HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak
Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.

Igen sietve. 21 febr.

A’ tegnapi újság hirdeti az Ur Anacreonját.*
A Magyar Hírmondó 1803. február 11-i, 12. számában a következő hirdetés olvasható: „Csokonay Vitéz Mihály Hazánk’ derék Poétájának két kis munkája nyomtattatik most itt. Az első ezen tzím alatt: Anakreoni Dallok; a’ második két szép Magyar Áriából áll; az első a’ Pillangóhoz, mellyet a mult esztendőben a M. Hírmondóban kiadtunk, a’ másik a’ Reményhez. A’ nótáját Klavírra alkalmaztatva már kimettzettük. Mi légyen az árok nem tudjúk, de hogy gyönyörködve fogják Hazánkfiai akármelly árért is olvasni, a’ Munkából láthatjuk.” (177-178. l., vö. KazLev. III. 505. l.)
Gratulálok szívesen nevekedő az az újabb dicsőségének. Bár igen csínosan nyomtattatnék: Nincs időm hogy a’ Lakos Menyegzői dalát*
Itt feltehetőleg „egy Jones nyomán fordított költeményről van szó” – vélekedik Staud Géza (Staud, 1931, 58. l.), nem tudván pontosan azonosítani Lakos művét. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez írott levelében a következőképpen vélekedett a versről és annak – egy-két barátját kivéve – debreceni fogadtatásáról: „Debrecenben azt nevetni fogják, mert nem éppen tiszta minden selypítéstől. ’S ezek a’ fertelmes hentesek’, szappanosok’ ’s sulyomkofák’ nyelvén beszéllő puritanusok nem is gyanítják, hogy nekik minden selypítéstől ment verseik ’s prózájok nem ér-fel ezzel a’ selypítéssel.” (KazLev. III. 28. l.)
megkűldjem mert siet az ember: de meg fogom első postával. –
Kónyinak az Ábelét véghetetlenül óhajtanám megkapni, ’s kérem az Urat, hogy ejtse módját hogy vehessem – Dömét*
Metastasio-fordításáról van szó.
már megígérte az Ur is, Nagy Gábor Úr is. Talán megkapom a’ Dayka verseire tett jegyzéseket is.*
a Dayka verseire tett jegyzések: a Dayka-recenzióról van szó (ld. az 1803. február 5-i* és 20-i* leveleket).
– Ajánlom magamat nagy becsü barátságába.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur de Csokonay*
A címzés magyarul: „Az úrnak, Csokonai úrnak.”


Dömét kűldje hozzám; mert viszsza kell kűldenem.
Debr. Feb. 22kén 803
NG. mk.