HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Gesztely, 1802. szeptember 5.
Gesztely. 5. Sept. 1802

Kedves Barátom!

Vettem – és a’ leg érzékenyebb indúlattal vettem, a’ Te szomorú esetedről túdósitó Leveledet. – A’ leg érzeketlenebb és hidegebb csak szóbéli báráttsági nevezetnek, tulajdonithatnád, – ha én arra csak most ébrednék fel – egész baráttságomat. – Mindjárt azon vóltam miképpen feleljek meg valoságosan erántad viseltető szeretetbéli indúlatomnak – Hirtelenébe 15 Rfrt zártam a’ Néked irott Levelembe; mellyet le küldöttem édes Nagy Uram Atyámhoz, azon rimánkodván, – nékem az épületemtöl semmi materiálém nem maradván – hogy küldjön részedre ha csak égy szekér Nádat-is. – Nem lévén nádja, és akkor néked irt Levelemet félre tévén – mint feledékeny Öreg Úr, csak arra reflectált, hogy a’ Levelembe néked küldendö pénzről vólt a’ szó – Ö azt gondolta, hogy arra kértem hogy néked pénzt küldjön – a’ mint oda le létembe állitotta küldött-is, – de az én Levelemet tudja hogy nálla vólt, de hová tette reá nem emlékezik, és igy örökre, talám oda van. Azólta kerestem alkalmatosságot, de bizonyost – hogy néked – ezt, semmi Leveledet nem vehetvén felölle – tudtodra adjam – de nem találtam. Most Vad Tamás barátom magára válalta, hogy ezen soraim minél elébb, vagy személyesen vagy valaki más által kezedhez szolgáltatja. – Barátom csak azt! azt! tudhatnám hogy Debretzenyi Vásárkor*
Debretzenyi Vásár: feltehetően a Szent Mihály-napi (szeptember 29-i) vásárról van szó.
bizonyosan Debretzenbe leszel – és hozzám ki jöhetsz – én Igarra le megyek 20a Sept. ott leszek usq. 4. Oct. oda ki hozattatnálak, és onnan ide fel hoználak; édjütt töltenénk, még tavalyi igereted*
tavalyi igéreted: ld. az 1801. szeptember 26-i levélben.*
szerint is – a’ Berentei szüretet. – Keress valami alkalmatosságot, a’ melly által, usqve 27. vagy 30 Sept. Igarra, vagy ha elébb lehet-is, hogy ott várjon már engemet Leveled – tudosithass. – Én minthogy ollyan, a’ millyen hirtelenébe lehet – magam embere vagyok – a’ mikor, és a’ merre menni akarsz, Lovaimmal parancsolhatsz, és ekkor meg bizonyíthatom mennyire hiv barátod
B P I*
B P I: bizáki Puky István.
mk.

[Címzés:]

Monsieur
Monsieur Michaël de Csokonay
Mon ami –
à Debretzin*
A címzés magyarul: „Az úrnak Csokonai Mihály úrnak, barátomnak, Debrecenbe.”