HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1804. szeptember 5.

Kedves Ur!

Nagyon sajnálom, hogy az Urnak kivánságát bé nem tellyesithetem: mert a’ magyar Könyv-Gyűjteményemet az Országnak ajándékúl adván, a’ Felsöségnek rendelni teczett, hogy semmi némü Könyv a’ Bibliothekábúl ki ne adódjék. – A’ mi tehát itt helyben nem szabad, kőnnyen által láthatja az Ur, hogy annál inkább távol-valókra nézve lehetetlen megengedni. – Ezen Törvény valamint a’ jó Rendtartáshoz sokféle okokbúl szűkséges volt, úgy attúl senkinek Kedvére el nem lehet állani. – Ellenben, ha itten teczik a’ Munkáját ki-dolgozni, bizonyossá tehetem az Urat, hogy a’ Kőnyház*
Kőnyház: könyvtár.
mellett lévö Személyek mindenkor, és mindenben igen kedvessen fognak szolgálni. – Mellyel állandóul maradok
Az Urnak

Pesthen Septembernek 5dikén
1804.

A Mons. Michel de Csokonai à Debreczin.
Igaz ’s Szivess Szolgája
Grof Széchénÿ Ferentz

[Címzés:]

Pest
a Monsieur
Monsieur Michael de Csokonai
a Debrezin*
A belső és külső címzés szövege magyarul: „Csokonai Mihály úrnak Debrecenbe.” „Pest. Az Úrnak Csokonai Mihály úrnak Debrecenbe.”