HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagyvárad, 1803. június 9.

Teljes bizodalmú Drága Nagy Jó Uram!

Az Urnak hozzám botsátott betses levelét igen kedvesen vettem, és mind a’ Consíliarius Somsits Ur Magyar formába őltőztetett, mind a’ Gróf Festetits meg tíszteltetésére eredeti nyelvűnkőn szerzett, ’s velem kőzlőtt két rendbeli ódákért tészem háládatos kőszőnetemet; meljeknek olvasása nagy győnyőrűségére szólgál mínden jó izlésű Hazafinak, ’s halhatatlan betsűlletet szerzett azoknak érdemes szerzőinek. –
Hogy a’ Köz-Jónak elő mozditására, és Hazánk diszének nevelésére ajánlást tehettem,*
ajánlást tehettem: a katonai iskolára az 1802-es országgyűlésen felajánlott tízezer forintról van szó, ami Csokonai ódafordításának apropóját is adta.
édes meg elégedéssel tőlti el érzékeny szívemet; de hogy ezenn Hazafijúi kőtelességem teljesítésénél fogva, a’ Parnassus Hegye Lakossinak baráttya sőt pajtássa őnnőn figyelmetességére méltónak ítélt, el nem titkolhatom az abból reám háromlott méltó őrőmőt.
Egyéb eránt óhajtanám hogy az Urnak személjes esmerettségébe jutni szerentsém lehessen; a’ ki szíves indulatiban ajánlott állandóúl vagyok
Az Urnak


NVárad 9dik Juny 1803.
el kötelezett kész szólgája
Rhédei Lajos mp.