HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Földvári József, Budai Ézsaiás: Földvári József és Budai Ézsaiás halotti beszédei Rhédey Lajosné felett, Nagyvárad, 1804.