MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Mutatók - Művek

Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...lelkes propagátora lett pl. a Magyar Museumban megjelent tanulmányában és a Mi a' Poézis?...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Kazinczy is hallhatott, s amely meg is jelent. meteoronjaitól. meteoron: égi tünemény,...
 • ...nevű munkájától Barczafalvi Szabó Dávid 1792-ben, Pozsonyban kiadott munkája, amely a tudományos nyelv...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...első postával. – Kónyinak az Ábelét véghetetlenül óhajtanám megkapni, ’s kérem...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 23.)
 • ...venni fogja tőlem. Jelesben, az Abelt, ha a’ Bqécából nem...
 • ...már béfogva állanak: és az Ábelt ki nem kaphatom. Ráklábon és...
 • ...a’ miatt, hogy az Abel’Abel’ Halálára’ Halálára sokáig várakoztam. Reménységem...
[?Zámbori Ferenc (?Csokonai)] – Karika Pálnak (Debrecen, 1802. július 15.)
 • ...református lelkész Abrégé de L’Abrégé de L’Histoire Sainte et du Catéchisme’Histoire Sainte et du Catéchisme...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ... keríthessem. Zrinyinek nyomtatott Ex[em]plumát A mű megjelenése után új, teljes kiadást...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...mindjárt, Arma virumque cano, Az Aeneis kezdőszavai („Fegyvert s vitézt énekelek…”)....
 • ...Dea / gentibus / esse Aeneis I. 17. „Ezt Júnó, mondják,...
 • .../ dere ca / vernae Aeneis II. 54. „És ha helyén...
Csokonai Vitéz Mihály – Pap Szász Józsefnek (Debrecen, 1802. június 15.)
 • ...magna fui, Vergilius, Maro Publius: Aeneis. (II. 5.) „Én magam...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...„Ne engedj a bajoknak” (Vergilius: Aeneis, VI. 95.). – Most...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...még egy Homérust és egy Aeneist, Ld. az 1803. július...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Sárospatak, 1804. október 8.)
 • ...iuvat. "Bátraké a szerencse." (Vergilius: Aeneis, X. 284.) 4./ Nem...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...hogy fordította volna az AeneisAeneistt (vö. , 439–507., főleg...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Szalkai Aeneassa, Szalkay Blumauer-fordítása (az Aeneis travesztiája) Csokonai Békaegérhartzának* egyik mintája...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...hogy könyörög Vagy Márónál Vergilius Aeneisére történik utalás ebben a...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...Schlőtzer, mikor azt mondja az Északi Históriájában, Schlözernek a magyarokhoz való...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Hungariae regum stripis Arpadiane. Schlőtzer, Allgemeine nordische Geschichte című művében a magyarokkal is...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Sulzer’ Lexiconja: Johann Georg Sulzer Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt. I-IV. című nagy hatású esztétikai lexikonáról...
 • ...volna, – és egy Sulzer’ Lexiconjára. Sulzer’ Lexiconja: Johann Georg...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...az Úr előtt, hogy a’ Sulzer’ homloklevelére két sort írtam....
 • ...legyen, nem hosszú. – Sulzernek Lexiconát Sulzernek Lexiconát: A könyv ma...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. március 15.)
 • ...kívánságának és tulajdon fogadásomnak. A’ Sulzer kedvesebb ajándék nálam mindennél, a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...a Cesare Baronio által elkezdett Annales Ecclesiastici című sorozatot, ő adta ki...
 • ...Krónikák Schlőtzer által, a’ Raynald Annales Ecclésiastici, a’ Histoire Générale des...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...megjelenése után adta ki Pray Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum című munkáját, melyben több ponton...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...kiadásában jelent meg. Luitprándusnál, AntapodosisAntapodosis (Bosszú) (Bosszú) című művében ír a...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...Ovidiustól való, az Ars amatoriaArs amatoria (A szerelem művészete) (A szerelem művészete) 2. könyvének...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...Tísszot: Simon-André Tissot 1772-ben megjelent könyvének magyar fordítása Marikovszky Mártontól (1728-1772),...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...egyik alapvető kézikönyve volt e költészettani példatár, fordításai egy részének ebben...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...azonos Eschenburg szöveggyűjteményével, a BeispielsammlungBeispielsammlunggalgal). Raffs Naturgeschichte fűr Kinder....
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...Eschenburg költészeti kézikönyve és nyolckötetes szöveggyűjteménye a korban és Csokonai számára...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Eschenburg költészeti kézikönyve és nyolckötetes szöveggyűjteménye a korban és Csokonai számára...
 • ...az Olvasószövegben pótoltuk. a’ BeyspielsammlungBeyspielsammlungjávaljával együtt? Eschenburg költészeti kézikönyve...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1804. március 4.)
 • ...de elfogyott már. 3. Kosovich XII Magyarját. 4. Anakreon rezének, mellyet...
 • ...utalás, pl. Giuseppe Simone Assemani Bibliotheca orientalis című 12 kötetes kiadására, Barthélemy...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...I. A-L., Pars II. M-Z.Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchényi. Tomus I. Scriptores Hungaros et Rerum Hungaricum Typis Editos Complexus. Pars I. A-L., Pars II. M-Z., Sopronii 1799., Sopronii 1799.; Index Alter...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1803. április 16.)
 • ...ő is kapott a Széchényi-könyvtár katalógusából. talán még nem felelt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...a mondat elé. Az említett Catalogus Bθecae Nationalis’.t a’ Gróf csak ingyen...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...nagy részét keresztűl néztem a’ Catalogusnak, és úgy vettem észre,...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. február 9.)
 • ...is megküldötte Ő Excja a’ Catalogust III Darabban, de még nem...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ..., 211–218. l.). Regínonál ChroniconChronicon (Krónika) (Krónika) című munkáját magyar krónikaírók...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Johann Christian Engel által kiadott művéről van szó. Csokonai ebből készített...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...a munkáról.* Cornides Úr’ TentamenTentamenjéveljével Csokonai A magyarok ősi...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Művei: Commentatio historica...; Pannonia veterum...; Dissertatio de modo inveniendi, a költő ezek közül...
 • ...vö. még 361. l.). Művei: Commentatio historica...; Pannonia veterum...; Dissertatio de...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...y mutatja. Corpus Historiae Byzantinae, Corpus Historiae Byzantinae: a bizánci történetírók munkáit...
 • ...van írva, helyét y mutatja. Corpus Historiae Byzantinae, Corpus Historiae Byzantinae: a...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...zenéjével” (ld. 1. 151–166. l.). Das Schnupftuch. Ein Comisch. Heldengedicht, des...
 • ...Heldengedicht, des Hn Zachariae. „A keszkenő. Zacharia úr vígeposza” (máshol...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Munkája, a De administrando imperioDe administrando imperio (A birodalom kormányzásáról) (A birodalom kormányzásáról) „a magyar...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...290–291. l.). Schwartner, Őstörténeti műve: De gente Croviaca Hungariae regum stripis Arpadiane. Schlőtzer, Allgemeine nordische Geschichte...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...(Vö. , 492-497. l.) egész Könyvet írt. Őket követték Pray, A...
 • ...egyik inspirálója Sajnovicsnak is (Demonstratio idioma Ungarorum et Lapporum idem esse 117–118.; vö. még Büschingről az...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...„A Varázsfuvola. Schikaneder operája”. 8) Der Frühling, von Kleist. Der Frühling...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ..."Amintás, Torquato Tasso eredeti meséje." Der Frűhling, "A Tavasz" (fordítása meg is...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Az epopoeáról közönségesen című tanulmányában.*) Die Grázien, Csokonai A Kellemek címmel lefordított...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Darvas Ferentz Úrnak fia) Schillernek Tolvajit fordítja.” (Orpheus I. 85. l.)...
 • ...l.) Darvas János lefordította Schiller Haramiák című drámáját. Az Orpheus már...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...der allgemeinen Weltgeschichte, I-II. és Die Weltgeschichte in ihrem genzen Umfrange, I-II. A Kultsár István által is...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...von Hn Mozart. „Schikaneder úr Varázsfuvolája, Mozart úr zenéjével” (ld....
 • ...tudomásunk, vö. 417. l.). Megbővítve. Die Zauberflőte, von Herrn Schikaneder, mit...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...hajfürt, Pope komikus eposza”. 7) Die Zauberflőte. Opera von Schikaneder. Die...
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe)
 • ...Sprachlehre, Hermanstadt. b. Hochmeister 4/ Die Zauberflöte az operaja, mert a Kotáji...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Wielandnak Diógeneset és a’ Rousseau Contrat Sociálját készíti. A’ Messzias elibe Berlíni...
 • ...lefordította Rousseau Társadalmi szerződését (Contrat social), de nem adhatta ki....
 • ...10. l.). és a’ Rousseau Contr. sociálja Rousseau Contr. sociálja: Kazinczy lefordította...
Csokonai Vitéz Mihály – Károlyi Józsefnek (Debrecen, 1795. július 26.)
 • ...KÁROLŸ Nevet a’ Magyar Múzsák, nec Phoebo gratior ulla est, quam sibi quae KÁROLY praescripsit Pagina Nomen) „[…ez a hanga csalit...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Bagamér, 1802. december 26.)
 • ...épitres amoureuses d’Heloďse et d’Collection preciuse des Lettres et épitres amoureuses d’Heloďse et d’Abelard’Heloďse et d’Abelard, 1768). Magyarra...
 • ...Heloďse története Pope feldolgozásával (Elisa to Abelard) vált igen népszerűvé az...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...l.). A szöveggyüjteményhez tartozott egy elméleti tanulmány is, a szövegből nem dönthető...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...der Schőnen Wissen schaften. „Eschenburgtól A széptudományok elmélete és irodalma” (nem azonos Eschenburg szöveggyűjteményével,...
 • ...59. és 336-339. l.). Eschenburgs Theorie und Literatur der Schőnen Wissen schaften. „Eschenburgtól A széptudományok elmélete...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak (Debrecen, 1795. július 9.)
 • ...Catalogo, ut ex. gr. in Eschenburgii Theoria videre est, reperirentur. Tuas de Aesthetica...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, 1803. március 2.)
 • ...az Ur, Eschenburgom Eschenburg költészeti kézikönyve és nyolckötetes szöveggyűjteménye a korban...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...a’ Beyspielsammlungjával együtt? Eschenburg költészeti kézikönyve és nyolckötetes szöveggyűjteménye a korban...
 • ...Anakreonja? Nints é új Editióú Eschenburgja, Eschenburgja A szó középen...
Csokonai Vitéz Mihály – Schedius Lajosnak
 • ...költők jegyzékével együtt, mint pl. Eschenburg tanulmányában olvasható. Hogyan juthatnék hozzá esztétikai...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. január 22.)
 • ...mire utal e megnevezés. az Eschenburgot, Egész életében használt kézikönyvét...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. szeptember 8.)
 • ...fösvény.” Szabad idézet Horatiustól (Epistolae, II., 1., 119–120.), eredetileg:...
 • ...vezető férfiaknál.” Idézet Horatiustól (Epistolae, I. 17.): „Mert nem...
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak (Hajdúhadház, 1800. július 8.)
 • ...Vatum. Hor. Horatius, Flaccus Quintus: Episztolae. II. 2. 102. "a...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...Pope, Alexander (1688–1744), angol költő, Essay on man című tankölteménye különösen nagy hatással...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Do Essay of Man. „Ugyanő. Értekezés az emberről” (A mű címe helyesen:...
 • ...is, vö. 202. l.). Do Essay of Man. „Ugyanő. Értekezés az emberről”...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Pope támogatója és barátja, az Essay on Man egyik inspirálója. – De szinte...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...Christian Raff itt említett munkája: Geographie für Kinder (Göttingen, 1783.) Raff halála után...
 • ...a’ szüretkor nállad vólt Raff Geografiájánál Georg Christian Raff itt említett...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...munkát: Raff‒Andre, Geographie für KinderGeographie für Kinder, II., Göttingen, 1792., II., Göttingen, 1792.; Geographie...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...Göttingen, 1792.; Geographie für KinderGeographie für Kinder, III., Thübingen, 1793., III., Thübingen, 1793. A...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Országot, Erdélyt és Croatiát illető Geographiai Lexiconját készíti.” (Orpheus I. 85. l.)...
 • ...Korabinszki: Korabinszky József Mátyás nevezetes államismereti lexikonáról van szó, amely 1786-ban jelent...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...szándékból fordítottam tehát a’ Virgilius’ Georgiconját, hogy mivel már Tö...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...pedig név szerént: 1) A’ Georgicorum Libri IV. Ex Virgilii Operibus....
 • ...Libri IV. Ex Virgilii Operibus. Georgicorum. Libri IV. Ex Virgilii...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek] (Debrecen, 1803. október-november)
 • ...Virgilii Georgiconomat Virgilii Georgicon: Vergilius Georgiconjának fordítása csak részben készült...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek (Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége)
 • ...hiányzik a szó eleje, em. [temp]tanda [temp]tanda A lap sérülése miatt hiányzik a szó eleje, em. via est, qua me quoque possim etc.[temp]tanda A lap sérülése miatt...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Irókká lettek, irjanak az Országnak Georgicát; én a’ magamét a’ Nagyságod’...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. április 21.)
 • ...fordított, ’s kéz írásban lévő Georgicon-ját, mellyet én kezemhez vévén, megolvasván,...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...Irókká lettek, irjanak az Országnak Georgicát: én a’ magamét Nagyságod’ udvarlására...
 • ...mind egyéb Munkáimat mind a’ Georgicat Nyomtatás alá nem indíthattam. Ez...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...Irókká lettek, írjanak az Országnak Georgicát: én a’ magamét Nagyságod’ udvarlására...
 • ...Háládatosság’ érzésére ’s elfogadására. A’ Georgicát, Nyomtatás alá nem indíthattam. Ez...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...és Tassó Tassó: Torquato Tasso A megszabadított Jeruzsálem című eposzára utal a költő....
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaigar, 1801. január 10.)
 • ...a’ Debretzenybe küldendő alkalmatosságától, az Abderiták, és a’ Kosár Valamilyen...
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak (Debrecen, 1804. november)
 • ...menthettem, és az ügyet az Abderiták Az ókori Abdera lakói hírhedten...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...t k-ból javítva. ’s az Abderitákat. Kérlek küldd bé most...
 • ...adom hozzá, hogy mivel az Abderitákat mód nélkűl sürgetik: küldd ki...
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Tiszaigar, 1800 december vége)
 • ...a karácsonyi legátus. bizni az Abderitákat Abderiták: Christoph Martin Wieland Geschichte...
 • ...Abderitákat Abderiták: Christoph Martin Wieland Geschichte der Abderiten című szatírikus regényéről van szó....
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...(vö. , 578. l.), melyet magyarul Kultsár István adott ki. ama betses Könyvet! Magyarjainkkal...
 • ...áthúzott rész fölé írva. Gebhárdnak Magyar Historiáját, Gebhárdnak Magyar Históriája: Ludwig...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Schlőtzer és Gebhárdi Négykötetes nagy Magyarország-történetéről van szó, amelyet Kultsár István...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ..., 101–109. l.). Otto Frisingensisnél, Gesta Friderici imperatoris című munkájában leírja 1147-es magyarországi...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...Históriáját illeti, abban egészen az Anonymus Belae Regis Notariust Anonymus Belae Regis Notarius: Anonymus,...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Klopstock Messziássának tíz első énekeit, Hamletet, Wielandnak Diógeneset és a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...levelében is.* Gatterer, Világtörténeti összefoglalásai: Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte, I-II. és Die Weltgeschichte in ihrem...
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának (Bicske, 1797. október 21.)
 • ...Hármas Historia: utalás Haller János Hármas Istória című szépprózai fordítására, amely először...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...Csokonainak, hogy a Helikoni virágokHelikoni virágokbanban kiadja a verseit. A...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1792. augusztus 6. előtt)
 • ...vezessem az Urat. Helikoni Virágimban Heliconi Virágok. 1791 esztendőre szedte Kazinczy Ferentz Pozsonyban és Komáromban. Versgyűjtemény volt, mely a folyóiratokban...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...eposzokra utal. Voltér Voltér: Voltaire Henriade című eposzáról van szó. és...
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak (Csurgó, 1800. február 25. körül)
 • ...reditura tenent. Seneca, Lucius Annaeus: Hercules furens.„Keveseknek van része békés nyugalomban...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...a kálvinizmussal függ össze. Titulust. Me mea tellus Lare secreto Tutoque tegat Az idézet Seneca Hercules furens...
 • ...Tutoque tegat Az idézet Seneca Hercules furens (Őrjöngő Hercules) című tragédiájából, az...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (Alsóregmec, 1793. július 29.)
 • ...viszen egy Herdert Herder: Herdernek Paramythionjai. (Egybekötve Aszalay János Lessing-fordításával.)...
 • ...Nagy Gábor Ur viszen egy Herdert Herder: Herdernek Paramythionjai. (Egybekötve Aszalay...
György József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Badaló, 1805. január 2.)
 • ...volt”. Szabad idézet Ovidiustól (Heroides 17. 263.): „Sed nimium properas,...
Csokonai Vitéz Mihály – Erdődy Zsigmondnénak (Debrecen, 1803. május 19.)
 • ... verses Gyűjteményem, melly a’ Himfy Szerelmeihez hasonlít. Érzékeny, szemérmes, és inkább...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Genealógiai Historiája. Nemzetsége genealógiáját tárgyaló művei először franciául jelentek meg, majd...
 • ...Bayadur Khánnak Tatár (vagyis Mongol) Genealógiai Historiája. Nemzetsége genealógiáját tárgyaló művei...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...regum Hungariae stripis Arpadianae, 1–Historia critica regum Hungariae stripis Arpadianae, 1–7–7 című forrásokat kritikai jegyzetekkel...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...1462-től haláláig készítette végül félbemaradt Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio című munkáját, amely a magyar...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...Hunniássára Kazi Hunniássa: utalás a Hunnias, sive Hunnorum e Scythia Asiatica egressus című latin nyelvű eposzra, amelyet...
 • ...maradni. A Historiákra, a Kazi Hunniássára Kazi Hunniássa: utalás a Hunnias,...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...leve Hunyadi: Pálóczi Horváth Ádám Hunniás című eposzára utal. Magának is...
Horváth Ádámhoz
 • ...Kit tisztelnek Calliope, Utalás a Hunniásra. Uránia Az utolsó betű...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...előbbi valószínűleg nem a HunniásHunniásbólból, az utóbbi pedig feltehetően...
 • ...vissza is élek, mint a’ Hunniasban A’ magyar Koronát el nyeri...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Kaposvár, 1799. augusztus 23.)
 • ...Horváth Hunniássa: Pálóczi Horváth Ádám Hunniás című eposzának 1787-es győri kiadásában...
 • ...bakjára fel kutzorodhasson mint Horváth Hunniássára Halászé. Horváth Hunniássa: Pálóczi Horváth...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...ez az utalás (valószínűleg az Il pastor fido 1708-as kötetére), valamint hogy miért...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...(ld. 1. 195–236. l.). Olaszból. Il Pastor fido, Tragicommedia Pastorale, di Giambattista...
 • ...Pastorale, di Giambattista Guarini. „A hű pásztor, Giambattista Guarini pásztori tragikomédiája"....
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...is jelent 1802-ben*). von Kleist: Il Pastor Fido, di Giamb. Guarini; ’s t....
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...(ld. 1. 187–194. l.); „A’ Pásztor Király” (ld. 2. 79–108. l.)....
 • ...Didone Abbandonata, L’Acchille in Sciro, Il Ré Pastore. „A költőfejedelem, Pietro Metastasio...
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...a’ könyvel, mellétévén még egy Homérust és egy Aeneist, Ld. az...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...Görög Akhillesnek a Fíáért PriamusAkhillesnek a Fíáért Priamus hogy könyörög a Fíáért Priamus hogy könyörög...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1802. december 8.)
 • ...In Scientiarum Ordines Distributos Exhibens.Index Alter Libros Bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchényi Duobus Tomis Comprehensos In Scientiarum Ordines Distributos Exhibens., Pestini 1800., Pestini 1800. „Az első...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...korabeli fordításával azonosíthatunk. Bálintitt JánosBálintitt János fordítása 1784-ben Bécsben fordítása 1784-ben Bécsben, Szrogh Sámuelé...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...fordítása 1784-ben Bécsben, Szrogh SámueléSzrogh Sámuelé 1792-ben Pesten 1792-ben Pesten jelent meg; inkább...
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak (Debrecen, 1802 augusztus második fele)
 • ...árulkodó az a mondat, amely Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen című művében szerepel: „Egy jelentéktelen,...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Geographiája: Csokonai Johann Ernst Fabri Kurzer Abriss der Geographie című tankönyvének hetedik kiadására céloz....
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...(ld. 2. 41–72. l.); „Ákhilles Stzirusbann” (ld. 1. 187–194. l.);...
 • ...Cesareo; Cioè. La Didone Abbandonata, L’Acchille in Sciro, Il Ré Pastore. „A...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Pastorale, di Torqu. Tasso. „Amintás, Torquato Tasso pásztorjátéka” (ld....
 • ...[Melléklet:] Kézirásban lévő munkácskáimnak megnevezése L’ Aminta, Favola Pastorale, di Torqu. Tasso. „Amintás,...
Borbély József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Tiszaroff, 1800. december 27.)
 • ...Amintassát, Tassonak Amintassa: Torquato Tasso Aminta című pásztorjátékát már 1795 előtt...
 • ...ujjabb gyönyőrűseget lehet találni. Tassónak Amintassát, Tassonak Amintassa: Torquato Tasso...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...Boschereccia di Torq. Tassó: „Amintás, Torquato Tasso erdei meséje”....
 • ...Excellentiádat minden Literatúrai igyekezet. 2) L’ Aminta, Favola Boschereccia, di Torq....
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...elfolyt a tinta, alig olvasható. L’Aminta, Favola Boschereccia di Torq. Tasso:...
 • ...Boschereccia di Torq. Tasso: "Amintás, Torquato Tasso eredeti meséje." Der...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...„Montesquieu: A knüdoszi templom”. 6) La Boucle de Cheveux enlevé, Heroï: Comique de Pope....
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...elég ajánlottak, mint p. o. La Boucle de Cheveux enlevée, de Pope: Pope Az elragadtatott...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Pietro Metastasio, Poeta Cesareo; Cioè. La Didone Abbandonata, L’Acchille in Sciro, Il...
 • ...úr, három drámája, azaz:” „Az elhagyatott Dídó” (ld. 2. 41–72. l.);...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...volna egy Epopoeát dolgoztatni, Chapelainnek La pucelle ou la France délivrée című eposzáról van szó, amelyhez...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. február 13.)
 • ...vonatkozó sorait* és jegyzeteit). 5) Le Temple de [Gn]ide, Poeme de Montesquieu. Le...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...egy kisebb részletet. von Wieland: Le Temple de Gnide, „Montesquieu: A knüdoszi templom”. A...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...éjtszakájába Utalás Pálóczi Horváth Ádám Leg-rövidebb nyári éjtszaka című tankölteményére. Minap Magyar hangot...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Ádám Holmije: „Horváth Adám Úr Nyári éjtszakáit, az az Versekbe foglaltt...
Pálóczi Horváth Ádám – Csokonai Vitéz Mihálynak (Balatonfüred, 1794. augusztus 13.)
 • ...és mint nekem is a’ Nyari ejtszakám véginn egynehány: Az utolsó lapokon...
 • ...(csak fordított sorrendben) szerepelnek a Leg-rövidebb nyári éjtszaka című tanköltemény bevezetőjében is (Némelly...
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak (Debrecen, 1802. január 18.)
 • ...Domokos Lajos is lefordította Fénelon Les Aventures de Telemaque című rendkívül népszerű, több fordítást...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Johann Wilhelm Ludwig német költő Lieder nach dem Anakreon című anakreóni dalgyűjteményére utal. A...
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pest, 1804. január 6.)
 • ...napiglan. Budán Versegi kész már Aglájával, Versegi kész már Aglájával:...
 • ...kész már Aglájával: Verseghy Ferenc versgyűjteménye, amely többnyire énekszövegeket tartalmaz,...
Csokonai Vitéz Mihály – Orczy Lászlónak (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...az Apáczai Csere János’ minden Encyclopaediája. Talám ha Nemzetünknek a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Koháry Ferencnek (Komárom, 1797. november 8.)
 • ...az Apátzai Csere János’ minden Encyclopaediája. Talám ha nemzetünknek a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Komárom, 1802. január 9.)
 • ...az Apátzai Csere János’ minden Encyclopaediája. Az a gondolat, hogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...Erdélyben Sor fölötti betoldás. kiadott Encyclopaediáját, Nem Erdélyben adta ki...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Vályi András később mégis hozzálátott a mű magyar nyelvre való átdolgozásához, a könyv megvolt Csokonainak...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1801. április-június)
 • ...tudtodra adni, hogy a’ Vályi Lexiconát el akarom adni; hanem, ha...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...kőltségbe kevergődött, ’s e’ miatt Vályimat most nem veheti meg: ha...
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Pest, 1801. szeptember 26.)
 • ...hírem nélkűl: Prókátor! – Vályi Lexikonjáért adj a mit akarsz, s...
Trocheus lábakon
 • ...a Magyar Régiségek és RitkaságokMagyar Régiségek és Ritkaságokbanban. bár mehetnék most velek...
Csokonai Vitéz Mihály – Szilágyi Mihálynak (Debrecen, 1793. május 15.)
 • ...nem sokkal halála után megjelentett Magyar Rhytmusok című munkájára történik utalás. és...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1800. december 19.)
 • ...a klasszikus triász tagja, itt Magyar Virgilius. Máró Virgilius Publiusnak eclogái című fordításáról van szó. Ts...
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak (Keszthely, 1801. január 9.)
 • ...Tiszt. Rajnis József pedig a Bucolicát lefordította, reményelhetni, hogy ez a’...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...van. Az Övékét Övékét: Rájnis Vergilius-fordítása mellett Festetics Kovács József fordítására...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...és Klopstock Klopstock, Friedrich Gottlieb Messiás című eposzára utal. a’ magokét...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...majd valóban ismét közreadta. Klopstock Messiása Klopstock Messiása: Friedrich Gottlieb Klopstock...
 • ...Klopstock Messiása: Friedrich Gottlieb Klopstock Messiás című 20 énekes eposza a...
 • ...írásainak fordítását és a’ Klopstock Messziássának tíz első énekeit, Hamletet, Wielandnak...
 • ...Rousseau Contrat Sociálját készíti. A’ Messzias elibe Berlíni Rézre-metsző Chodowiecki Dániel...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. február 25.)
 • ...február 25. Barátom! Én a’ Dömét, azokkal együtt a’ miket...
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak (Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.)
 • ...magyarul: „Az úrnak, Csokonai úrnak.” Dömét kűldje hozzám; mert viszsza kell...
 • ...módját hogy vehessem – Dömét Metastasio-fordításáról van szó. már megígérte az...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...Naturgeschichte fűr Kinder. „Rafftól a Természetrajz gyerekeknek” (a fordítás elkészültéről nincs...
 • ...Eschenburg szöveggyűjteményével, a Beispielsammlunggal). Raffs Naturgeschichte fűr Kinder. „Rafftól a Természetrajz gyerekeknek”...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Ungarorum és Sibirische Geschichte). Büsching Neue Erdbeschreibung című munkája volt az egyik...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...ráér”. Idézet a Senecának tulajdonított Octavia című tragédia 383–384. soraiból: „ubi...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...longam! Az idézet Horatiustól való. Ódák I. 4.: „Nincs sok időnk,...
[Dedicatio Gr. Széchényinéhez]
 • ..., II. 547. l.) Horat. L. IV. Od. VIII. v. 9. –––– Nagyságodnak kárpitokkal, Keresztekkel, tsillagokkal...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...unicis Sabinis. Idézet Horatiustól (Ódák II. 18. 9 kk.), amely...
 • ...szeme.” Átalakított idézet Horatiustól (Ódák IV. 3. 1–2. sorok). Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Sándorffi Józsefnek (Debrecen, 1804. június 3.)
 • ...hozományt nem adó szegénység.” (Ódák. III. 29. 54–56.) Az...
Csokonai Vitéz Mihály – Szentgyörgyi Józsefnek (Debrecen, 1803. november 30.)
 • ...Mód s mérték lehet-é?” (Horatius, Ódák I. 24. 1-2.) Az idézetről...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)
 • ...éneke’, a költő által használt Voltaire-kiadásban (ld. a korábban írt levelet*)...
 • ...könyve’, a költő által használt Voltaire-kiadásban a 257–267. lapokon. szoról szóra...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...lapszámok alapján – azonosította a Csokonai által használt kiadást. (E kiadás ma is...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...meg dolgozásán, Csokonai itt az Elveszett Paradicsom és a Visszanyert Paradicsom című...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...az Elveszett Paradicsom és a Visszanyert Paradicsom című eposzokra utal. Voltér Voltér:...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...regényének fordítója. Kazinczy Moses Mendelssohn Phäedon oder über die Unsterblichkeit der Seele… című munkájára utal. Gelei lefordította...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794.)
 • ...kikeresem. Jonesből Jones: Jones nevezetes könyvének tulajdonképpen kivonata, illetve helyenként fordítása...
 • ...unalmat. A’ több Könyvet kikeresem. Jonesből Jones: Jones nevezetes könyvének tulajdonképpen...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)
 • ...van Hafeznek, van Hafeznek Jónesből két verse van Hafeznek: az...
 • ...’s fordítsd le. – A’ Jónesből két verse van Hafeznek, van...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...viszont alaposan ismerte, kijegyzetelte Jones művét, amely bőségesen merített Reviczkyből...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Legkevésbbé esméretesek pedig nálunk Nesztornak Orosz Kronikája, Povesztyi vremennih let című...
 • ...pedig nálunk Nesztornak Orosz Kronikája, Povesztyi vremennih let című krónikájáról van szó, amelyet...
 • ...teológus, történetíró háromkötetes forráskiadványa. az Orosz Krónikák Schlőtzer által, a’ Raynald Annales...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...latin nyelvű mezőgazdasági tankölteményének (Praedium rusticum) két fordítása is született:...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Sor fölötti betoldás. kiállhatatlan Charlatanéria. Nihil mihi. „Semmit sem követelek magamnak, bár...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Miskolc, 1801. július 7.)
 • ...dítsérni azt, kiállhatatlan Charlataneria. – Nihil mihi arrogo: quamquam nec derogo quidquam! „Semmit sem követelek magamnak, bár...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. május 16.)
 • ...a betűje e-ből javítva. – Nihil mihi arrogo: quamquam nec derogo quidquam! „Semmit sem követelek magamnak, bár...
[Horváth Ádámhoz]
 • ...Pálóczi Horváth maga is említi Psychologiájában. mit tartott Plátó Pálóczi...
 • ...természetét magyarázgatja: utalás Horváth Ádám Psychologia című művére, amelyről a válasz-episztolával*...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Rubruquis, 1253-55-ös utazásáról visszatérve részletes beszámolót küldött a pápának tapasztalatairól, amelyben...
 • ...millyenek, millyenek mint-ből javítva. Plancarpinus, Beszámolójáról van szó, amelyet 1246-ban, a...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...kötetből álló forráskiadványa. a’ Pistorius Scriptores Rerum Germanicarum Johannes Pistorius német teológus, történetíró...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...közreadó nagy gyűjtemény. a’ Muratori Scriptores Rerum Italicarum Lodovico Antonio Muratori olasz archeológus,...
Csokonai Vitéz Mihály – Sárközy Istvánnak (Csurgó, 1799. június 2.)
 • ...Nieupoort, Guiljelmus Henricus holland ókortörténész Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio című, sok kiadást megért, tankönyvként...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. január 19.)
 • ...méltóztatik esmérni Excád az ő Fűvész Tudományról kiadott Kritika és Rajzolat nevű Proludiumából. Tehát röviden szollván...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...című munkája is megjelent Schwandtner kiadványában. Utalás található rá Csokonai őstörténeti...
 • ...művet először Johann Georg Schwandtner adta ki. Utalás található rá Csokonai...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1804. június 15.)
 • ...hogy néhai Gróf Revitzky Károly Specimen Poëseos Persicae nevű Könyvét, Ld. az 1803....
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1803. február 28.-március 1.)
 • ...Poëseos Az eo is-ből javítva. Specimen Poëseos Poëseos Az eo is-ből javítva. Persicaet? Poëseos Az eo is-ből javítva....
 • ...utalás Reviczky Károly 1771-ben, Bécsben névtelenül megjelent művére, amely Háfiz tizenhat versének...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ...végezhettem, mert tökélletes a’ Revitzki Specimen Poëseos Persicae-ja miatt nem lehet, ezt pedig...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1803. július 17.)
 • ...Launém nintsen, akkor a’ Linné’ Systema Vegetabiliumjának Linné’ Systema Vegetabilium: a költő...
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak (Debrecen, 1804. szeptember 10.)
 • ...Bibliája Linné: Carl von Linné növényrendszertani munkája. így ír egy természet’...
Csokonai Vitéz Mihály – Bessenyei [Sándornak] (Debrecen, 1795. július-december)
 • ...la Nature (A természet rendszereSystème de la Nature (A természet rendszere)A természet rendszere) 1777-ben Londonban...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...írt levél* vonatkozó sorának jegyzetét) Système de la Nature (A természet rendszere) című művére....
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1803. ?május)
 • ...silvae super his foret. Horatius: Szatírák II. 6. 1–3.; „Ez volt...
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek (Debrecen, 1804. június 14.)
 • ..."a szétszabdalt költő testrészei" (Horatius, Szatirák 4. 1. 62.) mint a’...
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak (?Alsóregmec, 1793. április)
 • ...Szentjóbi Szabó László Költeményes munkáiKölteményes munkáinaknak kötete valóban 1791 nyarán...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)
 • ...jó, hogy egy Szabó László Verseit kűldj ettől a’ kis Leánytól....
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak (Debrecen, 1801. január 13. (és 1800. december 20.))
 • ...l.; Vargha Balázs adata). visszakívánhatnám. A’ Zrinyit Csokonai tervezte Zrínyi Miklós Szigeti...
 • ...Zrinyit Csokonai tervezte Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzának a kiadását: „minthogy...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...gyűjtött harcmodorukról, ezt írta le Taktika című hadtudományi művében (ld. ,...
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek (Nagybajom, 1798. augusztus 4.)
 • ...145. és 332. l.). Pope. The Rape of the Lock „Pope. Az elragadtatott hajfűrt” (Pope...
 • ...Rape of the Lock „Pope. Az elragadtatott hajfűrt” (Pope The Rape of...
Csokonai Vitéz Mihály – Márton Józsefnek (Debrecen, 1801. május 19.)
 • ...Cheveux enlevée, de Pope: Pope Az elragadtatott hajfürt (Pope The Rape of the Lock) című művét franciából fordította...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Hazámnak nagyobb részét, ha TownsoniTownsoni szemekkel szemekkel A kifejezés itt ’elfogulatlanul’...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...írván hagyott, Csokonai Robert Townson útleírásának francia fordítására utal, amelyben hosszú...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...Townson Magyarországon tett utazásáról szóló, Travels in Hungary című könyvére utal, amelyet hamarosan...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...falusi birtoka Tusculumban, itt írta Tusculanae Disputationes (Tusculumi beszélgetések) című művét; az...
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak (Nagybajom, 1801. szeptember 24.)
 • ...máig élő képet Túróczi László Ungaria suis cum regibus compendio dato című munkája alapozta meg (vö....
Csokonai Vitéz Mihály – Johann Christian Engelnek (Debrecen, 1803. április 27.)
 • ...Anonymi Defensióról Cornidesiána Anonymi Defensio: Vindicae anonymi Belae regis notarii (Buda 1803), Engel tudósítása a...
 • ...Úrnak a’ Cornidesiána Anonymi DefensióCornidesiána Anonymi Defensiórólról Cornidesiána Anonymi Defensio: Vindicae...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Debrecen, 1804.)
 • ...2 Anacharsist Anacharsis: Jean-Jacques Barthélemy Voyage du jeune Anacharsis en Grèce című képzeletbeli útirajzáról van szó,...
 • ...1804. Barátom! Kűldöm a’ 2 Anacharsist Anacharsis: Jean-Jacques Barthélemy Voyage du...
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek (Debrecen, 1801. április 10. körül)
 • ...hamarosan franciára is lefordítottak (Voyage en Hongrie), Csokonai (mint azt Nagy...
 • ...képezi meg az ellentétet a Townson-idézet minősítésével, amely ugyancsak a kálvinizmussal...
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Townson Anglus, kinek róla való Relátióját ohajtanám Nagy Gábor Barátomtól magyarra...
 • ...Óh Tokaji Asszúszőllő!: Csokonai Townson útleírásából (II. 138-139. l.), melyet itt...
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak (Onga, 1801. július 19.)
 • ...Csokonai Robert Townson útleírásának francia fordítására utal, amelyben hosszú leírás található...
Márton József és Császár József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 4.)
 • ...december 7-i levél jegyzeteit.* a’ 12. Magyart pedig küldöm a’ jövő postán,...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Bécs, 1803. január 14.)
 • ...óhajtom ám! Nints a’ Kossovits 12 Magyarja sehol is. Tehát azt az...
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak (Pozsony, 1802. október 19.)
 • ...az előtt is tudtam Koschovitz 12 Magyarjaiból Koschovitz 12 Magyarjai: Kossovits József...
 • ...l.). A kiadvány teljes címe: XII. Danses Hongroises Pour le Clavecin ou Piano-Forte (Vargha Balázs adata). megtanúltam, melly...
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek (Debrecen, 1802. szeptember 16.)
 • ...Kant Lapp-magyar rokonságra vonatkozó megállapítása Az örök béke című 1795-ös művében található: „Látunk...