HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Szeless József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Kecskemét, 1802. április 26.

Kedves Barátom Uram!

Minapában hozzám küldött barattságos Levele meg újjitván bennem hajdani barattságunknak emlekezetét; felette le kötelezet egyszersmind arra is, hogy az abban reám bizott dolgokat végre hajtanám; a minthogy az 100 Exemplárokat az ahhoz kaptsolt Levéllel edjütt egy Debreczenbe ment Latinustól;*
Latinus: alsóbb osztályos diák.
mint az ide zárt bizonyító Levele erösiti el is küldöttem: Kún István Úr kezében szolgáltatott 10 Exemplárokat maga distrahálván; én magam is töle a’ rendes áron vettem, a’ nélkűl, hogy Barátom Uram szándéka felöl valamit tudtam vólna; melyre nézve neki meg mondottam, hogy az distrahalt Exemplarok árát Barátom Uram kezéhez mostani alkalmatosságal szolgaltassa. Én pedig magamat tőbbeknek is tellyesítésere szivessen ajálván regi baráttságában ajanlott maradok
Baratom Uramnak.

Ketskem. 26a Apr. 1802.
Igaz Magyar szivü
Barátja Szeless Jósef mp.

[Címzés:]

az Úrnak
Nemes Csokonaÿ Vitéz Mihály Úrnak
barattságosan ajánlom.
Pestenn.