HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. június 9.

Érdemes Hazafi!

A Tavaszt beköttettem,*
A Tavaszt beköttettem: ld. az 1803. február 15-i levél vonatkozó sorának* jegyzetét.
az Ódát megmutattam azon Bíráknak, kiket az Ur választott.*
azon Bíráknak, kiket az Ur választott: Vargha Balázs nagyon valószínű feltevése, amely szerint a bírálók Virág Benedek és Schedius Lajos voltak, azon alapul, hogy Kultsár április 6-i levelében őket említi, mint akik az Amaryllist is „megvizsgálták” (CsEml. 575–576. l.).
Helyben hagyták, én pedig elküldöttem annak, akinek volt szánva. Jó szivvel fogadta, és az Urnak ezen 100 forintokat rendelte. – Egyszersmind meghagyta, hogy az Ur dítsőségére bényomtattatnám. Ezt előbb még sem akartam tselekedni, mint sem az Ur ujjan megvisgálván, ’s leirván Ódáját nékem megküldené. Erre tehát most az Urat megkérem, hogy, midőn Gróf Festetits érdemeit énekeli, magának is szinte olly érdemeket szerezzen a Nemzeti Poezisnak fölemelésével. Amaryllis a jövő héten szép írópapirosra ki lészen nyomtatva.*
Az Amaryllist Csokonai Festeticshez szóló július 17-i levelében „Sajtó alatt lévő”-ként említi.*
Eddig a vásár*
vásár: a Medárd-napi (június 8.) vásárra céloz.
gátolta. Sok jót kíván

 Pesten 9. Juni 1803.
Kultsár mpa

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Csokonai Vitéz
à Debreczin
avec 100 frl.*
A címzés magyarul: „Az úrnak Csokonai Vitéz úrnak Debrecenbe, 100 forinttal.”