MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Autográf fogalmazvány

[A’ Babérvessző]

[A’ Békesség és a’ Hadi érdem]

[A’ Békesség és a’ Hadi érdem]

[A’ Békesség és a’ Hadi érdem]

[A’ Békétlenkedő]

[A’ Dorottya’ Kínjai]

[A’ Dugonits’ Oszlopa]

[A’ Duna’ Nimfája]

[A’ fekete Pecsét]

[A’ Füredi parton]

[A’ Hafíz’ sírhalma]

[A’ hajókázó Ámor]

[A Hízelkedő]

[A’ Jázminok]

[A Lilla első dala prózában]

[A magyar nyelv feléledése]

[A’ Méh és Ámor]

[A’ Méz’ méze]

[A’ Palatinusné halálára]

[A’ Palatinusné halálára]

[A’ Palatinusné halálára]

[A’ Palatinusné halálára]

[A’ Pillangóhoz]

[A’ Poétákban lakó Istenség]

[A’ Poétákban lakó Istenség]

[A’ Reménység]

[A’ Szabadságfához]

[A’ Szabadságfához]

[A’ Szamócza]

[A’ szépség]

[A tanúnak hívott liget]

[A’ Tavasz]

[A’ Távollétel]

[A’ távolról kínzó]

[A’ Versszépítő]

[A’ Viola]

[Alku]

[Angélika]

[Aranka Györgyhöz]

[Az arany idő]

[Az Aranysujtásos nadrág]

[Az ártatlan is ládd hogy elnyomattatik…]

[Az eleven Rózsához]

[Az elragadt Szív]

[Az elválás reggelén]

[Az Emberiség ’s a’ szeretet]

[Az én Poézisom’ természete]

[Az Estvéhez]

[Az estvéhez]

[Aʼ méla Tempefői, az az, az is bolond, aʼ ki Poétává lessz Magyar Országban]

[Bácsmegyey’ Leveleire]

[Bakkhushoz. Inscriptio.]

[Bartachomyomachia]

[Búcsúbeszéde a debreceni kollégiumi ifjúsághoz]

[Búcsúbeszéde a debreceni kollégiumi ifjúsághoz]

[Bútsúzás egy Lyánkától]

[Camillo Molza grófnak]

[Csendesítsed szíved háborúját…]

[Dalok az Endímionból]

[Doctorandus]

[Dorottya, vagyis a’ dámák’ diadalma a’ Fársángon]

[Dr. Főldiről egy Töredék]

[Egy eltörött vasmatskára]

[Előbeszéd a Dorottyához]

[Emlékezetnek okáért]

[Értekezés az Epopeáról]

[Éva napra]

[Főldi Rózsa]

[Francia versek prózafordításai]

[Generál Hoche halálára]

[Gr. Szétsényi Ferencz Ő Excellentiájához]

[Gróf Erdődyné Ő Nagyságához]

[Gróf Fekete Jánoshoz]

[Ha életem gond bú borítja…]

[Hímenhez]

[Horváth Ádámhoz]

[Horváth János költeményének prózai átirata]

[Hunyadi Ferentzhez]

[Ifjúság s Szerelem]

[Impromtu egy cseresznyefa levelet rágó hernyóra]

[Izenget már valahára]

[Jaj hogy szenvedek…]

[Kifakadás]

[Kollégiumi beszédtöredék]

[Krisztina napra]

[Már se hintó már se szánka]

[Marosvásárhelyi gondolatok]

[Második emberkort…]

[Melitesz Rozáliához]

[Melly emberre születtekor…]

[Minden szerelmes katona]

[Mint a’ Szöllő kebeléhez…]

[Nemes bátorítás]

[Nints elefánttsont, ’s arany…]

[Önvallomás-töredék]

[Paraszt Dal]

[Pásztor szeretők]

[Probatio Calami]

[Prózafordítás töredéke Berquin VIII. idilljéből]

[Purgomák I–V.]

[Ropog a’ bús Ég!...]

[Rózsim’ Sírja felett]

[Rózsim’ Sírja felett]

[Sárközy Kisasszon’ halálára]

[Serkentés a’ Nemes Magyarokhoz]

[Somogyi kázus]

[Szerelmes Panaszok]

[Szerettem! Szerettem!]

[Szivem titkon]

[T. Budai Ferentz úr’ Sírhalminál]

[T. Budai Ferentz úr’ Sírhalminál]

[Utolsó Panasz]

[Vázlatfüzet A’ Tsókokhoz]

[Visszajövetel az Alföldről]

[Vive precor…]

A’ Bagoly, és a’ Kótsag

A’ bátortalan Szerelmes

A’ bátortalan Szerelmes

A’ Búkergető

A’ Ditsőség’ Triumfja

A’ Ditsőség’ Triumfja

A’ félénk Szerelem.

A’ Füredi parton

A’ Halászat

A’ Hazug Epitaphiuma

A’ Heszperi Méhes’ története

A’ Kellemek

A’ Mentség

A’ muzsikáló Szépség

A’ N. Mélt. Gróf SZÉCSÉNYI FERENTZ Ő Exc. ja’ Nemzeti Könyvtárjára

A’ Nap’ Innepe

A’ Nap’ Innepe

A’ Név

A’ Nyár

A’ Pillangó és a’ Méh

A’ Pillangó és a’ Méh

A’ rózsa

A’ Rózsabimbóhoz

A’ Szabadság. Nitzéhez eggy Kántzonetta

A’ szép szemek

A’ Szeplő

A’ Szerelemféltőség

A’ Szerelem’ tilalma

A’ Szerelmek’ Fészke

A’ szerelmesnek gyötrelmeiről

A’ Tanáts

A’ Tántz

A’ Tavasz

A’ Tavasz

A’ Tavasz

A’ Tsókok

A’ Tziklops

A’ vers-szépítő

A’ Visszatérés

A’ Zivatar

Ad Serenissimvm Archidvcem

Ákhilles Stzírusbann

Amaryllis

Ánglus andalgás

Asztali dal

Az 1741-diki Diéta

Az Akadály

Az Álom

Az Éj és a’ Tsillagok

Az éj és Tsillagok

Az elhagyatott Dídó

Az elmátrónásodott Dóris

Az első Szerelem

Az Ember; a’ Poézis’ első Tárgya

Az én tzímerem

Az én tzímerem

Az esztendő IV szakasza

Az Otahajta

Az útolsó szerentsétlenség

Bagoly és Kótsag

Barátomnak

Barátomnak

Bolond a’ ki nem szeret

Czindery’ sírja felett

Csokonai Vitéz Mihály – [?A kollégium tanáraihoz] (Debrecen, 1803. ?április)

Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak] (Debrecen, 1803 január közepe-február közepe)

Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (?Debrecen környéke, 1802. augusztus körül)

Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)

Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)

Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)

Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, 1793.)

Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, 1802. szeptember 18.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)

Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)

Csokonai Vitéz Mihály – Kollégiumi professzoroknak és a sedesnek (Debrecen, ?1795 június első fele)

Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)

Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)

Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)

Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (?Komárom, 1802. január 9. körül)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)

Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. január 19.)

Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Komárom, 1797. október 21. előtt)

Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Komárom, 1798. március 12.)

Dal Olaszból

Dr. Főldi’ Sírhalma felett

Egy Angyalhoz

Egy Angyalhoz

Egy háládatlanhoz

Egy Tulipánthoz

Epigramma Leonorához

Eurydicéhez

Fillis Monumentuma

Fillishez

Galatéa

Gr. Szétsényi Ferencz Ő Excellentiájához

Himfyhez

Igyunk

II. Kántáta

III. Kántáta

In Com[item] Pálffy

IV. Kántáta

Ízis és Oziris

Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Dalokra

Lilla’ Búcsúzálogjai

Lótsere

Lycidás és Thirsis. Daphnéról

Metasztázió’ Sonettje

Mihály-napi álom

Óda az Árnyékszékhez

Oda. Gróf Festetitsre

Oda. Gróf Festetitsre

Oda. Gróf Festetitsre

Oda. Gróf Festetitsre

Palinódia

Reggeli Ének a’ Rózsához

Rhédey Lajos Úrhoz

Rózsim’ szátskája

Sol cum Parhelio

Szerelemdal a’ tsikóbőrös kulatshoz

T. N. Nádasdi Sárközy Istvánné, született Chernelházi Chernel Eszter Asszonynak tiszteletére

Thais

Tunc etiam moreris?

Új Esztendei Gondolatok

VIRÁG BENEDEK Úrhoz