HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Verseghy Ferenc: Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató Nyájaskodások külömbféle versnemekben, Buda, 1806.