HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Horváth Ádámhoz
[…]
Ki a’ maga Hazájának egy nagy érdemü fia,
Kit tisztelnek Calliope, Uránia*
Az utolsó betű jav.
’s Thalia.*
A következő sor lehúzva:
<Te ?is Muzsám szemed elött tartsd ?kivel vagy.>
Te is Muzsám! úgy szedd öszve minden tehetségedet
Hogy méltónak itélhesse Horváth tiszteletedet
Sokszor a’ Barátság eggyé úgy*
<úgy> eggyé úgy Az áth. szó fölé írva.
forraszt két sziveket
Hogy a’ harmadik enyv gyanánt fogja összve ezeket.
Te is hogy kedvet találhass Horváth Ádám*
Adám em.
szivébe
A’ Kazintzy fávorával mennyél*
<?te>
Horváth elébe.
Igy lessz*
<osztán>
hogy a’ kit barátja*
<amannak> barátja Az áth. szó fölé írva.
barátságába látott
Barátja után ugy tartja*
Jav. ebből: tartom
mint egy kedves barátot.
Ha e’ nem is tsak a’ legyen hogy rád egyet tekintsen
Nagy érdem ez ollyan helyre a’ hol sok érdem nintsen
Már akármi*
<tsak>
köszönetit szivem’ viselö számnak
Tsak mondjad*
Jav. ebből: mond, előbb a sor alá beszúrva: j<ad>, e fölé: ad
meg az egyenes szivü*
<ez bár vakmeröség> az egyenes szivü Az áth. szavak fölé írva.
Horváth Ádámna[…]*
Az utolsó betű nem látszik.
’s Ha kérdezi ki lehet az ki tiszteli Horváthot
Mondjad hogy a’ téged hozzá Debretzenből botsátott
Ama Musák lak helyérül, hol*
<a’>
Tudományok Attya
Fiait Deák hinárral zavart vizböl itattya.
Tedd hozzá, hogy mig lehellnek*
<tsak dobognak[jav. ebből: dogognak]> lehellnek Az áth. szavak fölé írva.
tüdöje*
Jav. ebből: tüdöm<nek>
holyagjai
Addig igaz tiszteletöje ’s*
Utólag betoldva.
hive lessz Csokonai.
*
<Mikor>
Két hét mulva már a’*
Olvhtlan szóból javítva.
mérték egyesülvén a’ Nappal
Egyenlövé lessz a’ rövid*
<setét> rövid Az áth. szó fölé írva.
éjj és*
Jav. ebből: ’s
a’ hosszú nappal.
[…]Ikor az ösz *
a’ szöLLöInek A szöLLöInek szót utólag javította a költő, így a szótagszám miatt a névelő fölöslegesség vált, em.
szöLLöInek*
Jav. ebből: szöLLöknek
frIss*
<szép> frIss Az áth. szó fölé írva.
LeVét kIteker[…]
Borát VIg*
<sok> VIg Az áth. szó fölé írva.
szIVVeL ItatIa, IVóIát föLDhöz V[...]*
Az utolsó két sor javításaira nézve vö. CsÖM. II. 317. l.