HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak
Debrecen, 1803. január 19.

Jóakaró Barátom! Csudálkozó Szégyennel, ’s nem kevés sajnálkozással olvastam az Úrnak T. Professor Budai Úrhoz kűldött Levelében,*
Budai Úrhoz kűldött Levelében: a Budai Ézsaiáshoz írott levélről van szó (ld. az 1802. december 8-i levél Jegyzeteit*).
hogy az én Válaszom még kezéhez nem adódott. A’ dolog így vagyon:
A’ Grófnak Ő Excájának még 19 Novbr. datált Levelét, a’ Postán, noha mindég itthonn voltam, csak 14 Xbris vettem:*
Széchényi levelét nem december 14-én, hanem 16-án kapta meg.*
válaszoltam rá 16 Xbris*
A levelet* valójában 19-én írta (ld. még az 1803. január 19-i levelet*).
’s meg kűldöttem egy úttal a’ Bθecáért való Háláódát*
Háláóda: A Nagyméltóságú Gróf Széchényi Ferenc Ő Excellentiája Nemzeti Könyvtárjára, melly hozzám Kúltsár Úr által érkezett című vers.
foliumon*
folium: ívrétalak, így kérte Kultsár.*
írva, mellyet az Urral is itt közleni kívánok.
Az Úrnak 8 Xbr. írott Levelét vettem 11. Xbris,*
Kultsár levelét nem december 11-én, hanem 13-án vette.*
és így elébb mint az Ő Excájáét: arra is válaszoltam 16 Xbris,*
Ez a válasz is december 19-én készült, nem 16-án.
éppen akkor mikor a’ Grófnak. Méltóztassa tehát az Úr a’ Postán megnézetni.
Mái napon írtam a’ Grófnak is, a’ Grófnénak is, Ő Excájoknak ’s ímé írok az Úrnak is: de az országos Vásárra*
országos Vásár: a vízkereszti (január 6-i) vásár.
véletlenül reám tódúltt és halmazott bajok miatt hosszabban nem írhatok.
A’ 100 f. és Quietantzia*
A 100 f. és Quietantzia: a Széchényi gróf által decemberben küldött száz forint átvételi elismervényéről van szó.
felől méltóztassék az Úr jövő hétig nyúgottan lenni: most azért nem kűldöm fel az utólsót, hogy a’ miket Cons. Schraud Úrnak kivánnék a’ Quietantzia mellett felkűldeni, még el nem készíthettem. A’ Vásár tágúlásával tágulni fognak bajaim is. Akkor mindent végre hajthatok; ’s reménylem Kűldöttjeimmel is egy kis időmúlatást tsinálhatok az Úrnak.
Változhatatlan tisztelettel maradok
az Úrnak Debretz. 19 Jan. 1803. tisztaszívű k[ész] k[öteles] sz[olgája] Cs. M. mk.