HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak
Debrecen, 1803. augusztus 17.
Debrecen, 17-dik aug. 1803.

Theátrumba valék*
Theátrumba valék: Debrecenben (az országos vásárok idején, a Fejér Ló fogadó udvarán felépített színpadon) ekkoriban a kolozsvári székhelyű, Wesselényi-féle színtársulat játszott (Kerényi, 1990, 100-101. l.). 1800-1803 között is folyamatosan voltak előadások Debrecenben, de csak két adat maradt fenn erre nézve: egy 1800. augusztus 16-i levél és egy 1802. október 5-i előadás színlapja (ld. Katona, 1976, 21-22. l.).
tegnap, mikor a Judéumbeli polgár*
Judéumbéli polgár: Gesztelyt nevezi Júdeumnak,* de ez egyben arra is utalás lehet, hogy a levélhozó zsidó volt (ld. az utolsó bekezdés elején).
házunkhoz hozta leveledet. – Az éjjel a bálba valék; és a midőn hajnali álmomba alig kezdék belé, akkor vernek fel, hogy válaszoljak leveledre. Ha látnád millyen minát*
mina: (ném.) akna, itt átvitt értelemben, ’lárma, ribillió’ jelentésben.
csinálok! Saure-Saure Mienen!!*
Saure-Saure Mienen!: (ném.) Savanyú-savanyú ábrázat!
– Keresd ki csak Orpheusból a Kazincy Tihanját, és Toalét-kisasszonyát...*
Keresd ki csak Orpheusból a Kazincy Tihanját, és Toalét-kisasszonyát: utalás Kazinczynak az Orpheusban közreadott egyik úti levelére (Füred, 1789. nov. 3.): „Nem képzelheted-el, Barátom, melly kiesen-rút Tihan. Ollyan ő mint a’ Toilette mellett űlő borzas Lyányka, mikor bosszankodik hogy álmából felkőltötték.”* (Orheus, I. 182. l.; utóbb Magyarországi utak címen egybegyűjtve, ld. KazMűv. I. 563. l.).
Innen van, hogy hosszasan nem írhatok; hogy levelem kákombák, és hogy betűim reszketősek. – Hát ti már örökre ide hagytátok a debreceni szép vásárt, bált és theátrumot?
Paksi úrral*
Paksi úr: talán a Puky áprilisi levelében* emlegetett Paksi Kis Józsefről van szó.
beszéltem a bálba: mondta hogy felmegy hozzád a szüretre. Ott volt Bónis Feri*
Bónis Feri: nem tudjuk, ki volt.
is, a te Pataki Habrilló-társad.*
Habrillo: jelentése valószínűleg ’gyorsbeszédű, hadaró’.
Nagyidai*
Nagyidai: nem tudjuk, ki volt.
is ott volt; reflectálod?*
reflectálod?: az „összekacsintó” utalásnak adatok hiányában nem tudjuk értelmét adni.
Vintze Palkó*
Vintze Palkó: Nagy Gábor Csokonai barátai között említi (CsEml. 388., 613. l.).
sovány, erőtelen és kedvetlen ember.
Én Dobig mindenkor elmehetek Sas által, a ki éppen ezelőtt egy fertálylyal jöve hozzám, és nagyon tisztel. – Á propos! Az a jó ember megúnván az ide való superintendentiabéli embereknek a vexáit,*
vexa: (lat.) zaklatás (Sas konfliktusairól részletesebben ld. a Kapcsolattörténetnél*).
örömest szabadúlna tőlök, és általmenne más superintendentiába. Én azt hallom, hogy Szikszóról változni fog T. Porkoláb urat:*
T. Porkoláb ur: nem tudjuk, ki volt.
ha úgy van, légy segítségül abba, hogy őtet oda bécsinálhassuk. Egy okos és mulattató pajtás esne közel hozzád. Tudósíts felőle: azután Coram plura.*
Coram plura: (lat.) személyesen többet.
Él-é a kis fijad,*
Él-é a kis fijad: a kis Puky József már egyéves is elmúlt ekkor.
barátom? nem is emlékeztél róla zsidó-hozta leveledbe: – Angyalodnak*
Angyalodnak: Puky felesége, Darvas Anna.
küldöm a számára nyomtattatott zöld Tavaszt.*
Csokonai csak 1803-ban küldözgette szét az egy éve megjelent Kleist-fordítását, A Tavaszt.
Most 5 munkám nyomódik egyszerre a pesti, bécsi és kassai sajtóban:*
Kassán a Lillát, Bécsben az Anakreoni Dalokat és a Muzsikális Gyűjteményt, Pesten az Amaryllist nyomtatták. Az ötödik mű a Dorottya lehet, amely végül Nagyváradon jelent meg.
szüretre mind készen lesznek; viszek vagy küldök akkor hozzátok. Addig is tek. asszonyéknak*
tek. asszonyék: Puky anyósáékról van szó.
kezeit csókolván, tégedet forrón ölelvén maradok örökre hív barátod
Csokonay mk.