HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Vergilius Maro, Publius: Magyar Éneis, avagy P. Virgilius Márónak Éneás’ viseltt dolgairól írtt munkája. Mellyet magyar versekbe foglalván, ki adott Kováts Jó’sef N. Kőrösi prédikátor, I-III., ford.: Kovács József (1761–1830), Komárom, Weinmüller Nyomda (1-2. kötet), Buda, Landerer Nyomda (3. kötet), 1799 (1. kötet), 1804 (2. kötet), 1831 (3. kötet).