HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Puky István – [?Csokonai Vitéz Mihálynak]
?, 1796. május

796 Májusban

Az az öröm, mellyet bennem okozott Sz – barátodhoz*
Sz barátodhoz: nem tudjuk azonosítani.
’s barátomhoz intézett leveledben róllam való meg emlékezésed iratja vélem ezen Levelet néked, kitől tellyes örömét szivem még előre várja, ’s származását továbbat-is reményli. – Ha szinte az környűlállások tavaji edjütt lételűnkor meg tagadták-is tőlem esmeretségedet, még-is barátim jóságok meg esmertettek, nevelni kívánván bóldogságomat.
A’ Szerencse meg vetvén tehát fundamentumát világi bóldogságunknak, melly egymás szeretetében áll, meg avulni ne engedjük. – M*
M: Melitesz, Csokonai alteregója, műveinek gyakori szereplője (vö. CsMM, 1981, II. 543. l.), de ugyanígy elképzelhető a Mihály feloldás is, mint erre Mezei Márta utalt lektori véleményében.
– kinek jósága tiszteletére s szeretetére vonsz – köszöntöm – Tégedet pedig a’ barátság Istene gondviselésére bízván, vagyok mindenkori szerető barátod –
P I mpr.