HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1804. június 16.

Barátom! A’ Vámostól*
Vámos: Vargha Balázs kéziratos jegyzeteiben Vámoss Gáborral, a debreceni kerületi tábla kancellistájával azonosította (vö. Schematismus Inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem adnexarum pro Anno 1803, Budae). A CsEml.-ben is szerepel egy Vámosi Gábor nevű diák (33. l.), nem kizárt, hogy egyazon személyről van szó.
hozzád kerűltt Debretzen’ Krónikájának MStumát add által két napra, míg a’ magam igen jó Originalis Kézírásomat véle egybe vethetem. Kerestelek tegnap 3szor, ma 2szer. – Istenveled.
Csokonay.
mk.