HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Székely Péter – Csokonai Vitéz Mihálynak
Debrecen, 1802. január 18.

Kedves Barátom Uram!

Augustus 3kánn irt levelét, 25kénn vettem ugyan azonn holnapnak, a mikor t. i. hosszas koborgásom utánn tandem aliquando haza kerültem. Mindjárt jártam én utánna a reám bizott daraboknak, de semmi modonn nyomokba nem akadhattam: Hunyadi ide adta az odákat,*
az odákat: a Hunyadi Ferentzhez című, több részből álló névnapi köszöntőről van szó.
azokat le is irattam, de a többi nélkül, magambann elgondolám és mondam (’Solt 39)*
Solt. 39.: minden bizonnyal a nevezett zsoltár elejére utal: „Elvégezém magamban […] és végre így szólék az én nyelvemmel” (1, 4).
ezek semmit sem löknek. Ennek a vén bolond Toth Mihálynak a levelet elolvastam, még sem mondta, hogy az ő rapturái között a meg boldogult Rabbinak a köszöntöje*
a meg boldogult Rabbinak a köszöntöje: ilyen című, témájú művet nem ismerünk (vö. CsEml. 563. l. és Juhász, 1977, 377. l.).
is invenitur, reperitur, existit (vid. Porházi)*
invenitur, reperitur, existit (vid. Porházi): (lat.) kigondoltatik, megtaláltatik, létezik (ld. Porházi). Porházi a Gerson című darab egyik szereplője.
A Komediát*
A Komedia: a Gerson.
megigérte, de Novembernél elébb haza nem keritette, dictum factum, le irattam, és küldöm. Igaz az, hogy mivel akkor jött a levél a kezemhez mikor már Pesti vásárra*
Pesti vásár: talán az augusztus 29-i, János-napi vásárra céloz.
elmentek, a mikor el is kellett volna küldenem a historiákat,*
historiák: valószínűleg a költő által kért művek általában.
nem a leg lehetségessebb szorgalmatosággal jártam én a dolog utánn, hogy az igazat megvaljam, mivel azt gondoltam hogy talám már késő is lenne; de tsak ugyan egy átaljába még sem vetettem el szemeim elöl, a honnan mihelyt meg tudtam hogy Öszi Vásárkor*
Öszi Vásár: talán a Lipót-napi, november 15-i vásárra utal.
nem volt késő elküldeni a köszöntőt, mindjárt utánna vetettem a keleptzémet, a Malheureuxnak.*
Malheureux: a Gerson főszereplője, itt a művet érti ezen a levélíró.
De majd el is felejtem hogy nem apologiát, hanem levelet kell irnom!
A verseket nagyon várjuk, bár tsak hamar ki kerülnének már a sajto alol, szeretnénk ha a Batrachomyomachia,*
Batrachomyomachia: a Békaegérhartz, amelyet meghirdetett az 1800. decemberi előfizetési felhívásán, utóbb azonban nem erőltette megjelenését.
és Malheureux a magok eredeti valoságokba jöhetnének ki, de azt reményleni sem lehet. Szép volna még az elsönek egy appendixét késziteni. t. i. A meg holt egérnek utolso tisztesség tételéböl szép Szatíra telne itélletem szerént, a mai szamár öltözeteket szépen lehetne benne gúnyolni; Homérus és Virgilius szerint jatékokat kellene tiszteletére tartatni, melybe nagyon le lehetne piszkolni a mai elpuhultságót; tegyen egy probát édes barátom! ugy osztán ez a két munkátska hatalmassabb recipé fog lenni a melancholia ellenn, mint Tísszot,*
Tísszot: Simon-André Tissot 1772-ben megjelent könyvének magyar fordítása Marikovszky Mártontól (1728-1772), (vö. Kosáry, 1980, 606. l.).
Haller,*
Haller, Albrecht von svájci orvos, költő, tankölteményei, leíró költészete, különösen Az Alpok (Die Alpen), nagy népszerűségnek örvendett Magyarországon is.
’s Boerhávé minden praescriptióji. De édeseket tudok a Batrachomyomachián nevetni! ugyan hol tudott annyi sok vadakat össze szenni Ihr Herren!*
Ihr Herren!: (ném.) Uraim!
(nb. Sas ezt tartja leg emfaticumabb Németh szónak, ezt is utánna tévénn ich mőchte euch tődten.*
ich mőchte euch tődten: (ném.) szeretném megölni Önöket.
) Antal, és Porházi*
Antal, és Porházi: a Gerson szereplői.
a leg melancholikusabb lakossát is a Trifonius barlangjának*
Trifonius barlangja: nem tudjuk az utalás értelmét.
meg nevetetné. Ujság az hogy az öreg Domokos Ur a Telemak meg forditásábann remekelni akar,*
Domokos Ur a Telemak meg forditásában remekelni akar: Domokos Lajos is lefordította Fénelon Les Aventures de Telemaque című rendkívül népszerű, több fordítást is megért művét (vö. Köpeczi, 1985a, 287-318. l.), de ez a fordítás csak 1980-ban jelent meg.
ha ki nem halna belölle Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?*
Horatius, Flaccus Quintus: Ars poetica (Epistula ad Pisones de arte poetica, Epistulae II. 3.). „Akkora szájjal igér, hozzá méltót tud-e adni?” (138. sor, Muraközy Gyula fordítása.) Vö. CsEml. 563. l.).
lásd a’ feleletet Horatziusnál.*
„Parturiunt montes...”, vagyis: „Vajúdnak a hegyek, nevetséges egér születik” (Ars poetica, 139. sor; Tegyey Imre fordítása).
Volna még itt elég ujság, de amellyeket tsak akkora hagyok, mikor a szerentse össze vezérel bennünket. Eljen szerentséssenn, és szeresse továbbra is

 Debr. d. 18 Jan. 1802
jó barátját
Székely Pétert mk.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Mikhel de Csokonai
mon tres cher ami.
à Pest.*
A címzés magyarul: „Az Úrnak Csokonai Mihály Úrnak, igen kedves barátomnak, Pestre.”