HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Gesztely, 1802. május 20.

Édes Barátom!

Hajdani Levél hozonk Szentesi János Debretzenyi emberséges ember éngem itten Jerusalemben*
itten Jerusalemben: Gesztely (ld. az 1801. január 10-i levél jegyzetét*).
fel keresvén, tölle meg ertettem mostani Debretzenben való mulatásod. – – Mellyen nem kevéssé csudálkoztam, a’ midön Vitéz Csohány Josef Hadnagy Úr,*
Palatinal. Regt.béli Fő Hadnagy.” (A Tavasz előfizetőinek listája a könyv borítóján). Pukyval többször emlegetik leveleikben, Komáromban történt találkozásukról ez az egyetlen adat.
a’ múlt heteken nállám lévén emlitette – vélled Romanhaft Komáromban lett öszve jövetelétt. – Én Tenéked irtam Pestre Postán-is, alkalmatosság által-is de semmi válaszod nem vehettem. – Most már irhatnál Debretzenből, és azt-is meddig mulatsz ott, hogy a’ hozzád vagy néked küldendö Levelem, és mást bizonyosan veheted-é – Szeretném azt-is tudni ki nyomtattattad é munkaidat, vagy nem? –
Édes Barátom ha most látnád az én Judeumom*
az én Judeumom: Gesztely (ld. az 1801. január 10-i levél jegyzetét*).
– ha most erezhetned véllem édjütt, melly boldogság szabadnak, és meg elégedetnek lenni – meg kettöztetnéd jelen léteddel szerencsémet. – Ezen füszerszám több eröt adhat a’ kevéshez, mint a’ mennyi vagyon a’ megszoritott, és rabi bövség, és gazdagság birásában. – Közelget azomba az az Ora-is, mellyben az eletnek-is tzéljára, és a’ valóságos kivánságomnak tellyesedését meg érhetem. – Közelget, és csaknem jelen vagyon az az Óra, mellyben éggy Lélek ebred fel, és leszen általam, nékem és mindeneknek.*
Puky István fia, Puky József nagyon közeli megszületéséről van szó, a pontos dátumot nem ismerjük (vö. Kilián, 1975, 632. l.; Csikszentsimoni Endes Miklós 1835-ös dátumot ad meg Puky József halálozási idejeként, vö. Csikszentsimoni, 1938).
– Ez oszlatja, ez fogja szellyel üzni mind azon akadályokat, és bajokat, mellyek éggymásra rohannak az emberi erö le nyomására. – Ennek éggy tekintete – Ennek hibai és Kellemei édes örömmel ragadnak az el múlt életem örömei, és gyermeki-korom Oraira – és ekkor meg újjúl bennem minden emlékezete a’ Szent és égyedül bóldog barattságnak. –
 Csohány lessz az Kereszt attya
 Ragalyi*
Ragalyi: a Csokonaival és Pukyval is baráti kapcsolatban lévő Ragályiak egyikéről lehet szó e játékos utalásban („K. Anya.”); az előző nyáron Gedeon vendégei voltak, az ő vezetésével mentek az aggteleki barlang meglátogatására,* talán őróla lehet leginkább szó. (Vargha Balázs, indoklás nélkül, Ragályi Tamás nevét veti fel; CsEml. 566. l.)
K. Anya.*
K. Anya: keresztanya.
 Kis Imre*
Puky Istvánnak is jó barátja; az ő hagyatékában maradt fenn Kissnek egy levele.*
a’ Pap és Te Kis Komám. –
Most többet nem irhatok mert a’ Szolga-biróval a’ ki most jött bé bajom van élj sokáig, és szeresd

 1802. 20. Maÿ.
B: Puky Istvánt*
B: Puky: bizáki Puky.
mk.

[Címzés:]

Monsieur
Monsieur Michaële de Csokonaÿ
mon ami
à Debretzin*
A címzés magyarul: „Az úrnak Csokonai Mihály úrnak, barátomnak, Debrecenbe.”