HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek
Debrecen, 1804. június 15.

Nagy-Méltóságú Gróf,
Kegyelmes Uram!

 Excellentziádnak erántam bőven kimutatott kegyessége, egyszersmind a’ Magyar Literaturának gyarapodása eránt viseltető buzgósága, felbátorítanak engemet, hogy egy alázatos kérésemet Excellentziádnak kegyes Színe elibe terjeszteni ne tartózkodjam. Ugyanis
Majd fél esztendeje már, miolta Anákreoni Ódáim a’ Bétsi Nyomtató-műhelyben félbe darabba hever, tsak e’ miatt, hogy néhai Gróf Revitzky Károly Specimen Poëseos Persicae nevű Könyvét,*
Ld. az 1803. február-márciusi levél vonatkozó helyéhez* kapcsolódó jegyzeteket.
mellynek az Ódákra tett Commentariusomban elmúlhatatlanúl hasznát kell vennem, sehol nem találhatom; jollehet mind ez itten körűl lévő magános és közönséges Könyvtárakat felkerestettem; mind a Pesti és Bétsi könyváros és Antiquarius boltokban pénzemért tudakoztattam.
Instálom tehát alázatosan Excellentziádat, méltóztassa a’ nevezett Könyvet*
A könyvtár katalógusában, melyet Széchényi küldött meg Csokonainak (ld. az 1802. december 8-i levél jegyzeteit*), szerepelt a könyv, másik két Reviczky-mű társaságában (ld. Catalogus…, II. 250. l.).
a’ Nationalis Bθecából Reversalis mellett számomra kiadatni, ’s lekűldéset Kultsár Úrnak meghagyni. Én Lőrintznapi Debretzeni Vásárkor*
Lőrintznapi Debretzeni Vásárkor: az augusztus 10-i országos vásárra utal.
Kiss István Könyváros Uramtól Kultsár Úr’ kezébe méltó köszönettel visszakűldöm.
A’ legforróbb háládatossággal, ’s a legméllyebb tisztelettel ajánlom ezutánra is magamat Excellentziádnak tapasztaltt Kegyelmébe, a’ ki állandóúl maradok

 Kegyelmes Uram,
 Excellentziádnak

 Debretzenb. Jun 15d. 1804.
alázatos szolgája
Csokonay Mihály. mk.