MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Mutatók - Helynevek

Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...mi valamennyire interessál; kivált az Agteleki Barlang és Kazincy. Az elsőre...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...– Ez a’ Barlang fekszik Agtelek faluhoz egy fertály orányira egy...
 • ...maga Kotsiján és költségén elvitt Agtelekre, a’ híres Baradla nevű barlangnak...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsok, 1799. december 24.)
 • ...napjára utal. Horváth mp. Az Alsoki Papné és a’ Feleségem szivesen...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...’s meddig vólt az Ur Regmetzen? Emlékezett é rollam azon jó...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...két ízben engem is meglátogatott, Regmecen pedig minden leveleit, képeit és...
 • ...Patakról Puky úrral által mentem Regmecre, s ebéden, és szembe voltam...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...képét. – Ajánlom magamat barátságába. R. 29. Jul. 1793. Míg a’...
Trocheus lábakon
 • ...el, míg szerentsémet lesém; Messze Regmetz – senki sem vólt –...
 • ...nem; Hatra még is vólna Regmetz. – Puff reményem ’s...
 • ...Ott be szállván, eggybe kérdem: Regmetz esne mennyire? Míg ki szívol...
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)
 • ...felelek. – Kazinczy Ferentz Ur Regmetzen van; mikor fog Semjénbe jönni...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...Mihálynak Alsóregmec, 1802. december 12. Regmecz 12. Xbr. 1802. à Msr...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...árúlásban, mivel a’ Várostól – Aradtól is félrébb, távulyabb Almáson lakom...
 • ...Almason 15dik Augusti 1804. [Címzés:] Aradról Nemzetes Nagyérdemű Csokonai Vitéz Mihály...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)
 • ...debreceni salétromfőző mesterre utal. mihelyt Asszonyvásárára kimegyek, kimegyek A g k-ból...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...T. N. Fráter István Úrhoz Asszonyvásárra általmehetnék. Adnexuma. Adnexuma A megszólítás...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...Mihálynak Asszonyvására, 1801. november 24. Asszony-Vására 24dik 9br. 1801. Kedves Csokonaim!...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. május 2.)
 • ...várván tehát vagyok Az Urnak Aszszony Vásárán 2a Maÿ 802. igaz szivű...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. július 4.)
 • ...magamat tőbbekre is ajánlván vagyok Asszony-Vásárán 4ta Julÿ 1802. Az Úrnakigaz...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Badaló, 1805. január 2.)
 • ...köteles SzólgájaGyörgy Jozseff msk. [Címzés:] Badalóból Hazánk Nagy Poetajának Nemzetes és...
 • ...Mihálynak Badaló, 1805. január 2. Badalo 1805 Januárius 2dikán. Kedves Úr!...
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...ha lehetne, még holnap Délre, Bagamérba Ötsém Uramnak általszállítani. Magamat viszonti...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...róla haza jöttöddel. Élj szerentséssen! Bagamér. 26d. Xbr. 1802. Csokonay. mk....
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)
 • ...V. Mihály Urnak egesz tisztelettel. Bagamérban ...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)
 • ...személyesen szólhatok, kimentem Karátson előtt Bagamérba, és onnan Semjénbe postát,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...az a’ Reménység hozott ide Bagamérba Itt élt a költő öccse,...
 • ...változhatatlanúl maradok a’ Tekintetes Úrnak Bagamér. 26d. Xbr. 1802. [Melléklet:]...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Bessenyei e levél megírásának idején Bakonszegen élt visszavonultan. Életének rendkívül termékeny...
 • ...betűkre írva., vagy most midőn Bakonyszegen a’ mi Horizonunk’ elsetétedését úgy...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...drámaírói tevékenységére. magát múlatja A Füredi hegy tetőkben az Ekhót hangoztatja...
 • ...látod a Balaton kies partján Füredet Azt mihelyt meg látod köszöntsd...
Csokonai Vitéz Mihály – Pálóczi Horváth Ádámnak (Debrecen, 1792. szeptember 14.)
 • ...7bris. Cs. M. H. A.hoz. B. Füredre ...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...Mihálynak Balatonfüred, 1792. október 30. B. Füred 30. 8br. 1792. El-jött hát,...
 • ...kiességből már félig ki vetkezett Füred, a’ Te víg Músádnak,...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...már tsak nem ki vetkezett Füred, a’ Te víg Músádnak,...
 • ...Mihálynak Balatonfüred, 1792. október 30. B. Füred 30a 8br., ad honor[em] D....
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...zártam – Ezen Levelet a’ Szárszói Forspontosoktól kűldöttem-el, ’s még hogy...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...úgy esett: hogy LTóti és Szemes között szembe találtuk Csepán Urat...
 • ...Pestre menő útjában – Ő Szemesenn maradt hálásra; mi pedig LTótiba...
Bod János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1804. augusztus 19.)
 • ...’s maradok Kedves Barátom Uramnak Bárándonn 1804. 19 Aug. igazszivű baráttyaBJmk....
 • ...Mélt. Rhédei Lajos Ur, itt Bárándonn keresztűl menvénn, hozzám be jőtt,...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...halasztani tartozásom teljesítését, múlt Augustusba Bárándon Tíszt. Bod Uramnál beszéd közt...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...vólt hogy tojast kűldök, de Bárándra jővén már azt nem tellyesithetem....
 • ...is az enyim lesz. Vagyok Bárándon d. 20 Jan. 1805 igaz...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...kinek a’ betűivel jött ki Bécsben – Mi az Ára? –...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...Úgy de egy esztendeig való Bétsi lakás, talán helyre fogja ütni...
 • ...Bétsben most felállott Nyelvmivelő Társaságnak, Bétsben most felállott Nyelvmivelő Társaság: ld....
 • ...hogy hallottam hírét itten egy Bétsben itten egy Bétsben most...
 • ...betűkből (ése) javítva. szavait a’ Béts’ tornyai szavait a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...oka rám nézve az, hogy Bétsben nints máshoz kihez folyamodnom, minthogy...
 • ...fölött. egy jó és tsínos Bétsi Könyvnyomtatóval megalkudni méltóztassék? Az egész...
 • ...akkor volt é nagyobb mikor Bétsben a’ betsületnek ’s hazafiúságnak köz...
 • ...1804. szeptember 8-i* levélben). a’ Bétsi lármás fényre kiléptetni. De Választ...
 • ...egyszersmind megírni, mi az a’ Bétsi Magyar Institutum, Bétsi Magyar Institutum:...
 • ...az a’ Bétsi Magyar Institutum, Bétsi Magyar Institutum: ld. az 1801...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...hogy ki beszéllte azt a’ Bétsi Dátumot, Dátum (lat.): adat, hír...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...etc. vagyon; ahol a’ Kereskedés Bétstől fogva Pesten keresztűl Szebenig, sőt...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...Érdemü Drága Úr, Tudós Hazafi! Bétsben Jul. 9én 1801. Rosz neven...
 • ...végén, a lap alján olvasható. Bétsből Bétsből Vargha Balázs ( 94....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...kapnák az enyímet mint a’ Bétsit, inkább amazt hordatnák és több...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...etc. vagyon; ahol a’ Kereskedés Bétstől fogva Pesten keresztűl Szebenig, sőt...
[Vályi Klárához]
 • ...Öröm’ Fő-paraditsoma. Még a’ pompás Bétsbe tőlted Te kedvedet, Mi a’...
 • ...ugyan mi baja, Külömben nints Bétsbe a’ Bánatnak nyoma, Ott lévén...
Vályi Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1797. szeptember 29. előtt)
 • ...előtt Örvendetes hanggal repűlt hozzám Bétsben Leveled, Mivel nem érdemlett betsem...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...24. l.) se kötözheti a’ Bétsi Invalidusokat; – a’ Gyermekeknek elszélledések,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...meg. Kinek a’ betüivel nyomtattatott Bécsben – hány Darabbúl ál, mind...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...két sort irnál. Én már Bétsben lakom, még pedig örömemre Márton...
 • ...Mihálynak Bécs, 1802. március 2. Bétsben Márt: 2.-dikán 1802. Edes jó...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...Mihálynak Bécs, 1803. január 4.Bétsben Jan 4. dikén 1803. A...
Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak] (Debrecen, 1803 január közepe-február közepe)
 • ...(vö. , 103. l.). mellyet Bétsben nyomtattatott nyomtattatott Az áthúzott...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...a sor végére. héten irták Bétsi Barátim eltévelyedett. Bátorkodom tehát most...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 18.)
 • ...is álmodtam volna. [Címzés:] de Wien Nagy Érdemü Csokonay Vitéz Mihaly...
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)
 • ...Lilláról van szó. sem a’ Bécsi, sem a’ Bécsi...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...mindjárt leküldötték hozzám egy Exemplárját Bétsi Barátim Görög és Márton Urak,...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...tudok. Anakreoni Dallait láttam már Bétsben készen, ’s egy exemplárt mutatoképp...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. február 17.)
 • ...’s reájok tsináltt Verseimmel a’ Bétsben elkezdett Muzsikai Gyűjteményimnek több Heftjeiben...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...– Levelet ha írsz, tituláld Bétsnek, mert arra felényi idő...
 • ...ez nem értelmes szó. par Wien Presbourg a R:Comorn a R:Comorn...
 • ...ez a’ Gróf, és mostan Bétsben mulat, de tavaszra reménlem hogy...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...vagy talám ellopták tőlem. Mihelyt Bétsbe megyek (5, 6, nap mulva)...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)
 • ...Édes Lelkem tökélletes szívü barátja Bétsben Nov. 26 1802. Márton...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. december 7.)
 • ...Mihálynak Bécs, 1802. december 7. Bétsben Dec 7-diken 1802. A dátum...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 7.)
 • ...Mihálynak Bécs, 1803. január 7.Bétsben 7-dik Jan. 1803.ban A dátum...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...Mihálynak Bécs, 1803. február 9. Betsben Febr. 9-dikén. 9-dikén A 9...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...esedezni, hogy egy Munkámnak, melly Bétsben régolta a’ prés alatt hever...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...munkám nyomódik egyszerre a pesti, bécsi és kassai sajtóban: Kassán a...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Mihály Úrnak Debreczenben. Márton [Címzés:] Wien. Nagy Érdemű Nemes és Vitézlő...
 • ...február-márciusi levélben.* nem kaphatom sohol Bétsben!!! Revitzky itt nyomtattatott, de...
 • ...Mihálynak Bécs, 1804. március 4. Bétsben Mártz 4dikén 1804. Csokonay Vitéz...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...már, miolta Anákreoni Ódáim a’ Bétsi Nyomtató-műhelyben félbe darabba hever, tsak...
 • ...felkerestettem; mind a Pesti és Bétsi könyváros és Antiquarius boltokban pénzemért...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Sinai Miklós Urakat – szemközbe!! Bétsi Barátim arra kértek, hogy ha...
 • ...vagy inkább fényezetje? Már a’ Bécsi Magyar Institutum a’ múlt Tavasszal,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...Gyűjteményembe, mellynek 1 Heftje már Bétsben pompáson jött ki, ’s most...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...mind a’ Pesti mind a’ Bétsi könyves és Antiquarius boltokat öszvekerestettem....
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...adom mindenestől, a többivel együtt. Belényesből semmit se vettem kezemhez. A’...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Badaló, 1805. január 2.)
 • ...Szent Celomban hathatós akadékaim valának. Beregszászba ugyan is a’ hol erat...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...Sisás Pusztabéli részit, ’s a’ Berentei Szölleit, A nagyatyai örökrész Miskolc...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. szeptember 5.)
 • ...levélben.* szerint is – a’ Berentei szüretet. – Keress valami alkalmatosságot,...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...a Te rabod vagyok. Írtam Bicskén, october 21-kén, 1797-ben....
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...Nagy János nevezetütt aki és Bitskire volt karatsonra, még alkalmatoságot talált...
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)
 • ...terheltessen. A midőn tisztelném maradok NBajom 28a Marty 1802. alázatos szolgájaBollyák...
 • ...igy Quietalni ne terheltessen. Hogy Bajomi Notarius Bollyak Janos Uram Deretskei...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...az Amérikai himlőbe, Versegi pedig Brűnnben él. Az információ téves, Verseghy...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...felveti, hogy a hasonlítás (mint Brünben) esetleg ama furcsa barátságra...
 • ...szerelmeinek édességével jobban élhet mint Brünben Vargha Balázs kéziratos jegyzeteiben felveti,...
 • ...vólt egy hajadon Testvérje, ki Brünbe menvén látogatni, oda fel meg...
 • ...is beszámolt Kazinczynak: „Esmérted é Brünbe Gr. Brajda Hadnagyot? kinek fél...
 • ...A’ kinek már Brünbe BrünBrün:: Kazinczy 1795 és 1799...
 • ...Boldog Isten! A’ kinek már Brünbe Brün: Kazinczy 1795 és 1799...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...Csokonai Vitéz Mihály Urnak adassék. Budán által Debretzenben....
 • ...Sümegi első Póstáról 10dik a’ Budairól pedig 15dik Januariusban elküldetett, a’...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...helyesen: Csokonai Józsefné. Aszszonynak p. Ofen Debreczenben Darabos úttszában A levélhez...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...vólna az Ur? ne sajnálljon Budán Sárközj Gabor Ötsémhez el menni,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...a’ Magyart is: Pesten és Budán az Urak, a’ privatusok privatusok,...
 • ...tudomásunk (vö. , 706. l.). Budáról Rátz, Pestről Görög, miért nem...
 • ...járhat Budáról és Pozsonyból Német, Budáról és Pozsonyból Német: a budai...
 • ...Budáról és Pozsonyból Német: a budai német újság címe Ofner Zeitung...
 • ...is? ha most is járhat Budáról és Pozsonyból Német, Budáról és...
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)
 • ...1.). a’ harmadik Kiss István Budai Compáctor Az or olvashatatlan betűkből...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...etc. avec tout hommage. à Bude. A címzés magyarul: „Őexcellenciájának,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 18.)
 • ...Vitéz Mihaly Urnak tisztelettel p. Ofen Debrezenben...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)
 • ...Mihály Urnak egész tisztelettel p. Budán p. Budán: per Budán (’Budán...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)
 • ...adni, Hogy ipárkodasom által az Budai Könyv Nyomtato Landerer Landerer: A...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ...’S tűndöklő Tűzi-munkákkal Tűzi-munka: tűzijáték. Buda’ és Pest’ falait; Sőt...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)
 • ...Vitézlő, Tudós Csokonyai Mihály Urnak Budáról Debreczenben P.S. Kőny tárházomnak Catalogussát...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...ezt nem láthattam mái napiglan. Budán Versegi kész már Aglájával, Versegi...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Vitéz Mihály Úrnak tisztelettel p. Ofen. Debreczenben...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...említém, akkor Pesten napoltam, egy Budai Rátz ifjat jovallottak, a’ ki...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...jött ki, kezemhez vehessem, és Budán minél elébb kiadhassam, minthogy tsak...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...keresztűl Szebenig, sőt Moldváig és Bukerestig, Késmárktól fogva Péterváradjáig terjed; ahol...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...keresztűl Szebenig, sőt Moldváig és Bukerestig, Késmárktól fogva Péterváradjáig terjed; ahol...
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...Mihálynak Csákvár, 1803. június 17. Csákvárról Június’ 17dikén 1803ban Miskának, Samu...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...Úr nemesi felszánásának, mellytől indíttatván Csurgón a’ fizetését a’ fizetését: Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...feljegyzem, – 1/ Somogyból (Csurgóról) 5a Febr. 2/ Miskoltzról,...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Ur el-hagyván a’ Groffot és Csurgot itt lakik. – Vizi Istv....
 • ...való vólna. A’ tőbbi már Csurgon van. – Mikor ’s meddig...
 • ...a’ Geometriába magam még tavaszig Csurgon marad, azután Poson S:Patak. Casimir...
 • ...erre vonatkozó nyomokat sem a csurgói gimnázium katalógusában, sem Sárközy rekonstruált...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...feljegyzem, – 1/ Somogyból (Csurgóról) 5 Febr. 2/ Miskoltzról,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...haza jöttem, ’s ott hagytam Csurgót, hanem, hogy Poplicolaságomnak, mellyről...
 • ...a’ mellyért mind Keszthelyen mind Csurgón olly bő kézzel adakozni méltóztatott?...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...feloldva: maradok. a’ Tekintetes Úrnak Csurgón. Junius’ 2d. N. 1799....
 • ...kellene innen költöznöm. Vitae (Csurgoiensis) summa brevis spem nos...
 • ...szállásadójának, Nagy Gergelynének volt kosztosdiákja Csurgón (vö. Gál László emlékezését, aki...
 • ...városáért. azt fogom ’s kivánom Csurgón megmutatni. – Tudom, hogy a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 november vége-december eleje)
 • ...feloldva: Intrum Simighienrum Gymnasiique Refectorum. Csurgoviensis VCuratori, Domino ac Fautori Singulariter...
 • ...’s arra nézve, hogy a’ Csurgói Gymnasium’ ellenségi azt ne mondják,...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsok, 1799. december 24.)
 • ...Csokonaÿ Professeur. à a’ em. Csurgo. A címzés magyarul: „Az...
Csokonai Vitéz Mihály – [?Vályi Nagy Ferencnek] (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...Ugyanis Ez a’ Legényke itt Csurgón tanúlván a’ szomszédba lakó érdemes...
Csokonai Vitéz Mihály – Veres Izraelnek (Csurgó, 1799. augusztus 22.)
 • ...Izraelnek Csurgó, 1799. augusztus 22. Felsok. d. 22a. Aug. 1799....
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...István előző év őszi leveléből.* Csurgai Predikator a’ Taníttó. Írd meg...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...a’ vélekedésbe voltam, mikor 1799ben Csurgón a’ Mr. Históriából Históriából A...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Árpád felől való gondolatommal. Mikor Csurgóról haza útaztam örökös privatusság’ votuma...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...Pap-szász Josef igérte, hogy a’ Debretzenybe küldendő alkalmatosságától, az Abderiták, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Barátom. – Csohány itt vala Debretzenbe, ’s nem érdemlék tőle egy...
 • ...Kedvesseim! ’s tovább is szeressetek!! Debretzenb. A rövidítést feloldva: Debretzenben. 20a...
 • ...szeressetek!! Debretzenb. A rövidítést feloldva: Debretzenben. 20a Xbris. 1800. hív tisztelőtökCsokonay...
 • ...’s a’ Boldogság mosolyogjon reátok! Debretzenb. A rövidítést feloldva: Debretzenben. 13...
 • ...reátok! Debretzenb. A rövidítést feloldva: Debretzenben. 13 Jan. 1801....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. február 28.)
 • ...úgy az minden bizonnyal valamelyik debreceni salétromfőző mesterre utal. mihelyt Asszonyvásárára...
 • ...tesz az egész Summának megtérítésére. Debretzen 28a Febr. 1801. [Címzés:] Perillustri...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...lévő Tehetségemet lévő Tehetségemet Debretzeni születésem és 22 esztendős koromig...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...egyik központja volt, amint Magyarországon Debrecen. A kálvinizmusra való utalás képezi...
 • ...gloomy megfelelőjeként. Townson hosszan ír Debrecenről (II. 91–109. l.), az idézett...
 • ...l.). Ez a’ lugubris Tónusú Debretzen ugyan, a’ mint Townson nevezi,...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...hogy a’ 25ftot valami jó Debretzeni alkalmatossággal az Úrnak küldené ell....
 • ...Mihály Urnak adassék. Budán által Debretzenben. ...
 • ...pedig 15dik Januariusban elküldetett, a’ Debretzeni Posta Mester Úr pedig a’...
 • ...az Úrnak azon recepissére, melly Debretzenből Keszthelyre küldetett, felírtt recognitiójából, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Józsefnek Debrecen, 1801. május 19. Debretzenb. [Maii] 19d. 1801. A dátum...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...Advocato, Domino mihi singulariter colendissimo. Debrecini. A címzés magyarul: „A neves...
 • ...ügyvédjének, számomra különösen tisztelt úrnak. Debrecenbe.”...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...tehetnék ide, p. o. a’ Debretzeni Postázásnak rendetlen voltáról, az Expeditor...
 • ...vítatni nem is volna szűkséges. Debretzen nékem születte-főldem, itt nevekedtem, az...
 • ...úgymint, hogy az én Nevem Debretzenben esméretlen volt, és hogy azon...
 • ...Most pedig megtudván első Levelemnek Debretzenben való heverését: újra készítettem e’...
 • ...Documentumokat: instálván egyszersmind, hogy a’ Debretzeni Postának Maga-mentségére tett Reflexióimat megolvasni...
 • ...Nagyságodnál notába esnem: de mivelhogy Debretzenbe készített Levelem oktalan főre és...
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1801. július 9.)
 • ...mp. [Címzés:] T. Csokonyai Úrnak Debreczenben. A levél végén, a lap...
 • ...Csokonai Józsefné. Aszszonynak p. Ofen Debreczenben Darabos úttszában A levélhez utóbb...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...de Nagy mon ami. à Debrecin. A címzés magyarul: „Az Úrnak...
 • ...Úrnak Nagy Gábor Úrnak, barátomnak Debrecenbe.”...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...téglából (innen a neve) a debreceni református Nagytemplom helyén állt egykori...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...tessék azokat az Úrnak valamelly Debretzenből Pestre útazó jó Baráttya által...
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)
 • ...adandó alkalmatossággal más 25. frtokat Debreczenbe küldenék, vagy ha az Úr...
 • ...Mihály Uramnak illő tisztelettel adassék Debreczenbe ...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...a Nevemmel valamelyik Bpolának hogy Debretzenbe valamelyik Deák Könyv Distrahalonak küldje...
 • ...hogy küldje le a meghitt Debretzenyi Deákja Kezébe azon Könyveket, a...
 • ...kerje az Ur hogy vásárra Debretzenbe hozza le a számomra....
 • ...István Margitai István: a híres debreceni nyomdász nem lehet, mert ő...
 • ...és nemesebb” etc. Ezeket Téli Debretzenyi Vásarra az edes Anyadhoz béküldhetem,...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...bizonyossan meg halt mind a’ Debretzeni Legatusoktól hogy jó darab ideje...
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Joanni Kőrösi, in I:Collegio Ref. Debrecinensi SS. Theologiae Studioso. Magyarul: „Az...
 • ...művelt Kőrösi János úrnak, a Debreceni Református Kollégiumban a szent teológia...
 • ...Kollégiumban a szent teológia hallgatójának.” Debrecini A címzés az összehajtott lap...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Pesten per Debrecen: azalatt pedig Debrecenben 1-ső Julius olta ingyen járatják...
 • ...vettem leveleket itt Pesten per Debrecen: azalatt pedig Debrecenben 1-ső Julius...
 • ...versekben is.* – Jövő szeptembert Debrecenben, októbert a Judeumba Judea, Jerusamel:...
 • ...tőle kivévén, vagy Miskolcra, vagy Debrecenbe, a honnan a Szikszóra járóktól...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...vítatni nem is volna szűkséges. Debretzen nékem születte főldem, itt nevekedtem,...
 • ...Nagyságod Grátziájába. Méltóságos Gróf, Nagyságodnak Debretzenb. Darabos Útszai Házamnál 16 Máj....
 • ...úgymint, hogy az én Nevem Debretzenben esméretlen volt, és hogy azon...
 • ...instálván egy úttal, hogy a’ Debretzeni Postának Maga-mentségére tett Reflexióimat megolvasni...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...Csokonaÿ mon cher Amie par Debreczen Szólnok à Pesth A címzés...
 • ...Csokonai Mihály úrnak, kedves barátomnak, Debrecenen, Szolnokon át Pestre.”...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Feltehetően az augusztusi, Nagy-Boldogasszony napi debreceni országos vásárra céloz, amit általában...
 • ...Bajnóci: három Bajnóczit is ismerünk Debrecenben, – hogy itt melyikre gondol...
 • ...vetette befejezésül utána: „kár hogy Debrecenben a genieket elnyomni gyönyörködnek”. Otthon...
Horváth Ádámhoz
 • ...Mondjad hogy a’ téged hozzá Debretzenből botsátott Ama Musák lak helyérül,...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...úrnak, Csokonai úrnak, teljes tisztelettel, Debrecenbe.”...
 • ...Csokonai avec tout respect a Debrecin Magyarul: „Az úrnak, Csokonai úrnak,...
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)
 • ...Comoediával szolgálnék, vagyok az URAKnak Debretzen. 10a May. 1793. igaz...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...ajánlván maradok a’ Tekintetes URnak Debretzen. 15a Maÿ 1793. mindenkori...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Monsieur Michel de Csokonay. à Debrecen. in Collegio Evangelicor. Magyarul:...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...lovak. Látta az Úr a’ Debretzeni talyigásokat. –...
Trocheus lábakon
 • ...azt kérded – talám a’ Debretzen’ vidékiről? Oh nem! Az...
 • ...le fogtak ujjai; Hogy követni Debretzenből kéntelen Csokonay. Oh de, óh...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1793. október 28.)
 • ...Ad Dominum Michaëlem Csokonaÿ Studiosum Debreczinensem 28a 8br. 1793. Magyarul: „Csokonai...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...mondják, és brevis; ebből abból; Debreczenbe posterior longa; itt pedig uval...
 • ...longa, nálunk pedig brevis; tyuk Debreczenbe longa, nalunk pedig tiknak mondják,...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...vidámmá és boldoggá. Élj boldogan. Debrecen, l795. július 9-én. Nagy...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...hilarem ac felicem redde. Vale. Debrecini. IXa Julii. MDCCLXXXXV. Amicus...
Csokonai Vitéz Mihály – Károlyi Józsefnek (Debrecen, 1795. július 26.)
 • ...állíttatásának és es em. a’ Debretzeni Múzsákhoz Múzsákhoz A hoz nál-ból...
 • ...a fordulatot máskor is* használta. Debretzen. Julius’ 26dikánn. 1795....
Csokonai Vitéz Mihály – Gáspár Pálnak (Debrecen, 1795. augusztus 18.)
 • ...méri tettét a’ jóltermett Szív. Debretzenben. Aug. 18dikánn. 18dikánn A...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...hellyben lakom a’ mellyhez képest D – egész London. Itt az...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...legjobb édes Anyák közűl. A’ Debretzeni RCollegiumban 8 esztendős Deák voltam,...
 • ...Imre adata). Én Nagyságos Uram! Debretzenbe születtem Bihar Vmegyében, Győrből származott...
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...bámulója nagy-Lelkének. Én tsak ugyan Debretzenbe leszek Husvétkor, és a’ magam...
Csokonai Vitéz Mihály – Borbély Gábornénak (Debrecen, 1800. szeptember 18.)
 • ...kéztsókolással maradok a’ Tekintetes Asszonynak Debretzenb. 18a Sept. 1800. legkissebb tisztelőjeCsokonay...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...tudjak tenni?…? elhallgatok. GRÓFI MÉLTÓSÁGODNAK Debretzenb. 19. Xbr. 1800. legkissebb szolgája...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...méltóztassék. Én a’ Munkát már Debretzeni és Pataki Collegiumainkban publicáltattam, és...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...szerentséssenn, és szeresse továbbra is Debr. d. 18 Jan. 1802 jó...
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)
 • ...Házában az ottan lakozonak adassek Debreczen...
 • ...tett egy Rftot recognoscalom. Sig. Debr. die et cetera. Ha pedig...
 • ...Tudositó Csokonai Vitéz Mihály Urnak Debreczenben a Collegium mellett lévő Házához...
Vad Tamás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1802. július 26.)
 • ...Csokonay mon bon ami à Debretzen. A címzés magyarul: „Az...
 • ...nem talaltam, mivel azt az Debretzeniek mind fel szedtek – mind...
Weinmüller Klára és Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25.)
 • ...a küldők neveiről szóló feljegyzés. Debretz. A Láda kultsát pedig ne...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. szeptember 5.)
 • ...29-i) vásárról van szó. bizonyosan Debretzenbe leszel – és hozzám ki...
 • ...csak azt! azt! tudhatnám hogy Debretzenyi Vásárkor Debretzenyi Vásár: feltehetően a...
 • ...Csokonay Mon ami – à Debretzin A címzés magyarul: „Az úrnak...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)
 • ...tettem, hogy az 100 Exemplarokat Debreczenben el kűldöttem; de a’ mellyek...
 • ...Vitéz Mihály Urnak tisztelettel ajánlom Debreczenbenn Azonn tiz exemplárnak az árát,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 14.)
 • ...Josef [Címzés:] Csokonay Vitéz Mihálynak. Debreczenbe. Ez is lefordítani való:...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)
 • ...és allázatossan kérem Méltosztatnik az Debreczeni kőnyvkőtű Uraknak Tudtokra adni, Hogy...
 • ...Országogban elterjednenek, Ami illetti az Debreczenyi Vásárt tsak ezt az egyett...
 • ...jó Urat ésmerném hogy Az Debreczeni Tájikon felsűb és alsóbb Renden...
 • ...utban vanak, ezekbűl tehát jövü Debreczeni Vására jövü Debreczeni Vásár: mint...
 • ...Sok volna az íras, amidün Debreczenben fiamal együtt le menygyek akkor...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. június 9.)
 • ...Monsieur Monsieur Csokonai Vitéz à Debreczin avec 100 frl. A címzés...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Ferencnének Debrecen, 1803. július 17. Debreczenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. Jul....
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...Monsieur Csokonai Vitéz – à Debrecin Magyarul: „Az úrnak Csokonai Vitéz...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...Mihály Úrnak tisztelettel p. Ofen. Debreczenben ...
 • ...Nemes Csokonay Vitéz Mihály Úrnak Debreczenben. Márton [Címzés:] Wien. Nagy Érdemű...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...Pálnak Debrecen, 1804. szeptember 10. Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben....
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...Pálnak Debrecen, 1804. szeptember 14. Debretzen. Szept. 14d. 1804. Tekintetes Úr!...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...et mon cher ami a Debrecin A címzés magyarul: „Az úrnak...
 • ...megjelenik, vagyis: ’küldessenek vissza Debrecenbe’. Debreczenbe. Most tehát az Úrnak...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)
 • ...Pálnak Debrecen, 1804. november 10. Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. 10d....
Szeles Sándor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1805. január 2.)
 • ...Akaró Nagy Uramnak tisztelettel ajánlom Debreczenbe. P.S. Feleségem az Aszszony...
 • ...fenn, szivessen kivánom. Sajnálom hogy Debreczenbe Létemkor az Urhoz Szerencsém nem...
Kováts László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely környéke, 1805. január 3.)
 • ...Csokonai Mihály, Urnak szeretettel – Debretzenbe P.S. Mtgos Aranka Ur ezt...
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1805. január 20.)
 • ...van. Igen nagyon kőszőnti. Mihelyt Debreczenbe megy mindjárt meg fogja látogatni...
 • ...[Címzés:] Csokonai Mihály Kedves Barátomnak Debreczenbenn P.S. T. Tunyogi Uram Tunyogi...
Fazekas Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. február 17.)
 • ...lantozzon árnyékának Egy Hazánk Homerussa. Debretzenben 17dik Febr. 1802. igaz tisztelöjeKendnek.[...]...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. április 26.)
 • ...ahhoz kaptsolt Levéllel edjütt egy Debreczenbe ment Latinustól; Latinus: alsóbb osztályos...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. május 2.)
 • ...Csokonaÿ mon cher ami à Debreczin A címzés magyarul: „Az úrnak...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...Hajdani Levél hozonk Szentesi János Debretzenyi emberséges ember éngem itten Jerusalemben...
 • ...keresvén, tölle meg ertettem mostani Debretzenben való mulatásod. – – Mellyen...
 • ...de Csokonaÿ mon ami à Debretzin A címzés magyarul: „Az úrnak...
 • ...vehettem. – Most már irhatnál Debretzenből, és azt-is meddig mulatsz...
Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)
 • ...ajánlom, ’s egész tisztelettel maradok Debretzenb. Debretzenb. A rövidítés feloldva: Debretzenben....
Habókai Márton – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kismarja, 1802. június 25.)
 • ...nád vólt, már az mind Debreczembe van, mert a’ Tűz még...
 • ...van, mert a’ Tűz még Debreczent emisztette akkor, a’ mikor sok...
 • ...Mihálly Kedves Barátom Uramnak ajánlom. Debreczemb. ...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. július 4.)
 • ...Csokonaÿ Vitéz Mihálly Urnak adassék Debreczenben. ...
Széky Zsigmond – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1802. július 17.)
 • ...Jó akaró Uramnak adassék becsüllettel. Debretzen Városab....
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1802. július)
 • ...a’ kinek alázatos kéztsókolással maradok Debretz. etc. leköteleztetett szolg....
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)
 • ...Félix-fürdőn. úgy szivből sajnálom a Debreczeni szerentsétlenséget. Debreczeni szerentsétlenség: a június...
 • ...Urnak a Muzsák Szerentsés Barátjának. Debreczenben....
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...való kapcsolatáról részletek nem ismeretesek. Debreczenyi Kalmárnál le tenni. Ki –...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)
 • ...Urnak egész tisztelettel p. Occ. Debretz. tsak hirtelen irtam A lap...
Trattner Mátyás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. szeptember 8.)
 • ...Csokonay Mihály Úrnak tisztelettel adassék Debretzen ...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...olvashatatlan betűkből javítva. Gróf! Excádnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debreztenben. Szept....
 • ...az okon vontam meg itt Debretzenben Atyai kis örökségemben magamat; mellyből...
 • ...a’ Magyarok’ első Vezérével. Itt Debretzenben a’ Ref. Collegiumnak és volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...elébe kiszabott Plánumom. Ha itt Debretzenben volna afféle magánosan dolgozó embernek...
 • ...maradok N. Méltóságú Grófné! Excádnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. Szep....
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...vagyok az Ur Notárius Uramnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. Szept....
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...Érdemü Csokonai Vitéz Mihály Urnak Debreczenben ...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. október 26.)
 • ...Urnak Híres Magyar Poetának Tisztellettel. Debreczenben ...
 • ...Úrnak Tessen fel bísztatni valami Debreczeni embert, aki jővű Pesthi Vására...
 • ...mind elmentenek, akiknek Útyok volt Debr. Már mostan recomendálom Az Úrnak...
 • ...26. Drága Úr! Az elmult Debreczeni Vásár elmult Debretzeni Vásár: a...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)
 • ...Tudós Csokonyai Mihály Urnak Budáról Debreczenben P.S. Kőny tárházomnak Catalogussát is...
 • ...Urnak számára. Csokonai Mihály Urnak Debreczenben...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...Mihály Urnak adassék minden betsülettel. Debreczenben ...
 • ...melly szerént az Urnak a Debreczeni Apothecarius Ur Debreczeni Apothecarius Ur:...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. december 19.)
 • ...nem kűldhette. Reménylem, a’ Vízkereszti Debretzeni Vásárra vízkereszti debreceni vásár: a...
 • ...tiszteletem, a’ mellyel maradok Excellentziádnak Debretzenb. 19d. Xbr. 1802 alázatos hív...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 7.)
 • ...Barátom! A Lexiconra, szeretném ha Debreczenbe sokan fizetnének előre ezen az...
 • ...Nem jó volna é a’ Debr. Colleg. Seniorával ezt a’ tudósítást...
Csokonai Vitéz Mihály – [?Deáki Istvánnak] (Debrecen, 1803 január közepe-február közepe)
 • ...nem halad, reménylhetni. – A’ Debretzeni Ifjúság eránt való különös hajlandóságából...
 • ...való veszteségét, a’ mire a’ Debretzeni Tanúló Ifjúság praenumerálni kíván, nem...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...Csokonai Vitész Mihály Urnak Tisztellettel. Debreczenben...
 • ...észre hogy itt Hatta. Ugyan Debreczeni Lakossal Eszenyi Mihallal hasonlóképen jártam....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...alázatos szolgája. Cs. M. mk. Debretz. 19 Januar. 1803....
 • ...többnyire originalis) Gyűjteményje vagyon itt Debretzenben Nagy Gábor Barátomnak, melly mintegy...
 • ...Kiadásán A Ki ed-ből javítva. Debretzenben. 1/ Maróthi György Professor,...
 • ...a’ Tudományokon keresztűl. Különössen a’ Debretzeniek által kiadott Görög és Deák...
 • ...úgy vettem észre, hogy a’ Debretzenben és ezen a’ Környéken kijött...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...föloldva: szolgája. Cs. M. mk. Debretz. 19 Jan. 1803....
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...javítva. tisztelettel maradok az Úrnak Debretz. 19 Jan. 1803. tisztaszívű tisztaszívű...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)
 • ...Monsieur Michel de Csokonay. à Debreczin Magyarul: „Az úrnak Csokonai Mihály...
 • ...január 19-i levelet.* küldeni a’ Debreczeniek által kiadott, vagy bizonyossan kiadandó...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)
 • ...volt, hogy a’ Tek. Urhoz Debretzenben a’ Vásárkor Vásárkor: a január...
 • ...mi jobb volna, Semjényi vagy Debretzeni személyes beszéllgetés közben. Én, a’...
 • ...szolgája] Cs. V. M. mk. Debretzenben 5. Febr. 1803. T. N....
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...er ist aber jetzt in Debreczen. A német szöveg magyarul:...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 18.)
 • ...Mihaly Urnak tisztelettel p. Ofen Debrezenben ...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...Tellyes tísztelettel maradok az Úrnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. 1a...
Sas János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1803. március 2.)
 • ...tartom hogy még jobb vólna Debreczenbe fogadni szekerest. Adieu. Sas mk...
 • ...Jó akaró Kedves Barátom Uramnak Debretzen....
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)
 • ...adok még az Úrnak belőlök Debreczeni Vásárkor, ha többet is parancsol....
 • ...köszöntvén, állandóúl maradok az Úrnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debreztenben. Mart....
 • ...nem kerűltek. Szent György napi Debreczeni Vásárra Szent György napi Debreczeni...
 • ...3. Jóakaró Drága Úr! Becsűletes Debreczeni Civis Szabó András Uram Szabó...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. április 7.)
 • ...Kis Istvánhoz minek előtte az Debreczenbe el indúlna. Az én Rechnungom...
 • ...Csokonay Vitéz Mihály kedves Barátomnak Debreczenben ...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)
 • ...per Budán (’Budán át’). Szólnok Debretzenb. igen sietve irám minthogy utban...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...Ur Csokonai Vitéz Mihály Urnak Debreczenben ...
 • ...június 14-i* leveleket). izzad a Debreczeni satú alatt? Engedelmet kérek, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...a’ legméllyebb tisztelettel maradok Nagyságodnak Debretzen. Aprilis’ 27d. 1803. lekötelezett híve...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...tisztelettel vagyok A’ Tekintetes Úrnak Debretzen. Apr. 27d. 1803 alázatos szolgája...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)
 • ...tisztelettel,> Alázatos kéztsókolással vagyok Nagyságodnak Debretz. 19 Maii. 1803. lekötelezett szolgája...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...Báró és Kamarás Úr! Nagyságodnak Debreczenben, 28. Maii 1803. alázatos...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...mon tres cher ami à Debrecin. A címzés magyarul: „Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Györgynek Debrecen, 1803. július 17. Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. Jul....
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...már örökre ide hagytátok a debreceni szép vásárt, bált és theátrumot?...
 • ...Istvánnak Debrecen, 1803. augusztus 17. Debrecen, 17-dik aug. 1803. Theátrumba...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)
 • ...tisztelettel p. Occ. Darabos Uttzán Debretzenben Sietve irám NB Ha még...
Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...Józsefnek Debrecen, 1803. november 30. Debrecen, 30. nov. 1803. Sietve....
Szentgyörgyi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...ölellek hív szívvel, és vagyok Debretzenben, Nov. 30án, 1803. tisztelő...
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...Csokonai, avec respect – à Debrecin. A címzés magyarul: „Az úrnak...
 • ...Úr vagy Hollendiai Papirost hozzá-valót Debrecenből el-kűldeni, vagy pedig azt a’...
 • ...ára szörnyű drága itten, és Debreczenbe óltsóban lehet kap[ni,] tehát kérem,...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...nobilissimo, Domino mihi singulariter colendissimo Debrecini A címzés magyarul: „A Neves...
 • ...Pipát Árúló Asszonyokonn kívűl, semmi Debretzeni alkalmatosságra nem találtam: ismeretlen Asszonyokra...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)
 • ...és szerencsém az urnak kedveskedni. Debreczen. 3. jun. jan. em. 1804....
 • ...tudok én barátom! a kietlen Debreczenben isolálva élni s a ti...
Obernyik József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Derecske, 1804. június 11.)
 • ...Az Úrnak Csokonai Mihály Uramnak. Debreczenbenn NB. T. Kazinczi Ferentz Úr...
 • ...nem akor akad, mikor valaki Debreczembe megy – E’ tsak vallás...
 • ...hogy hol vettem. Mikor mennek Debreczembe kérdezve sem tudom meg. A...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...Kultsár Úrnak meghagyni. Én Lőrintznapi Debretzeni Vásárkor Lőrintznapi Debretzeni Vásárkor: az...
 • ...állandóúl maradok Kegyelmes Uram, Excellentziádnak Debretzenb. Jun 15d. 1804. alázatos szolgája...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. június 16.)
 • ...személyről van szó. hozzád kerűltt Debretzen’ Krónikájának MStumát add által...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. június 21.)
 • ...Hazánk Poëtájának, tellyes bizodalommal ajánlom. Debretzenbenn....
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...Csokonai Mihály Úrnak tisztelettel ajánltatik Debreczenb. Darabos úttzáb. nem messze a’...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...minden Tisztelettel kűldetik Per Várad Debretzembe Tisztelem Buda Esaias – és...
Bod János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Báránd, 1804. augusztus 19.)
 • ...Hongrois, avec profond resp. à Debretzen A címzés magyarul: „Az úrnak...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. szeptember 5.)
 • ...Mons. Michel de Csokonai à Debreczin. A lap aljára írva. Igaz...
 • ...Monsieur Michael de Csokonai a Debrezin A belső és külső címzés...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)
 • ...Nagyságod közelebbről esmerni azt a’ Debretzeni embert, a’ kit önnön a’...
Bek Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Téglás, 1804. szeptember 13.)
 • ...Monsieur Monsieur de Csokonay à Debretzin A címzés magyarul: „ Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...Józsefnek Debrecen, 1804. szeptember 14. Debreczenbe Sept. 14-én 1804. Jó akaró...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...az Ára is leértt már Debrecenbe – ad faciem loci. 2./...
 • ...V. Mihály Úrnak alázatos tísztelettel Debrecenbe ...
 • ...az akkori Szabadságra be mentt Debrecenbe – de olly hírtelen esett...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...elő hozódván hogy rövid nap Debretzenbe fog menni, és az Urral...
 • ...ha tudtam vólna az Urnak Debretzenbe való lakását, Rhédey Lajos június...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)
 • ...Csokonai Mihaly Urnak egész tisztelettel Debretzenb. PS. Felette igen nagyon tisztelem...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...már ma 2-3 óra tájban Debretzenbe elindúlt. – Miért? Miért? Előtte...
 • ...Vasárnap indúlván, maga bé hoz Debretzenbe. (Még sem említette ekkor...
 • ...Dr. Sándorfi Úrnak, hogy én Debretzenbe haza akarok menni. Mondja, a’...
 • ...nekem fontos Correspondentziáim miatt a’ Debretzeni Vásárra ha tsak egy napra...
 • ...én tettem volna, mert egy Debretzenbe menő menő Az m olvashatatlan...
 • ...mentem. Apr. 21d. Napj. ~ Debretzeni Vásár előtt való szombaton, mondom...
Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)
 • ...Józsefnek Debrecen, 1804. december 4. Debreczen, dec. 4ik 1804. DIM....
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Badaló, 1805. január 2.)
 • ...Vitéz Mihály Úrnak szokott tísztelettel Debrecenbe 10 Rftokkal egygyütt. A címzéshez...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...ad honor[em] D. Csokonai Studiosi Debreczinensis El-jött hát, Barátom! – el...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 20.)
 • ...állandóúl maradok a’ Tekintetes Úrnak Debretzen. A rövidítés föloldva: Debretzenben. Febr....
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...hozzám; mert viszsza kell kűldenem. Debr. Feb. 22kén 803 NG. mk....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 23.)
 • ...Ferencnek Debrecen, 1803. február 23. Debretzen. 23 Febr. 1803. Tekintetes Úr!...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...mert indúlok Váradra. Megjelenvén a’ Debreczeni examenen, szóval fogom megvinni a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...föloldva: maradok. a’ Tekintetes Úrnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debreztenben. 15...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...Novemberi Pestire, innen az 1803. Debretzeni Vízkeresztire, ’s így tovább tovább...
 • ...mellett maradok a’ Tekintetes Úrnak Debretzenb. A rövidítés föloldva: Debretzenben. Febr....
 • ...fogadta, hogy azon esztendőbe Octoberi Debretzeni Vásárra kinyomtatja. Erről a’ Novemberi...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...à Monsieur de Csokonay à Debrezin. A címzés magyarul: „Csokonai úrnak...
 • ...Úr’ levelét, midőn Kocsisom indúl Debreczenben. – A’ Lilla’ Lila’...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)
 • ...Ferencnek Debrecen, 1804. június 12. Debretzen. Jun. 12d. 1804. Tekintetes Úr!...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Ferencnek Debrecen, 1804. június 14. Debretzen. Jun. 14d. 1804. Tekintetes...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)
 • ...à Monsieur de Csokonay. à Debrezin. A címzés magyarul: „Csokonai...
Bollyák János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Biharnagybajom, 1802. március 28.)
 • ...Bajomi Notarius Bollyak Janos Uram Deretskei Fiscalis Ttts Kováts Vágási Bothka...
 • ...szives szolgálatomat. Eszterházÿ Eö Herczegsége Deretskéi Fiscalissa Ttts Kováts Vágási Bothka...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. december 6.)
 • ...jár. Most is azért megyek Deretskére Deretskére A második r b-ből...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. november 26.)
 • ...Herczeg Eszterházy vólt Fiscalisa (a’ Deretskei Dominiumban) viszi de haza ért...
Obernyik József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Derecske, 1804. június 11.)
 • ...áldja meg az Urat, kívánja Deretskénn 11a Jun. 1804 igaz barátjaObernyik...
Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)
 • ...– szokása szerént! Én a’ Deretskei Kotsisnak örömest megfizetek. Az űlésnek...
 • ...nyúgodván, még Nap fenn létével Deretskére béjuthatnék. Ez az én kéntelen...
 • ...Rector Obernyik Jósef Úrnak tisztelettel. Deretskén. NB. Elfelejtém, hogy Tsötörtökön...
Csokonai Vitéz Mihály – Erőss Gábornak, Papp Józsefnek és Pethes Dávidnak (Derecske, 1804. december 10.)
 • ...Dávidnak Derecske, 1804. december 10. Deretske. 10 Xbr. 1804. Magatok...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)
 • ...Vármegye’ egyik Conscriptorának, minden tisztelettel. Deretskén....
 • ...nem tudtam a’ Tekintetes Uraknak Deretskei múlatásokat, igen örvendettem volna, ha...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...Novembris a’ mikor Ö ide Deregnyöbe fog most született Vitze Ispánunk...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...a’ tavasz olta előbb a’ Diós-Győri, most utóbb pedig a’ Miskoltz’...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...lelkész volt (Gáborjánban, Hadházon, Hajdúböszörményben, Érdiószegen és Nagylétán; ld. II. 28....
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...tsak az egy Eszterházy Hertzeg Dombóvári Dominiumába is 4 Reformatus és...
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)
 • ...múlat; ha itt dolgát végezi, Mihály falván szándékozik a’ Bernáth Gedeon Ur...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...örömest kiszánkáznám Véled az Ötsémhez Semjénbe hogy onnan a’ pénzért Amit...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. november 27.)
 • ...Mihálynak Érsemjén, 1802. november 27. Ér-Semjén, 27. Novbr. 1802. Nagy...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Prokátor Nagy Gábor Úrnak, tisztelettel. Semjén. A rövidítés föloldva: Semjénben. A...
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1802. december 30.)
 • ...tiszteletem mellett, vagyok Az Urnak Er-Semjenben d. 30 Decembr. 1802 kész...
 • ...kűldöm. – A’ Pictor még Semjénbe múlat; ha itt dolgát végezi,...
 • ...Ur Regmetzen van; mikor fog Semjénbe jönni bizonytalan; ha késik, több...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 5.)
 • ...reménységből, hogy a’ T. Úrhoz Semjénbe szerentsém lehet, ’s véle Daykáról...
 • ...Karátson előtt Bagamérba, és onnan Semjénbe postát, ’s az Úrnak ott...
 • ...akár a’ mi jobb volna, Semjényi vagy Debretzeni személyes beszéllgetés közben....
 • ...egész Olvashatatlan szóból javítva. tisztelettel Semjénbe....
Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...tekintetben örök tiszteletre méltó barátunk Semjénben Semjénben Itt lapalji jegyzetben utal...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1802. december 12.)
 • ...ő bizonyosan érdemli azt. – Semjénből lett elindúlásom’ napján írtam Fráter...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...hogy majd a’ Tekintetes Úrhoz Semjénbe egy félnapra általmenvén, szerentsém lesz...
 • ...Kazinczy Ferentz Úrnak, tellyes tisztelettel. Semjénben. NB. NB. Utólag toldva...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...Mihálynak Érsemjén, 1803. március 2. Ér-Semlyén 2d. Mart. 1803. Csokonay Vitéz...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...kis fordúlást teszek, és útamat Semjén felé fogom ejteni, hogy a’...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...Mihálynak Érsemjén, 1804. február 24. Semjénben 24. Febr. 1804. Igen nagy...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1801. november 23.)
 • ...Eljen egésségben! kívánja az Urnak Foth. d. 23 Nov. 1801. egyűgyű...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...modját nem látom; mert maga Foti Residentiáján kivűl, minden Főldes Uri...
 • ...tisztelő szívességgel maradtam Az Urnak Foth. d. 30a Maii 1803.hiv barátja,...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...s aki lelkész volt (Gáborjánban, Hadházon, Hajdúböszörményben, Érdiószegen és Nagylétán;...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...betsessé tette a’ Citoyen de Genéve Citoyen de Genéve: (fr.) genfi...
 • ...Genéve Citoyen de Genéve: (fr.) genfi polgár (helyesen: Genève). Rousseau élete...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...hogy Puky „így nevezte tréfásan Gesztelyen épülő házát, vagy magát Gesztelyt”...
 • ...alatt van é? – Mert Judeaba Judea, Jerusamel: Vargha Balázs úgy...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...hogy Puky „így nevezte tréfásan Gesztelyen épülő házát, vagy magát Gesztelyt”...
 • ...Jövő szeptembert Debrecenben, októbert a Judeumba Judea, Jerusamel: Vargha Balázs úgy...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...édes Nagy Uram Atyám, a’ Gesztelyi, Kaki és Sisás Pusztabéli...
 • ...Al-földi lakos nem leszek – Gesztelybe – mert talám elöre meg...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...pontokra. 1./ A’ Ragállyra és Gesztellybe szolló Pakétokat stante pede tralocáltam...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1802. március 2.)
 • ...valamit küldök, a’ mit meg Göttingából szamodra hoztam, de ugy ha...
 • ...hogy én is meg érkeztem Göttingábol: fogadd el ezen soraimat...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...építés epítés em. mesterségének a’ Győri Normalis Oskolában. az az, ex...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...Uram! Debretzenbe születtem Bihar Vmegyében, Győrből származott Ns. és tanúlt Atyától,...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)
 • ...Mihály Urnak Tudós Hazánk Fiának Györön által A’ Laky Háznál R....
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...kiről van szó. adni, a Győri dunai révnél a Trímai házban,...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...(vö. , 278–280. l.), s Bagoson lett lelkész, így említi testvére,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...minél hamarább ölelni kívánván, vagyok Böszörményben Jun. 26d. 1801. hű barátodCsokonaymk....
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...aki lelkész volt (Gáborjánban, Hadházon, Hajdúböszörményben, Érdiószegen és Nagylétán; ld. II....
Kovács Sámuel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Csákvár, 1803. június 17.)
 • ...helyettem őtet és Nagy Istvánt Böszörményben – Nézd a most meg...
Kotsi Sebestyén István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúböszörmény, 1804. augusztus 6.)
 • ...Megelégedést kívánván, Vagyok Az Úrnak H-Böszörményben d. 6ta Aug. 1804. kész...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...s aki lelkész volt (Gáborjánban, Hadházon, Hajdúböszörményben, Érdiószegen és Nagylétán; ld....
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...Mihálynak Hajdúhadház, 1800. július 8. Hadház. 6ik Jul. 1800. Barátom!...
Vad Tamás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1802. július 26.)
 • ...dolog, és Kőrnyűlalassosan tudosítts Sig. Nánás 26ik Julÿ 1802. V T...
 • ...tudosittson. Egyebarant vagyok Az Urnak Nánás 26ik Julÿ 1802. baráttyaV. Tamás...
Sas János – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúnánás, 1803. március 2.)
 • ...Nánás 2a Mart. Barátom A’ nanási professor köszöni tiszteletes nomen clátióját,...
 • ...Mihálynak Hajdúnánás, 1803. március 2. Nánás 2a Mart. Barátom A’ nanási...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Szatmári Király kapitány úrhoz megyek Hangácsra. 26. julii Igaron leszek, és...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...– Aradtól is félrébb, távulyabb Almáson lakom a’ Ns. Megye Quártely...
 • ...Élj – szerentsessen – Költt Almason 15dik Augusti 1804. [Címzés:] Aradról...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...vagy személyesen akarom meginstálni, hogy Kovátsiig, vagy legalább tsak H:...
 • ...betűből javítva. ifjat megfogadtam, hogy Kovátsiba 1793-ban itt élt Szilágyi Mihály,...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...T. Szilágy Sámuel Úrnál van H. K. Pályiba. illyen fellyűl irással –...
 • ...május 15. Tekintetes UR! Magam arra a’ környékre nem mehetvén, küldöm képembe ezt...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...hogy Kovátsiig, vagy legalább tsak H: K: Pályiig ebből az Oláh Városból maga...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Uram Bátyám-tól. A Sisáry család Hernádkakon volt birtokos, feltehetően e család...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...Nagy Uram Atyám, a’ Gesztelyi, Kaki és Sisás Pusztabéli részit, ’s...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...20 ftos Levelem eránt az Igali Járásbeli FőSzBiró FőSzBiró: főszolgabíró. „Az...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...Mihálynak Iharosberény, 1802. március 10. Berényben Mart. 10dikén 802 Hív Barátom!...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...együtt mivel azokat az ő Jenai Tonussára Jenai Tonus: utalás Császári...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...Arad Vármegye Eskűttye, és a’ Jenai mind a’ Két Tudós Tarsaságnak...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)
 • ...Győr Vármegyében múlatna Kedves Párjával, Kámban Itt élt ekkoriban Kisfaludy Sándor....
Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kántorjánosi, 1804. július 4.)
 • ...jokat kívánván vagyok Az Urnak Kántor Janosiba die 4ta July 1804. alázatos...
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak (Csurgó, 1799 június vége-július eleje)
 • ...a különösen tisztelendő úrnak, otthonában.” Kaposvárini....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...Mihálynak Kaposvár, 1799. augusztus 23. Kaposvár 23a. Aug. 1799 Bizadalmas Drága...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...a Puky István barátom levelével Kardszagon által el lehet küldeni....
Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)
 • ...Nzts. A rövidítés feloldva: Nemzetes. Kardszagi Legelőször is arra gondolhatunk, hogy...
Új Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Karcag, 1804. november 2.)
 • ...magamat továbbra is ajjanlván maradok Kardszag 2a 9br. 1804. kkszolgája kkszolgája:...
 • ...szolgája. ’s barátjaÚÿ mp. [Címzés:] Kardszag. a Monsieur Monsieur Michel...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február ?12.)
 • ...én, és reménylem oltsóbban mint Kassán a’ hol azomban többet nyomtatnak!!!...
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)
 • ...a’ Bécsi sem a’ Kassai Sajtó alól ki nem kerűltek....
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...egyszerre a pesti, bécsi és kassai sajtóban: Kassán a Lillát, Bécsben...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...kik Kassára járnak) elbúvik. – Kassán nem lévén semmi esmérősöm, a’...
 • ...még 1802. 15 Aug. felkűldöttem Kassára Landererhez, ki levelében azt fogadta,...
 • ...Vay Miklósról* szóló Kapcsolattörténeteknél). kik Kassára járnak) elbúvik. – Kassán nem...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1804. február 24.)
 • ...mit az Úr óhajt. Kossovich Kassán lakik Gróf Andrásyné, született Battháni...
 • ...által kellene elindítani a’ dolgot. Kassán eggy Fülöp János Kassa város...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...Szombatra várom a’ Salétrom Tisztet, Kassai Szenátor Fülöp Úrtól, Fülöp Úr:...
Szabó Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak és Csokonai Józsefnének (?, 1801. augusztus 15.)
 • ...harangot húzni. Oda le szolgáltam Ketskemét pusztájan Jó hat ökör mellett....
Csokonai Vitéz Mihály – Mátyási Józsefnek (Pest, 1795. május 10.)
 • ...Ezértis sok hálát nyer tőlem Ketskemét, Hogy Kinek eddigis tiszteltem...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. április 26.)
 • ...baráttságában ajanlott maradok Baratom Uramnak. Ketskem. 26a Apr. 1802. Igaz Magyar...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)
 • ...adott Én nékem Pesten; hogy Ketskeméten adjam el, el is adtam,...
 • ...jó szivűségeben ajálván állandóúl maradok. Ketskemet. 31a Xbris 1802. Az...
Szeles Sándor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1805. január 2.)
 • ...Barácságába ajanlott maradok Az Urnak Kkeméten 2a Januar. 1805. mindenkori kész...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Szebenig, sőt Moldváig és Bukerestig, Késmárktól fogva Péterváradjáig terjed; ahol annyi...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Szebenig, sőt Moldváig és Bukerestig, Késmárktól fogva Péterváradjáig terjed; ahol annyi...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...vagyok Bizodalmas Nagy jó Uramnak Keszthelyen 9dik Jan. 1801. alázatos szolgájaGroff...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...tisztelettel maradok Az Úrnak sig. Keszthely 21a Apr. 1801. alázatos szolgájaGroff...
 • ...Úrnak azon recepissére, melly Debretzenből Keszthelyre küldetett, felírtt recognitiójából, hogy az...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...Bizodalmas Nagy jó akaró Uramnak Keszthelyen 21dik Aug. 1801. alázatos szolgájaGroff...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...az érdemet, a’ mellyért mind Keszthelyen mind Csurgón olly bő kézzel...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Keszthely, 1797. december 24.)
 • ...Juliannának Keszthely, 1797. december 24. Keszthely 24 Dec. 1797. E’ szívből...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Komárom, 1798. március 12.)
 • ...szép személyed birtokára. – Elmegyek Keszthelyre és csak édes emlékezeted viszem...
 • ...szivemben mindenkor jelen leszel. Elmegyek Keszthelyre te pedig Almásra Almás: Dunaalmás...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...mind Nagyságos Pártfogójára, mind a’ Keszthelyi hasonlíthatatlan Fundatióra, a’ jó Magyart...
 • ...GYÖRGY’ Ő Nagyságának, ’s a’ Keszthelyi GEORGICONNAK adja, ajánlja, áldozza a’...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)
 • ...Tellyes bizodalmú Nagy jó Uramnak Keszthely die 17a Febr. 1802.kőteles szolgájaGroff...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Nevének zengésére ajánlja fel a’ Keszthelyi erdők’ árnyékiban. Ő ugyan könnyen...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...lesz 5 esztendeje, miolta 1798 Keszthelyen Gróf Festetits György Ő Nagyságától...
Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...Az ur pakétjába van a Halasi pakét is, melybe 10 eladó...
 • ...mivel ő Kigyelme már elment Halasról adja által Barátom uram mind...
Habókai Márton – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kismarja, 1802. június 25.)
 • ...Prov. Prov.: iratott (provenio: ’keletkezik’). Kiss-Marja. d. 25a Juny 1802....
[Vályi Klárához]
 • ...kedvedet, Mi a’ Vágnál Vágnál: Komáromban. gyakran sohajtunk Tégedet. ’S...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...tusakodó szívemet, s azonnal kiindúltam Komárom földéből. Megyek és repűlök, kedves...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...nyújtott AJÁNLÓ LEVÉL és ELŐ–BESZÉD. Komárom. 8 Nov. 1797. NAGY...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...LEVÉL és ELŐ – BESZÉD. Komárom. 8 Nov. 1797. NAGY...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándor Dánielnek (Komárom, 1798. január 19.)
 • ...Dánielnek Komárom, 1798. január 19. Komárom. 19 Jan. 1798. Kedves...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...tisztelettel maradok Méltóságos Gróf! Nagyságodnak Komárom. 22 Jan. 1798. igaz...
 • ...Gyűlés’ kedvéért múlattam. Lejöttem 1796 Komáromba, ’s a’ Vmegye mellett...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1798. január 23.)
 • ...Aestheticai Tudományokból. Ezeket öszveszedvén itten Komáromba Nyájas Múzsa név alatt kiakartam...
 • ...tisztelettel maradok Kegyelmes Uram! Excellentziádnak Komárom. Január. 23d. N. 1798....
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Komárom, 1798. március 12.)
 • ...indulok, el hagyom ezt a Komáromot vég képen, a melytöl te...
 • ...Juliannának Komárom, 1798. március 12. Komárom, martius 12. 1798. Lilim!...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...alkalmatosság. A rövidítés föloldva: alkalmatosságára. Komárom. 8r. 1797. A haza...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...tudja, a’ Könyveimnek és Irásaimnak Komáromba létele, Bindzeúg nélkül Plenck Úr...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...meg nem szűnöm lenni EXCELLENTIÁDNAK RKomárom. 9: Jan. 1802. holtig...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...tisztelettel maradok Méltóságos GRÓF! Nagyságodnak RKomáromb. RKomáromb. A rövidítés feloldva: RévKomáromban....
 • ...jöttem fel Pestről is ide R:Komáromba, hogy mivel amazt itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Ferencnek Komárom, 1802. február 13. R.-Komárom, Febr: 13 d. [N.]...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Jánosnak Komárom, 1802. február 15. Komárom 15. Febr. 1802. Jóakaró Barátom!...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Komárom, 1802. február 16.)
 • ...hív tisztelő szolgájaCsokonai Mihály.mk. Írám RKomáromb. A rövidítés föloldva: RKomáromban. Febr:...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)
 • ...Éles Istv. Istv.: István. [Címzés:] Rév Komáromból Az Urnak Az Urnak Vitéz...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)
 • ...egyet masra fel nem vállalhatta, Komáromba pedig, minthogy a Visitatorok Visitator:...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. január 29.)
 • ...ac Generoso Domino Michaeli Csokonay. Komaromii. A címzés magyarul: „Pesten....
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)
 • ...Györön által A’ Laky Háznál R. Komáromban A’ Laky Háznál: Csokonai Rév-Komáromban...
Fazekas Mihály – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. február 17.)
 • ...Úrnak Csokonay Vitéz Mihály Úrnak. R. Komárombann vagy akárhol. P. S. köszöntik...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...szó. par Wien Presbourg a R:Comorn a R:Comorn Utóbb (2. javítás,...
 • ...ha Fehérvárra le mennél akar Komáromból akar Pestről, bizonyossan Kezedhez vehetnéd...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...lévén emlitette – vélled Romanhaft Komáromban lett öszve jövetelétt. – Én...
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...ne terheltessen: maradván Az Urnak Komárom 12a Augustÿ 802. Kész SzolgállójaWeinműller...
Weinmüller Klára és Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25.)
 • ...alúl irtt Nevem Subscriptiommal erősitem. Komárom die 25ta Augusti Anno 1802....
 • ...Vainmiler Privilegialt Tipographusne mk. [Címzés:] Rév Komáromból Az Urnak Az Urnak Vitéz...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)
 • ...E. I.: Éles István.mk. [Címzés:] Rév Komáromból Az Urnak Az Urnak Vitéz...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...terjeszthettem. Mikor a’ Nyomtatást elvégezvén, Komárombol Pestre Pestre Sor fölötti betoldás....
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)
 • ...5 Rf. Bankóval, és egy Komáromba szolló Levéllel együtt. Ez a...
 • ...a’ Levelet méltóztassék az Úr Komáromi Typographusné Weinmüllerné Asszonyom’ kezébe adni,...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)
 • ...tsak egy lépést sem tehettem Komárom felé egész 5 Hetekig; már...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...kőnyves képpel bánni tud. A’ Kufsteini Várban eggy Katona Tiszt belé...
 • ...Bizonyságát lássd a’ 342. old.” Kufsteinban és egyéb helyein szenvedésünknek nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...az az út-ból javítva. utamba Madarasról Matoltsi Uram által hozzád írott...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...december vége Kedves Barátom! A Madarasrúl irott Leveledet Matoltsi Chirurgus által...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...róla emlékezéseiben ( 423-427. l.). Lábadi Pr[edikator] és helyette Marton Gábor...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...Correspondentiáinkat! Az első Levelem mellyet Lengyel Tótiból Lengyel Tóti: Lengyeltóti. „A’ T....
 • ...el kűldetése úgy esett: hogy LTóti és Szemes között szembe találtuk...
 • ...Szemesenn maradt hálásra; mi pedig LTótiba 12 óra után értünk éjtszaka...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...(Gáborjánban, Hadházon, Hajdúböszörményben, Érdiószegen és Nagylétán; ld. II. 28. c....
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...632. l.), aki Sárospatakon tanult, Losoncon tanárkodott, majd, 1819-től Pesten volt...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...Aeneist már kiadta”: az Erdélyben, Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyen, Nagyenyeden működött Kovács József...
Aranka György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely, 1803. október 27.)
 • ...Mihálynak Marosvásárhely, 1803. október 27. MVásárhely 27 Oct 1803 Kedves Barátom...
Kováts László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Marosvásárhely környéke, 1805. január 3.)
 • ...az alkalmatosságot nem tudhatta, mert Vásárhelyen kivűl irván ezen sorokat, tudtára...
Csokonai Vitéz Mihály – Obernyik Józsefnek (Debrecen, 1804. december 4.)
 • ...órakor indúlnánk ki, és 12re Pértsre érnék, ahová már egy kis...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...minél előbb a’ Sárándi vagy Pértsi Conscriptiót, Conscriptio: (lat., rég.) népesség-összeírás....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...– Oda ohajtva várom a’ Miskoltzi Postan Leveledet, ’s tudositásodat. A’...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...Asszonyomtól Komjáthyné: talán Komjáthy Ábrahám miskolci professzor, majd lelkész feleségéről van...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...és magamat Méltóságos Gróf, Nagyságodnak Miskoltz. 7a Jul. 1801. legkissebb szolgája...
 • ...Somogyból (Csurgóról) 5a Febr. 2/ Miskoltzról, 9a Febr. 3/ Erdélyből a’...
 • ...Diós-Győri, most utóbb pedig a’ Miskoltz’ szomszédságában fekvő Tapoltzai Hévízben kénteleníttettem...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...hiányzik, em. tőle kivévén, vagy Miskolcra, vagy Debrecenbe, a honnan a...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Somogyból (Csurgóról) 5 Febr. 2/ Miskoltzról, 9 Febr. 3/ Erdélyből a’...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...varas bekája a’ kocsonyába „A miskolci kocsonya ismert adomájára céloz(?).” (...
Trocheus lábakon
 • ...’s mindenem! – Vártam itt: Miskoltzra írtam három ízbe, eggy fiú...
 • ...Mit tsináljak? merre tudjak menni Miskóltzon ’s hova? Estve van –...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...igy oda Postán per Tokaj Miskoltz a’ leg bizonyosabban el várom...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...mellyért mostan is itt a’ Tapoltzába vagyok, volt oka, hogy mind...
 • ...pedig a’ Miskoltz’ szomszédságában fekvő Tapoltzai Hévízben kénteleníttettem hosszas Curat tartani;...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Mocsa, 1798. március 18.)
 • ...Juliannának Mocsa, 1798. március 18. Motsa. Morsa A másoló összetévesztette...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...Úr Rousseaunak a’ maga Barátjához Montmorencyből Montmorency: ld. az 1800. december...
 • ...Rousseaunak a’ maga Barátjához Montmorencyből Montmorency: ld. az 1800. december...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...betűkből javítva. reám egyet a’ Montmorency Montmorency: település Párizs közelében, itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...szabadúlt ki több szenvedő társaival Munkácsról. Egész pontosan 1801. június...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...mulat, de tavaszra reménlem hogy Attádra viszza fog jönni. – Elég...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Mihálynak Nagybajom, 1801. szeptember 24. Nagy-Bajom 24: 7br. 1801. Kedves Csokonyaim!...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Györgynek Nagybajom, 1798. augusztus 4. Nagy-Bajomból, Somogyból, Aug. 4d. 1798....
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1799. július 23.)
 • ...Mihálynak Nagybajom, 1799. július 23. Nagy Bajom. 23 Julÿ 1799. Kedves...
Gr. SZÉCHÉNŸ-Excához midőn a’ Nemzeti Könyvházzal megtisztelni méltóztatott
 • ...nékem intézz tárogatót, tömént: A’ Czenki Czenk: utalás Nagycenkre, Széchényi lakóhelyére....
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...kiadta”: az Erdélyben, Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyen, Nagyenyeden működött Kovács József (1732–1795) egyházi...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...volt praeceptorától származik, aki ekkoriban Nagykőrösön lelkészkedett, s aki az előszóban...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...T. Kováts Jósef Uram, kivel N:Kőrösön tanátsot tartottam, a’ maga Aeneissét;...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)
 • ...maradtt; hanem minthogy már én Nagy Megyeri mester vagyok Nagy Megyeri mester...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)
 • ...25a August. 1803 E.I. [Címzés:] N. Megyerről Az Urnak Az Urnak V....
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)
 • ...igaz tisztelőjeE. I. mk. [Címzés:] N. Megyerről Az Urnak Az Urnak V....
 • ...ajánlván Vagyok K. Uram Bátyámnak N Megyert d. 11a Novemb. 1804. igaz...
 • ...hogy talám mindég aluszom miolta Megyerre jöttem, az igaz, az az...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Kereskedés Bétstől fogva Pesten keresztűl Szebenig, sőt Moldváig és Bukerestig, Késmárktól...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Kereskedés Bétstől fogva Pesten keresztűl Szebenig, sőt Moldváig és Bukerestig, Késmárktól...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Grammatik 3/ Molnar Walachische Sprachlehre, Hermanstadt. b. Hochmeister 4/ Die Zauberflöte...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1802. július 4.)
 • ...sokba kerűl, magam is mindenkor Váradon szoktam szükségemet pótolni, és sokkal...
 • ...tehát csak azt comendalom, hogy Váradon vegye meg az Úr, és...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...a melly a nyáron a váradi fördést olly kellemetessé tette. Talán...
Obernyik József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Derecske, 1804. június 11.)
 • ...című részt.* etc. etc. Csokonai. Nagy Varadon. – Had mondjam ki...
Perecsényi Nagy László – Csokonai Vitéz Mihálynak (Almás, 1804. augusztus 15.)
 • ...nem fog gyönyörkődni – mellyeket Váradi Dió-verő Vásárkor Váradi Dió-verő Vásárkor:...
 • ...Urnak minden Tisztelettel kűldetik Per Várad Debretzembe Tisztelem Buda Esaias –...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)
 • ...Kedves Ur! Valamint irigylem a Váradi társaságot; Váradi társaság: a májusban...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...ugyan hálá az Istennek a’ NagyVáradi Majalis Cura NagyVáradi Majalis...
 • ...részént megjött; de a’ mint Váradról a’ mint Váradról haza...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. június 9.)
 • ...ajánlott állandóúl vagyok Az Urnak NVárad 9dik Juny 1803. el kötelezett...
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1803. december 16.)
 • ...Tichy JánosN: Váradi TypographiaFactor:mp: [Címzés:] Gr. Wardein. Gr. Wardein: (ném.) Nagyvárad. à...
 • ...maradok tisztelő szolgája. Tichy JánosN: Váradi TypographiaFactor:mp: [Címzés:] Gr. Wardein. Gr....
 • ...Mihálynak Nagyvárad, 1803. december 16. NVárad 16a Dec. 1803. Kedves Barátom...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)
 • ...árra 1 Rf. Ha feljössz Váradra, megtalálsz az Akademia mellett...
 • ...estve jött hírtelen egy levelem Váradról, hogy azon Munkám, mellynek...
Sándorffi József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. május 20.)
 • ...hív Eskulapjáról és Barátjáról Sándorffiról.N.Váradonn Majus 20-dikán 1804.benn....
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)
 • ...vármegye főorvosa. Physicusának egész tisztelettel. Váradon. A címzés a levél...
 • ...s nagy szerencsémnek tartom, hogy Váradon is van egy oly nemes...
 • ...élni s a ti gőgös Váradotokra nem vágyakozni. A franczia tűz...
 • ...Barátom! Én most sem mehetek Váradra, de talán nem is...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...volt hátra; és én a’ Váradon kapott Tüdőgyúladásból akkor kezdvén felerőssödni,...
Rhédey Lajos – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyvárad, 1804. október 27.)
 • ...Mihálynak Nagyvárad, 1804. október 27. NVarad 27a Oct. 1804. Teljes bízodalmú...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. november 10.)
 • ...menjek. Illy szomorú állapotom miatt Váradra sem mehettem, ahol pedig az...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...míg más oldalról mellyemnek a’ Váradi gyúlladás által megromlott belseje mind...
 • ...hogy nagy kedvet nyertem Verseimmel Váradon, ’s hogy a’ miatt...
 • ...Dr. Sándorfi Úr vitte fel Váradra, még Sz: György napi...
 • ...fölé írva. volna vetni: talán Váradotokkal nyomorúltúl és tsúfosan is jöttem...
 • ...l.). a’ többiek mit kaptak Váradon, mit nem, miattam miattam...
 • ...lépni? De folytatom már a’ Váradi lételem’ napi lajistromát. Apr. 18...
 • ...Az ágyat után áthúzott vessző. Nagy-Váradon, mint akármelly mint akármelly...
 • ...reggel, azaz Apr. 11 Napj. Váradra béértem. Az éjjel útazás, álmatlanság,...
 • ...másnap reggelre készen lehetek, felvisz Váradra a’ Méltóságos Úrhoz. Az izenet...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...feleletem rövid lessz, mert indúlok Váradra. Megjelenvén a’ Debreczeni examenen,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...tudtam előre a’ Tekintetes Úrnak Váradra való menetelét. Két Ódámnak bészínelését...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...vólna, magam is annak kedvéért Váradra fel menék vala. De már...
 • ...ki. Ha sok lesz: a’ Váradi Uraságok között eloszlik; ha pedig...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...és Darvasné Asszonyság elragadván elragadtak Pazonyba, és onnan felvisznek Ongára: megengedj,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...én az alkalmatosság vissza jövetelekor Ongán lészek. – Oda ohajtva várom...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...elküldötte a’ Tekintetes Nagy Asszony Ongáról a’ Szőlővesszőket és a’ Mondolafákat....
 • ...bizonytalan létemben legjobbnak tartottam, ha Ongára írok, mert ott előbb utóbb...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...elragadtak Pazonyba, és onnan felvisznek Ongára: megengedj, hogy véled nem útazhatok,...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...most fáradozom. – Istenünk Veled! Onga. Jul. 19d. Napj. 1801. Csokonaymk....
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Szerentsésen felérkezvén Jul. 1ő Napján Ongára, Puky Barátommal 5-dik. Ragályra mentünk,...
 • ...Józsefnének Onga, 1801. július 19. Onga. 19 Jul. 1801. MTAK. RUI...
Trocheus lábakon
 • ...szó eleje jav. ebből: me Onga mellett, ’s bé menek, Hat...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...időt. Innen 18 Jan. indulok Ongára és ottan mulatok Februarius végéig,...
 • ...házam elkészül hol itt, hol Ongán töltőm az időt. Innen 18...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Czindery sírja felett című költeményét. Pécs. 8r. 1798. Most egyikből...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...munkája amazokét fellülhalladgya, tessék azt Pestre Pintér Györgÿ Szalkszentmártonyi Fiscálisomhoz leküldeni;...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...az Úrnak úgy tetszene, én Pesten lakozó Pintér György Szalksz-Mártonyi Fiscálisomnak...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...tanult, Losoncon tanárkodott, majd, 1819-től Pesten volt ügyvéd, színműveket fordított, s...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...ahol a’ Kereskedés Bétstől fogva Pesten keresztűl Szebenig, sőt Moldváig és...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...Fiscálisomnál, Pintér György Úrnál, ki Pesten a’ Ketskeméti Útszában lakik, már...
 • ...azokat az Úrnak valamelly Debretzenből Pestre útazó jó Baráttya által felvétettetni,...
Pintér György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1801. szeptember 2.)
 • ...Szivességébe ajánlott kész tisztelettel maradok Pesten 2a Sept. 1801. Az Urnak...
 • ...alazatos szolgájaPintér György mgk.Fiscalis [Címzés:] Pestrűl Az Urnak Nemes Csokonyai Vitéz...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...Nem monta é K: hogy Pestre mikor jön? Én feleségestől a’...
 • ...azon jó Barátom? Mikor ment Pestre? Nem monta é K: hogy...
 • ...hát imé érkezik az Urnak Pestről de nem tudom ki által...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...Censurázhatja, censurázhatja a’ Magyart is: Pesten és Budán az Urak, a’...
 • ..., 706. l.). Budáról Rátz, Pestről Görög, miért nem Magyar is?...
 • ...inkább inkább magamat, Újságot akarnék Pestről lejáratni. Lehetősségére ezeket jegyzem meg,...
 • ...Gábornak Pest, 1801. szeptember 26. Pest. Sept. Sept. A Se Oc-ból...
 • ...van, ebéd, bor, vatsora: ez Pesten haladja a’ 200 forintot. Munkáim’...
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...én köszönetemnek Rubricájába. – Én Pesten ingyen Szobába lakom, ’s ingyen...
 • ...amonnan kikerűlvén, reménylem, hogy Leopoldi Pesti Vásárkor Leopoldi Pesti Vásárkor: november...
 • ...hogy Leopoldi Pesti Vásárkor Leopoldi Pesti Vásárkor: november 15-e körül. az...
 • ...Jánosnak Pest, 1801. szeptember 26. Pest. Sept. 26d. [Napján] N. [...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...élj vígan: mikor jössz fel Pestre? Hopp! addig is élj vígan!...
 • ...beadványa nyomán kezdett mozgolódni a pesti magyar játékszín feltámasztása végett (...
 • ...ezek pedig újat akarnak építeni. Pest vármegye 1801-ben Kelemen László beadványa...
 • ...mellett felette kezd ismét buzogni Pest vármegye, kivált a subs. V....
 • ...és feleletekbe foglalva). bejár gyakran Pestre: már néki-kezd-szépűlni az ifjú. –...
 • ...irok nekik is. – Ha Pesten való lakásomat könnyíteni kívánod, ezek...
 • ...ismét hívnak; vettem leveleket itt Pesten per Debrecen: azalatt pedig Debrecenben...
 • ...minthogy mind ez, a mit Pesten tehetek, egy szüreti salvét iszom...
 • ...Istvánnak Pest, 1801. szeptember 26. Pest. Sept. 26. 1801. Barátom! Dolgaimnak...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1801. november 23.)
 • ...Úrnak, az igen híres poétának, Pestre.”...
 • ...Csokonai Poéte tres célébre à Pesth. A címzés magyarul: „Az Úrnak...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...kedves barátomnak, Debrecenen, Szolnokon át Pestre.”...
 • ...Amie par Debreczen Szólnok à Pesth A címzés magyarul: „Az úrnak...
 • ...a’ múlt Aug. vége felé Pestről a’ Feleségemet Feleségem: Dobozy Katalin....
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...ahol a’ Kereskedés Bétstől fogva Pesten keresztűl Szebenig, sőt Moldváig és...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...religionis, et castae Juventutis studioso. Pestini. 1793. 8. A könyv...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...ő pedig, nem régen kerűlvén-ki Pestről, lehetetlen hogy erre felelni...
Csokonai Vitéz Mihály – Mátyási Józsefnek (Pest, 1795. május 10.)
 • ...ebédeltemis Veled ’s tarókoztam. – Pestreis eggy kotsinn mint szerelmes Hazánk...
 • ...Józsefnek Pest, 1795. május 10. Pest. 10 Mai. 1795. A...
Tréfás Magyar Dal
 • ...Patzkó Ferenc Ágoston (1730k.–1792 után) pesti nyomdász 1730 körül született, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...gondoljam! Akkor küldd el delizsáncon Pestre az Institoris úr magyar cabinetjébe...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándor Dánielnek (Komárom, 1798. január 19.)
 • ...Fel megy é az Úr Pestre Eskütt Jegyzőnek? pro ulteriori practizatione...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...nem látnék hátra, hanem hogy Pesten az utolsó lépést tegyem meg...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...csak azért távoztunk el, hogy Pestrűl lett visszajövetelünkel a’ tüz, melly...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...passirozhasson. Illy tzéllal jöttem fel Pestről is ide R:Komáromba, hogy mivel...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 10.)
 • ...pinzt le tenni én itten Pesthen minyar az Patzko Urnak meg...
 • ...Tisztelem s vagyok Édes Urnak Pesthen 10dik Jan. 1803. kűteles SzolgájaMos....
 • ...Rft. 40. X. Ha Valameik Pesthi kereskedü Kiss Istvan Úr vagy...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 9.)
 • ...Úr! Mind edíg nem küldhettem Pesthen lévü alló Jószágát, de már...
 • ...Mihálynak Pest, 1803. május 9. Pesthen 9dik Maji 1803. Betsűletre Meltó...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...Mihálynak Pest, 1804. január 6. Pest. 6ik Jan. Kedves Ur! Régen...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Komárom, 1797. október 21. előtt)
 • ...Csokonay Vitéz Mihály úrnak stb. Pesten az Institoris Úr’ Könyves boltjában....
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...mon tres cher ami. à Pest. A címzés magyarul: „Az...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. január 29.)
 • ...vagyok Igaz Tisztelettel. Az Urnak Pesten 29a Januar. 1802 kész köteles...
 • ...köteles szolgájaGrof Széchénÿ Ferentz [Címzés:] Pestino. Perillustri ac Generoso Domino...
Csokonai Vitéz Mihály – Barkassy Jánosnak (Komárom, 1802. február 15.)
 • ...Királyi Tabla Esküttjének, baratságosan – Pesten Herthut háznál, Herthut ház: nem...
 • ...kérem, hogy ha vásárig leindúl Pestről, tehát arra az esetre...
 • ...Kleist Munkája: A’ Tavasz. és pesti vásárra pesti vásárra: feltehetően a...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ...Tűzi-munkákkal Tűzi-munka: tűzijáték. Buda’ és Pest’ falait; Sőt még többet...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. február 20.)
 • ...barátságába ajánlva vagyok Az Urnak Pest 20ik Feb. 1802. alázatos szolgájaKultsár...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...vis a vis abzugeben in Pest Pest Utóbb (1. javítás, Pesten)...
 • ...között szembe találtuk Csepán Urat Pestre menő útjában – Ő Szemesenn...
 • ...– Ha hát tudnám hogy Pestenn fogsz lenni, vagy hogy a’...
 • ...le mennél akar Komáromból akar Pestről, bizonyossan Kezedhez vehetnéd azt...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. április 26.)
 • ...Vitéz Mihály Úrnak barattságosan ajánlom. Pestenn....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. május 20.)
 • ...jövetelétt. – Én Tenéked irtam Pestre Postán-is, alkalmatosság által-is de semmi...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. augusztus 4.)
 • ...én mindenkori szíves barátsággal maradok Pesten 4a Aug 1802. alázatos szolgájaKultsár...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...már várnom kell valami jó Pesti alkalmatosságra; azomba még most sem...
 • ...öszve vagynak gyűjtve, és hogy Pesten a’ Köz Haszonvételre rövid időn...
Weinmüller Klára – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 12.)
 • ...múlt Medárdusi Vásár: június 8. Pesten nálam keresték, de minthogy félben...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1802. augusztus 25. után)
 • ...mivel hogy már le szállítottam Pestre. Nyilván A’ Tavasz példányainak...
 • ...olvashatta el, mert már akkor Pestre ment, hanem én gondolván ugy...
Trattner Mátyás – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. szeptember 8.)
 • ...szolgájaTrattner MátyásK. pr. könyvnyomtató. [Címzés:] Pestről Az Úrnak Csokonay Mihály Úrnak...
 • ...Úrnak; mert most itt minálunk Pesten nagyon drága a’ papiros, és...
 • ...Mihálynak Pest, 1802. szeptember 8. Pesten die 8vo Sept. 1802. Nagy...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...című Kleist-fordításról van szó. mellyet Pestre szállítottam, és az Excád parantsolatjára...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1802. szeptember 18.)
 • ...(?Sz) betűből javítva. Ő Excájának Pesti Pesti Sor fölötti betoldás. Bqecája...
 • ...Mikor a’ Nyomtatást elvégezvén, Komárombol Pestre Pestre Sor fölötti betoldás. lejöttem;...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. október 26.)
 • ...SzolgájaMossotzÿ Institoris Gabor mp. [Címzés:] Pestről Az Urnak Csokonai Mihály Urnak...
 • ...valami Debreczeni embert, aki jővű Pesthi Vására jővű Pesthi Vásár: talán...
 • ...s vagyok Az Urnak Sietve Pesthen 26dik octe 1802 kísz kőteleségű...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...szükség emlékeztetni. Minden jókat kíván Pesten 8ik Decemb. 1802. Kultsár mk...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. december 19.)
 • ...január 6-i vásárra utal. lejövő Pestiek által, vehetem. Addigis örűlök, hogy...
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kecskemét, 1802. december 31.)
 • ...maga által adott Én nékem Pesten; hogy Ketskeméten adjam el,...
 • ...az árát fel is vittem Pestre az Institoris Kőnyváros kezében: amellyről...
 • ...meg is tettem azon Választ Pestre hogy Kún István Úr által...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. január 30.)
 • ...szolgájaG Széchénÿi Ferentz [Címzés:] de Pest Monsieur Monsieur Michel de Csokonay....
 • ...Mihálynak Pest, 1803. január 30.Pest 30. Januar. 1803. A dátum...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...ama’ Publicumért fáradozó Scribler, a’ Pesti Vásárra, Pesti Vásár: az április...
Csokonai Vitéz Mihály – Öt könyvnyomtatónak (Debrecen, 1803. március 1.)
 • ...Úr! Kérem méltóztasson a’ mostani Pesti vásár vásár Pesti vásár: a...
 • ...az Exemplárok idővel elkészűlnének: tsak Pesten kellene őket letenni Institoris Úr’...
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak (Debrecen, 1803. március 3.)
 • ...Mossótzi Institoris Gábor Könyváros Úrnak. Pesten, a’ Nagy Piatzon, a’...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. április 7.)
 • ...Reménylem tehát, hogy küldhetek le Pestre Diligencon 200 Exemplárt Kis Istvánhoz...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...jókat kivánván vagyok igaz tisztelettel Pest 16. Apr 1803 [Melléklet:] [a...
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. május 29.)
 • ...Tisztellem s vagyok Az Urnak Pesthen 29dik Maji 1803. kísz küteles...
 • ...Országi kőnyvekel fog ide haza Pesthen Veszüdni, azirt minden feli Kévánom...
Mátyási József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Fót, 1803. május 30.)
 • ...tudjuk, ki volt. által a’ Pesti Vásárra Pesti Vásár: az úrnapi...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. június 9.)
 • ...céloz. gátolta. Sok jót kíván Pesten 9. Juni 1803. A dátum...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...azon 50 f. mellyet számomra Pestről Beleznay Úr Beleznai Lajos: Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...én Múzsám, melly a’ most Pesten Sajtó alatt lévő Amaryllisomban azzal...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...5 munkám nyomódik egyszerre a pesti, bécsi és kassai sajtóban:...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1803. augusztus 25.)
 • ...néki, és ha a jövő Pesti Vásárig Itt esetleg a novemberi,...
 • ...ha tsak az ezt követő Pesti Vásárkor; Pesti Vásárkor: talán az...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...közönséges Könyvtárakat felkerestettem; mind a Pesti és Bétsi könyváros és Antiquarius...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. szeptember 5.)
 • ...Mellyel állandóul maradok Az Urnak Pesthen Septembernek 5dikén 1804. A Mons....
 • ...Szolgája Grof Széchénÿ Ferentz [Címzés:] Pest a Monsieur Monsieur Michael de...
Csokonai Vitéz Mihály – Szeless Józsefnek (Debrecen, 1804. szeptember 14.)
 • ...vásáron találkoztak. említettem az Úrnak, Pesten rekedt vala meg, Könyváros Institoris...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagymegyer, 1804. november 11.)
 • ...hogy még egyszer el készithessem Pest felé Ezen levelemet pedig alázatosan...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Tavasszal, múlt <Ősszel> Tavasszal hogy Pesten valék, megkért, hogy adjam által...
 • ...mivel, a’ mint említém, akkor Pesten napoltam, egy Budai Rátz ifjat...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. február 14.)
 • ...Vásárra kinyomtatja. Erről a’ Novemberi Pestire, innen az 1803. Debretzeni...
 • ...jött ki, ’s most Józsefnapi Pesti Vásárra Józsefnapi Pesti Vásár: március...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...sem pénzemért, noha mind a’ Pesti mind a’ Bétsi könyves és...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Moldváig és Bukerestig, Késmárktól fogva Péterváradjáig terjed; ahol annyi és annyiféle...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Moldváig és Bukerestig, Késmárktól fogva Péterváradjáig terjed; ahol annyi és annyiféle...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...a művészeteket pártoló felvilágosult uralkodó Potsdam melletti kastélyának neve, ahol Voltaire-t...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...megküldeni, én a’ dolgot a’ Pozsonyi fö Posta Hivatal elejbe, nem...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...a Pataki Oskolát elhagyjam és Posonyban mennyek. – Kivántam annakókáért az...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...még tavaszig Csurgon marad, azután Poson S:Patak. Casimir sajt féreg sajt...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...most is járhat Budáról és Pozsonyból Német, Budáról és Pozsonyból Német:...
 • ...és Pozsonyból Német, Budáról és Pozsonyból Német: a budai német újság...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...abbahagyta jogi tanulmányait. Azt elvégezvén Pozsonyba mentem, ahol a’ Nyelvek, Muzsika...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...magyar Múzsa. – Journale-képen járt. Pozsony 8r 1796. A nemes magyarságnak...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...nem értelmes szó. par Wien Presbourg a R:Comorn a R:Comorn Utóbb...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...október 19. Édes Lelkem Barátom! Posonban múlatok három hét ólta, czélja...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...szerentsés Deák Poétája, szerzett, és Pozsonyban a’ Diéta’ alkalmatosságával ki is...
Csokonai Vitéz Mihály – Vay Miklósnak (Debrecen, 1803. május 28.)
 • ...Nemzeti Hadi-Oskoláról írott ódája, a Pozsonyi Országgyűléskor kijött, mindjárt leküldötték hozzám...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...január 7-i levél jegyzeteit.* A’ Pozsonyban tavaly kijött Óda, reménylem, deák...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...lehegve, beszélgetve előkértük az Inasoktól Ragályról hozott Provisionkat. Gyertyákat ragattunk már...
 • ...Napján Ongára, Puky Barátommal 5-dik. Ragályra mentünk, Ragályi Gedeon Urat Fennmaradt...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...a’ kifejezett pontokra. 1./ A’ Ragállyra és Gesztellybe szolló Pakétokat stante...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 12.)
 • ...Urak tudtomra adni, mikor jutnak Sárándra, ott is van egy...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...tsüggedez! Óhajtom, minél előbb a’ Sárándi vagy Pértsi Conscriptiót, Conscriptio: (lat.,...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...szavamnak. Az egy Kazincy és Pataki Collegium’ Bθecájában találtatik tsak: az...
Sebő Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1801. április 30.)
 • ...Mihálynak Sárospatak, 1801. április 30. Patak 1801. Die 30a Aprilis Nagy-Érdemű...
 • ...elerni, elvégeztem magamba; hogy a Pataki Oskolát elhagyjam és Posonyban mennyek....
 • ...azonosítja ( 632. l.), aki Sárospatakon tanult, Losoncon tanárkodott, majd, 1819-től...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...javítva. 2dik és 3dik hetét Patakon fogom az Examen alkalmatosságával tölteni:...
 • ...Prof. Rozgonyi Úrhoz ugyan tsak Sáros Patakra adressírozni. – Igaz! a’ pénz...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Hajdúböszörmény, 1801. június 26.)
 • ...hogy véled nem útazhatok, hanem Patakon öszvehoz a’ jó Isten. –...
 • ...a’ Levelemet. Ha erre jössz Patakra: járj utánna, hogy ki beszéllte...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...4/ Somogyból 12a Mart. 5/ Pataki Collegiumból 22a Mart. Ez a’...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...tavaszig Csurgon marad, azután Poson S:Patak. Casimir sajt féreg sajt...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...járatják újságjokat, és így még Pataki examen előtt elkezdték. Ld. A...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Tiszamellyéki Superintendenciának s a nemes sárospataki Református Kollégiomnak fő kúrátora”.* azután...
 • ...Szívesen látott, és más nap Patakra bejővén (hol elsőben Vay consiliáriusnak,...
 • ...részt.* nála voltam ebéden. – Patakról Puky úrral által mentem Regmecre,...
 • ...Styriában (Stájerország, tartomány Ausztriában). – Patakon való dolgaimat otthon beszélem el,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...4/ Somogyból 12 Mart. 5/ Pataki Collegiumból 22 Mart. Ez az...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Sárospatak, 1796 első fele)
 • ...Én itten nyüglődöm ebbe a’ P – Világba. – Ugy-é? sokat...
 • ...mondat folytatódik, ezért elhagytuk. – P – ’s a’ benne uralkodó...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándor Dánielnek (Komárom, 1798. január 19.)
 • ...a’ Kotsis: e… ajánlom magamat Pataki szívességébe Barátom Uramnak jó ba…Csok…...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1798. január 22.)
 • ...Onnan kiöltöztem, ’s mentem a’ Pataki Collegiumba, és ott a’ Jus...
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...tanárának, a különösen tisztelendő úrnak.” S:Patakini....
 • ...Iuris Patrii in Kollegio Rftorum S:Patakiensi Professori Publ. Ord. Dno, mihi...
Csokonai Vitéz Mihály – [?Vályi Nagy Ferencnek] (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...jóvá hagyásom, ’s tanátsaim mellett Patakra lement. Az Attya betsűletes, és...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Komárom, 1802. január 10.)
 • ...a’ Munkát már Debretzeni és Pataki Collegiumainkban publicáltattam, és amabban ugyan...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...ki volt. is, a te Pataki Habrilló-társad. Habrillo: jelentése valószínűleg ’gyorsbeszédű,...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...Úrnak Alázatos kész szolgájaNagy FerentzSPataki Professormgk. [Címzés:] Perillustri ac Generoso...
 • ...indúlataiba ajánlván állandó tisztelettel maradtam S.Patak 24dik Martii 1804 Az Úr...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. június 21.)
 • ...betűket em. jó indúlattal maradtam S. Patakon 21dik Jun. 1804. Az Urnak,...
 • ...Uramnak alázatos kész szolgájaNagy Ferentz S.Pataki Professor mgk. [Címzés:] Az Úrnak...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...kőteles szolgájaGyörgy Jóseff msk. [Címzés:] S Patakról. Hazánk Poétájának Nemes és...
 • ...Mihálynak Sárospatak, 1804. október 8. SPatak Október 8dikán 1804dik Esztdben. A...
 • ...idejét érti. mellyet én egészlen Patakon tőltőttem a’ Collegiumunk Szekere az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...28-i* levelek jegyzeteit. [Címzés:] de Újhelly. a Monsieur Monsieur Michel...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. március 24.)
 • ...semmi jó moddal most az Ujhelyi Vásárkor most az Ujhelyi Vásárkor:...
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. június 21.)
 • ...Barátom Uram! Sem a’ Virág-napi Ujjhelyi Vásárkor; Virág-napi Ujjhelyi Vásárkor: a...
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sopron, 1802. november 19.)
 • ...Igaz SzolgájaG. Széchénÿ Ferentz [Címzés:] Sopronból Nemzetes, Vitézlő, Tudós Csokonyai Mihály...
 • ...Mihálynak Sopron, 1802. november 19. Soprony 19. 9bris 802 Bizodalmas Jo...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...egy nagy Levél eránta a’ Sümegi Postáról. Én egy Óra múlva...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...alázatos szolgájaGroff Festetits Györgymk. [Címzés:] Sümeghrül Az Úrnak Nemes és Nemzetes...
 • ...feljegyeztetik, hogy a’ Levél a’ Sümegi első Póstáról 10dik a’ Budairól...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...hogy az Expeditor, mihelyt, a’ Sümegi Currenst vévén, a’ legelső embertől...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...hogy az Expeditor, mihelyt, a’ Sümegi Currenst vévén, a’ legelső embertől...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1802. február 17.)
 • ...1802.kőteles szolgájaGroff Festetits Györgymk. [Címzés:] Sümeghrűl Nemes, Nemzetes és Vitézlő Csokonyai...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...tessék azt Pestre Pintér Györgÿ Szalkszentmártonyi Fiscálisomhoz leküldeni; én azt, minthogy...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...én Pesten lakozó Pintér György Szalksz-Mártonyi Fiscálisomnak megírnám, hogy a’ 25ftot...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. augusztus 21.)
 • ...szántam vala, más huszonött forintok Szalkszentmártony Fiscálisomnál, Pintér György Úrnál, ki...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...vagy mástól. p. o. a’ Szathmár Némethi Bíró T. Keresztesi Uramtól, Keresztesi...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...1799 között volt Brünnben fogságban, Szegedre nem szállították, Magyarországra is csak...
 • ...rendelkeztek pontos információkkal. azután pedig Szegeden vagy hol Magy:országba lett halálát...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...már kiadta”: az Erdélyben, Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyen, Nagyenyeden működött Kovács József...
Szokolay Dániel – Csokonai Vitéz Mihálynak (Iharosberény, 1802. március 10.)
 • ...kűldeném a’ pénzt ’s ha Fehérvárra le mennél akar Komáromból akar...
 • ...Innen leg jobb alkalmatosság vagyon Fehér vári Vásárkor melly leg közelebb 24d...
Csokonai Vitéz Mihály – Veres Izraelnek (Csurgó, 1799. augusztus 22.)
 • ...FőBíró Úrnak visszatért Kotsissától a’ Szentai Vendégfogadósnénak is, a’ kinél osonnáztunk,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...a’ hérós Zrínyi Képe, a’ Szigetvári Templombéli Historiás képpel, a’ 2k...
 • ...a magányosság, visszavonultság fogadalma. alatt, Szigetvár felé kerűltem, és a’ Nemes...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...január 6-i, vízkereszti vásárra utalhat. Szikszóra kikűldhessem. Mindennémű ’s nevezetű Munkájim...
 • ...mód nélkűl sürgetik: küldd ki Szikszóra a’ Professor Úrnak minél hamarább....
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...vagy Debrecenbe, a honnan a Szikszóra járóktól járókról Téves olvasat, em....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Szikszó, 1793 ősze)
 • ...ebédelni az Urral, itt vólt Szikszón Szikszón <.> mint Collegium Gazdája,...
Trocheus lábakon
 • ...a’ Szent Főld felé. Végre Szikszó Városába’ mint szarándok bé juték,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1803. április 11.)
 • ...planumát jól ki tsináld. – Szikszóra ha Dohányt akarsz hozatni, ott...
 • ...indúlok haza felé, Pénteken megyek Szikszóra, és ott minden reám...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...superintendentiába. Én azt hallom, hogy Szikszóról változni fog T. Porkoláb urat:...
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Asszonyvására, 1801. november 24.)
 • ...mon cher Amie par Debreczen Szólnok à Pesth A címzés magyarul:...
 • ...Mihály úrnak, kedves barátomnak, Debrecenen, Szolnokon át Pestre.”...
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Komárom, 1803. április 8.)
 • ...Budán: per Budán (’Budán át’). Szólnok Debretzenb. igen sietve irám minthogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...10-i levelet*). tett igéretemet a szomolnoki rezek felől nem teljesíthettem; mert...
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak (Debrecen, 1793. május 10.)
 • ...levélben.* Legénnyénél, a’ másik a’ Szőnyi Evang. Rectornál, Szőnyi Evang. Rector:...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...erántam kitett nemes Nyilatkoztatása, a’ Téglási egyűgyű áer, a’ boldog erdő,...
 • ...a’ mint mondja, magának a’ Téglási Bírónak Téglási Bíró: nem tudjuk,...
Bek Pál – Csokonai Vitéz Mihálynak (Téglás, 1804. szeptember 13.)
 • ...Mihálynak Téglás, 1804. szeptember 13. Téglás 13. Sept. 1804. Kedves Drága...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...két Hazába Vissza verődvén a Tihan mohos kősziklájába Most vagy Homerusból...
 • ...köszöntsd még messzire Horváthot Mellyre Tihan kősziklája zengedezzen vivátot Meg tévén...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...Junó Leányja, Melly a’ hegyekről Tihanba a’ hangot vissza hányja: Meg-maradtak...
 • ...el-vált amattól, – el tére Tihan’ felé; El-tünt, és a’...
 • ...tornyokat, Sűrű fokokkal ormozza a’ Tihani partokat, Hogy majd azokhoz raggassa...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1792. október 30.)
 • ...S sűrű fokokkal ormozza a’ Tihani partokat, Hogy majd azokhoz raggassa...
 • ...el-vált amattól, – el tére Tihan’ felé; El-tünt, és a’...
 • ...visszhang nimfája. Melly a’ hegyekről Tihanba a’ hangot vissza hányja: Meg-maradtak...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...írt levél jegyzetében.* Felétek akartam Dersről vissza jönni; de az elmúlt....
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1803. augusztus 17.)
 • ...erőtelen és kedvetlen ember. Én Dobig mindenkor elmehetek Sas által, a...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...’s tudositásodat. A’ mint az füredi Innepi Deáktol irott Levelemben kértelek...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...’S ímé hozza Leveledet a’ Füredi Legatus: de máig sem tudom...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...azt a’ hírt, hogy már Igaron nem laktok. Hagytam tehát mostani...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Frantziába ne sajnáld számunkra kikűldeni Igarra, a’ mit róla Townson írván...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...tartottak. haza nem megyek, hanem Igaron purizálok s nyomtattatok. Ha valami...
 • ...úrhoz megyek Hangácsra. 26. julii Igaron leszek, és onnan Borbély urakhoz...
Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)
 • ...Jósef Úrnak, minél elébb lehet Igarra által kűldeni. A boríték hátoldalán,...
 • ...Szász Jósef Úrnak, egész tisztelettel. Igaron Kérettetnek Nzts. Nzts. A rövidítés...
Széky Zsigmond – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1802. július 17.)
 • ...jó akaroja Bizodalmas Jó Uramnak Igar Die 17. July 1802 Ns....
 • ...az mi volt, az Nadammal Igari Parochiánkat kerítettem s otholi Hazunkat...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Gesztely, 1802. szeptember 5.)
 • ...hozzám ki jöhetsz – én Igarra le megyek 20a Sept. ott...
 • ...usqve 27. vagy 30 Sept. Igarra, vagy ha elébb lehet-is,...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1803. április 11.)
 • ...Mihálynak Tiszaigar, 1803. április 11. Igar. 11. Apr. 803. Kedves Barátom!...
Borbély József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaroff, 1800. december 27.)
 • ...indúlatiba ajanlott vagyok Az Úrnak Roff: 27dik Xbr. 1800. lekőtelezett...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...vonatkozásban említ majd, kijegyezte a tokaji borról szóló részt is (MTAK....
 • ...– Óh Tokaji Asszúszőllő! Óh Tokaji Asszúszőllő!: Csokonai Townson útleírásából (II....
 • ...nagy szüksége volt. – Óh Tokaji Asszúszőllő! Óh Tokaji Asszúszőllő!: Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Csokonaival való kapcsolatáról, valamint rövid tokaji tartózkodásáról ebben az időben, viszont...
 • ...egy Bessenyei nevű kapitányt keres Tokajban, ahonnan az éppen elköltözött...
 • ...úgy örűlt: mint néked Én! Tokajba kerestem Bessenyei [Sándor] Ferentz Az...
Mező István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?, 1795 első fele)
 • ...közt még nem sejtettem; A tokaji veszedelem Alatt is ilyen félelem...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...és igy oda Postán per Tokaj Miskoltz a’ leg bizonyosabban el...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1804. november 1-2.)
 • ...vers két hasábba van írva.Indulsz Tokajnak Édenébe, A’ grácziák lakó helyébe,...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...Csúri barátom, a’ ki a’ Vátzi Siketnémák’ Perceptora, ezzel festettette le...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...Mart. megyen egy emberséges Esmerősöm Váczra, ’s addig el akarnám...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...de mondják, hogy most is Zsigárdon lakik, Kapitány és nagy kedvességű...