HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1803. február 23.
Debretzen. 23 Febr.
1803.

Tekintetes Úr!

A’ tegnapi alkalmatosságot elszalasztottam a’ miatt, hogy az Abel Halálára sokáig várakoztam. Reménységem volt, hogy azt is, a’ többit is, kikűldhetem T. SzBíró Frater Pál Úr’*
Frater Pál* „bihari főszolgabíró, megh. Érsemjénben 1812. dec. 21-én” – jegyezte fel Kazinczy (Abafi/Kazinczy, 1884 380. l.).
alkalmatosságán, Kinek Háza a’ miénkkel szemköztt vagyon. Ímé azon Uraság is indúl; lovai, mikor ezeket írom, már béfogva állanak: és az Ábelt ki nem kaphatom. Ráklábon és teketóriával megy nálunk minden.
Bizonyossá teszem a’ Tekintetes Urat, hogy az egész Pakétot jövő Kedden venni fogja tőlem. Jelesben, az Abelt, ha a’ Bqécából nem kaphatni, a’ Deákságnál, kinél az efféle Könyveket leghamarább találni fel, öszvekerestetem.
Méltó tisztelettel maradok
a’ Tekintetes Úrnak
alázatos szolgája
Csokonai M.
mk.