HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[?Zámbori Ferenc (?Csokonai)] – Karika Pálnak
Debrecen, 1802. július 15.

Kedves Sénior Uram! Tsak visszahozom ezt a’ Könyvet. Körűl néztem, de nem tudok rajta mit szeretni, mind azért mert mindég olly hiszembe voltam hogy a’ ki az illyen tsekélységekben (l:kivált szerelmes Versekben) gyönyörködik, beteges elméjű ember az; mind azért, mert nagyobb dolgokhoz szoktattam magamat eleitől fogva, mivel tsak a’ Bibliát is 6-szor olvastam által, az Osterwáld Biblia Tárházával*
Osterwáld Bibliai Tárháza: Jean Fréderik Osterwald svájci református lelkész Abrégé de LHistoire Sainte et du Catéchisme című művének magyar fordításáról van szó (A szent históriának rövid summája), amely 1744-től kezdve nagyon sok kiadásban látott napvilágot Debrecenben, minthogy gyermekeknek készült tankönyv volt (ld. részletesen Tóth, 1994, 263–271. l. és Vörös, 1987, 15–48. l.).
együtt, mind pedig azért hogy már öreg vagyok.