HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1804. január 6.
Pest. 6ik Jan.

Kedves Ur!

Régen tudósitottam volna az Urat, ha levelét December előtt vettem volna. Ekkor is magam hoztam el Institoristól. G. Erdődinenek levelét 1. exemplár Tavaszszal elküldöttem. Gróf Szécsényinének*
Szécsényiné: Széchényi Ferencnéhez írott legutóbbi levele, amelyről tudunk, 1803. július 17-i keltezésű, ebben azonban – a levél szövege alapján – nemigen volt semmiféle küldemény, feltehetően itt egy későbbi, elveszett levélről van szó.
küldött dolgokról semmit sem tudok. Anakreoni Dallait láttam már Bétsben készen, ’s egy exemplárt mutatoképp el is hoztam Márton Urtól. Lillát igért az Ur Juliusra, ezt nem láthattam mái napiglan. Budán Versegi kész már Aglájával,*
Versegi kész már Aglájával: Verseghy Ferenc versgyűjteménye, amely többnyire énekszövegeket tartalmaz, kottákkal megbővítve, 1806-ban jelent meg Budán.
melly szerelmes enyelgéseket kotákkal foglal magában. Rajnis*
Rajnis: Rájnis József hosszú időn keresztül dolgozott a Georgicon fordításán, végül el is készült vele, de csak halála után jelent meg (Pest 1814). Csokonai nyilván a Festeticcsel kiadatni szándékozott Georgicon-fordítása ügyében tapogatózott ismét, ez az ügy már 1800 vége óta húzódott, de ő nem akarta addig elvégezni az egész munkát, amíg nem látta biztosítottnak a megjelenést, Festetics pedig nem akarta elkötelezni magát látatlanban, különösen, hogy tudott Rájnis fordításáról (ld. még az 1801. január 9-i levelet*).
a Georgiconait Virgilnek már forditotta. Magyar Parnaszszusa*
Magyar Parnaszszus: Rájnis József verseinek gyűjteménye, amely az 1781-ben Pozsonyban megjelent A magyar Helikonra vezérlő Kalaúz második, bővített kiadása lett volna, kéziratban maradt (ld. OSzK. Quart. Hung. 221.). A kötetet 1800-ban kezdte összeállítani, s az előbeszéd tanúsága szerint 1803-ban fejezte be (ld. Császár, Dk., 292. l.).
is kész. Gebhardim 4ik részét*
Gebhardim 4ik része: Kultsár Gebhardi-fordításának (ld. az 1802. augusztusi levél vonatkozó sorának* jegyzetét) 4. kötete majd csak 1818-ban jelent meg (vö. Kosáry, 1954, 594. l., Vargha Balázs adata).
most nyomtatják. Sok jót kíván
Kultsár mp.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Csokonai Vitéz –
à Debrecin*
Magyarul: „Az úrnak Csokonai Vitéz úrnak Debrecenbe.”