HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pozsony, 1802. október 19.

Édes Lelkem Barátom!

Posonban múlatok három hét ólta, czélja itt múlatásomnak az hogy a’ Vármegyék Mappáit,*
Mappa: utalás a Magyar Hírmondó szerkesztőinek térképkiadványára.
mellyek még ki nem jöttek, revideáltassam a’ Deputatus Urakkal. Megértvén itt a’ szállásomon Krisztel L. A-tól*
Krisztel L. A.: nem tudjuk, kit rejt a monogram.
hogy holmi jószága vagyon itt,*
jószága van itt: Csokonai tudomásunk szerint 1796 óta nem járt Pozsonyban, ott maradt csomagjairól csak Márton híradásából tudunk.
azonnal meghatároztam hogy azt tovább itt ne hagyjam. Küldöm tehát vagy ezen alkalmatosságtól, melly a’ levelet viszi, vagy mástól. p. o. a’ Szathmár Némethi Bíró T. Keresztesi Uramtól,*
Keresztesi Uram: tudomásunk van egy Szatmárból származó Keresztesi Györgyről, aki 1783-ban subscribált a debreceni kollégiumban, majd sélyi lelkész lett (BarkócziJegyz. II. 28. c. 1., 197. l.), de hogy valóban róla van szó, az egyáltalán nem bizonyos.
a’ ki talpig jóság és emberség. Vegye ezt Kedves Barátom, eránta viseltető forró szeretetemnek jeléűl, a’ ki soha sem is szűnik meg tökélletes szivéből szeretni és tisztelni, megbetsülhetetlen Érdemű Barátját. Oh ha érzené Édes Barátom, mennyire gyönyörködtetnek engem felséges Munkái, mennyi elevenséget adnak azok egész testem minden inaiba, ’s ereibe, mennyire buzdítnak, a’ munkára, Hazám javára, – hogy valóba büszkélkedem azólta Magyar létembe miólta Barátom ennek nyelvét magát kedveltetőve, kívánatossá édesse tette, meg az idegenek előtt is, finom magyar esze által, ha mondom ezeket érezhetné úgy mint én ’s reménylem velem több jó érzésüek is: már akkor elkezdene élni azzal a’ boldogsággal, a’ mellyre magát érdemessé tette. Sietve írom ezen sorokat: még is elnem felejtem kérni Edes Barátom két dologra.
1. Küldje fel nékem, még egyszer a’ Reményhez írt gyöngy énekét. Elvesztettem: – vagy talám ellopták tőlem. Mihelyt Bétsbe megyek (5, 6, nap mulva) azonnal, kiszedetem a’ kóta nyomtatóval az első versel eggyütt mert ezt tudom könyvnélkül annyira szerettem hogy egybe megtanultam. A Nótáját mar az előtt is tudtam Koschovitz 12 Magyarjaiból*
Koschovitz 12 Magyarjai: Kossovits József 12 magyar tánca „először 1798 körül jelent meg, szöveg nélkül, a „XII Danses Hongroises” c. füzetben” (Szabolcsi, 1951, 159. l.). A kiadvány teljes címe: XII. Danses Hongroises Pour le Clavecin ou Piano-Forte (Vargha Balázs adata).
megtanúltam, melly ott éppen utolsó. Ezt hát lekótáztatni nem kell tsak, a’ verseit kérem.
2. Kérem a’ gyüjtött szókat.*
Kérem a gyüjtött szókat: ld. erről először az 1801. május 19-i levélben.*
A Lexicont*
Lexicon: Márton német-magyar szótáráról van szó (ld. erről összefoglalóan ugyancsak az említett levél jegyzeteiben*).
másodszor most kiadom. ez 3, vagy négy annyi leszsz, mint az első kiadás. De nem a’ nagy leszsz. Praenumeratiora adom pedig, mert 2400 forintért nyomtatják. Tsak hogy ennél többre ne menne. Eljen szerentsésen Edes Lelkem Barátom óhajt[j]a igaz lelkű barátja Márton

[Címzés:]

Nagy Érdemü
Csokonai Vitéz Mihály Urnak
Debreczenben