
 • ...világon. Hol volt még akkor Thales, Plátó vagy Aristoteles, midőn...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Hogy a’ Nicocles exhaeredalt fijában Themistocles A perzsák elleni győztes szalamiszi...
 • ...hazát ’s Tudományokat szolgálni kívánó Themistocles – van bébimbózva, és hogy...
 • ...ahol ő mint (Debrecenből) kitagadott-száműzött Themisztoklész és más városból származó Alkibiadész...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...egy rátz fattyú rátz fattyú: Theodorovits Arsza szerb festő (vö. 565. l.),...
 • ...óhajtottam. Budán van egy rátz fattyú rátz fattyú: Theodorovits Arsza szerb...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...1798. augusztus 4-i levél jegyzetét.* Thomson, Csokonai itt feltehetően The...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a’-ból javítva. ’s a’ Puritanus Thomsonra; hasonló szép szemekkel nézik...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...fenn, Catullusból (A’ Vatsora. Fabullhoz). Tibullusból Hogy Csokonai mit fordított tőle,...
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...eddig-való fogyatkozást; mert sem a’ Factor Úron, sem rajtam, sem a’...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...melancholia ellenn, mint Tísszot, Tísszot: Simon-André Tissot 1772-ben megjelent könyvének magyar fordítása...
 • ...lenni a melancholia ellenn, mint Tísszot, Tísszot: Simon-André Tissot 1772-ben...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...löknek. Ennek a vén bolond Toth Mihálynak a levelet elolvastam, még sem...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...nevezi, lugubris: gyászos, baljóslatú. Csokonai Robert Townson Magyarországon tett utazásáról szóló, Travels...
 • ...Tónusú Debretzen ugyan, a’ mint Townson nevezi, lugubris: gyászos, baljóslatú. Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...róla Townson írván hagyott, Csokonai Robert Townson útleírásának francia fordítására utal, amelyben...
 • ...kikűldeni Igarra, a’ mit róla Townson írván hagyott, Csokonai Robert Townson...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...– Ezt a’ barlangot béjárta Townson Anglus, kinek róla való Relátióját...
 • ...Asszúszőllő! Óh Tokaji Asszúszőllő!: Csokonai Townson útleírásából (II. 138-139. l.), melyet...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...tartottam: Hazámnak nagyobb részét, ha Townsoni szemekkel A kifejezés itt ’elfogulatlanul’...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...uram: Vargha Balázs egy bizonyos Töltési Ferencre utal, akit a kollégiumi jegyzőkönyv...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...A szövegösszefüggés alapján azonban inkább Töltésy István komáromi könyvkötőre kell gondolnunk. s...
Tréfás Magyar Dal
 • ...Mátyás: mátyásmadár, szajkó. Szilágyi Ferenc Trattner Mátyásra is vonatkoztatja ezt az utalást....
 • ...Magyar Dal. A’ mint beszéll Trattner, Patzkó, Patzkó Ferenc Ágoston...
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...béjárok: a’ Nyomtatásra magam inspiciálok Trattnernél, a’ kinek szép betűje ’s...
Csokonai Vitéz Mihály és Trattner Mátyás kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Trattner Mátyás (1745-1828) a pesti nyomdászcsalád tagja,...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...alkalmával elő is adtak. 3/ Trattner Mátyás. Őt már egy félévvel...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...sem tudom. Hihető, hogy Dayka Trattnerhez küldé, hogy tulajdon költségén nyomtassa,...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...két Tunyogi Szűcsre, Jánosra és Györgyre bukkantunk, a szabolcsi járási tisztviselők...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...Almanakjában további két Tunyogi Szűcsre, Jánosra és Györgyre bukkantunk, a szabolcsi...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ..., 247. l.). Ismerünk egy Lászlót is, aki 1790-ben subscribált a...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...királyi pálcát”. Ezt a mondást Anne-Robert-Jacques Turgot (1727–1781) alkalmazta Benjamin Franklinra, a...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Báthory Erzsébetről máig élő képet Túróczi László Ungaria suis cum regibus compendio...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a magyar humanista történetírás (pl.Túróczi) fontos forrása volt. Utalás...
 • ...Kurir (I. 523. l.). és Túróczi Chronica Hungarorum című munkája is...
Csokonai Vitéz Mihály és Új Péter kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Új Péter (1780 k.–1842 után) ügyvéd, 1825-ig...
Csokonai Vitéz Mihály és Kultsár István kapcsolattörténete
 • ...Mikes Kelemen leveleskönyve és 1818-ban Ungvárnémeti Tóth László görög–magyar versei, s támogatója volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Gondold el s bámúlj! – Űrményi galliciai Gubernator Ürményi József gróf...
 • ...bámúlj! – Űrményi galliciai Gubernator Ürményi József gróf szintén a reformok egyik...
Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...ház alatt Ürményi ház alatt: Ürményi József országbíró házáról van szó (ld....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...céloz, amelyet ekkoriban véglegesített, s Ürményi Józsefnek ajánlva akart kiadni (vö. III....
Csokonai Vitéz Mihály és Vad Tamás kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Vad Tamás Csokonai volt diáktársa, hajdúnánási birtokos,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. szeptember 5.)
 • ...– de nem találtam. Most Vad Tamás barátom magára válalta, hogy ezen...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...A költő 1797 táján leginkább Vajda Julianna közelében, Komáromban tartózkodott. Nyilván nem...
Csokonai Vitéz Mihály és Erdődy Zsigmondné kapcsolattörténete
 • ...tartózkodásának legelején került kapcsolatba, miután Vajda Julianna március 30-i házassága után odaérkezett:...
Csokonai Vitéz Mihály és Institoris Gábor kapcsolattörténete
 • ...közelebbi kapcsolatban volt vele, mert Vajda Juliannának azt írja 1797 őszén, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály és Kováts Sámuel kapcsolattörténete
 • ...(talán többször is), ott írja Lillához szóló október 21-i levelét.* Későbbi...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...hív barátom! És te óhajtott LILI, életemnek Édes arányja! (MTAK....
Csokonai Vitéz Mihály és Széchényi Ferenc kapcsolattörténete
 • ...a segítséggel. A költő a Lillától való elválás után Somogyba utazott,...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...szerelmesek elszakításának részletei és a Lilla férjhez adásáról Gál László leírásából...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...Tivadar vélekedése szerint a jezsuita Vajkovics Imre műve (Observationes criticae super Henriade...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)
 • ...előbb tudtodra adni, hogy a’ Vályi Lexiconát el akarom adni; hanem,...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...elment hírem nélkűl: Prókátor! – Vályi Lexikonjáért adj a mit akarsz,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...belőle részletet (II. 70–73. l.). Vályi pápistává lévén ’s Professorságot kapván...
 • ...Megyebeli Nationalis Oskolai Királyi Visitator Wályi András Úr Korabinszkinak Magyar Országot, Erdélyt...
Csokonai Vitéz Mihály és Aranka György kapcsolattörténete
 • ...az ott és akkoriban íródott, Vályi Klárához szóló verses levél* jutott el...
 • ...kíséretében megküldi a költő [Vályi Klárához] szóló egyik verses levelét...
Csokonai Vitéz Mihály és Sándorffi József kapcsolattörténete
 • ...az első orvosi folyóirat szerkesztője. Vályi Klára is említi Csokonaihoz szóló levelében.*...
Csokonai Vitéz Mihály és Vályi Klára kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Kovács Gáborné Vályi Klára életéről nem sokat tudunk. Hont...
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...a lap szélén, haránt irányban. Kláráról Ld. fennmaradt levélváltásuk történetét valamint...
 • ...az 53. számban. és ítélj!! Vályi Klára „Jelentés”-e megjelentetendő verses munkájáról, ami...
 • ...lessz. Vályi * Más képpen Vájdki Klára A lábjegyzet helyét a levél...
 • ...Blumauer fordításának is jó lessz. Vályi * Más képpen Vájdki Klára...
Vályi Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1797. szeptember 29. előtt)
 • ...példájára, Ezt kívánja Barátjának Barátod Vályi Klára....
 • ...mely szerint Földiné féltékeny lehetett Vályi Klárára. Véleményünk szerint e sornak...
Csokonai Vitéz Mihály és Széky Zsigmond kapcsolattörténete
 • ...1803 őszén halt meg, erről Vályi Nagy Ferenc számol be Csokonaihoz írott 1804-es...
Csokonai Vitéz Mihály és Vályi Nagy Ferenc kapcsolattörténete
 • ... Kapcsolattörténet: Vályi Nagy Ferenc (1765-1820) sárospataki professzor. Kazinczy némileg...
 • ...a Pályám emlékezetében: „Aki megpillantá Vályi-Nagyot, vonszódott felé; aki egészen...
 • ...csak 1804-ből vannak biztos adataink: Vályi Nagy két levele, valamint – rá...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. június 16.)
 • ...Vámos: Vargha Balázs kéziratos jegyzeteiben Vámoss Gáborral, a debreceni kerületi tábla...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...alá. (Orpheus I. 85. l.) Jacques Vanière latin nyelvű mezőgazdasági tankölteményének (Praedium...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...küldöm Goráni Levelével és a’ Varjas Énekével és eggynéhány magam tsinálta...
Trocheus lábakon
 • ...az É-s vers: É-s vers: Varjas János (1721–1786) debreceni professzor csupa e...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...volt egy István és egy György nevű testvére, akikről azonban nem...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...194. l.;). Neki volt egy István és egy György nevű testvére,...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...egy Varró, nevezetesen egy másik Varró István, akinek a neve előfordul...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...Visszajövetel az Alföldről című versében) Varró János volt, akire azonban itt nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)
 • ...lehet szó, akiket többször meglátogatott, Jánosnak alkalmi verset is írt 1794...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...kérdéses időben. Ismerünk továbbá egy Varró Jánost, aki 1805-ben cancellista Karcagon...
Csokonai Vitéz Mihály és Puky István kapcsolattörténete
 • ...25-én a Borbély Gábor és Vay Janette házasságára írott költeménye, A’ Szépség’...
 • ...„lenge enyelgések” kapcsán, valamint a Borbély Gábornénak írott 1800. szeptember 18-i levél...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...való, amelyet Borbély Gábor és Vay Janette házasságkötése alkalmából írt Csokonai (ld....
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...ennek jegyzetében olvashatjuk: „Méltóságos vajai Vay József úr, császári és királyi tanácsos,...
 • ...bajnoki szívenn című köszöntő versét Vay tanácsos lányának házasságára, ennek jegyzetében...
 • ...nap Patakra bejővén (hol elsőben Vay consiliáriusnak, Egy évvel korábban írta...
Csokonai Vitéz Mihály és Kiss Imre kapcsolattörténete
 • ...hazatért, s ezután haláláig a Vay Miklós báró által vezetett debreceni salétromgyár...
 • ...foglalja el a debreceni salétrominspektorságot. Vay 1803. március 4-én értesítette („Édes...
 • ...Kis Imre úr, a báró Vay Miklós kémikusának atyja; egy szeretetre méltó...
 • ...(vö. ). Bécsi tanulmányait báró Vay Miklós egyre erősbödő sürgetésére hagyta abba,...
Csokonai Vitéz Mihály és Vay Miklós kapcsolattörténete
 • ...és Kamerárius Mélt. Vajai Báró Vay Miklós Ő Nagyságához, midőn Neve napján...
 • ...I. 403–407. l.) Csokonainak báró Vay Miklóshoz fűződő kapcsolatáról az 1803. május...
 • ...vele, egyik lányának keresztapjául kéri Vayt, s mindig nagy tisztelettel...
 • ... Kapcsolattörténet: Báró Vay Miklós (1756-1824) tábornok messzeföldön híres műszaki...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...Vay Miklos: arra nézve, hogy Vay Miklós milyen segítséget ígért vagy szándékozott...
 • ...is jussomat tarthatom ahoz Báró Vay Miklos Vay Miklos: arra nézve, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...– Ezen levelemet megadó Nemes Veres András, hajdani Tanítványomat Tanítványo<...>mat pedig...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...tapasztalom. Megszóllamlatta az Úr deák Virgiliust hazai nyelven? és Magyar köntösbe...
 • ...az Aeneist már kiadta, A Vergilius-fordításokról Csokonai is megemlékezett levelében.*...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...honfoglalási eposzát, később* már inkább Vergiliust emlegette (vö. , 659. l.)....
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...alkalmatosságok által, elküldhetné az Úr Virgiliusnak az Úr által Magyarra fordított,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Erdélyit: Rájnis és Kovács József Vergilius-fordításaira utal (ezekre és az...
 • ...az enyím vagy nem? azt, instálom alázatosan Nagyságodat, szabad légyen feleletlen...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...felvétettetni, nem külömben az Magyar Virgiliust, kinek nékem leendő ajánlását elfogadom,...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...olvasni méltóztasson. 3. Jelenti, hogy Virgilius Georgikájának magyarra lett fordítását ő...
 • ...felvetetni. Nem különben a’ Magyar Virgiliust, kinek Ő Nagyságának leendő...
 • ...állnak: „Csokonay Vitéz Mihály Ur Virgilius Magyar Georgikájának Pestre köldése, ’s...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Erdélyit: Rájnis és Kovács József Vergilius-fordításaira utal (ezekre és az...
 • ...az enyím vagy nem? azt, instálom alázatossan Nagyságodat, szabad légyen feleletlen...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...Codrus: Kiadásunk verseskötetében ’rossz költő, Vergilius irígye’ meghatározás olvasható (vö. II....
 • ...Priamus hogy könyörög Vagy Márónál Vergilius Aeneisére történik utalás ebben a...
 • ...Fíáért Priamus hogy könyörög Vagy Márónál Vergilius Aeneisére történik utalás ebben...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...jár a’ Poëta pennája, mint Virg. Eneissének elejen mindjárt, Arma virumque...
 • ...benne, hogy tsupa tsömör és Virgiliusnak minden verssei közt alig lehet...
 • ...ész, és a’ tüz hibázik) Virgiliusnál is sokkal szebb faragasú vers...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...Grátziája, mellyet most már a’ Virgilius’ Szent Neve is forróbbíthat,...
 • ...a’ Magyar Nép az egész Virgiliust a’ maga’ nyelvén; mind pedig...
 • ...volt praeceptora 1799-ban adta ki Vergilius-fordítása első kötetét, Magyar Eneis...
 • ...Illy szándékból fordítottam tehát a’ Virgilius’ Georgiconját, hogy mivel már...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...szerentsésnek vallom magamat, hogy a’ VIRGIL’ remekjét pannoni polgárrá tehettem;...
 • ...Dalok jegyzetében. mellynél jobbat sem Virgiliusra, sem más Classicus Auctorra...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...lehetne benne gúnyolni; Homérus és Virgilius szerint jatékokat kellene tiszteletére tartatni,...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)
 • ...Úrnak levelét és ahoz rekesztett Virgilius Georgiconnak magyar forditását, igen tsudálkozhatom...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...Ugyan azon levélbűl értettem, hogy Virgilius Georgiconi Könyveit a’ mi Grófunknak...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...(vö. , 130–145. l.). a’ Virgil mustrája szerént. Ld. az 1801....
 • ...is jobban igyekszem Horátz vagy Virgil nyomába sietni, hogy az én...
 • ...egész életekben dolgozták a’ magokét, Virgil 12 esztendeig fáradozott rajta, Milton...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...„Ne engedj a bajoknak” (Vergilius: Aeneis, VI. 95.). –...
 • ...írott augusztus 4-i válaszlevelére.* egyszersmind Virgiliussal buzdítám: Tu ne cede malis....
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...Homerus Genieje pedig és a’ Virgilius követhetetlen hármóniája segítni fognak talentomom’...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)
 • ...vizébe merít. Tégy így! ’s Virgil’ Ovid’ Flakkus’ ’s több...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...január 9-i levelet*). a Georgiconait Virgilnek már forditotta. Magyar Parnaszszusa Magyar...
Ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, ?1800-1803.)
 • ...többit, nem találom. – A’ Virgilius etc. travestálásának travestálás: komoly tárgyú...
Csokonai Vitéz Mihály – Károlyi Józsefnek (Debrecen, 1795. július 26.)
 • ...nevet: »Várus« választja viselni” (Vergilius: VI. Ecloga, 10–12. sor.)...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...IV. Ex Virgilii Operibus.: „Vergilius Georgiconja négy könyvben” (ld. erről...
 • ...A’ Georgicorum Libri IV. Ex Virgilii Operibus. Georgicorum. Libri IV. Ex...
Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)
 • ...et quorum pars magna fui, Vergilius, Maro Publius: Aeneis. (II. 5.) „Én...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)
 • ...viseli megmásolhatatlan történeteit. E rész Vergilius-parafrázis, Kultsár máshol is utal...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Magyarok’ kijövetele, mellyet Homér és Virgil mustrájok szerént kidolgozni szándékozom, Eddigi...
 • ...és egésségemet helyre állítja, rajta Virgilként holtom’ napjáig munkálkodom. Azért sietnék...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ... Virgilii Georgiconomat Virgilii Georgicon: Vergilius Georgiconjának fordítása csak részben készült...
 • ...hiányzó részt értelemszerűen em. kijövendő Virgilii kijövendő Virgilii Georgiconomat Virgilii...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...iuvat. "Bátraké a szerencse." (Vergilius: Aeneis, X. 284.) 4./...
Győri József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, ?1800-1803.)
 • ...Falataimat elegyes borhajtással etc. 9. Virgilius 1ő Eclogájának Deák trávestálása etc....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Brűnnben él. Az információ téves, Verseghy Ferenc csak 1803-ban, az elítéltek közül...
 • ...és jobbára az Amérikai himlőbe, Versegi pedig Brűnnben él. Az információ...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...és Batsányi János, majd később Verseghy Ferenc képviselte, míg a Barótival és...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...is.” (Orpheus I. 441–442. l.) Verseghy Ferenc hozzáfogott Millot világtörténetének lefordításához, az...
 • ...kiadást megért munkájáról van szó. Verseghi a’ Millot fordításától ezen papi...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...En Versegit nevethetem; Versegit nevethetem: Verseghy Ferenc az 1790-es évek elejére az...
 • ...pl. Révai Miklósnál, Földi Jánosnál, Verseghy Ferencnél és Csokonainál is. ’s mivel...
 • ...már a’ Magyar Poësisrúl. En Versegit nevethetem; Versegit nevethetem: Verseghy Ferenc...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...került Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Verseghy Ferenc, hogy csak a legfőbbeket...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...Aglájával, Versegi kész már Aglájával: Verseghy Ferenc versgyűjteménye, amely többnyire énekszövegeket tartalmaz,...
 • ...nem láthattam mái napiglan. Budán Versegi kész már Aglájával, Versegi kész...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...gyanítom. Kedves könyve volt Verseginek; Verseghy Ferenc 1795 előtt fordításrészleteket is közölt...
 • ...szükségét gyanítom. Kedves könyve volt Verseginek; Verseghy Ferenc 1795 előtt...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...A rövidítés föloldva: Constantinus Porphyrogenitusnál. Leonál, A magyarokkal együtt harcolva,...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...a’ Leg nehezebb Algebrának betűivel Viéta. Vagy ha most nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...következők olvashatók erre nézve: „Const.: A Patzinaditák laknak az...
 • ...az áthúzott rag fölé írva. Const. Porphyrog., Munkája, a De administrando...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...írottakat.* Villaume nem kész. Villaume: Peter Villaume több kiadást megért munkájáról van...
 • ...Tanítója, fordítja Lessingnek Meséit, és Villaume Úrnak Logicáját. A’ Lessing Meséi...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...(Ányos Pál, Péteri Takács és Virág Benedek kötete). E szerzők, valamint még...
Csokonai Vitéz Mihály és Kazinczy Ferenc kapcsolattörténete
 • ...borostyán áll, az utána következő, Virág Benedekhez írott ódában viszont kétszer is...
 • ...verseket (Dr. Főldi sírhalma felett, Virág Benedek Úrhoz) közöl a Magyar Hírmondóban...
Csokonai Vitéz Mihály és Szentgyörgyi József kapcsolattörténete
 • ...ez év májusában megajándékozta Csokonai Virág Benedek Léliusával. A következő bejegyzés 1805....
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...munka különös szépségekkel bővelkedik. Helybenhagyta Virág és Schedius. Tehát a nyomtatásra...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. június 9.)
 • ...feltevése, amely szerint a bírálók Virág Benedek és Schedius Lajos voltak, azon...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. május-június eleje)
 • ...Két esztendeje hogy kezdtem levelezni Virággal, ’S hogy kezdett azután...
 • ...írni Szabó: Virág és Szabó: Virág Benedek és Baróti Szabó Dávid. Az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...legújabb Dayka-kötet: .). A kéziratot Virág Benedek már 1802. március 2-i levelében...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...(vö. III. 526–527. l.). a’ Virág’ Csehihez való Ódájára Virág’...
 • ...Ódájára Virág’ Csehihez való Ódája: Virág Benedeknek verselgető katonabarátjához, Csehy Józsefhez írott...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...emberke. Charactere igen nemes. A’ Virág: Tőlem, barátom, messze vagyja...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Ld. még a Kapcsolattörténetnél.* és Vitkovits Mihály Kazinczy „pesti triászának” tagja, 1802...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...és Csurgot itt lakik. – Vizi Istv. után jőtt ide valamely Soós...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t is vendégül látta (képét ld....
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...hogy bár minden Protestans a’ Voltér Henrikjének utobbi tselekedetét (érti annak...
 • ...– Dissertatio Critica de Henriade Volteri, eiusdemq. A rövidítést feloldva:...
 • ...(Mezei Márta adata). és mikor Voltér és Szilágÿ ellen akar vagdalkozni,...
 • ...mellyet a’ Nagy Fridrikkel Itt Voltaire-rel való kapcsolatára (három évig...
 • ...munkának forditásában fáradozott. Ha amazt Voltér ki adásakor meg vágták vólna...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...Minós, Menippus, Mátyás Király, Erasmus, Voltaire. Vádolók: Domine Spectabilis, Domine...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...költő. holnap után felkűldöm. A’ Voltér 12, és 39d. Tómusát Voltér...
 • ...Voltér 12, és 39d. Tómusát Voltér 12, és 39d. Tómusát: Szauder...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)
 • ...alapjául szolgáló (általában bibliai) szövegrész. Voltaire a versek alatt közölte a...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t is vendégül látta (képét ld....
 • ...utal itt a költő, hanem Voltaire ajánlóleveleire általában. Annyit biztosan mondhatunk,...
 • ...mert ki ne kedvelné a’ Voltér ajánló leveleit? Voltér ajánló levelei:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t is vendégül látta (képét...
 • ...Visszanyert Paradicsom című eposzokra utal. Voltér Voltér: Voltaire Henriade című eposzáról...
 • ...című eposzokra utal. Voltér Voltér: Voltaire Henriade című eposzáról van szó....
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)
 • ...Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t is vendégül látta (képét ld....
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t is vendégül látta (képét...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...teve? … Voltér azzal ditsekszik Voltér azzal ditsekszik: „a’ heroicus Voltaire,...
 • ...olly nagy áldozatot teve? … Voltér azzal ditsekszik Voltér azzal ditsekszik:...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)
 • ...Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t is vendégül látta (képét...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...levélben olvashatjuk, a postamester (nevezetesen Vositz Ferenc, ld. , 97. l.)...
 • ...maga Csokonai rögzíti: „éppen Dr. Földinek a’ temetésén valék, midőn a’...
 • ...Levelét a’ Postalegény házamhoz hozta.” Földi János április 6-án halt meg, temetése...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...azt jegyzem meg, hogy Szabó, Vrchowszky és Aszalay bizonnyal megholtak, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...1/ Marmarossi Gottlieb Antal. 2/ Weber Simon Péter. 1796-ban ő adta ki...
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)
 • ...URAKAT. Eggyik levelem van a’ Weingand Úr Johann Michael Weingand, pesti...
 • ...levelem van a’ Weingand Úr Johann Michael Weingand, pesti könyvárus (vö. ,...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...mindgyárt leteszem, amikor ide érkeznek. Weigandot, (Vö. az 1793. május...
Csokonai Vitéz Mihály és Éles István kapcsolattörténete
 • ...a levél megírásának idején nyomtatott Weinmüllerné Komáromban, akivel Éles a kész...
 • ...ismerjük, és egy rövid üzenetét Weinmüller Klára egyik levelének a végén (a...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...alatt; meg is alkudtam már Weinmüllernével, és árkusát szép betűkkel...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Komárom, 1802. március 10. körül)
 • ...dologban el jártam; ti a Typografusnéval beszéltem; de az magát, nem...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)
 • ...A pénzt betsüllettel vette az Ifju Aszszony a mint azt a’ többi...
 • ...küldőtte Uram Bátyám. A Typografusné Ifju Aszszony pedig a Levelét nem kaphatta...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...ilyen nevű nyomdász nyomára. 5/ Weinmüllerné....
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)
 • ...méltóztassék az Úr Komáromi Typographusné Weinmüllerné Asszonyom’ kezébe adni, 17 Rf....
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 9.)
 • ...17. Rft. 30 X. az Waeinmulerni Asszonyak, de mind hogy Levil...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...én nyájas Múzsátskáim irtóznak a’ Verbőtzy’ Táborának zajgó lármáitól. Verbőtzy:...
 • ...Verbőtzy’ Táborának zajgó lármáitól. Verbőtzy: Verbőczy István (1458–1541), Hármaskönyve a feudális jogrendszer...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...a’ Vén Annya, férjének Dr. Veszpréminek Weszprémi István lánya, Weszprémi Julianna...
 • ...Vén Annya, férjének Dr. Veszpréminek Weszprémi István lánya, Weszprémi Julianna volt Földi...
Vályi Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1797. szeptember 29. előtt)
 • ...Juhász Géza vélekedésére, mely szerint Földiné féltékeny lehetett Vályi Klárára. Véleményünk...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Ha méltóztatik Excád parantsolni: az Özvegytől megalkuszom azokat. – Hasonlóképpen nevezetes...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...Hírmondó, ’s izenje meg az Özvegy, hogy mit kér érte,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...február-márciusi levél vonatkozó sorának* jegyzetét. Főldinétől kérje az Ur, Eschenburgom Eschenburg...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...még tavaly tavasszal megkértem az Özvegyétől Gróf Szécsényi Ő Excja számára...
 • ...Dr. Veszpréminek Weszprémi István lánya, Weszprémi Julianna volt Földi János özvegye. Weszprémi...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...belőle egy kisebb részletet. von Wieland: Le Temple de Gnide, „Montesquieu:...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...1798. augusztus 4-i levél jegyzetében.* Wieland, Jelentős hatást gyakorolt a...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...legátus. bizni az Abderitákat Abderiták: Christoph Martin Wieland Geschichte der Abderiten című szatírikus...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...szó fölé írva. az Evangelicus Wielandra, az Episcopalis Drydenre, Drydenre...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Messziássának tíz első énekeit, Hamletet, Wielandnak Diógeneset és a’ Rousseau Contrat...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 9.)
 • ...Institoris Károly 1802-től tanult Lipcsében, Wolf Fülöp könyvkereskedésében. Az Számadás szerint meg...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...egész dolog summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk egy esztendőben be...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...egész dolog summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk egy esztendőben be...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...sem X: Leo Pápánk, sem XIV Lajos Királyunk vagy Richelieu Cardinalisunk nintsen: Excád...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...egész dolog summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk egy esztendőben be...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...des Hn Zachariae. „A keszkenő. Zacharia úr vígeposza” (máshol nem szerepel,...
 • ...Ein Comisch. Heldengedicht, des Hn Zachariae. „A keszkenő. Zacharia úr...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...szó, amelyet Schraud Ferenc feleségének, Zeininger Annának a halálára írt 1803 első...
 • ...Úr által kikűldöttem. Kérem a’ Schraudnéra írott munkátskámat Schraudnéra írott munkátskám:...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...a ténynek szól. Magyar – Zichy: – – Gondold el s...
 • ...6-án nyílt meg. Zichy Staatsminister: Zichy Károly gróf az 1780–90-es reformmozgalom egyik...
 • ...1802. május 6-án nyílt meg. Zichy Staatsminister: Zichy Károly gróf az...
Tréfás Magyar Dal
 • ...Ne hazudna. Így gúnyolák sok Zoilok Érdemidet a’ porba, Fel vólt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...1ő Kötet elött a’ hérós Zrínyi Képe, a’ Szigetvári Templombéli Historiás...
 • ...Ő Nga, a’ ki a’ Hérós Zrininek, ’s a’ Poéta Zrininek...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...visszakívánhatnám. A’ Zrinyit Csokonai tervezte Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzának a...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Széchényi Ferencnek elküldött 1802-es változatban* Zrínyi Miklóst említi a költő. Ez a...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...Széchényi Ferencnek elküldött 1802-es változatban* Zrínyi Miklóst említi a költő. Ez a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...is, – ki ne tisztelné Zrinyit? ki ne tisztelné az...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Ilonai erdőben Sz: Ilonai erdő: Zrínyi Miklóst a Szent Ilona pálos kápolnában...
 • ...Kötet előtt pedig a’ poéta-hérós Zrinyié, a’ Sz: Ilonai erdőben...
 • ...a’ Hérós Zrininek, ’s a’ Poéta Zrininek valoságos képeket, mellyek a’ Csáktornyai...
 • ...keríthessem kezemhez keríthessem. ZrinyiZrinyineknek nyomtatott Ex[em]plumát A mű...