HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Bek Pálnak
Debrecen, 1804. szeptember 14.
Debretzen. Szept. 14d. 1804.

Tekintetes Úr!

A’ millyen örömérzéssel vala szerentsém venni a’ Tekintetes Úrnak erántam mutatott Kegyességét, szint’ ollyan szomorú sajnálkozással kell kijelentenem, hogy ma és holnap a’ Tekintetes Úr’ parantsolatját nem telyesíthetem. A’ melly kis Museumot*
Museum: Csokonai 1801-ben meglátogatta Kazinczyt, közvetlenül annak kiszabadulása után. Erről a látogatásáról megemlékezvén írja anyjának címzett levelében, hogy Kazinczy „minden leveleit, képeit és könyveit megmutatta, azzal az antique módra készült 30 fontos urnával, mellyben szeretője leveleinek hamvát tartja, és a mellyet a museumába való beléptekor az iró asztaláról felvévén, azonnal megcsókolt”.* Ennek a „museum”-nak a mintájára tervezte ő is el a maga saját „poétai tempel”-jét, amit éppen ebben az időszakban alakított ki, ahogy az a ház felépítésének költségeit napi pontossággal regisztráló feljegyzéséből kiderül (MTAK. K 3/27.; CsMM, 1981, II. 351. l.). Domby Márton leírja, hogyan tervezgette Csokonai ezt a kis szobát, s megemlékezik az első vendégségről is: „Még alig volt félig-meddig készen, már hármónknak-négyőnknek traktát adott benne, hogy előre való ízlést csináljon a következendőkhöz, és az olympusi ebéd nem lett volna oly ízű az ő szájának mint ez!” (Domby, 1817, 31. l.) Október végére már nagyjából el is készült a „museum”, november 10-i levelében* is így emlékezik meg róla (minderről ld. Szilágyi, 1973a, 191–196. l. és Vargha, 1989, 236–239. l.).
a’ nyáron magamnak apródonként rakattam, holnap kezdik vakolni, ablakait ’s ajtait béhelyheztetni, melly az én jelenlétem nélkűl rosszúl menne véghez. Másoktól hosszas Apologiával kérném az engedelmet: a’ Tekintetes Úrra nézve elégnek tartom az okot egyűgyűen megmondani; és bizonnyal tudom, hogy a’ Megengedésről telyes bizodalommal reménylhetek, mellyet alázatosan ki is instálok.
Csókolom az Asszonyságnak Ő Nagyságának kezeit, és míg a’ jövő Hét’ elején udvarolhatnék is, tökélletes tisztelettel maradok
a’ Tekintetes Úrnak
alázatos szolgája
Csokonay Mihály.
mk.