HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. január 30.
Pest 30. Januar. 1803.

Bizodalmas Drága Úr.

Az Úrnak meg-nyugtatására jelentem, hogy a’ Magyar Bibliothécám Lajstroma vétele iránt tett feleletét, úgy küldött Munkáit-is az Úrnak nagy köszönettel vettem. Nagy Gábor Prókátor Úrtol a’ Diplomatica Collectiója*
Diplomatica Collectio: ld. az 1803. január 19-i levélben.*
I. Tómussa iránt magától vettem levelet, mellyre már válaszoltam-is; tsak árra kérem az Urat-is, hogy annak képes árát szabja, és a’ többi XIX. Tómusoknak Lajstromát-is velem közleni ne sajnállya. Néhai Dr. Földy János Irásai*
Földy János Írásai: ld. az 1803. január 19-i levélben.*
mivoltok és árok iránt bővebb tudósítást várok az Úrtól, egyszersmind árra-is kérvén az Urat, hogy a’ Nemzeti Literatúra előmozdítása iránt viseltető buzgósága szerínt ne terheltessék nékem egy tellyes Elenchust*
Elenchus: (gör.) jegyzék. A kiadásokról ld. az 1803. január 19-i levelet.*
küldeni a’ Debreczeniek által kiadott, vagy bizonyossan kiadandó minden Görög és Deák Classicus Autorok Editiójiról, hogy ebből meg tudhassam, mi hijjával légyen még a’ már Nemzeti Bibliothéca. Addig-is pedig, ha az Úr ugyan tsak a’ Nemzeti Bibliothécába tartozó régi Könyvekre akad, mellyek jól vannak conserválva, és Képes áron szerezhetők (a’ mit akárki felől-is fel lehet tenni, mivel azáltal a’ Haza díszének és Javának áldozik) tsak tessék azok felől engemet előre tudósítani, ne talántán Duplicátumokat vegyek. Ezek mellett igaz tisztelettel vagyok
 Az Urnak
Kész, köteles szolgája
G Széchénÿi Ferentz

[Címzés:]

de Pest
Monsieur
Monsieur Michel de Csokonay.
à Debreczin *
Magyarul: „Az úrnak Csokonai Mihály úrnak Debrecenbe.”feleségem e Napokban Kultsár Ur által meg köszöni az ajándékot.