HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Julius Caesar, Caius: Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico et Civilii, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.