HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak
Keszthely, 1801. augusztus 21.

Bizodalmas, Nagy jó akaró Uram!

Azon elveszett 25. forintok helyébe, mellyeket már az Úrnak szántam vala, más huszonött forintok Szalkszentmártony Fiscálisomnál, Pintér György Úrnál, ki Pesten a’ Ketskeméti Útszában lakik, már az Úr számára assignálva lévén, tessék azokat az Úrnak valamelly Debretzenből Pestre útazó jó Baráttya által felvétettetni, nem külömben az Magyar Virgiliust, kinek nékem leendő ajánlását elfogadom, megnevezett Fiscálisomhoz elküldeni méltóztasson. Ezekután magamat az Úrnak Barátságába ajánlván igaz tisztelettel maradok
Bizodalmas Nagy jó akaró Uramnak

Keszthelyen 21dik Aug.
1801.
alázatos szolgája
Groff Festetits György
mk.

[Címzés:]

Csokonyai V. Mihály Úrnak