HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Onga, 1801. július 19.

Barátom! – Sokáig tanakodtam magamban, hogy Levelemet néked írjam és tituláljam é? vagy az Édes Anyámnak: de több okokra nézve jobbnak tanáltam, nevezetesen a’ Levélvivőre nézve, ha azt Házunkhoz útasítom. – Kéresd el, vagy ha terhedre nem lenne, menj le hozzánk ’s olvasd el; talám fogsz benne ollyat találni, a’ mi valamennyire interessál; kivált az Agteleki Barlang és Kazincy. Az elsőre azt kérem, hogy akár magyarúl fordítva, akár az eredeti Frantziába ne sajnáld számunkra kikűldeni Igarra, a’ mit róla Townson írván hagyott,*
Csokonai Robert Townson útleírásának francia fordítására utal, amelyben hosszú leírás található a barlangról (II. 212-228. l.). Nevének kőbe metszéséről Townson a következőt jegyezte fel: „J’avais, heureusement pour nous, écrit mon nom sur une pierre tendre, au fond de la cave oů nous avions terminé notre excursion.” (II. 217. l.)
– az ő és társa’ nevét az esztendőszámmal láttam a’ Kőbe felmetszetve. A’ másodikra azt jegyzem meg, hogy Szabó, Vrchowszky és Aszalay bizonnyal megholtak, és jobbára az Amérikai himlőbe, Versegi pedig Brűnnben él.*
Az információ téves, Verseghy Ferenc csak 1803-ban, az elítéltek közül utoljára szabadult fogságából.
Puky Barátom most éppíttetvén a’ Tusculanumot,*
Tusculanum: Ciceró falusi birtoka Tusculumban, itt írta Tusculanae Disputationes (Tusculumi beszélgetések) című művét; az utókor számára a magányos elvonulás jelképe lett (ld. még az 1800 december végi,* 1802, június 15-i,* szeptember 16-i,* 1803. április 11-i* és májusi* levelet).
sok kőltségbe kevergődött, ’s e’ miatt Vályimat most nem veheti meg: ha Magad jobb Situatióba vagy, adj érte a’ mit akarsz; felsegéllesz nyomtattatásomban melly után most fáradozom. – Istenünk Veled!

Onga. Jul. 19d. Napj.
1801.

Csokonay
mk.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Gabriel de Nagy
mon ami.
à Debrecin. *
A címzés magyarul: „Az Úrnak Nagy Gábor Úrnak, barátomnak Debrecenbe.